21.6.2024
Kategorie: Ze světa

Ve stínu konference ve Švýcarsku proběhl v tichosti summit spolku chromých kachen (G7)

Sdílejte článek:

VK

Ve stínu konference ve Švýcarsku proběhl v tichosti summit spolku chromých kachen (G7) v italské Apulii a vyplodily rovněž komuniké, ale proti Číně! Pamflet na zvracení! Reakce Pekingu přišla okamžitě a mluvčí ministerstva zahraničí označil G7 za spolek, který ani dohromady nedosahuje ekonomického výkonu Číny a zastupuje jen 10% populace na této planetě!

Zatímco celý svět byl minulý týden plně fixován a upoután k tzv. mírové konferenci ve švýcarském Luzernu, úplně mimo zájem médií proběhla akce, která se konala prakticky paralelně, ale někde úplně jinde. V sobotu totiž vyvrcholil v italské Apulii summit skupiny G7, který byl pro kolektivisty mnohem důležitější než mírová seance kvůli Ukrajině v Luzernu. Summit spolku chromých kachen (G7) totiž byl příležitostí, jak si kolektivisté mohli sladit noty a seřídit hodinky před plánovaným spuštěním války v Evropě proti Ruské armádě.

Přestože třídenní summit G7 skončil v Apulii na jihu Itálie v sobotu, již v pátek se na webu americké ambasády v Římě objevil [1] text komuniké schůzky, a to prostě proto, že samotný text byl dopředu napsán a dopředu naordinován, na samotném setkání se o ničem nediskutovalo. A v tom komuniké bylo celkem 29x zmíněno slovo “Čína” a spolu s tím i nepěkné věci na tuto Říši středu.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí obvinil skupinu G7 z agrese proti Číně!

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Lin Ťien hned v pondělí odsoudil [2] vyostřování otázek týkajících se Číny ze strany skupiny G7 a prohlásil, že komuniké skupiny G7 o Číně je plné arogance a předsudků. Ve svém projevu na pravidelné tiskové konferenci v Pekingu Lin odsoudil skupinu G7 za manipulaci s otázkami týkajícími se Číny a zazněl argument, že skupina G7 reprezentuje jen 10% obyvatel planety, přičemž zbytku světa vnucuje svoji politiku, pohledy a rozpoutává války proti všem zemí, které se skupině G7 nechtějí podvolit a podrobit. Na závěr tiskovky zazněla i výhrůžka, že na tuto politiku agrese skupina G7 jednoho dne dojede a doplatí. Pokud nemáte čas na video výše, tak tady je přepis Linova projevu, resp. odsouzení komuniké skupiny G7:

Odsouzení komuniké skupiny G7 proti Číně

Komuniké vedoucích představitelů G7 opět použilo problémy související s Čínou k hanění a útokům na Čínu, které se uchylují ke stejným starým falešným obviněním, která nemají žádný faktický, právní ani morální základ a jsou plná arogancí, zaujatosti a lží. Skupina G7 nereprezentuje svět.

Těchto sedm zemí představuje pouze 10% světové populace. Rok od roku jejich podíl v globálních ekonomikách neustále klesá. I všechny země G7 dohromady přispívají k celosvětovému hospodářskému růstu méně než samotná Čína a jejich ekonomický agregát v paritě kupní síly již byl překonán zeměmi BRICS. Skupina G7 se již dávno vzdálila svému původnímu účelu koordinovat stabilitu globálního ekonomického prostředí a stále více se stává politickým nástrojem k udržení nadvlády USA a Západu. Své vlastní předpisy a rozhodnutí staví nad cíle a zásady Charty OSN a mezinárodního práva, a ztratila schopnost reprezentovat svět a důvěryhodnost v mezinárodním společenství.

Skupina G7 jedná proti celosvětovému trendu mírového rozvoje. G7 sice tvrdí, že chrání světový mír, ale přitom stále vymezuje hranice podle rozdílů v ideologii a v hodnotách, vytváří falešný příběh demokracie versus autokracie, vytváří výlučná uskupení a podněcuje blokovou konfrontaci, rozdmýchává plameny a vyhýbá se odpovědnosti v regionálních konfliktech, vysílá vojenská plavidla a letadla do asijsko-pacifického regionu s cílem vyvolat napětí a vyzbrojuje Tchaj-wan s cílem ohrozit mír a stabilitu v Tchajwanské úžině.

