27.3.2024
Kategorie: Multikulturní soužití

Deset důvodů proč je migrace vážný problém

Sdílejte článek:

JOSEF ULMAN

Migrace není a priori negativní jev a nezřídka může být přínosná. Pro obě strany – tedy jak pro migranty tak pro hostitelskou zemi. Jsou země, kde migranti tvoří většinu obyvatel (SAE).

Přesto nezpůsobuje žádné větší problémy. Zrovna tak ale může znamenat peklo a zkázu původní civilizace. O tom, který ze scénářů nakonec nastane, rozhodují okolnosti. Ty jsou zcela zásadní. Bohužel pro Evropu, ani jeden ze současných vlivů nemluví ve prospěch scénáře pozitivního. Které vlivy to jsou?

1. Kvantita

„Too much of anything can make you sick, even the good can be a curse…” – zpívá se v jedné popové písničce. Velmi volně přeloženo – všeho moc škodí. A ano, migrantů konkrétně z Afriky či Blízkého východu je opravdu hodně. V dneší době války na Ukrajině to není zrovna aktuální téma, ale migranti stále proudí ve velkém. Jsou to řádově statisíce ročně, v roce 2015 to bylo přes milion, za loňský rok je to bohužel také přes milion. Největší problém však nejsou ani tak tato hrozivá čísla, jako fakt, že migrace z těchto oblastí má potenciál býti trvalou a se stoupajícím potenciálem. Na klidu jistě nepřidá fakt, že zejména co do počtu dětí, začínají mít v některých evropských městech migranti převahu. Jak jsem zmínil, existují země, které mají na migraci založenou ekonomiku a přesto problémy nemají. Je to proto, že jejich migrační politika nenaplňuje následující body.

2. Bereme všechny!

Zde bych parafrázoval jinou, z českého pohledu, mnohem známější píseň „nemít pasy – nevadí!“. Neexistuje žádný mechanismus, který by odfiltroval nežádoucí osoby. Je to neuvěřitelně absurdní, ale opravdu neexistuje překážka, která by zabránila mimoevropskému migrantovi dostat se do Evropy. Evropa je prostě holka pro všechny, my bereme vše. Co na tom, že tito lidé nemají ani žádné doklady a nevíme o nich vůbec nic. Zajímá to vůbec někoho? Krátce po vypuknutí války na Ukrajině jsem viděl video z hraničního přechodu na Slovensku. Ukrajincům procházejícím přes hraniční přechod normálně kontrolovali pasy. Nevím, zda všichni, ale minimálně drtivá většina z nich pasy měla. Proč se s tím celníci vlastně vůbec obtěžovali, když v případě Afričanů či Arabů je cestovní doklad naprostá nadbytečnost? Rozhodli se snad Evropané, že pro některé žádná pravidla neplatí? K čemu je vlastně nějaká hranice, když je z ní naprostý průchoďák?

3. Migrace do vlastní komunity

Dalším klíčovým problémem je fakt, že nově příchozí nejdou do Evropy s myšlenkou, že se stanou jedněmi z nás. S takovou myšlenkou jsem já osobně přicházel do Spojených států, Německa i Británie. Měl by to být základ a naprostá samozřejmost. Ale není. V některých případech je to dokonce vyloučeno. Spousta migrantů vylovených z moře či nelegálně překračujících hranice státu EU má dopředu jasno, kam se chce dostat. Tu Itálie, tu Francie, tu Řecko jim není dost dobré. Mají již zejména v Německu, Švédsku či Belgii své příbuzné či známé. Pokud se podíváte na profil takového například Iráčana, uvidíte „Mnichov“ jako bydliště jeho přátel z komunity častěji, než je zdrávo. Tyto komunity vytváří paralelní společnosti, které se nikdy plně neintegrují. Nemají vůbec tu potřebu a nevidí důvod, proč by se přizpůsobovat měly. V komunitách platí vlastní pravidla, někde vznikají ghetta. Mnozí z nich dokonce nepovažují za důležité ani naučit se místní jazyk. Jak říká imám z Monfalcone, nechtějí integraci, chtějí nás nahradit. Výkřiky Evropa bude jednou naše, jsou čím dál častější…Máme se na co těšit a víme, komu jsme za to vděčni.

