6.2.2021
Kategorie: Společnost

Maso se musí zdražit: Sociální inženýrství Evropské unie řešící planetární problémy

Sdílejte článek:

IVAN DAVID

DAVIDJsem si jist, že čtenáři mých článků berou často informace o dění v Evropském parlamentu s velkou rezervou, protože popis skutečnosti se jim musí jevit jako silně přehnaný. Také bych asi neuvěřil, kdybych nebyl přímým svědkem. I mně se před lety zdálo vyprávění Jana Zahradila, kterého jsem potkal na letišti v Bruselu jako neuvěřitelné. I vyprávění Jana Kellera před pár lety se mi zdálo přehnané. Ale Západ je opravdu „mnohem dál“… Zprávy ze Západní Evropy nebo současných Spojených států nejsou přehnané… To co se ve Střední Evropě jeví jako silně ujeté, je na Západě norma.


Pokud jde o připravovaný „Zelený úděl“ a „Strategii z farmy na vidličku“, věřte, že oni to myslí vážně. Oni opravdu chtějí zakázat spalovací motory, snížit dopravu lidí, všechno řídit z Bruselu a současně „z místních komunit“. Nad rozumem vládne ideologie. Srovnání se socialismem, jak jsme ho znali, nesedí, ve srovnání s tím, co se připravuje, byl příliš konzervativní. Výstižnější je srovnání s Maovou kulturní revolucí s jedním centrem a ekonomicky soběstačnými vesnickými komunitami. Vše podporováno nadšenou mládeží mávající rudými knížkami s citáty velikého Maa.

Pokud jde o zemědělství, experti z univerzit a výzkumných ústavů opravdu chtějí „nenechat výběr stravy na spotřebitelích“, opravdu chtějí stanovovat diety a drasticky omezit (radikálnější přímo zrušit) chov hospodářských zvířat, aby se snížila „uhlíková stopa“ s tím, že zdravou čerstvou (nezpracovanou) rostlinnou stravou bude možné uživit 10 miliard obyvatel Země (neřeší, co dál). Musíme se uskrovnit, abychom uživili „klimatické imigranty“, které nutně potřebujeme, protože se nemnožíme, a to všechno (opravdu!) má být genderově vyvážené bez nadřazenosti bílé rasy (ve skutečnosti podřazenosti).

Oni vážně plánují zdražení hlavně masa, ale i veškeré potravy, kvůli zdraví, snížení plýtvání a spotřeby. Oni vážně chtějí zakazovat hnojení. Návrh poslance Benoit Biteau na zákaz orby sice zatím neprošel, ale oni to myslí vážně. Jiní poslanci se zbytky racionálního myšlení jsou ovládáni strachem, aby nebyli pokládáni za nepokrokové. To by jim zničilo kariéru.

Současně připravuje svou méně nápadnou „revoluci“ světová hyperburžoazie ovládající největší nadnárodní korporace. Té výše zmínění šašci nevadí, jsou to pro ně užiteční idioti.

Že není třeba se bát, mi řekl jeden bývalý lobbyista. Prý se mohu spolehnout, že ti žvanilové jsou strašně neschopní a nikdy nic nedotáhnou do konce. Je pravda, že jejich ideály jsou v reálném světě nedosažitelné, ale je jich mnoho, jsou vlivní a stačí napáchat spoustu škod.

Čtenářům jsem dříve nabídl bizarní postavu nizozemské poslankyně Hazenkamp ze „Strany zvířat“, ale pozor, ona byla pověřena koordinací přípravy „strategie“ Z farmy na vidličku, nebo vědkyni prof. Visseren (také z Nizozemí), která je opravdu vlivnou organizátorkou „ambiciózní“ koncepce „lépe organizovaného světa“. Tentokrát nabízím závěrečné vystoupení Prof. Dr. Johana Rockströma, ředitele Postupimského Institutu pro výzkum klimatických vlivů. V roce 2009 byl označen za Švéda roku. Je vedoucím skupiny 28 akademiků, kteří navrhli „nový systém agentur pro řízení Země“ pro „udržitelný rozvoj“. Rozpoznali 9 klíčových systémů pro podporu života na planetě, aby „identifikovali bezpečný prostor pro lidský rozvoj“…

 

Redakce
Sledujte PP

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (31 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...