19.9.2023
Kategorie: Společnost

Co měsíc dal (15): srpen 2023

Sdílejte článek:

Na našich kanálech sociálních sítí každodenně sdílíme a komentujeme české i zahraniční dění, které se týká svobody projevu. Průběžně publikujeme výběr toho nejpodstatnějšího za každý uplynulý měsíc. Dnes pokračujeme s výběrem za srpen.

Co jsme dělali my v SOSP

Martin Weiss napsal do týdeníku Echo 30/2023 článek Holá svoboda projevu nestačí, který lze chápat i jako výzvu k  diskusi o tom, zda se Česko nestává cenzurním jestřábem Evropy. Ačkoli s mnohým v článku souhlasím (aby ne, je od mého oblíbeného autora), s jeho vyzněním musím polemizovat, protože odporuje našim zkušenostem v SOSP,“ píše ve své polemice Repertoár cenzury se zdaleka nevyčerpal Vlastimil Veselý„V Británii právě vrcholí bankovní skandál s odepíráním účtů za politické názory. V EU začne za pár dní platit Digital Services Act, který může dosavadní cenzurní zásahy platforem posvětit a vést k odstraňování ještě většího objemu uživatelského obsahu s tím, že je ‚škodlivý‘. A na cestě je další Act s přívlastkem Media Freedom, který ohrožuje nic menšího než svobodu médií. Ve Finsku stíhají bývalou ministryni vnitra za pouhé citování z bible a Švédsko s Dánskem zvažují zavedení zákazu rouhání.“

V nové anketní sérii SOSP Napříč se ptáme nejrůznějších osobností na jejich názory na věc. Jejich pohledy nám mohou pomoci vidět věci z odlišných úhlů, napříč různými bublinami Začali jsme jednoduchou otázkou na tu nejzákladnější svobodu Co podle vás nyní nejvíce ohrožuje svobodu projevu v České republice? V prvním dílu odpovídají odpovídají ombudsman Stanislav Křeček, předseda správní rady IPS Jan Macháček, komentátorka Karolina Stonjeková, dramaturg Ladislav Henek, členka Rady ČTK Angelika Bazalová a ředitel internetové televize Petr Kubelík.

Matt Taibbi publikoval na svém webu plánovanou přednášku The Elite War on Free Thought pro Free Speech Event v Londýně. Přinášíme její český překlad: „…Michael a já jsme na Twitteru našli korespondenci o něčem, co se nazývá Virality Project (Projekt mediálních dopadů), což byl multiplatformní program pro sdílení informací pod vedením Stanfordské univerzity, jehož prostřednictvím společnosti jako Google, Twitter a Facebook sdílely informace o Covidu-19. Porovnávali své poznámky o tom, jak určitý obsah cenzurovat nebo potlačit jeho vyhledatelnost. Deklarovaný cíl měl smysl, alespoň navenek: projekt měl bojovat s ‚dezinformacemi‘ o pandemii a povzbudit lidi, aby se nechali očkovat. Když jsme četli komunikaci do a ze Stanfordu, nalezli jsme šokující pasáže.“

„Tzv. factchecking je už z principu velmi subjektivní záležitost. Mnohokrát jsme narazili na problémy ve výstupech factcheckerů, jejichž hodnocení považují některá média a digitální platformy za dostatečně spolehlivá, aby na jejich základě snížila viditelnost obsahu nebo dokonce označila autory za dezinformátory. Přehmaty nejznámějších ‚factcheckerů‘ z webu Manipulatori, Jana Cempera a Miloše Kadlece, kteří šířili lživé pomluvy také o zakladatelích SOSP a řadě dalších osobností veřejného života z oblasti práva, zdravotnictví nebo publicistiky, nemá cenu komentovat. Nejostudnější na tom je to, že jejich vylhané manipulace sdílí Centrum pro hybridní hrozby Ministerstva vnitra a jejich web doporučuje mezi důvěryhodnými zdroji vládní web BraňmeČesko,“ říká v rozhovoru Vlastimil Veselý, spoluzakladatel SOSP.

