10.3.2024
Kategorie: Exklusivně pro PP, Společnost

Woke a kulturní válka proti Evropě, část 2.

Sdílejte článek:

JANE KAUFMAN

Západní Marxismusi má mnoho druhů, ale všecky dohromady spolu spolupracují. Způsob jejich spolupráce – jak již bylo řečeno dříve – je ve skutečnosti ne zcela Marxistický, ale je v čemsi Maoistický, neboli čínský. Ten základ je pořád dál Marx, ale postupně se vyvinul v jiné odrůdy, které společně zkouší útočit na všechny slabé body Západu, kdy zneužívají západní toleranci, otevřenost, štědrost a jiné kladné vlastnosti. Zneužívají všecko to, co je na Západě dobré a na co bychom měli být hrdí.

James Lindsay přiznává, že pro něho, pro Američana není snadné zjistit, jaký je vzdělávací systém v Evropě, ale v Americe je veškeré vzdělání okleštěné ode všeho rudého. Komunistické myšlenky a názory jsou všude učeny, pod záštitou ‘modernosti‘, nebo ‘boje za svobodu‘, ale komunismus jako takový je odstraněn z veškerého vzdělání a není kde by se o tomto politickém směru mohli studenti poučit. Takže málem nikdo ani neví, kdo byl Mao a když se o něm a o jeho politické činnosti doví, tak jsou šokováni.

Mao a jeho odkaz

Jedna věc, kterou Mao Tse Tung ovládal velmi dobře bylo využití politiky totožnosti člověka. Na základě těchto znalostí vytvořil celkem deset totožností, z nichž pět bylo rudých, pro komunistických a dalších pět bylo černých, což byl fašismus. A pak rozděloval lidi do těchto kategorií, kdy žádné jiné možnosti nebyly. Jak pak klasifikoval majitele nájemního domu, anebo bohatého sedláka, to je těžké odhadnout. S největší pravděpodobností byli vydáváni za špatné, neboli nežádoucí.

Pravicově smýšlející člověk byl také považován za špatného a s ním všichni konzervativně smýšlející lidé. Člověk mohl být zařazen do špatné kategorie jen kvůli tomu, jaké měl názory, anebo když někde řekl něco, co se vládě nelíbilo. To všechno pak byli členové těch špatných kategorií, neboli fašisté. Jejich děti spadaly do stejné kategorie, ať už právem, či neprávem. Takže tím vznikl sociální nátlak na děti, aby se vydávaly za revolucionáře, čímž se dostaly do některé z rudých, komunistických kategorií. To byly kategorie vždy kladné a za to byli pak odměňováni.

Potom není čemu se divit, když komunistickou revoluci v Číně vedli mladí lidé, protože Mao svoje rozdělení na černé a rudé učil děti už ve školách.

Ve Spojených státech je toto dělení uplatňováno trošku jinak. Tam je dnes dětem říkáno, že být bílé není dobré a že automaticky utlačují a znevýhodňují všecky barevné jen tím, že existují. Ale kdyby se staly homosexuály, nebo lesbami, pak budou oslavováni. A pak mohou vytvořit radikální armádu lidí stejného smýšlení, mohou to být sexuální menšiny, nebo genderové menšiny. Povedou své stoupence cestou tabletek na oddálení puberty, cestou operací na změnu pohlaví, z čehož samozřejmě farmaceutický průmysl nesmírně získává. A to všecko mohou dnes děti v Americe docílit ve věku 7 let a bez vědomí rodičů!

I to všecko je program. Je to plán, stejný jako měl Mao Tse Tung, který radikalizoval mladé lidi již ve školách. Jediný rozdíl jsou ty kategorie, do kterých jsou dnes lidé zařazováni. Ty se maličko změnily, ale jinak je to pořád ta stejná čínská Maoistická kulturní revoluce, s americkými charakteristikami a co je na tom nejhorší, v současné době je exportována i do Evropy.

Stejně jako Kritická rasová teorie, která už přistála u evropských břehů, i když nedává vůbec žádný smysl, stejně tak přijde do Evropy i Západní Marxismus se všemi jeho odrůdami a odnožemi. A pak bude komunistická kulturní revoluce i tam.

Už se to ozývalo v r. 2020, když v Americe zemřel nadrogovaný černoch, George Floyd. Neměl absolutně s Evropou nic společného a přesto se tam vynořily jeho sochy a současně i mnoho obdivovatelů a zastánců. Byl to sice naprostý nesmysl, ničím neopodstatněný, ale to zřejmě nebylo důležité.