Tyto protiprávní kroky, které narušují mezinárodní pořádek a poškozují mír a bezpečnost, jsou stále více opovrhovány a odmítány silami dobra ve světě. Skupina G7 již není na správné cestě oboustranně výhodné spolupráce. V posledních letech USA opakovaně překračují pojem národní bezpečnosti a zneužívají opatření pro kontrolu vývozu, zaváděly jednostranné sankce, tvrdě pronásledovaly čínské společnosti a povzbuzovaly své spojence ke stejným chybným krokům.

To vážně porušuje zásady tržního hospodářství a spravedlivé hospodářské soutěže a narušuje mezinárodní hospodářský a obchodní řád. Tvrzení G7 o “nadměrné čínské kapacitě” není podloženo fakty ani ekonomickými zákony. Je to jen záminka k protekcionismu a podkopává celosvětové úsilí o ekologický a nízkouhlíkový přechod a spolupráci v oblasti klimatu. G7 je jediná skutečně zodpovědná za ekonomický nátlak, protože pokračuje v politizaci a weaponizaci obchodu, což je zvrat v našem globalizovaném světě, kde jsou zájmy zemí již hluboce integrovány. Takové chování se nakonec obrátí proti samotné skupině G7.

Globální prediktor přišel o kontrolu nad skupinou G7, a proto vytvořil nový projekt BRICS a sjednotil země Globálního jihu proti Pax Americana

Pokud se dobře podíváme na reakci tiskového mluvčí, najednou nám dojde, že nemluví ani tak za Čínu, ale za samotnou globalizaci. Zmiňuje původní úlohu G7, což byla koordinace globalizačních zájmů ve světě, ale organizace byla postupně unesena americkým národním prediktorem a jeho vazaly sdruženými v kolektivním Západu. Skupina G7 se tak globálnímu prediktoru odcizila a stala se dokonce nepřítelem. Globální prediktor proto musel zasáhnout a vytvořil nový projekt, novou skupinu globalizace, a tou je BRICS.

Představitelé G7 na schůzce v italské Apulii

Je to náhradní projekt za skupinu G7, která se vymkla globalistům z pod kontroly. Tady je teď třeba si uvědomit konceptuální tvrdost současného světa. Země se dnes dělí vlastně jen na dvě skupiny – na země stojící na straně globalizace, a na země stojící na straně USA a kolektivního Západu, tedy na straně Pax Americana. Právě proto v Rusku probíhají stejné procesy jako v Číně, stejná očkování, stejné plány na digitální měnu CBDC, stejné procesy ohledně nástrojů migrace a multikulturality. Rusko se prostě stalo údernou pěstí globalistů a zemí tzv. Globálního jihu.

Skupina zemí Pax Americana tvoří země tzv. Globálního severu. Organizace BRICS je zkrátka Plán B globalistů pro Nový světový řád, který totálně selhal vzporou amerického národního prediktora, který pro globalisty od konce II. sv. války dělal špinavé práce jako světový policajt globalistů. Jenže moc USA vzrostla natolik, že najednou globalizace začala být zaměňována za amerikanizaci světa. K tomu došlo po zhroucení Sovětského svazu. Počátkem 90. let najednou systém Pax Americana byl tak světově všemocný, že globalizace byla Američany ukořistěna a přivlastněna jako americký nástroj, přestože od začátku až do konce je to chucpe.

Plán B

Obrovská moc Pax Americana vychází z činnosti amerického národního prediktora proti zájmům globalistů a samotné globalizace. Globalizace totiž v principu usiluje o moc v rukách nadnárodních elit, nikoliv o převod moci nad světem do rukou jednoho konkrétního státu. A přesně k tomu došlo. Proto globalisté začali realizovat BRICS a plán B. Všechno, co se děje, je podle plánu. Odpis USA probíhá proto, že americký národní prediktor představuje hrozbu pro globálního prediktora a jeho plány. A spolek chromých kachen (G7) ví moc dobře, že řezníci globálního prediktora jim jdou po krku. A logicky tak útočí proti nejsilnější figuře globalistů, proti Číně. Tady je útržek komuniké skupiny G7 týkající se Číny:

Znovu opakujeme, že jsme odhodláni usilovat o svobodný a otevřený Indopacifik, založený na právním státě, který je inkluzivní, prosperující a bezpečný, opírající se o svrchovanost, územní celistvost, mírové řešení sporů, základní svobody a lidská práva. Mír a stabilita v tomto regionu jsou klíčové pro podporu globální prosperity a vývoj v něm může přímo ovlivnit globální bezpečnost. Znovu potvrzujeme naši neochvějnou podporu ústřednímu postavení a jednotě ASEAN a náš závazek podporovat spolupráci v souladu s výhledem ASEAN na Indopacifik. Potvrzujeme rovněž náš záměr pracovat na podpoře priorit tichomořských ostrovních zemí, jak jsou formulovány ve Strategii pro modrý tichomořský kontinent do roku 2050.