Koncem srpna začalo platit DSA. „Před DSA jsme už dávno varovali jako první český subjekt. Loni jsme vydali podrobné kritické stanovisko, když se ještě česká vláda mohla postavit proti. Už přes rok upozorňujeme na konkrétní pasti, které tam jsou nakladeny pro svobodu slova,“ říká Vlastimil Veselý, spoluzakladatel SOSP. „Nevolená Evropská komise nutí velké technologické společnosti, aby dělaly internetu četníka, aby potlačila, co EU považuje za nepřijatelná prohlášení nebo dezinformace. Tím si komise osobuje právo své hodnoty uvalit na nás. Pokud by takováto drakonická cenzura byla schválena nějakou národní vládou, alespoň by se dala zvolit jiná,“ varoval Norman Lewis. „Špinavou práci“ za Komisi odvedou velké technologické firmy a ta si umyje ruce.


Dění v ČR

Ministerstvo vnitra vydalo zprávu o projevech extremismu a předsudečné nenávisti za první pololetí roku 2023. Ve zprávě se říká, že „tradiční extremistickou a xenofobně populistickou scénu zcela zastínilo tzv. antisystémové hnutí,“ přičemž antisystémové hnutí nedefinuje. „Systém je pozoruhodně netolerantní. Pomocí různých soft-power metod své demokratické oponenty shazuje a nálepkuje. Na své straně má systém většinu relevantních médií včetně těch veřejnoprávních, rozsáhlou síť politických neziskovek a většinu establishmentu. V posledních letech systém vynašel novou zbraň. Řadu těch, kdo mu oponují, označuje jako prorusky jednající,“ píše v reakci na zprávu Robert KotzianLadislav Jakl se zaobírá otázkou, kdo je skutečně nesystémový.  „Je součástí našeho systému svoboda slova, svoboda spolčování, sdružování a shromažďování? Jsou tedy antisystémoví ti, kdo mluví o limitech a nutnosti omezení těchto svobod? Jsou protisystémoví moderní cenzoři a udavači? Je součástí systému naše kulturní tradice a umělecká svoboda, a jsou pak tedy protisystémoví prosazovatelé politické korektnosti a cancel culture?”

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) na počátku června představilo metodiku, která měla omezit investice státních podniků nebo veřejných institucí do online reklamy na tzv. dezinformačních a konspiračních webech. Zatím však nikdo, včetně MMR, nestanovil kritéria, podle kterých se takové weby poznají.. MMR při nákupech online reklamy doporučilo využívat mj. MediaRating Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, přehledy spolku Nelež, kodexy Nad tím kroutí hlavou i velcí hráči mediálního trhu. ‚Podle našeho přesvědčení nemá žádná státní instituce doporučovat využití tzv. MediaRatingu připravovaného NFNŽ. Důvodů je více, ale hlavními jsou tyto: metodika MediaRatingu ani zdaleka nedokáže rozlišit média na důvěryhodná a nedůvěryhodná. Metodika je uplatňována formalisticky a často velmi subjektivně a netransparentně. …. propojení NFNŽ s jedním z hodnocených médií rovněž nepřispívá nezávislosti ‚ratingu‘. Využívat tyto různé ‚ratingy‘ například jako nástroj pro rozhodování o přidělování veřejných prostředků pokládáme za zcela nevhodné a nebezpečné,” uvedl šéfredaktor Deníku a Deník.cz Roman Gallo.”

„Člověk obdivující moc instinktivně vnímá kritiku moci jako hřích. Pod tímto zorným úhlem se nezdá překvapivé, že Fialova vláda se jako první po roce 1989 zcela vážně pokouší o zavedení cenzury. Na tom samozřejmě nic nemění ‚postmoderní‘ slovník, který se vyhýbá slovu cenzura a nahrazuje ho slovním spojením ‚boj proti dezinformacím‘. Mimochodem tento termín je svou podstatou ještě hrozivější než slovo cenzura. Koncept boje proti dezinformacím v sobě implicitně obsahuje předpoklad, že ten, kdo má moc, má i pravdu,“ zamyšlení Adama Votruby nad stylem vládnutí Petra Fialy.

„Žádná vláda od roku 1989 nestrkala nos do toho, co chci číst. Až vláda Petra Fialy tak učinila, inspirovala se v totalitní cenzuře a znemožnila mi číst, co chci. Zatím ji vypnutí opozičních webů v únoru 2022 moc nevyšlo. Jen ukázala, čeho všeho je schopna – cenzurovat a krást lidem jejich práva na svobodu projevu a šíření informací….Ožívá zatuchlý duch totality. Ještě aby byl vydán seznam lidí, s kým je nevhodné se stýkat, či seznam autorů a webů, které je nevhodné číst,” Zdeněk Koudelka komentuje .