Ten základní fakt zůstává, že to byla příprava na to, jak zničit evropskou civilizaci zevnitř, s použitím Maoistických metod.

Mao byl lišák. Jeho návod na přeměnu Číny na komunistický ráj se skládal ze dvou bodů: jednota a kritika jednoty. Napřed vytvořil touhu po jednotě a pak kritizoval všecky, kteří se podle toho nechovali. To sjednotilo celý národ do skutečného souladu.

Ale nemáme to stejné už dnes? Pravda, je to stejné, pouze rétorika je jiná. Dnes používáme výrazy jako ‘náležet‘ k celku nebo ke skupině, ‘být zahrnutí‘ do požadované vrstvy a pod. My všichni chceme někam náležet, nechceme být vynecháni. Ale pak zjistíme, že je nám vytýkáno, že máme rasistické názory a jsme za to kritizováni a pak se kritizujeme i my sami.

Pokud vás tento námět zajímá, studujte ‘šui šéj‘ v mandarinské čínštině, stejně jako to kdysi studoval Mao. To jsou metody, které přivedou všechny do souladu pod novými požadavky, což Mao nazýval socialistickou disciplínou, se kterou bychom my, na Západě nikdy nesouhlasili. Proto to nazýváme jinak; nazýváme to zahrnutí, sounáležitost.

Sounáležitost a obhajitelnost

Spolu se sounáležitostí, nebo zahrnutím, anebo snad ještě nad ním, je pak obhajitelnost. Máme před námi vše zahrnující a obhajitelnou budoucnost a to je Agenda 2030 ve velkém. Taková budoucnost, vše zahrnující a obhajitelná, je nový socialistický název a pak budeme mít svobodu přesně podle socialistického vzoru.

Mao prohlásil, že to všecko funguje skrze demokratický centralismus. My tomu říkáme kapitalismus zúčastněných stran. To je, co zkouší zavést WEF (World Economic Forum) a s nimi OSN, kteří společně dohlíží, aby nikdo neuhnul z cesty k budoucím zářivým, socialisticko-komunistickým zítřkům.

Co je to tedy Woke?

Woke je Marxismus, který postupuje stále dopředu s použitím Maovy kulturní revoluce. Používá k tomu ty stejné kategorie lidstva, jaké použil Mao, jenže mají jiná jména. A i kdyby nic z toho v Evropě neuspělo, post-kolonialismus to zvládne za všecky. Post-kolonialismus si spolehlivě najde slabiny v systému, použije patřičnou teorii a nakonec spolehlivě uspěje. Je jako virus, který pokaždé dokáže svého hostitele nakazit.

Těch nezákonných barevných migrantů je už dnes k tomu v Evropě dost a dost!

Jak bude marxistické převzetí Evropy postupovat

Když přijde na Marxistickou provokaci, jejich strategie je vždy ta stejná. Nazývá se ‘násilí středního stupně‘. Tito lidé většinou nevytáhnou do boje s použitím zastaralých bolševických útoků. Provokují celkem mírně, ale není radno se jim postavit na odpor. Je nutné vzdát se všeho, co budou požadovat: vzdát se své kultury, svého národa a všeho dalšího. Pak nás nechají žít.

Lindsay radí zachovat se přesně podle toho, co doporučuje Jean-Paul Sartre v předmluvě ke knize již zmiňovaného Frantze Fanona, ‘Ubožáci země‘ (Les malheureux de la terre, anglicky: The Wretched of the Earthii).

Sartre toho mociii na 30 stránkách předmluvy nedoporučuje, ale zato stejně jako kdysi komunisté, hlásá do světa: „Domorodci všech zemí spojte se!“ A autor knihy, Frantz Fanon se přidává, když vyzývá jeho bratry v Africe, v Asii a v Latinské Americe, aby se přidali, protože je naprosto nutné nastolit revoluční socialismus po celém světě, nebo jinak jim hrozí že budou znovu poraženi svými bývalými koloniálními pány.

Stejně jako kdysi zemědělští dělníci svrhli jejich buržoázní nadvládu, stejně i domorodci se musí zbavit koloniálních utiskovatelů a k tomu vede pouze jedna cesta: revoluce, říká Sartre. A teprve až je poslední cizí usedlík v naší zemi zabit, nebo poslán domů, či sroste s námi, teprve tehdy, když tato menšina zmizí, pak je možno je nahradit socialismem.

