21.5.2024
Kategorie: Exklusivně pro PP, Ze světa

A pak že není NATO na Ukrajině!

Sdílejte článek:

JANE KAUFMAN

Rusko právě uvolniloi dříve tajné dokumenty, které popisují jednání mezi nimi a NATO, ke kterým došlo po pádu Sovětského svazu. Soudě podle toho, že NATO nedodržuje dané sliby a že lže kde může, Moskva usuzuje, že pokud se je hned teď nepodaří vypudit za evropské hranice z r. 1990, pak je Ukrajina pouhý začátek jeho roztahovačnosti.

Podle zmíněných dokladů, NATO nedodrželo tři hlavní podmínky tehdejších jednání: 1. svoji vlastní nerozpínavost; 2. nevměšování se do bývalého Sovětského svazu; 3. snížení počtu vojsk v Evropě, což zahrnuje odstranění amerických vojsk z evropského území a odstranění protiraketových základen z Rumunska a z Polska.

Jak se vyjádřil tehdejší generální tajemník NATO:

Rád bych to zde vyjádřil velmi jasně, dnes potřebujeme stabilitu … Nebudeme se vměšovat do ruských vnitřních záležitostí a ani ne do vnitřních záležitostí jiných samostatných států CIS. Rádi bychom založili ty nejpřátelštější vztahy se všemi bývalými sovětskými republikami … Rádi bychom vybudovali nové svazky také v Evropě, v té Evropě, kde teď bude méně zbraní, méně vojáků, v Evropě, kde bude zajištěna trvalá budoucnost.“

Manfred Woerner, generální tajemník NATO, 1998-1994

V jeho proslovu je hned několik zákeřností. Když se čistě vojenská organizace zmiňuje o ‘přátelských vztazích‘, tak určitě nemyslí, že by si chodili k jiným státům na kafé a na zákusky. Ne, myslí tím, že jim budou členské země správně platit příspěvky a ty země, které se ještě členskými zeměmi nestaly, tak co nejdříve učiní.

Stejně tak ‚nevměšování se do vnitřních záležitostí‘ je ve skutečnosti skrytá pohrůžka. A že by rádi vybudovali nové svazky, tím jsou samozřejmě myšleny vojenské svazky, roztahování se do šíře a do dáli. ‘Odhoďte zbraně, NATO se o vás postará‘ a podobné prázdné řeči.

Jenže tehdy to tak nikdo nechápal. Škoda.

Po pádu Sovětského svazu byli všichni tak trochu ohromeni novým světem, který se začínal rýsovat. Velmi dobře do něho zapadala západní rétorika o míru, spolupráci, nové Evropě od Uralu až po Atlantik, o rovnoprávnosti a tak dále. Bohužel, nikdo nechápal, že to byla pouze slova, spletená ve věty, jejichž skutečný smysl už tehdy neexistoval.

Po slovech přišly činy. NATO okamžitě pohltilo Maďarsko, Polsko, Českou republiku, Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Litvu, Lotyšsko, Estonsko, Albánii, Chorvatsko, Černou horu, Makedonii.

Pak následovala revoluce v Gruzii, dvě revoluce na Ukrajině, pokus o revoluci v Bělorusku a v Kazachstanu. 78-dní dlouhé bombardování Jugoslávie, kdy padlo 425 000 NATO bomb na tuto ubohou zemi, která se vůbec ničím neprovinila. Mnohé ty bomby, obsahující vyčerpaný uran, ještě dnes zabíjí civilní obyvatele Srbska.

Když ale NATO nedodrželo žádnou ze smluvních podmínek, to dává Rusku možnost napadnout Finsko, nebo Baltické země. Proč zrovna je? Protože po Ukrajině jsou Rusové nejvíc ohroženi právě odtud. NATO se tam bleskurychle usídlilo a odtud ohrožuje nejen Moskvu, ale i Svatý Petrohrad a Kaliningrad. To může být důvod pro 3. světovou válku.

NATO válka proti Rusku

Takže kdyžii NATO mělo už tehdy plno řečí a nic z toho nemínilo dodržet, tak nemůže předpokládat, že se dnes chová jinak. Proto není radno věřit této organizace vůbec nic. Říkají, že ve válce proti Rusku nejsou zapojeni a přitom na Ukrajinu neustále dodávají zbraně, cvičí vojenský personál a že by tam neměli i vojsko? Jasně že tam jsou! Je podezření, že jejich generálové vedou od jisté doby ukrajinská vojska a jsou také přímo zodpovědní za odstřelování obydlených ruských a ukrajinských měst a za hromadnou vraždu civilistů.