Daniel Kaiser v Echo24 si všímá, že za současné vlády – podobně jako za té komunistické – se odsuzují občané za podobné verbální projevy a ptá se, zda „není důležitější než zamést s Fremrem zamést s fremrismem“. „Donedávna, naposledy asi tak před třemi lety, bylo verbální trestné činy možné chápat jako relikty z komunistické éry, které jsme ‚jen‘ zapomněli zrušit. Někteří výrazní reprezentanti justice … doporučovali verbální trestné činy nesoudit, dokonce je ‚vytlačit z trestního do soukromého práva‘. Nicméně dnes, hlavně pod dojmem geopolitiky, máme státní zástupce, soudce a v pozadí politiky, kteří si myslí, že se za politické urážky zase má bručet.“

V zájmu prevence by doba covidová měla vstoupit do učebnic jako odstrašující způsob řešení krizových situací, jako období příliš represivních opatření a selhání elit… Jedna linka zastrašování vedla proti odborníkům, druhá proti třetině obyvatelstva… přes 3 miliony neočkovaných lidí byly vyloučeny ze společnosti. Dostaly, jako občané druhé kategorie, zákaz vstupu na sportoviště, do divadel, restaurací, hotelů, na sjezdovky… A to přesto, že mnozí z nich měli přirozené protilátky po prodělání covidu či jiné vážné důvody k neočkování. A to přesto, že vakcína nebránila přenosu infekce… V době covidové zase převládla… věrouka scientismu-hygienismu. Na její čistotu dbali dnešní inkvizitoři typu Manipulátoři.cz, Demagog.cz, Čeští Elfové, sdružení Sysifos i četná média. Mediální lynč zakusili přední lékaři a přírodovědci,” nejen o době covidové, ale i o ruské agresi tentokrát bloguje Michal Klíma.

Infakta odvysílala 1. díl dokumentární investigativní série Obchod se strachem, ve kterém odkrývá, jaké informace o době covidové mainstreamová média zveřejňovat nechtěla, nechtějí a proč.

Během covidové epidemie v Česku podle studie Radka Chlupa docházelo ke snaze diskreditovat etablované vědce a lékaře, kteří sice podporovali očkování proti covidu-19, avšak stavěli se proti jeho plošné aplikaci všem. „Názory odlišné od tohoto narativu byly potlačovány a cenzurovány, někdy i drastickými způsoby, které zahrnovaly stažení vědeckých prací a propuštění z institucí,“ podotýká Chlup s odkazem na zjištění izraelského týmu… Chlup nastínil, že v Česku zaznamenal při analýze médií hned trojici významných tvrzení, která šířili zastánci povinného očkování a dala by se označit coby „politický mýtus. Prvním z nich bylo označování vakcinace proti covidu-19 za projev „morální a společenské odpovědnosti. Druhým, že očkování je ‚znakem racionality‘ a přijetím vědeckého konsensu a odmítnutím ‚mýtů‘ ve jménu ‚faktů‘. A třetí tvrzení pohled rozdělovalo na Západ a Východ.

„Svoboda má hodně rozměrů a její nepřátelé nejsou hloupí. Umějí hledat nové a netradiční cesty, jak posílit svoji moc a nasadit jiným okovy. ‚Úzká hrdla‘ moderní technické společnosti jsou k takovému účelu bohužel jako stvořená, a přitom snadno vznikají spontánně, sama od sebe. Asi to nejde řešit jinak, než zákony na ochranu zákazníka, aby nevznikala ‚totalita jinými prostředky‘. Taková elektrárna vám také nemůže vypnout proud jen proto, že odmítáte používat nějaká podivná zájmena a fandíte Brexitu, a z Pendolina vás nevysadí proto, že nemáte na klopě duhový odznak,“ Marian Kechlibar o nebezpečí tzv. „úzkých hrdel“ .