Usilujeme o konstruktivní a stabilní vztahy s Čínou a uznáváme význam přímého a upřímného zapojení za účelem vyjádření obav a řešení rozdílů. Jednáme v našem národním zájmu. Vzhledem k roli Číny v mezinárodním společenství je pro řešení globálních výzev nezbytná spolupráce a my se nadále angažujeme v oblastech společného zájmu. Vyzýváme Čínu, aby zintenzivnila úsilí o podporu mezinárodního míru a bezpečnosti a aby s námi spolupracovala na řešení krize v oblasti klimatu, biologické rozmanitosti a znečištění, na boji proti nezákonnému obchodu se syntetickými drogami, na zajištění globální makroekonomické stability, na podpoře globální zdravotní bezpečnosti a na řešení udržitelnosti dluhu a finančních potřeb zranitelných zemí.

Uvědomujeme si význam Číny v celosvětovém obchodu. Jsme odhodláni prosazovat volný a spravedlivý obchod, rovné podmínky a vyvážené hospodářské vztahy a zároveň aktualizovat a posilovat mnohostranný obchodní systém založený na pravidlech, jehož jádrem je WTO. Nesnažíme se Číně škodit ani mařit její hospodářský rozvoj, ve skutečnosti by rostoucí Čína, která hraje podle mezinárodních pravidel a norem, byla v celosvětovém zájmu.

Vyjadřujeme však znepokojení nad přetrvávajícím cílením Číny na průmysl a rozsáhlými netržními politikami a postupy, které vedou ke globálním vedlejším účinkům, narušení trhu a škodlivé nadměrné kapacitě v rostoucím počtu odvětví, což podkopává naše pracovníky, průmyslová odvětví a hospodářskou odolnost a bezpečnost. Neoddělujeme se ani se neobracíme dovnitř. V případě potřeby a vhodnosti snižujeme riziko a diverzifikujeme dodavatelské řetězce a podporujeme odolnost vůči ekonomickému nátlaku. Dále vyzýváme Čínu, aby se zdržela přijímání opatření na kontrolu vývozu, zejména kritických nerostných surovin, která by mohla vést k významnému narušení globálního dodavatelského řetězce.

S ohledem na tyto obavy budeme společně s partnery investovat do budování našich a jejich příslušných průmyslových kapacit, podporovat diverzifikované a odolné dodavatelské řetězce a snižovat kritické závislosti a zranitelnost. Posílíme diplomatické úsilí a mezinárodní spolupráci, včetně v rámci WTO, abychom podpořili spravedlivé postupy a vybudovali odolnost vůči ekonomickému nátlaku. Podle potřeby a potřeby budeme nadále přijímat opatření na ochranu našich pracovníků a podniků před nekalými praktikami, na vyrovnání podmínek a nápravu probíhajících škod.

Vyzýváme Čínu, aby dodržovala svůj závazek jednat v kyberprostoru odpovědně. Budeme pokračovat v úsilí o narušení a odvrácení přetrvávající škodlivé kybernetické činnosti pocházející z Číny, která ohrožuje bezpečnost a soukromí našich občanů, podkopává inovace a ohrožuje naši kritickou infrastrukturu. Uznáváme nutnost chránit některé vyspělé technologie, které mohou být zneužity k ohrožení naší národní bezpečnosti, aniž by došlo k nepřiměřenému omezení obchodu a investic.

Znovu potvrzujeme, že zachování míru a stability v Tchajwanské úžině je nezbytné pro mezinárodní bezpečnost a prosperitu. Podporujeme smysluplnou účast Tchaj-wanu v mezinárodních organizacích, včetně Světového zdravotnického shromáždění a technických zasedání WHO, jako člena tam, kde není podmínkou státnost, a jako pozorovatele nebo hosta tam, kde podmínkou je. Na základních postojích členů skupiny G7 k Tchaj-wanu, včetně deklarované politiky jedné Číny, se nic nemění. Vyzýváme k mírovému řešení otázek napříč Tchaj-wanem.