Britský premiér Rishi Sunak poslal v tajnosti na Ukrajinu desítky ‘zvláštních jednotek‘ již na jaře 2023, aniž by informoval Parlament. Bylo to více než 350 námořníků a 45 záškodníků.

Celkové množstvíiii cizích vojsk na Ukrajině je odhadováno na 6 800 vojáků. Z toho je 2500 Američanů, 1900 Kanadanů, 1100 Britů, 700 Francouzů a 600 z různých zemí. K tomu je nutno přičíst asi 13000 cizích žoldnéřů, kteří též spadají pod vedení NATO generálů.

Žoldnéři jsou najímáni z nejrůznějších odvětví lidské společnosti. Často jsou to vězni, usvědčení kriminálníci, nebo dokonce členové drogových pašeráckých skupin. Amerika tyto lidi najímá v mexických vězeních, mezi pašeráky drog.

Všichni neustále tvrdí, že tito vojáci jsou tam jen jako pozorovatelé, nebo poradci a že fungují pouze v zázemí. To ale není pravda. Výpovědi přímých svědků dokazují, že tito lidé jsou přímo zainteresováni v plánování bojů a také v provádění těchto plánů.

Jeden z cizích generálů je Američan Antonio Aguto. Když Zelenský, na příkaz Washingtonu propustil z vojenské služby generála Valerije Zálužného, byl to ve skutečnosti Aguto, který v tajnosti převzal jeho funkci a stal se hlavním generálem ukrajinských vojsk.

Nebyl vybrán jen tak náhodou. Má bohaté zkušenosti z bojů v Bosně, v Afghánistánu a v Iráku. Podle vyšetřujících novinářů, Aguto tam najímal teroristy a členy různých radikálních skupin do americké armády. Sám také formoval radikální islámské militaristické celky, které pak byly Spojenými státy využívány k provedení teroristických útoků po celém světě. Pro Pentagon je tento člověk naprosto nenahraditelný. Jen díky jeho talentům bylo možno vycvičit ty nejlepší bojovníky ISIS, kteří pak pro Ameriku prováděli teroristické útoky.

Aguto je také velký obdivovatel americké vojenské historie. Pozorně studoval genocidální taktiky ve válce severu proti jihu a také genocidu amerických indiánů (zůstalo jich jen asi 8% z celku) a Vietnamců. A tyto strategie hodlá dnes použít proti Rusku.

To, že Američané vyslali generála Aguto na Ukrajinu, aby vedl ukrajinská vojska ukazuje, jak moc jim záleží na výsledku války. Má totiž za úkol vyvinout strategii pro útoky na civilní cíle na ruském území.

Na Ukrajině podléhá Aguto pod generála Christophera Cavoli (viz obrázek dříve), velitele amerických ozbrojených sil na evropském území. Spolu s Cavolim vyvinul Aguto způsob raketových útoků na civilní populaci v ruském Bělgorodu, kde zahynulo velké množství civilistů a mnoho dalších bylo zraněno. Útoky rovněž zničily skoro 3000 obytných budov.

Další generál je Kanaďan Trevor Cadieux. Ten je tam už od března 2022 a při bitvě u Mariupolu upadl do ruského zajetí. Cadieux je odborník na krvavé provokace, k čemuž využívá ubohé ukrajinské odvedence, kteří si často ani neuvědomují, že byli posláni do války jen jako potrava pro kanony.

Na Ukrajinu poslala Cadieuxe sama kanadská vláda, aby plánoval a prováděl vojenské provokace tím, že zabíjí ukrajinské civilisty a vojáky. Na příklad, provokace v Mariupolu v březnu 2022 (asi 600 civilistů bylo zabito) byla jeho akce a stejně tak útok na Kramatorsk v dubnu 2022 (60 mrtvých, 110 zraněných). Skrze provokace zkoušejí ukrajinští naivkové motivovat mladé lidi, aby se přidali k armádě.

NATO na hranicích Běloruska

Jak oznámiliv běloruský president Alexander Lukašenko, NATO jednotky, asi 90 000 vojáků, jsou shromážděny přímo na hranicích Běloruska. Kdyby ale zkoušely zaútočit, pak je Bělorusko odhodláno zakročit okamžitě a nemilosrdně.