Náměstek primátora  Prahy Jiří Pospíšil po značném nátlaku na Vlastimila Ježka dosáhl zrušení koncertu operní pěvkyně Anny Nětrebkové„Máš pocit, že si Nětrebková zadala s Putinem víc, než by ti bylo milé? Vadí ti, že je na ukrajinském sankčním seznamu? Fajn, vytrestej ji tím, že na koncert nepůjdeš a přestaneš ji poslouchat. Jsou ti politické postoje Nětrebkové lhostejné, protože ji uznáváš jako špičkovou operní pěvkyni a víc tě nezajímá? V pořádku. Kup si lístek a na koncert jdi. Oba dva přístupy jsou úplně stejně relevantní a je na každém, co si vybere. Každého osobní volba. Pospíšil ale otázku volby vyřešil generálně za všechny… Vyznavači operního žánru ve Veroně, Berlíně, Vídni, Paříži nebo Miláně možnost osobní volby mít budou. Nám tuhle volbu moudří politikové pražského magistrátu v čele s Igorem Nikolajevičem Pospíšilem upřeli a ‚prozíravě‘ rozhodli za nás. Kdo si chce Nětrebkovou poslechnout, může vyrazit na Západ,“ komentář Karoliny Stonjekové

Analýza činnosti Bohumila Kartouse, vedoucího Českých elfů, člověka blízkého STAN a ministru Mikuláši Bekovi a působícího v neziskovce Nelež, se věnuje hodnocení médií a varování podnikatelů, aby neinzerovali v  médiích, která spolek označí za dezinformační. „Podle dokumentů v médiích nebyly v Pražském inovačním institutu … dodržovány zákony ohledně veřejných zakázek a institutu chybějí v účetnictví miliony. Již dříve se objevila analýza popisující často šokující poměry v instituci, kde zakázky v řádech statisíců probíhaly přes neidentifikovatelné faktury. Podle serveru E15.cz nyní vyplouvají na povrch selhání, jejichž celková škoda by mohla být až 4,5 milionu korun. … Organizaci v té době řídil Bohumil Kartous, do té doby vystupující jako expert na školství a později na dezinformace. Vzděláním učitel s aprobací tělocvik – základy společenských věd, který si vzdělání rozšířil doktorským programem na FSV UK s obhájenou dizertací na téma ‚Axiologie reklamy‘ a bez zkušeností s řízením podobných institucí.“

„Svoboda slova je něco, co je bezpodmínečné… To není tak, že vy slíbíte, že budete říkat pravdu, a někdo vám dá svobodu slova. Vy ji prostě máte, ať říkáte cokoliv, řekněme v mezích zákona… Mantinely jsou možné, ale musí být přijaty přijatelnou procedurou. Ale uvnitř těchto mantinelů nemůže nikdo říkat: ‚Pokud nebudeš chválit toho a toho, tak svobodu slova nemáš.‘ Nebo naopak: ‚Když budeš chválit toho a toho, tak si ji nezasloužíš.‘ Ne, svoboda slova je bezpodmínečná,“ říká mediální teoretik Jan Jirák na Rádiu UniversumDalší díl rozhovoru zde.


Dění v Evropě

Za pár dní vejde v EU v platnost Digital Services Act, Česká republika má povinnost jej implementovat do února 2024. Koordinátorem digitálních služeb má být ČTÚ. A protože nelze vyloučit, že některá opatření DSA prosazovaná Evropskou komisí budou omezovat svobodu projevu v rozporu s naší Listinou práv a svobod, měli bychom věnovat zvýšenou pozornost soudnímu sporu Evropské komise s Polskem. O něm referuje Zdeněk Koudelka„Na jednom území může být jen jedna svrchovaná moc. Státy mohou přenést své pravomoci na mezinárodní orgán, ale jen ty, které výslovně označí v mezinárodních smlouvách. Ale v Bruselu si přisvojují nové pravomoci a zasahují do oblastí, které na ně nebyly přeneseny, s odvoláním na fráze o společných hodnotách. Polsko se proti tomu postavilo…Rozhodovat o žalobě Evropské komise bude Soudní dvůr EU, který však není nestranný, ale je součástí sporu.“