Když začnou násilnosti, se kterými je revoluce spojena a kdyby původní obyvatelstvo země nebylo nikdy utlačováno a ponižováno, pak by proti nim postačily nápisy a slogany o mírumilovném řešení a nesoulad by mohl utichnout. Ale když jsou zde dlouhá léta útisku a ubližování, pak ta zranění není možno odstranit ničím jiným, než násilnostmi.

Domorodci, tolik let utiskovaní koloniální samozvanou aristokracií, která v koloniích páchá všechny zločiny, za které by doma dostali provaz, mají v sobě tolik nenávisti, že ji není možno utišit chlácholivými řečmi, sliby, nebo prázdnými pokusy o smír. Ta nenávist je jim touto dobou už vrozena a ta se musí někde vybít. A ten jediný způsob jak je ji možno vybít je skrze násilnosti, skrze revoluci, skrze krvavé výpady proti těm, kteří je tolik let zotročovali, proti všem bílým Evropanům, anebo i proti svým vlastním lidem a bratrům.

A pak, až budou Evropané stát zády ke zdi a do čela je bude tlačit pistole nebo kulomet, pak možná v nich vyvře jejich vlastní násilnost, tak dobře vyzkoušená za celá staletí opakovaných zločinů proti domorodé populaci. Potud Sartre.

Možná už to všecko začalo

Je zcela možné, že post-koloniální revoluce proti Evropě již začala. Jak s něčím takovým zacházet je těžké odhadnout. Rozhodně by nebylo dobré na komunistickou propagaci a agresi zareagovat přehnaně, protože to by mohlo dopadnout tragicky pro všecky. Máme nemálo důkazů z minulého století, ve formě dvou podstatných a několika dalších válek.

V případě přehnané reakce by mohlo dojít k použití našich vlastních činů jako zbraně proti nám samotným, což by mělo dlouhodobé následky, které by možná s námi zůstaly napořád. A nic bychom tím nedocílili. Nakonec bychom stejně o všecko přišli. Takže zůstaňme u svých zásad, ale zachovejme se moudře.

Musíme si v této hře na kočku a na myš neustále uvědomovat, že jsme provokováni a že kdybychom těmto provokacím podlehli, tak bychom ztratili všecko, co máme, včetně svých životů. Zde je nutno tyto útočníky přelstít a snad nikdy víc neplatí polské rčení než v tomto případě, když říká: ‘nikdy nezkoušej léčit něco, čemu nerozumíš‘.

Woke je Marxismus, který se vypracoval na vysokou úroveň jen proto, aby mohl zaútočit na Západ a zničit ho. Ten, kdo toto nechápe, anebo to chápat nechce, může mít problémy a pak přijde o všecko, co má, protože kdyby Marxismus převzal Evropu, měl by tam velmi dlouhou a vše zahrnující, udržitelnou budoucnost, kdy by lidé byli poctěni naprostým nedostatkem svobody, ve snaze udělat ze všech globální občany.

Globální občan‘ – možná jste ten výraz už někde slyšeli. Je to samozřejmě nesmysl, protože neexistuje globální vládce, takže nemůže existovat ani globální občanství.

Když ale čtete současnou komunistickou literaturu, tam je to vysvětleno. Podle těchto lidí je globální občan ten, který podporuje 17 vývojových bodů OSN udržitelné Agendy 2030iv. Tyto body jsou následující:

1. Odstranění chudoby v jakékoliv formě a kdekoliv;

2. Žádný hlad, zlepšení zemědělství, udržitelné hospodaření;

3. Dobré zdraví a pohoda pro všechny, pro mladé i pro staré;

4. Kvalitní, všechny zahrnující a spravedlivé vzdělání;

5. Genderová rovnoprávnost a podpora všech žen a dívek;

6. Čistá voda a hygiena pro všecky;

7. Dostupná a čistá, moderní energie;

8. Slušné a produktivní zaměstnání a ekonomický růst pro všecky;

9. Průmysl a udržitelná industrializace, podpora zlepšování a vybudování infrastruktury;

10. Zmenšení nevyvážeností mezi různými zeměmi a i v nich;

11. Udržitelná města a obce, která budou vše zahrnující, bezpečná a udržitelná;

12. Zodpovědné spotřebitelství a výroba;

13. Klimatická činnost, která zahrnuje boj proti změně klima;

14. Život pod vodou: ochrana a udržitelnost vodních toků a moří pro udržitelný vývoj;

