26.4.2023
Kategorie: Exklusivně pro PP, Ze světa

Ukrajina a NATO problém: Hrdinný obránce, nebo moderní Švejk?

Sdílejte článek:

JANE KAUFMAN

Na co jsou všecky ty zbraně, tanky, děla a náboje, posílané na Ukrajinu, když je ruská vojska pokaždé zničí. Pochopitelně. Teď dokonce přišli Rusové s ovlivňováním amerických „chytrých bomb,“ které jsou elektronicky naváděny na místo výbuchu. Dokážou toto zaměření zmařit a bomby letí úplně někam jinam. A nejen to, mnohé ani nevybuchnou.

Z tajných vládních a vojenských dokumentů, nazvaných „Dokumenty z Pentagonu,“ které někdo vystavil nedávno na internetu rovněž vysvitlo, že jsou velké pochybnosti, jestli se opravdu podaří ukrajinskému vojsku převzít plánované části Ukrajiny od Rusů.

Jarní útok je sporný

Na jaro, až oschnou cesty, plánovala ukrajinská armáda útok, za účelem převzetí Krymu. Napřed to měly být různé části Krymu a ne Sevastopol, později byl přidán i Sevastopol. Ve skutečnosti, ten útok neplánovali ani tak Ukrajinci, jako ho plánovala neúnavná Victoria Nuland v Americe. Nulandová je zarytý nepřítel Ruska, zásadně proti jakémukoliv vyjednávání a ochotna udělat všecko pro to, aby Rusko bylo poraženo.

Jenže zde jsou v cestě vážné technické problémy. K útoku na Krym bylo určeno 60 000 vojáků, kteří byli uspořádáni do 12 sborů. Devět z nich mají mít americké a NATO zbraně a náboje a zbývající tři budou používat starou ruskou výbavu, pro ten účel upravenou. A tady začíná skutečný problém: zatím co Rusko má asi 6 000 dělových a raketových odstřelovacích systémů, ukrajinské vybavení je ve dvojmístných číslech. (Seznam je na stránce.)

Jako další, plánovaná výbava z velké části chybí. Některé slíbené tanky a jiné těžké zbraně na Ukrajinu nikdy nedorazily, anebo mají být doručeny později. Stejně tak děla, vojenská vozidla a jiná nutná výbava. Náboje jsou rovněž nedostačující. Podle zpráv z Pentagonu, 155 mm náboje pro Howitzery prostě nejsou a není šance, že by byly v blízké budoucnosti. Stejně tak HIMARS rakety, jejich zásoba došla a nové ještě nebyly vyrobeny.

Spojené státy plánují použít některé náboje a vybavení z vlastních zásob, jenže s tím, jak Rusové úspěšně ty rakety sestřelují, to stejně na nic nebude. A mezitím se Amerika vydá ze všech zbraní a munice a stane se snadnou obětí pro kohokoliv, kdo by chtěl zemi napadnout, protože se nebudou mít čím bránit.

Spojené státy dnes nejsou schopny doručit ani ty válečné zbraně a munici, které si jiné země u nich objednaly. Situaci ještě zhoršuje skutečnost, že jak Maďarsko, tak i Turecko nebudou s největší pravděpodobností podporovat jakékoliv rozhodnutí NATO, které by vedlo ke zhoršení situace.

Taky protiletecká obrana Ukrajinců je na tom velice špatně. Hodně z ní bylo Rusy zničeno a ten zbytek nemá dostatečnou munici, aby se mohl případnému útoku ubránit. Pokud Spojené státy a NATO nedodají tyto potřebnosti z vlastních zásob, tak Ukrajinci nemohou říct, že mají vůbec jakou protileteckou obranu.

Veškerá ta mašinerie rovněž bude potřebovat časté opravy, na což nejsou Ukrajinci vybaveni. US a NATO sice zřídili opravářské dílny v Polsku a v Rumunsku, ale ty jsou příliš daleko od bojiště, takže jsou prakticky na nic. To, že by bojující vojáci mohli získat náhradní vybavení, to nepřipadá v úvahu. Všeho je naprostý nedostatek.