4. Žádné nároky ze strany hostitelských zemí

A důvody k přizpůsobení se nevidí ani evropská legislativa a úřady. Na migranty nejsou kladeny žádné nároky. Pokud dodržují nějaká pravidla, tak je dodržují, pokud ne, tak je za to nečeká žádný postih. Lidé, kteří žijí například v Německu zcela zjevně ilegálně, stejně dostávají sociální dávky. Polygamie, dětské sňatky, ženské obřízky,…? Žádný problém! My si rádi i kříže z budov sundáme, jen abyste se zde cítili lépe. Servilnost vůči migrantům vysoce překračuje hranice zdravého rozumu. Občas se hovoří o tom, že se někde lokálně něco zpřísní, ale vymahatelnost je nulová. Když už se přeci jen něco podaří vymoci, nakonec se restrikce odvolá nebo ji zruší soud. Čili jednou se vymluvíme na děravou legislativu a jindy, když je legislativa zjevně v pořádku, to prostě neklapne z jiných důvodů…

5. Deportace? Existuje, ale nikdo ji nikdy neviděl…

Deportace je slovo, které má pouze teoretický význam. Něco jako tachyon případně některý ze známých kryptidů. Mluví se o nich, ale nikdo je spolehlivě neviděl…Možná někde existují rozmazané a roztřesené záběry zachycující něco, co by při troše fantazie šlo nazvat deportací. Prakticky k něčemu takovému nedochází. Jakmile se úřady přece jen k deportaci odhlodlají, objeví se nějaká gretoidní bytost a celou akci zhaltí. Co na tom, že deportovaný byl zločinec, byl to migrant a migranti se přece nedeportují! Zakončíme tento bod ale dobrou zprávou, ne? Británii se loni podařilo úspěšně deportovat jednoho z pachatelů hromadného znásilnění. Daňového poplatníka tahle sranda vyšla na 1 milion liber. A to se vyplatí!

6. Trestná činnost

Migranti s sebou přinášejí i specifickou trestnou činnost, která zde předtím nebyla či se vyskytovala jen okrajově. Londýn se stal „hlavním městem útoků kyselinou“ (gratulujeme a posíláme písničku), útoky nožem, mačetou a podobnými předměty jsou v zemích západní Evropy jako je Německo, Francie či Británie opět páchány nejčastěji přistěhovalci. O vraždách ze cti ani nemluvě. Dříve klidné a civilizované Švédsko má problémy s gangy, Židé prchají z Francie, protože se tam necítí bezpečně, studentky v Německu mají strach i chodit do školy. Ihr schafft das nicht!

7. Neziskovky a křesťanské organizace

Pojem neziskovka je poměrně široký. V tomto případě se jedná pouze o neziskovky konkrétního typu. Většina lidí je nazývá neziskovkami politickými, což mi přijde velmi nepřesné, a tak je nazývám neziskovkami ideologickými. Role těchto neziskovek by teoreticky mohla být i velmi přínosná. To tehdy, pokud by se staraly o začleňování cizinců do společnosti různou pomocí od odstraňování jazykových bariér, pomocí při hledání vhodného ubytování, práce po různé administrativní záležitosti. A to zejména tehdy, jedná-li se opravdu o válečné uprchlíky. Ale nakonec…všichni jsou přece váleční uprchlíci, ne? Problém těchto organizací je, že výrazně napomáhají fenoménu migrace, účelově převáží lidi toužící se dostat do Evropy a o zbytek se nestarají. Takové Racketeové v Europarlamentu tleskali vestoje za pašování migrantů do Evropy. Z toho je patrné, že migraci nepovažují za negativní jev, ale za něco žádoucího (problém je, že tito lidé nenesou jakoukoliv zodpovědnost a za jejich činy pak zaplatí jiní). Migrantům poté nabízí různé právní služby, aby ze svých práv vytřískali co nejvíc, radí jim, jak de facto obcházet zákon, jak se vyhnout deportacím apod. (viz výše). V tomto jim bohužel zdárně sekundují i křesťanské organizace, které účelově prohlašují muslimy za křesťany, aby se vynuli deportaci. A to opět i v situacích, kdy se jedná o zločince. Nejsem odborník na křesťanství, ale nemyslím si, že tato medvědí služba společnosti je to, co by měl správný křesťan dělat. Jestliže jsem v dřívějších článcích psal o proruských dezolátech jako o kolaborantech, tohle jsou kolaboranti jakbysmet.

8. Islám

Islám je obrovský problém pro naši civilizaci, respektive pro civilizaci vůbec. Tak velký, že tento bod by zabral celý další článek. Nebo spíše několik článků. Proto popis nebezpečí islámu vynechám a budu mu věnovat samostatný článek (tedy pokud nezapomenu nebo mě nepřejde chuť ho napsat).