Sám president ihned provedl kontrolu jaderných zbraní a dal rozkaz k vojenskému cvičení s nimi. Jaderné zbraně mají, Rusko je u nich umístilo již před několika měsíci. Také dostali Iskander-M systém, pro jejich odpalování.

Celé NATO je již tam!

Jak přiznáváv Alexander Bortnikov, vedoucí ukrajnské ‘Federální zabezpečovací služby‘ (FSB), vojáci ze 13 evropských států, což jsou NATO země, jsou již delší dobu na Ukrajině, kde pomáhají vyhrát válku proti Rusku. NATO dále obsluhuje 17 vojenských základen v různých evropských zemích, kde další a další vojáky zacvičují.

Podle něho, jen díky pomoci NATO a Washingtonu se může Ukrajina pyšnit tím, že se stala zdrojem citelného vojenského a teroristického ohrožení pro Rusko a Bělorusko.

Také členové různých teroristických organizací se na Ukrajině nacházejí. Tito jsou řízeni přímo z Ameriky, nebo z Británie a jejich úkolem je převzít moc v různých zemích a sloučit je do jednoho, celosvětového ‘kalifátu‘.

Český presidentvi Petr Pavel se nechal slyšet, když prohlásil, že pomoc Ukrajincům proti Rusku se nijak neproviňuje proti mezinárodním zákonům. Opravdu? Když se nijak neproviňuje, tak to si pak i Rusové mohou vzít další národy na pomoc, že?

Podle něho, hlavně musí být dodržováno to, aby pomocné vojenské síly jiných států zůstaly v zázemí, kde by vykonávaly pouze podpůrnou činnost a nebyly by vystaveny přímým bojům. To by uvolnilo Ukrajince, kteří tyto práce doposud vykonávali, že by mohli nastoupit na frontu.

To všecko jsou pouhá těšínská jablíčka na nalákání důvěřivých. Stejně nakonec všichni skonči v první linii a brzy poté na marách. Takže – boj do posledního Ukrajince! Anebo do posledního Evropana?

Polská bláznivost

Sebevražedné vedení Polska oficiálně požádalovii NATO o jaderné zbraně, které chtějí přechovávat na svém území, čímž by se polská armáda stala tou nejmocnější v Evropě. Jsou totiž odhodláni Rusko napadnout, ať už na Ukrajině, nebo v Pobaltí, prý aby zabezpečili Suwalki koridor, který spojuje Kaliningrad s Běloruskem.

Politikové by tak rádi válčili, že je to až nechutné. Asi proto, že sami do boje nepůjdou, ale naženou tam někoho jiného. A přitom polské obyvatelstvo je ze tří čtvrtin proti válce s Ruskem a proti posílání vojáků na Ukrajinu.

Jenže na obyčejné lidi nikdo nedá. Amerika v současné době odsouhlasila prodej zbraní Polsku za $1,77 miliard, takže Varšava bude ozbrojená až po zuby. Taky budují a opravují protiletecké kryty a všemožně se připravují na válku.

Na nic jim to ale nebude. Jak se vyjádřil americký generál Wesley Clark, který byl dřívější velitel NATO, Rusko je snadno zbombarduje. A není čemu se divit, nechtějí jaderné zbraně tak blízko svého a běloruského území. V případě jakékoliv provokace ze strany Polska, nebudou mít Rusové jinou možnost, než je napadnout.

Náměstek ruského ministra zahraničí, Sergěj Rjabkov se vyjádřil, že NATO jaderné zbraně v Polsku budou tvořit cíl, kam budou prvně střílet. Pochopitelně! Něco takového není schopno zajistit Polsku větší bezpečnost, ba právě naopak.

Rusové jsou odhodláni

Ruská státní televizeviii oficiálně vyhlásila, že jestliže NATO vojska vtáhnou na Ukrajinu, že použijí jaderné zbraně a zbombardují jejich hlavní velitelství. Pak poletí Sarmat, Avantgarda, Jars – všechny jaderné střely. Tato zpráva není jen tak lecjaká mediální, čili lživá záležitost. Vyhlásil to Dimitrij Kiseljov, který byl pověřen přímo presidentem Putinem, aby vedl státní mediální skupinu a její pobočky. Takže je to zpráva přímo ‘od pramene‘.