Ukrajinské vojsko rovněž nemá dostatečně zkušené vedení. Ti důstojníci, kteří mají válečné zkušenosti a dokážou vojsko vést, jsou v naprosté menšině. Zato zelenáčů, kteří nic neznají, těch je armáda plná.

10 000 až 15 000 vojáků, kteří sedí obklíčeni v Bachmutu a jinde, samozřejmě budou chybět pro plánovaný jarní útok. Je rovněž sporné, co se s nimi stane, jestli jim Kyjev dovolí vzdát se, anebo bude požadovat aby opravdu bojovali až do toho do posledního Ukrajince, i když je to naprostý nesmysl?

Takže ty vypadá, že plánovaný útok na Krym může zcela dobře účinkovat jako nebezpečná past pro US, NATO a dokonce i pro americké spojence v Asii.

Situace v NATO

Stejně jako Spojené státy, je na tom i NATO, které prakticky nemá potřebné zbraně na obranu svých členských zemí. K tomu ještě přispívá skutečnost, že hranice s Ruskem se teď prodloužila o celé Finsko, které se právě stalo součástí NATO. S největší pravděpodobností budou svého rozhodnutí brzy litovat. Už to, že Maďarsko obdrželo velké množství emailů z Finska a ze Švédska, kde je lidé žádali, aby nepodpořili vstup jejich země do NATO nasvědčuje, že je hodně těch, kteří s tímto rozhodnutím nesouhlasí.

Možná proto nezorganizovalo Finsko v zemi referendum a raději tvrdili, že většina národa se vstupem do NATO souhlasí. Zato Maďaři referendum o vstupu Finska do NATO uspořádali. A hned druhý den poté, co Maďarsko vydalo souhlas, Finové proti nim podali stížnost u Evropského soudu kvůli tomu, že odmítají v zemi LGBTQ a odmítají tuto propagandu předkládat svým dětem. Nejen to, jak Finové, tak i Švédi rozšiřují o Maďarech pomluvy a urážlivé výroky,

Jak píše hlavní redaktor časopisu „Rusko v globálních záležitostech,“ Fjodor Lukjanov, až opojení opadne a všichni vystřízliví, tak se může stát, že Finsko bude svého vstupu do NATO trpce litovat. Celá desetiletí se udržovalo neutrální a nemíchalo se do vojenských záležitostí jiných států a neměli s tím žádné potíže. Nikdo je nenapadl, nikdo je neohrožoval. U Švédska, které rovněž touží po vstupu do organizace to jsou dokonce celá století neutrality. A teď chtějí opustit osvědčenou strategii a stát se námezdním žoldnéřem někoho, o kom ani neví, kdo to je.

Ještě navíc, takové rozhodnutí samozřejmě pohoršuje Rusko, které navíc nemá zájem nikoho vojensky napadat. Dalo by se to shrnout jednou větou, že tyto země neumějí být dobří sousedé. Když už se stalo, že sídlí v těsné blízkosti mocného obra, což je dnes Rusko, pak je lepší ho nepohoršovat.

Historicky, Finsko bylo součástí Ruska

Finsko bylo od 12. století součástí Švédska, ale později, v r. 1809 se připojilo k Rusku a stalo se z něho ruské velkovévodství. Tento stav trval až do r. 1917, kdy vyhlásili samostatnost, protože nechtěli sloužit jako vojenská základna nově vzniklého Sovětského svazu. Zřejmě ve snaze nanutit komunismus na celý svět se Sovětský svaz opravdu choval nevhodně. Nejen že po vpádu Němců do Polska (v září 1939) zabrali část Polska z druhé strany. Hned na to, v listopadu 1939 napadli Finsko. Finové se ale nedali. Během 3,5 měsíce bojů utrpěli Sověti nepoměrně velké ztráty na životech i přesto, že byli velice dobře vyzbrojeni.

Válka skončila podepsáním mírové smlouvy, která byla o 15 měsíců později porušena, když Finsko napadlo Sovětský svaz. Je těžko říct, co je k tomu vedlo. Buď chtěli získat zpátky dříve Sověty zabranou Karelii, anebo chtěli rozšířit své území, to je těžké určit. Je jisté, že se k tomu účelu spojili s Hitlerovským Německem a spolu s ním bojovali proti Sovětskému svazu až do r. 1944.

