30.9.2020
Kategorie: Exklusivně pro PP, Společnost

Hlavní příčinou oteplení v Česku je odsíření elektráren?

Sdílejte článek:

PAVEL DUDR

DUDRJiž x krát jsme zde psali, že hlavní příčinou globálního oteplování nemůže být spalování fosilních paliv (6,7,8,9), proto je už nutné napsat a co tedy?


Ze Slunce přichází do atmosféry energie v množství 341,3 W/m2 , přičemž Země vyzařuje nebo odráží zpět do vesmíru 340,4 W/m2 (1). Tedy 0,9 W/m2 přebývá a to způsobuje globální oteplení ve výši 0,016 °C za rok, což je měřitelé až v dlouhodobém horizontu 50 let. Ale regionální oteplování v české kotlině je měřitelné snáze.

Takže zde máme skleníkový efekt a emise CO2 vzniklé spalováním fosilních paliv, jejichž zdanění, penalizace a obchodování s nimi je miliardový byznys, pro někoho. Proto se často a rádo opomíjí, že v atmosféře jsou také prachové částice a oxid siřičitý měnící se na kyselinu sírovou, které mají opačný účinek než je skleníkový efekt, tedy že sluneční paprsky odrážejí do vesmíru, a tím Zemi i atmosféru ochlazují.

Britský vědec Sir James Lovelock, autor teorie Gaia, o tom napsal v roce 2006:

„ Současné výzkumy dokazují to, co už někteří z nás tušili, totiž že v Evropě všudypřítomný atmosférický opar, který kalí letní nebe a snižuje viditelnost, je sulfátový aerosol, …To, co vidíme, je kyselina z kyselého deště rozprostřená nad celou Evropou, zasahující dokonce i do Asie. Než si začnete říkat, že ji musíme zastavit, vezměte v úvahu, co radí vědci. Říkají, že opar odráží světlo a ochlazuje nás až o několik stupňů.“ (2).

Podobně píší i věci z MU Brno o prachových částicích: „Pevné částice v atmosféře ovlivňují energetickou bilanci Země, protože rozptylují sluneční záření zpět do prostoru. Podnebí ovlivňují tyto částice také svým účinkem na tvorbu oblaků. Jsou-li při tvorbě oblaků přítomny pevné částice ve velkém množství, bude výsledný oblak sestávat z velkého množství menších kapek. Takový oblak odráží sluneční záření více než oblak sestávající z částic větších. Vlivy na klima se však projevují spíše v regionálním měřítku.“ (3)

Nyní se tedy podívejme, jaký byl účinek odsíření a odfiltrování tuhých znečišťujících látek (TZL) elektráren nejen u nás, ale probíhalo to v celé Evropě v 90. letech minulého století.

Následuje graf průměrných teplot v ČR podle ČHMÚ (4), na kterém je patrné, že jejich nárůst začíná v 90. letech. Pod ním je graf, jak probíhalo odsíření a filtrování TZL u elektráren ČEZ , čistě náhodou také v 90. letech (5).

111

112

Prameny:

(1) https://cs.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1ln%C3%AD_oteplov%C3%A1n%C3%AD#/media/Soubor:Globalni_toky_energie_cs.svg
(2) James Lovelock, Gaia vrací úder, str.142.
(3) http://eagri.cz/public/web/file/609905/Zjisteni_hodnot_koncentraci_znecistujicich_latek__TZL__u_vybranych_zarizeni_a_podklady_k_navrhu_zaveru_o_BAT_FDM_BREF.pdf
(4) https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/Documents/about-deloitte/cz-ekonomie-zmeny-klimatu-srpen-kor2.pdf
(5) https://www.cez.cz/edee/content/file/investori/odsirovani.pdf
(6) https://pravyprostor.net/rostouci-mnozstvi-co2-neni-pricinou-ale-nasledkem-oteplovani/
(7) https://pravyprostor.net/narust-co2-v-atmosfere-neni-pricinou-oteplovani-dalsi-dukazy/
(8) https://pravyprostor.net/eu-se-rozhodla-ozebracit-nejchudsi-obcany/
(9) https://www.cerstvezpravy.cz/pravy-prostor/lzi-vedcu-o-emisich-co2-lze-vyvratit-i-pomoci-matematiky-7-tridy-zs/

Redakce
Sledujte PP

Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (15 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Adblock Detected

Velká část našeho provozu je hrazena primárně z reklam, prosíme, zvažte vypnutí ad-blocku. Děkujeme.

Refresh Page
x