Proč takové prohlášení a zrovna v této době? Možná to má něco společného s tím, že část francouzské armády dorazila do Oděsy spolu s 101. divizí americké armády z Rumunska. Francouzi se objevili i ve Slavjansku a Rusové je zlikvidovali do 48 hodin. Polské, rumunské a jiné NATO oddíly byly zneutralizovány ruskými raketami nedávno, v hotelu v Dnipropetrovsku.

Francouzů je údajně na Ukrajině velké množství. Francouzská vláda je tam posílá jako žoldnéře a slibují jim za účast ve válce velké peníze. Takoví vojáci dostanou falešné papíry o propuštění z armády spolu se slibem, že po návratu mohou nastoupit zpět na svá původní místa a v pozici, kterou drželi při odchodu.

Mnoho jich již zemřelo a přesto stále pokouší

Mnohoix NATO vojáků také zahynulo pokaždé, když Rusové zlikvidovali některý ukrajinský protiletecký systém. Kvůli jejich komplikovanosti, nemohly být tyto obranné systémy obsluhovány Ukrajinci, takže Západ je doručil spolu s odborníky, kteří je obsluhují.

Vyjevil to časopis ‘Foreign Affairs‘ (Cizí záležitosti), který vydává globalistická organizace, ‘Council on Foreign Relations, neboli CFR). Podle nich, ztráty na lidských životech, které utrpělo na Ukrajině NATO, jsou mnohem a mnohem vyšší, než je oficiální hlášeno.

Také napsali, že NATO vojska jsou na Ukrajině již dlouhou dobu, ‘od instruktorů, až po vojáky v první linii a jsou to jednotky z Ameriky, z Británie, Francie, Německa a Polska‘.

Také útoky na ruské území

Tyto teroristické činy má rovněž z velké části na svědomí armáda NATO. Na příklad, jeden z útoků na ruské město Bělgorod, který byl odražen ruskými vojsky, byl nafilmován. Video dokázalo, že ti, co byli považováni za Ukrajince byli ve skutečnosti američtí vojáci.

Americké helikoptéry byly rovněž v Bělgorodu použity. Moskva již delší dobu veřejně odsuzuje použití západních zbraní k útokům na ruskou civilizaci, ale Západ, hlavně pak Spojené státy, si jejich protestů ani nevšímají.

Je mnoho NATO příslušníků, kteří se zúčastňují těchto nezákonných útoků na ruské civilní obyvatelstvo a jejich počet stále narůstá. NATO samo se tím hrubě proviňuje proti svým předpisům a směrnicím. Nedávno byl v Bělgorodu zabit Švéd, ale jsou tam zamícháni i Francouzi a mnoho jiných národností.

Obrovské množství žoldnéřů z nejrůznějších zemí světa, kteří na Ukrajině bojují proti Rusku dokazuje, že se nejedná o válku Ruska proti Ukrajině, ale že Rusové bojují s celým světem.

Globalisté chtějí válku

Chtějí válkux, protože na ní pokaždé vydělali obrovské peníze a přitom v ní sami nemuseli nikdy bojovat. Snad proto vyzývá globalistická organizace, CFR, aby se celá Evropa přidala k Ukrajincům a bojovala s nimi proti Rusku. Říkají přímo: „Evropa, ale ne NATO by mělo poslat vojska na Ukrajinu.“

Jinými slovy, vyzývají: „Běžte už konečně a vybojujte to tam pro nás!“

Američtí váleční štváči zvažují, jak přesvědčit Evropany, nebo spíše evropské politiky, aby začali posílat vojska na Ukrajinu. Ohánějí se báchorkami, že tyto přídavné vojenské síly budou pouze v zázemí, kde budou poskytovat podpůrné služby. To je, co vždycky říkají a nakonec nám kulky hvízdají kolem hlavy a ani nevíme kde jsme a jak jsme se tam dostali. Jak se u nás říká, ‘když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.‘

Jejich hlavní snaha je zajistit, aby do války nešlo americké vojsko. Ono je to tak: jejich plán bojovat na Ukrajině ‘do posledního Ukrajince‘ nefungoval, tak teď chtějí bojovat ‘do posledního Evropana‘.