Svojí neutralitou Finové cosi ztráceli po vojenské a politické stránce. Ale na druhé straně jim to pomáhalo podržet si samostatnost a politickou sounáležitost se Západem. Přesto stále dál udržovali velmi dobré obchodní spojení s Moskvou. Konec Sovětského svazu v 1990. letech a přerušení těchto styků způsobil ve Finsku ekonomickou krizi, kterou řešili vstupem do Evropské unie.

To, že se Finsko rozhodlo stát se členem NATO, není snadno vysvětlitelné. Byla to snad snaha po přimknutí se k silnějšímu celku z důvodu národní bezpečnosti, anebo šlo o ideologicky podložený záměr připojit se k těm, kteří stojí na „správné“ straně historie? V žádném z těchto dvou možnosti nenajdou Finové to, co hledají – silnější celek jim v kritické době nemusí pomoci a ta správná strana historie rozhodně není ta západní.

Nástroje na vraždění pro mír?

NATO je ve skutečnosti značně zmatený a nechápavý spolek. Už jejich hlavní představitel, generální ředitel Jens Stoltenberg se vyznamenal, když nedávno prohlásil, že „mír na Ukrajině může být nastolen pouze skrze další zbraně ukrajinským vojskům.“ Takže válečné zbraně mají zajistit mír? Zřejmě jak pro koho.

Pokračoval tím, že oznámil, že i tato válka může skončit vyjednáváním o mír, ale to vyjednávání závisí na výsledcích na bojišti. Ta jediná záruka trvalého míru pro Ukrajinu je podle něho ve vojenské pomoci, kterou NATO neváhá poskytnout.

Proti tomu vystoupil člen britského Parlamentu, George Galloway, když řekl, že předpoklady pro skončení války na Ukrajině vyžadují, aby se NATO této války nezúčastnilo.

Stále popichují ruského medvěda

A jakoby neměli nic jiného na práci, jedenáct NATO zemí, ve spolupráci se Spojenými státy pořádaly válečné cvičení v Černém moři a v ústí Dunaje v Rumunsku, což je přivedlo asi 30 km od ukrajinských hranic. Cvičení, nazvané „Mořský štít 23“ (Sea Shield 23) se táhlo od 20. března až do 2. dubna a zúčastnilo se ho skoro 3 500 vojáků, 30 válečných lodí, 14 letadel a 15 rychločlunů. Švejkové tam stříleli se skutečnými náboji, ale počet mrtvých, zasažených „přátelskou kulkou,“ jak tomu říkají, nebyl oznámen.

Od února 2022, kdy ruská vojska vtáhla na Ukrajinu, pořádalo NATO již několik válečných představení ve východní Evropě, asi aby se vycvičili k obraně Kyjeva. Ve skutečnosti tím pouze provokují, anebo zastírají jiný záměr, tajný, jako třeba zničení plynovodů Nord Stream.

Další válečné hry, nazvané „Křišťálový šíp 23“ (Crystal Arrow 23) pak probíhaly v Litvě.

Mega válečné představení, kterého se mají zúčastnit stovky letadel, se má uskutečnit v červnu. Pod názvem „Obránce vzdušného prostoru 23“ (Air Defender 23) to má být to největší vojenské cvičení, které NATO kdy uspořádalo. Asi 10 000 vojáků a 220 letadel má manévrovat nad územím Německa, i když mapa, kterou zveřejnil německý Bundeswehr je posunuje na území Estonska, přímo na hranice s Ruskem. Že by neznali zeměpis?

Manévry má vést Německo a jejich Generálporučík Ingo Gerhartz se vyjádřil, že: „tímto cvičením chceme ukázat odhodlanost spojeneckého letectva. Spolu s U.S. a našimi spojenci v Evropě @Team_Luftwaffe pošle naprosto zjevný a mocný signál věrohodného odstrašení,“ samozřejmě že Rusku. Dále řekl, že „nebude nutné psát (Rusku) dopis, tito pochopí!“

Co by měli Rusové asi tak pochopit? NATO jim vyhrožuje svými 10 000 vojáky, zatím co Rusko jich má připraveno 700 000 a další a další se přidávají.

