Multikulturní soužití Archív

Kastrační kliniky

19.5.2024

PERGILL Ve Velké Británii za strašlivého řevu zločinných aktivistů, mrzačících naše děti, zrušili kastrační kliniku, která prováděla nevratné a mrzačící zásahy na nezletilých dětech. Je to jeden z pozitivních dopadů odchodu tohoto státu z EU na jeho občany.

Evropa udělala osudovou chybu. Migrace je druh nevojenské expanze

15.5.2024

VLASTIMIL VONDRUŠKA Tak jsem se dočetl, že multikulturalismus nějak selhává. To tvrzení je samo o sobě logický nesmysl, protože multikulturalismus, pokud hovoříme jazykem seriózních věd, jako společenský proces neexistuje. Takže vlastně nemá co selhávat. Multikulturalismus je modernistický marketingový, politický a lidskoprávní pojem

Tak nám v Belgii zase kulturně obohacují

12.5.2024

JANA MARKOVÁ Po sociálních sítích kolovalo video, kde 6 černých migrantů brutálně bije místního bělocha z Belgie. Kromě brutálního bití došlo i na vulgární a rasistické urážky na jeho adresu.

O úloze Ústavního soudu

9.5.2024

ŠTĚPÁN CHÁB Ústavní soud pohrdl biologií a podlehl progresivnímu aktivismu. Zadal Poslanecké sněmovně, aby do 30. 6. 2025 vykoumala legislativu, která zohlední fakt, že někteří jedinci se rádi přihlásí o práva opačného pohlaví, ale to vlastní si rádi ponechají

Chcete vědět, jak se dělá islamizace?

3.5.2024

JANA MARKOVÁ Začnete u dětí, ideálně na školách. Nejlépe těch vysokých, které by měly produkovat elitu národa. Tak produkují, jen teda jiného, než byste úplně chtěli. U našeho americko-demokratického „bideního“ vzoru začala bez legrace na univerzitách, a hlavně na

Jak je to s povinnou solidaritou?

3.5.2024

ROBERT KOTZIAN Před týdnem jsem Ministerstvu vnitra položil šest dotazů k tzv. krizovému nařízení (CSFMR), které je součástí migračního paktu. CSFMR mimo jiné stanovuje mechanismus solidarity v období migračních krizí. Následuje moje posouzení na základě odpovědí, které jsem dostal.

Kdo způsobil migrační krizi v EU?

2.5.2024

HUNTER MAXWELL Evropané stále více pociťují dopad migrantů. Běloši mohou mít obavy z průzkumu konkrétních čtvrtí ve velkých městech a hlavních městech, kde se obvykle vytvářejí ghetta. Hlavním problémem, kterému Evropa čelí, je skutečnost, že navzdory všem přijatým opatřením

Chcete v ČR chalífát?

2.5.2024

MICHAL MALÝ Pro ty, kteří Trikoloru neoprávněně nálepkují, že jsme náckové, že jen strašíme migrací: V Německu již muslimové požadují chalífát. Když jsem byl před třemi lety v Mnichově, pohyboval jsem se v samém centru s obavami, jak to

Německý chalifát: Soužití s islámem nefunguje

30.4.2024

JANA MARKOVÁ Mírumilovní muslimští lékaři a inženýři podprahově stále ještě mírně většinovému německému obyvatelstvu naznačují, jak to vidí oni. Chalífát je prý jediné a konečné řešení. V Německu. Ne u nich.

Velká teorie nahrazení již není teorií, je to realita

30.4.2024

GP CPAC Hungary se konal tento víkend v Budapešti v Maďarsku. Konference se zúčastnili konzervativci z celého kontinentu a Ameriky. Nečekaným vrcholem víkendové konference mohl být strhující projev krásné Evy Vlaardinerbroek. Eva se v obraně křesťanské Evropy a současného