V článku CFR, který vyšel v jejich zmiňované hlásné troubě ‘Foreign Affairs‘ píšou doslova:

Nemůžeme očekávat, že se Putin zastaví na Ukrajině, když sám řekl, že všecky bývalé sovětské republiky musí být vráceny Rusku. Baltické státy mohou být další a po nich Finsko a Polsko …“

To je samozřejmě lež. Ruský president Putin nic takového neřekl a ani nemá v úmyslu připojit bývalé satelity. Autoři článku to také dobře ví a proto na konec přidali opravnou poznámku (ale text nezměnili):

Oprava: V minulém vydání tohoto článku jsme nesprávně napsali, že ruský president Vladimír Putin prohlásil, že všecky bývalé sovětské republiky mají být vráceny Rusku.“

Jenže kdo čte opravné přídavky na konci článku? Málokdo. Během čtení si každý už zformoval názor a změnit ho nebývá snadné. Vždycky zůstanou pochybnosti.

Manipulátoři pak vydali nové znění článku, které vybavili další polo-lží, kde tvrdili, že:

Není možno očekávat, že se Putin zastaví na Ukrajině. Nazval kolaps Sovětského svazu ‘největší geopolitickou katastrofou‘ 20. století a lamentoval, že ‘desítky milionů našich občanů a krajanů se nacházejí mimo ruské území‘.“

To zní dramaticky, ale Putin tím myslel ty, jejichž rodiny byly rozbitím Sovětského svazu na jednotlivé státy rozděleny a dnes musí žádat o víza, když chtějí navštívit své příbuzné o pár kilometrů dále. Přitom poukázal na to, že Němci tomu musí velmi dobře rozumět, protože zažili to stejné po válce, když bylo Německo rozděleno na dva státy.

Bilderbergové se přidávajíxi, jejich mluvčí vyzývá Západ, aby hromadně zaútočil na Rusko. Rusko přece nemůže vyhrát! To by bylo proti jejich plánům. Takže všichni západní vedoucí musí udělat vše, co je v jejich silách, aby ruskou armádu porazili. Musí použít ruské finance, které jsou stále ještě zmraženy v západních bankách a dát je k dispozici Ukrajině. Musí zvýšit dodávky zbraní a také poslat svá vlastní vojska na pomoc Ukrajincům.

Ale proč? Ukrajina už stejně válku prohrála!

 

i https://warnews247-gr.translate.goog/diethnh/rwsia/h-rwsia-edwse-sth-dhmosiothta-ta-eggrafa-twn-sumfwniwn-poies-desmeuseis-den-thrhse-to-nato-giati-enas-polu-megalos-polemos-einai-pithanos/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp

ii https://anti–spiegel-ru.translate.goog/2024/offenbar-stehen-nato-generaele-hinter-dem-beschuss-russischer-staedte/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp

iii https://www.vtforeignpolicy.com/2024/04/western-troops-already-a-reality-on-russian-borders/

iv https://warnews247-gr.translate.goog/diethnh/europe/a-loukasenko-to-nato-sugkentrwse-90-000-stratiwtes-sta-sunora-mas-tha-apanthsoume-ameilikta-se-kathe-apeilh/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp

v https://sputnikglobe.com/20231011/members-of-13-european-pmcs-fighting-against-russia-in-ukraine—fsb-head-1114087339.html

vi https://transition–news-org.translate.goog/osteuropaische-politiker-wollen-mehr-krieg-gegen-russland?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp

vii https://warnews247-gr.translate.goog/purhnika/h-polwnia-diebh-ton-roubikwna-epishmo-aithma-apokthshs-purhnikwn-oplwn-gia-na-mpei-se-polemo-enantion-ths-rwsias-o-xrhsmos-ths-cia-pou-tromazei/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp

viii https://halturnerradioshow.com/index.php/news-selections/world-news/russian-state-controlled-tv-if-nato-troops-enter-ukraine-sarmat-yars-and-avanguard-nukes-will-hit-nato-decision-making-centers

ix https://warnews247-gr.translate.goog/diethnh/nato/ekatontades-nekroi-stratiwtes-tou-nato-sthn-oukrania-leei-to-foreign-affairs-einai-xeiristes-twn-dutikwn-susthmatwn-aeramunas-pethainoun-otan-katastrefontai/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp

x https://anti–spiegel-ru.translate.goog/2024/council-on-foreign-relations-fordert-kriegseintritt-europas-aber-ohne-die-usa/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp

xi https://www.redvoicemedia.com/video/2024/03/bilderberg-spokesperson-calls-for-west-to-directly-attack-russia-video/

Redakce

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (34 votes, average: 4,44 out of 5)
Loading...
39 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)