Údajně mají tyto manévry nacvičit napadení pod Odstavcem č. 5 jejich předpisů. Samozřejmě, že se jedná o napadení Ruska, i když není jisté, jestli to má být vpád na Ukrajinu, anebo přímo do Ruska. Jenže s 10 000 vojáky toho moc nezvládnou.

Tomuto cvičení má předcházet jiné, nazvané „Obránce Evropy 23“ (Defense Europe 23), koncem dubna a bude se konat po celé Evropě. Však už je možno vidět všude vojenská vozidla, která jen čekají na povel. V tomto cvičení bude účinkovat 9 000 Američanů a 17 000 vojáků z dalších 26 národů – není řečeno ze kterých. Budou používat nesmírné množství drahého vojenského vybavení, které bude doručeno z Ameriky.

Ať si hrají jak hrají, hlavně když nezlobí!

Je jisté, že tato velice drahá ztráta času, energie, materiálu a lidského kapitálu není vůbec k ničemu. NATO není organizace hrdinů, kteří by si troufli napadnout sobě rovného nepřítele. Ani na to nemají vybavení, výzbroj, munici, tréning a nic jiného. Už se vydali málem ze všeho a teď jako ten maňásek, anebo spíš jako ta štěnice, popichují Rusko hned tam, hned jinde. A to všecko je velice, převelice drahý špás.

Kdopak to všecko asi platí? No přece daňoví poplatníci, to je víc než jasné.

A NATO cvičí a trénuje a manévruje, ale kdyby přišlo do tuhého, tak skutečné obrany svých členských zemí není schopno. To ukázali zcela jasně na Ukrajině, kde se vyskytují pouze tajně, pokoutně, vydávaje se za někoho jiného. Sice dělají co mohou zvenčí, posílají zbraně, vojenské vedení, cvičí vojáky a kdoví co jiného. To je samozřejmě zbabělý přístup, velmi ponižující. Ale to oni zřejmě nechápou. Tak daleko etika Západu nesahá.

Další útok na ruské území

Takže když ukrajinští sabotéři vtrhli do malé pohraniční ruské vesničky Ljubečane v brjanském okrsku a začali střílet po obyvatelích, to je, co můžeme od NATO očekávat. Zabili dva civilisty a 10-letého chlapce. Zbraně, které používali, byly samozřejmě NATO, viz obrázek.

Ukrajinští vládní představitelé opakovaně zdůrazňují, že všecko, co dělají, je se souhlasem Spojených států a NATO zemí. To ovšem činí US a členské státy NATO, odkud tyto zbraně přicházejí, přímo zúčastněné na celém válečném konfliktu a zodpovědné za teroristické činy vůči neozbrojeným civilistům na ruském území a jinde.

Rusové zveřejnili video nahrávky z vyšetřování tohoto zločinu, kde byly vidět nejen lidské oběti, ale i jejich auto, prošpikované děrami od kulek. Všechny použité zbraně byly cizí výroby, převážně německé. Dokonce i miny a bazooka zbraně byly při útoku použity. Takže Německo dnes podporuje teroristickou činnost na Ukrajině! Video je na stránce.

Kromě tohoto případu byla ještě z ukrajinského drónu shozena bomba na obytnou budovu v sousední vesnici Sušany.

Celý spojený Západ dobře ví o fašistickém zaměření neo-nacistického režimu na Ukrajině a přesto je podporuje. Nikomu z nich zřejmě nezáleží na všech těch zbytečně utracených lidských životech ať už vojáků, nebo civilistů. Hlavně když mají svoji válku, své praní špinavých peněz, úplatky, podvody, lži a propagandu. Victoria Nuland se vyjádřila, že vojenské cíle na ruském Krymu jsou právoplatné vojenské cíle a Amerika to podporuje. Osoba jako ona v to určitě čítá i neozbrojené civilisty.