15. Život na zemi: udržitelné využívání ekologického systému země, zabránění výskytu pouští, podpora výroby kvalitní zeminy a zabránění úbytku druhů rostlin a zvířat;

16. Mír, spravedlnost a mocné instituce, které umožňují přístup každému, jsou plně zodpovědné a udržitelné na všech stupních;

17. Partnerství všech zúčastněných za účelem dosažení cílů.

To samozřejmě zní dobře. Jenže všude tam, kde je výraz ‘pro všechny‘, tak je nutno ho doplnit na ‘pro všechny, kteří zbydou‘, protože globalisté nás hodlají 90% vyhubit. Může to taky znamenat ‘pro nás pro všechny‘ což je pak jen pro ně samotné.

Všecko, kde se vyskytuje slovo ‘udržitelnost‘ znamená minimální množství, pro minimální počet lidí, neboli hlad a bída. Udržitelná industrializace znamená odstranění průmyslu. Udržitelná města jsou 15-minutová města, kde je všecko na dojití během 15 minut a za 15 minut je také přejdete celé, takže je to vězení. Zodpovědné spotřebitelství a výroba znamená nedostatek zboží, hlad a nouzi. A tak bychom mohli pokračovat jeden bod za druhým.

17 vývojových bodů OSN je plán tak ďábelský a proradný, že ani historicky známý intrikář Machiavelli by nejspíš dlouho přemýšlel, než by s takovou podlostí souhlasil.

A když budete pátrat, jaká práva má globální občan, tak budete odkázáni na spisv, popisující možnosti globálního občanství. A tam je psáno: ‘Nezajímají nás práva, spojená s globálním občanstvím. Zde se jedná víc o globální zodpovědnosti‘.

Jinými slovy, je to otrokářský systém.

Můžeme zastavit Woke? Jak?

Pokud chcete vidět jak to budou vypadat naše země, jestliže se nám nepodaří Woke zastavit, podívejte se na Čínu, s jejím systémem sociálního kreditu. Sledujte ten útisk. Pozorujte, jak lidé zmizí a už nikdy nepřijdou zpátky jen proto, že měli jiné názory. Neopomeňte mocnou diskriminaci těch, kteří nejsou v souladu s vládním diktátem. Všímejte si též nabírání zdravých jedinců do nemocnic, kde jsou jim odebrány orgány a prodány na Západ. A nezapomeňte zkontrolovat tučné bankovní účty dětí vedoucích činitelů, kteří investují peníze do státem vybraných a státem mohutně podporovaných podniků, které vždycky vynášejí ta nejvyšší procenta.

Jen tak na příklad, jeden z nejbohatších čínských miliardářů, Jack Ma řekl něco, co se vládě nelíbilo a zmizel ze světa. Představte si, miliardář a jednoduše zmizel a už nikdy se nikde znovu neobjevil.

Takže jestli chcete vědět, co čeká Evropu a Spojené státy a všechny ostatní země na světě, sledujte čínský vzor, tam je to všecko obsaženo.

Proto se musíme všichni postavit proti Woke, ale k tomu účelu musíme dobře znát jeho podstatu a vědět co je to zač. Woke je Marxismus, který se vyvinul natolik, aby byl schopen převzít celý Západ a doposud byl velice úspěšný. Byl úspěšný, protože málokdo tohoto nepřítele opravdu zná a ví jaké metody proti němu použít.

Většina dnešních lidí ani neví, jak se tento nepřítel jmenuje. Proto byl zde právě jmenován a odhalen, abychom ho všichni poznali a věděli, jak proti němu postupovat.

Takže teď už víte, proč k nám přichází tolik nezákonných migrantů z Afriky, z Jižní Ameriky a odjinud, často z bývalých kolonií západních evropských států. Češi a Slováci a ostatní Slované nikdy žádné kolonie neměli. To jim ale nic nepomůže, protože Evropané vypadají pro Afričany a Asiaty všichni stejně. Jsou to běloši a to stačí.

Proto se musíme mít na pozoru.

 

i https://www.youtube.com/watch?v=OVZPYQS1dFA

ii https://archive.org/details/thewretchedoftheearth/The%20wretched%20of%20the%20earth%20%20%20/

iii Frantz Fanon: „The Wretched of the Earth,“ Grove Press, New York, 1963

iv https://sdgs.un.org/goals

v https://www.un.org/en/academic-impact/unai-quiz-global-citizenship-education

Redakce

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 votes, average: 4,64 out of 5)
Loading...
23 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)