9. Politická korektnost a cenzura

Politická korektnost je velkým nešvarem současné západní civilizace. Vždy, když čtu knihu nějakého slavného psychologa či sociologa z minulého století, tak žasnu nad tím, co všechno si autor dovolil napsat. Jenže ono není nad čím žasnout, tehdy byla prostě jiná doba a psát se to mohlo. Dnešní psycholog či psycholožka si takový luxus již nemohou dovolit. Byli by umláceni čepicemi, nehledě na to, že žádné nakladatelství by jim takovou knihu nejspíše ani nevydalo. Jaké jsou toho důsledky? Když jsem minulých článcích psal o dezinformátorech a dezinformacích, většinou to bylo v souvilosti s proruskými aktivitami. Nicméně politická korektnost působí velmi podobně. Napočátku máme přání otcem myšlenky, a pak už jen generujeme svět, který jsme si vysnili a který s tím reálným nemá pranic společného. Přišli jsme o schopnost analyzovat a vyhodnocovat. Přišli jsme o schopnost hledat a nacházet řešení. Politická korektnost nám to prostě nedovolí. Proto se plácáme na jednom místě a za 10 let nebude situace o nic lepší, než je teď, ba naopak. A za 20 let bude ještě hůř. Řešení nepřijde, protože nesmí. Ideologie je obecně vždy opozice racionalismu. A problém skupin řídících se ideologií je ten, že vždy přetáhnou strunu. Zatímco v roce 1963 bych stál jednoznačně na straně M.L. Kinga, dnes již například hnutí BLM rozhodně nelze považovat za cokoliv racionálního. Pokud někdo bojuje například za práva žen, neskončí, jakmile dosáhne rovnoprávnosti. Setrvačností bude pokračovat dál až do diskriminace. Takto to funguje vždy, pokud se organizace řídí ideologií. Ale to by bylo taky na celý článek.

10. Čas hraje proti nám

Existují problémy, které se tak nějak vyřeší samy – časem. Dnes spálené Hřensko bude za 10 let již velmi pravděpodobně vypadat mnohem lépe. Většina problémů se ale pasivním čekáním vyřešit nejen nedá, ale může dospět do bodu, kdy už je situace neřešitelná. Nevíme, zde již došlo k překročení horizontu událostí a temná budoucnost evropské (či obecně západní) civilizace je nezvratná. Co víme jistě, že potenciál k pokračujícímu zhoršování se je obrovský. Dnešní Německo, respektive jeho politická reprezentace, si již téměř nemůže dovolit chovat se racionálně. Pokud by se ve svých postojích a vyjádřeních například vyslovila jakkoliv proti Turecku, místní turecká menšina vyvolá okamžitě občanské nepokoje. A pokud v něčem, pak v tomto jsou určitě mnohem úspěšnější než samotní Němci. Německo už si dnes nemůže dovolit mít vlastní názor třeba na situaci v Gaze, musí zohledňovat názor svých menšin. Viděl jsem německý dokumentární film, ve kterém turecký taxikář popisoval, že když přišel do Německa on, byl nucen se začlenit. Dnes se sám pozastavuje nad tím, že dnešní migranti z jeho vlastní komunity už nic podobného nepodstupují a místní zákony mají, jak se říká, na háku. Jako příklad uvedl, že němečtí policisté mají ve zdejší komunitě přezdívku – holky.

Takto by se dalo pokračovat, ale to bych nikdy neskončil…Největším problémem dnešní západní civilizace (zejména evropské) je zejména neschopnost se poučit. Nejen v souvislosti s migrací. Jsme takový jeden Homer Simpson. Pokud bychom si vytvořili umělou inteligenci, která by se rozhodovala pouze na racionálním základě a vycházela pouze z reálných dat, brzy by ji naše společnost musela zavrhnout. Tato hypotetická AI by totiž nutně generovala logicky správné ale politicky zcela nekorektní závěry a její tvůrci by byli donuceni provést explicitně úpravu zdrojového kódu tak, aby splňovala dnešní progresivní požadavky. Společnost by měla neustále něco vyhodnocovat. Chyby dělá každý, ale jen racionální člověk se z nich dokáže poučit. Pokud jsme se vydali špatnou cestou a ideologie je vždy špatná cesta, je racionální ji změnit. Indícií, že jsme se špatnou cestou skutečně vydali, je mnoho. Máme koule na to ji změnit?

Redakce
Latest posts by Redakce (see all)

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (16 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
21 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)