Scott Ritter, bývalý rozvědčík amerického námořnictva označuje útok na Brjansk za čistě teroristický čin. Podle něho tam nešlo o žádné vojenské cíle. Byla to záměrná provokace, která měla za úkol Rusko rozzlobit. Ve válce se nestřílí po ženách, dětech, civilistech, nebo vesnicích, než když je to snaha rozzlobit protivníka.

Jediné vysvětlení je, že lidé, v tomto zúčastnění jsou zločinci, s nulovými kladnými vlastnostmi, čistě zvířecí,“ prohlásil. „Určitě byli vybráni speciálně pro tento úkol, který měl vyprovokovat Rusko k přehnané reakci, což by pak bylo použito Zelenského vládou jako odůvodnění pro volání po ještě větší vojenské pomoci.“

NATO před rozpadem?

Jestliže se vojenská organizace začne dopouštět teroristických činů, pak ztratila právo na existenci. A u NATO organizace to začíná být zjevné, že její životnost vstoupila do konečné fáze. Už jen když uvážíme, že pouhých sedm ze třiceti členských zemí je schopno odvádět požadovaný poplatek 2% HDP, což přiznal nedávno sám Stoltenberg, to není vůbec optimistický náhled.

NATO, tak jako OSN, WHO, EU, Světová Banka a IMF je vydáváno za „nezbytný pilíř globální stability“ a přitom NATO, což je sesterská organizace americké CIA od svého prvopočátku nedělá nic jiného než záměrnou destabilizaci světa. To ukazuje, že je to pouze další slouha globalistů. Je to ve skutečnosti moderní, rozšířená verze Rothschildova Britsko-Francouzského společenství, které se postaralo o 1. světovou válku, o válku na Krymu proti Rusku (1853-1856), o opiové války proti Číně (1840. a 1850. léta) a které dokonce plánovalo zúčastnit se americké Civilní války (1861-1864) na straně amerického Jihu (který byl proti Severu), než jim to ruský Car zmařil tím, že do Států poslal námořnictvo, na pomoci Presidentovi Lincolnovi. Což mu nikdy nezapomenou.

Jak se vyjádřil první Generální sekretář, Lord Ismay, hlavní úkol NATO je: „… držet Sověty pryč, Američany uvnitř a Němce dole.“

NATO byla vždy násilná, nebezpečná a krutá válečná mašinerie. Americký Generál a později President Dwight Eisenhower, přezdívaný Ike (čti: Ajk) se v r. 1951 (tedy po válce) stal prvním spojeneckým velitelem NATO v Evropě. Pod jeho vedením zemřelo po válce v německých koncentračních táborech pod širým nebem 1,5 milionu německých válečných zajatců. Byl to holocaust, o kterém se nikde nemluví a nepíše. Viz ZDE.

Důkazy

To, že je NATO před rozpadem potvrzuje i zpráva, že Jens Stoltenberg, Generální sekretář, jehož období bude končit letos v říjnu, může být nahrazen současnou Presidentkou Evropské komise Ursulou von der Leyen. Leyenová má za sebou historii špatného vedení německého Ministerstva obrany, dále velmi špatného vedení Evropské komise, což bude nejspíš následovat ještě horším vedením nefunkčního NATO.

Leyenová se mistrovsky zasloužila o příšerné sankce proti Rusku, o zasílání zbraní zkoruptovaným Ukrajincům a také od brždění obchodu s Čínou. Kromě toho zcela neprofesionálně vyhrožovala Itálii, že pokud nezvolí správného premiéra, tak že pocítí tvrdou pěst EU. Uvaluje sankce na vlastní členské státy, které se nepodřídí nesmyslnému a nemorálnímu diktátu z EU. Také zkouší zničit holandské (a jiné) zemědělství – je toho mnohem víc, zbytečné to připomínat.

Je více kandidátů na toto místo, dvě další ženy, estonská Premiérka Kaja Kallas a kanadská Ministryně financí Chrystia Freeland, vedle Brita Bena Wallace. Podle mého názoru, národ, který zvolí za ministra obrany ženu, nemá v hlavě všecko v pořádku a zaslouží, aby byl zabrán některým sousedním státem, protože není schopen sám si vládnout.

Redakce
Latest posts by Redakce (see all)

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (26 votes, average: 4,69 out of 5)
Loading...
49 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)