9.12.2014
Kategorie: Společnost

Společnost na rozcestí – šance pro poctivou pravici (2. díl)

Sdílejte článek:

LUBOMÍR BOUŠE 09|12|2014

Článkem ze dne 4.12.2014 jsem poukázal na vyhrocení společenských problémů a na šanci, jaká se poctivé pravici při jejich akutním řešení otevírá. Jak tedy tuto jedinečnou příležitost konkrétně uchopit ? Pokud už bylo řečeno A, musí samozřejmě následovat i B. Z obrovského množství promyšlených a provázaných politických opatření mohu na tomto místě jmenovat některé následující návrhy.

 

 

[ad#hornisiroka]

 

Vnímaví občané vědí, že zaostalost a zanedbanost naší vlasti se vůči okolnímu vyspělému světu relativně stále zvyšuje. Nechceme být věčně považováni jinými státy za pouhé chudé příbuzné. Životní úroveň občanů českého státu, úroveň jeho infrastruktury a celé ekonomiky vůbec je stále mnohdy až několik desítek let za úrovní těch nejvyspělejších států, což je pro nás zcela nepřijatelné. Zahájíme proto nejrozsáhlejší přestavbu republiky od vzniku Československa v roce 1918. Všichni naši občané bez jakéhokoliv rozdílu si zaslouží, aby žili a pracovali na úrovni 21. století.

 

Počítáme s ročními přírůstky HDP 5 až 8 % a za deset let bohatství našeho národa zdvojnásobíme. Jako řádní hospodáři jsme si současně vědomi rizik tzv. přehřátí ekonomiky a inflačních tlaků, které je třeba pečlivě sledovat a vyhodnocovat. Postupné snižování daní není konečným cílem, ale pouhým racionálním prostředkem k ještě vyšší a rychlejší prosperitě. Prokletí statisíců spoluobčanů nezaměstnaností snížíme na nejnižší možnou přirozenou úroveň.

 

crossroads_grass

 

 

Ve vztazích mezi lidmi bude převládat návrat ke konzervativnímu náhledu a k obnově násilně z našeho života vytlačených tradic. Člověk člověku nebude vlkem, ale rodným bratrem a sestrou. Základní jednotkou státu se stane opět rodina, jejíž absolutní monopol nesmí být nikým a ničím zpochybňován, proto m.j. zrušíme zákon o registrovaném partnerství. Na rozvratech rodin založený bezcitný rozvodový průmysl zlikvidujeme, protože nikdo se na neštěstí rodičů a jejich dětí nesmí přiživovat. Ukončíme tragické pravidlo, že rozvod nebo rozchod manželů byl obvykle vstupenkou do ubíjející bídy, hmotné nouze a osobního ponižování.

 

Vytvoříme neprolomitelnou ideovou hráz proti pronikání nepřátelských ideologií likvidujících samotnou podstatu našeho osobního a společenského života. Proti umělému multikulturalismu postavíme české národní tradice, vlastenectví, lásku k rodné vlasti a naší krásné mateřštině. Proti agresivnímu feminismu postavíme neopakovatelné životní zážitky otců, matek a jejich dětí při prožívání rodinného štěstí i všedního manželského života. Proti pokrytecké politické korektnosti a falešnému genderismu postavíme českou prostořekost a tradiční umění nazývat věci pravými jmény. Proti zvrácenému homosexualismu postavíme odvěký křesťanský řád stabilního manželského soužití dvou lidí opačného pohlaví. Proti nejrůznějším vnuceným kvótám a antitržním regulacím postavíme volnou soutěž svobodných občanů s minimálními zásahy státu do jejich životů. Proti vystrašenému účelovému klimatickému alarmismu postavíme odvahu svobodných občanů sami se rozhodnout, jak chtějí žít.

 

Ve vztahu státu k občanům budeme naopak prosazovat myšlení liberální. Každý bude mít tolik svobody, kolik jí unese. Stát nebude občanovi nepřátelskou vrchností ale partnerem. Každý občan bez jakéhokoliv rozdílu bude vnímán jako jedinečná a ctihodná lidská bytost. Stát nebude občanům drze strkat nos do jejich soukromí a do jejich kapes. Stát nikoho nebude buzerovat a šikanovat a vůči občanům bude v postavení jejich služebníka. Liberalizací živnostenských a pracovních předpisů zredukujeme státní zásahy do podnikatelských a zaměstnaneckých svobod. Stát bude mít při podnikání a pracovně právních vztazích svých občanů jediný úkol : nepřekážet.

 

Totální prohrou naší polistopadové demokracie je justice, která se etablovala jako všemocná obludná státní mašinérie na páchání křivd a bezpráví. Následkem děsivého diletantského působení ministra spravedlnosti za ODS Jiřího Pospíšila se stala nezávislou úplně na všem, zejména na ústavním pořádku a zákonech. Jejím nejslabším článkem je poslední instance všech řízení Ústavní soud, který četné stížnosti zoufalých diskriminovaných občanů na porušování jejich zaručených základních práv už ani věcně neprojednává, ale šmahem je na univerzálních blanketních formulářích rovnou odmítá. Justice tudíž dozrála do stádia neodkladných zásadních reforem s cílem, aby zde nezůstal doslova kámen na kameni. Zřídíme nezávislý Úřad pro vyšetřování zločinů justice, což bude počáteční krok k omluvě státu za justiční omyly a zločiny spácháné nevinným občanům. Bez práva a spravedlnosti je právní stát v ČR iluzorní.

 

[ad#velkadolni]

 

 

Je nepochybně na místě otázka čtenářů : A kde na to všechno vezmete peníze ?  Víme jak. Nečekejte však žádnou pověstnou „špidlovskou“ odpověď, že zdroje jsou. Žádné zvyšování daní na pořadu dne rozhodně není. Největším národním pokladem jsou naši občané. Vytvoříme takový morální a právní rámec, aby soukromá iniciativa každého motivovaného jednotlivce mu umožňovala splnit si i ta nejtajnější osobní přání. Uvolníme obrovský lidský potenciál našich občanů utlumený drastickými státními zásahy do jejich práv a svobod. Vedle promyšlených úspor státních výdajů následkem rušení a novel příslušných zákonů bude naším základním zdrojem racionální usilovná poctivá práce každého jednotlivce, jeho rodiny a jeho obce.

 

Učiníme všechno pro to, aby naše země byla do 10 let desátým ekonomicky nejvyspělejším státem světa a naši spoluobčané byli příslušníky desátého nejbohatšího národa planety. Chceme prostě jako hospodáři na svých místech dosáhnout toho, aby naše vlast byla skutečnou rozkvetlou zahradou obývanou svobodnými, hrdými a šťastnými občany.

 

Budou-li mít čtenáři zájem, můžeme v plánech poctivé pravice pokračovat příště.

Redakce
Sledujte PP

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 votes, average: 3,58 out of 5)
Loading...