„Podle DSA se nedemokratická Evropská komise zmocnila k regulaci obsahu na internetu bez jakéhokoli náznaku odpovědnosti vůči milionům evropských občanů, kteří tyto služby využívají. Tím, že EU přenesla odpovědnost za provádění cenzury na velké technologické korporace, může cenzurovat na dálku, což snižuje riziko masového odporu v EU. A všechny přední firmy z oblasti Big Tech souhlasily s tím, že se budou řídit těmito předpisy, a to dokonce do té míry, že budou financovat regulační orgán EU, který bude na jejich činnost dohlížet… Komise tvrdí, že její zákony o cenzuře jsou nezbytné k ochraně evropských občanů před ‚škodami‘ neregulovaných korporací působících v oblasti sociálních sítí; Big Tech pak tento zákon dodržuje, aby mohl ‚sloužit‘ svým milionům uživatelů. Obě strany sice tvrdí, že to dělají pro veřejnost, ale ani jedna z nich se veřejnosti ani zdaleka nezodpovídá.“

„Můžeme sledovat, co se bude dít mezi Evropskou komisí a X (Twitterem), konkrétně mezi komisařem pro vnitřní trh Thierrym Bretonem a Elonem Muskem. Američan letos v květnu chtěl svou firmu ze vznikajícího úředního dohledu nad svobodou projevu vyvázat, pak zřejmě pod tíhou možných pokut slíbil, že DSA bude i on dodržovat. Slíbil však taky něco publiku: že veškeré vládní žádosti o vymazání, blokaci nebo upozadění nějakého účtu zveřejní.”

Poté, co banka Coutts zablokovala účet Nigelu Farageovi z dnes už prokazatelně politických motivů, vyšlo najevo, že případ Farage je jen špičkou ledovce„Skotská novinářka dostala od své banky padáka za tvrzení, že ženy nemají penis. Vikář tázající se své banky, proč vyvěšuje duhové vlajky, měl účet zrušen za ‚diskriminační názory‘.Účet zrušili předsedovi asociace na ochranu svobody slova. Odmítnutí bankovního účtu zažila i řádně registrovaná politická strana Reclaim, kterou založil, s anti-woke programem, herec Laurence Fox. Debanking postihl i dva bývalé konzervativní politiky a několik podnikatelů za kritiku covidových lockdownů… A – jak zjišťuje Farage – tisíce živnostníků přišlo o účty za to, že přijímají platby v hotovosti.“

„V Británii se podle Free Speech Union (FSU), uveřejněných na zpravodajské stanici GB News,  stává ‚nebezpečným‘ projevovat své skutečné názory i na pracovištích. Kdo vyjádří odlišný názor, než zaměstnavatel, koleduje si prý v mnoha případech o to, že ‚dostane padáka‘. Firmy ‚urychlují politizaci pracoviště‘ a ti zaměstnanci, kteří otevřeně vyjadřují své názory na pohlaví, rasu, sexualitu a náboženství, riskují, že budou propuštěni ze zaměstnání… pracující formou školení mají přijmout i názory o své „nevědomé zaujatosti“ a jsou proškoleni nejen proti rasismu, ale i ohledně toho, jak mají nahlížet na genderovou identitu. ‚Školení, které je pro zaměstnance často povinné, je nebezpečným momentem. Tiché přiznání, že máte tradiční křesťanské přesvědčení o manželství nebo že zastáváte barevně slepý pohled na rasu, vás může dostat do velkých problémů.‘“

Dánsko zvažuje možnost zásahu v situacích, kdy „jsou uráženy jiné země, kultury a náboženství“. Hlavním účelem pálení koránu v Dánsku je podle tamní vlády „provokace“, která může mít závažné důsledky. Švédská vláda v tomto směru rovněž zvažuje možné kroky. „Svoboda projevu nemůže pokrývat jen věci, které se všem líbí; naopak, její hodnota je v tom, že dokáže ochránit i projev, který je značně nepopulární. Část ‚paličů koránu‘ ve Skandinávii jsou lidé blízkovýchodního původu, sami odpadlíci od islámu proč by měli být nuceni předstírat respekt k něčemu, co zavrhli?“ Pokládá si otázku Marian Kechlibar. „Kritizujete-li křesťanství, hinduismus, buddhismus, židovství atd. jste kritikem, zato kritizujete-li jisté náboženství chráněnou všemi politicky korektními a slušnými, pak trpíte islamofobií a nikdy se neočistíte od nařčení z rasismu a xenofobie a mnoha dalších, co na vás kydají,“ nabízí svůj pohled na věc Yngvar Brenna.


Dění v USA a jinde ve světě

YouTube zavedl novou směrnici týkající se ‚dezinformací v oblasti lékařství‘, která bude cenzurovat jakýkoli medicínský nebo zdravotní obsah, který není v souladu s tvrzeními Světové zdravotnické organizace (WHO). ‚Představte si, že by YouTube existoval posledních 200 let. Zakázalo by to kritiku krveprolití, thalidomidu, lobotomií a sterilizace duševně nemocných, které byly doporučeny oficiálními zdravotnickými úřady.‘“

Platforma YouTube zablokovala trailer k dokumentárnímu filmu Neviditelná krize. Navíc zablokovala celý kanál Epoch Times CZ a na dobu jednoho týdne znemožnila publikovat obsah. „Film přináší fakta o negativních účincích nových mRNA vakcín, které byly schvalovány ve zrychleném módu, vyprávění lidí se skutečnou identitou o tom, jak jim vakcinace těmito látkami podlomila zdraví nebo zničila život.” Snímek přitom neporušuje žádné platné zákony, v rámci novinářské etiky zaznamenává události a předává výpovědi konkrétních žijících lidí, uživatelé přesto nesmějí vidět ani trailer vyzývající ke sledování filmu.

Elon Musk oznámil, že jeho firma zažaluje partnery Open Society Foundations (OSF) George Sorosepoté, co byla tato síť nevládních organizací obviněna z šíření ‚nenávistných dezinformací‘, které mají ospravedlnit bezprecedentní zásah proti svobodě projevu. Podle Bena Scallana‚ nevládní organizace napojené na OSF manipulují se statistikami, aby ukázaly prudký nárůst trestných činů z nenávisti v celém Irsku – navzdory údajům samotné vlády, které dokazují opak –, což je pak využíváno k zavedení nového zákona o nenávistných projevech, který má omezit svobodu a otevřít nové cesty k politickému pronásledování… Zákon bude navíc definovat nenávistné projevy tak, že do této kategorie může spadat v podstatě cokoli. ‚Trestný čin z nenávisti je jakýkoli trestný čin, který je obětí nebo jinou osobou vnímán jako motivovaný předsudky na základě věku, zdravotního postižení, rasy, barvy pleti, národnosti, etnického původu, náboženství, sexuální orientace nebo pohlaví.“

„Pokud s vámi váš zaměstnavatel zacházel nespravedlivě kvůli tomu, že jste na Twitteru něco zveřejnili nebo olajkovali, uhradíme vaše náklady na právní služby. V jakékoli výši,“ napsal na Twitter (dnešní X) Elon Musk.

Robert Kennedy Jr. je kandidátem na amerického prezidenta za Demokratickou stranu, který je v současných průzkumech vnímán pozitivněji než stávající prezident Joe Biden. Založil organizaci „Na obranu dětí”, která podala žalobu na významné mediální domy za blokování vydavatelů, kteří se snažili publikovat alternativní informace o nemoci Covid-19. Jeho účet byl na sociálních sítích opakovaně blokován z důvodu „šíření dezinformací“ o očkování, včetně jeho osobního účtu na Instagramu, který sledovalo 600 tisíc lidí. R. Kennedy Jr. byl Republikány přizván do výboru, jehož úkolem je vyšetřit zneužití federálních úřadů pro cenzuru opozičních názorů. Jeho stranická kolegyně a kongresmanka žádala výbor, aby zrušil svědectví Roberta Kennedyho, neboť by mohl porušit jednací řád tím, že bude pomlouvat ostatní nebo podá svědectví „ponižující kvality”. Dopis s žádostí o cenzuru podepsalo sto kongresmanů za Demokratickou stranu. Nakonec výbor žádost demokratů zamítl.

Už dvě volební období má Kanada vládu, která zavádí v západním světě jeden z nejpřísnějších cenzurních režimů. Ukazuje se, že tlak na zablokování bankovních účtů pro protestující řidiče kamionů byla jen špička ledovce. Soud nařídil prof. Jordanu Petersonovi, klinickému psychologovi světového renomé,  aby podstoupil na vlastní náklady ‚převýchovný‘ kurz pod hrozbou odejmutí licence za to, že několikrát kritizoval Justina Trudeau, městskou radní Ottawy a jednou napsal, že mu plus size modelka nepřipadá krásná.

Redakce

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
3 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)