Jsme i nadále vážně znepokojeni situací ve Východočínském a Jihočínském moři a znovu opakujeme svůj důrazný nesouhlas s jakýmkoli jednostranným pokusem změnit status quo silou nebo nátlakem. Nadále se stavíme proti nebezpečnému využívání pobřežní stráže a námořních milicí Čínou v Jihočínském moři a proti opakovanému bránění svobodě plavby na volném moři jednotlivých zemí. Vyjadřujeme vážné znepokojení nad stále častějším používáním nebezpečných manévrů a vodních děl proti filipínským plavidlům.

V této souvislosti znovu potvrzujeme, že pro expanzivní námořní nároky Číny v Jihočínském moři neexistuje žádný právní základ, a stavíme se proti militarizaci a nátlakovým a zastrašovacím aktivitám Číny v Jihočínském moři. Znovu zdůrazňujeme univerzální a jednotnou povahu Úmluvy OSN o mořském právu (UNCLOS) a znovu potvrzujeme důležitou úlohu UNCLOS při stanovení právního rámce, který upravuje veškeré činnosti v oceánech a mořích. Znovu zdůrazňujeme, že nález vydaný rozhodčím tribunálem dne 12. července 2016 je významným milníkem, který je pro strany tohoto řízení právně závazný, a užitečným základem pro mírové řešení sporů mezi stranami.

Vyjadřujeme hluboké znepokojení nad tím, že Čínská lidová republika podporuje Rusko. Vyzýváme Čínu, aby naléhala na Rusko, aby zastavilo svou vojenskou agresi a okamžitě, zcela a bezpodmínečně stáhlo svá vojska z Ukrajiny. Vyzýváme Čínu, aby podporovala komplexní, spravedlivý a trvalý mír založený na územní celistvosti a zásadách a cílech Charty OSN, a to i prostřednictvím přímého dialogu s Ukrajinou. Pokračující podpora Číny ruské obranné průmyslové základně umožňuje Rusku udržovat nezákonnou válku na Ukrajině a má významné a rozsáhlé bezpečnostní důsledky. Vyzýváme Čínu, aby zastavila transfer materiálů dvojího užití, včetně zbrojních komponentů a vybavení, které jsou vstupy pro ruský obranný sektor.

Jsme nadále znepokojeni situací v oblasti lidských práv v Číně, včetně Tibetu a Sin-ťiangu, kde nás velmi znepokojuje nucená práce. Jsme rovněž znepokojeni zásahy Číny proti autonomii Hongkongu, nezávislým institucím a občanské společnosti a pokračujícím omezováním práv a svobod, včetně nedávného přijetí právních předpisů podle článku 23 základního zákona, který obsahuje široká a vágně definovaná ustanovení týkající se “pobuřování“, “státního tajemství” a interakcí se zahraničními subjekty. Vyjadřujeme znepokojení nad používáním těchto zákonů k umlčování disentu v Hongkongu i v zahraničí, včetně politicky motivovaného stíhání. Tento vývoj ztíží život, práci a podnikání v Hongkongu.

Vyzýváme Čínu, aby neprováděla ani neschvalovala činnosti zaměřené na podkopávání bezpečnosti a ochrany našich komunit a integrity našich demokratických institucí a aby jednala v přísném souladu se svými závazky podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích a Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích.

Marxismus naroubovaný na Davisův kapitalismus – To je Čína!

Schůzka G7 v Apulii se tak kromě Ruska soustředila až nezvykle silně na Čínu, přičemž jde o jasně konceptuální válku, protože jak zaznělo v reakci Lin Ťiena, v dnešní době ani 7 zemí G7 nedosahuje již ekonomického výkony Číny, přičemž agregovaná kupní síla skupiny zemí BRICS daleko převyšuje sílu zemí skupiny G7. Peking samozřejmě desítky let ležel v jedné posteli s Američany a s Bílým domem, jenže ty doby Henryho Kissingera jsou dávno pryč a líbánky skončily ve chvíli, kdy Čína se ekonomicky rozvinula tak, že chtěla svůj podíl na světové moci, což kolektivní Západ nechtěl připustit.

Henry Kissinger s čínským generálním tajemníkem Mao Tse-Tungem. Tady to vše začalo, líbánky s Američany

A to z čistě ideového a ideologického důvodu, protože Čína je komunistická země a připustit Čínu ke světové moci by znamenalo přiznat vítězství marxismu-leninismu naroubovaného na tvrdý Davisův kapitalismus, přičemž ani jedno z toho pro dnešní kolektivní Západ není přijatelné a mají z toho osypky. Dnešní kolektivní západ uctívá modlu progresivního liberalismu opřeného o neomarxismus, který s původním marxismem má podobné pouze jméno. Neomarxismus je totiž politický systém založený na rasové, genderové a sociální rovnosti, což je v příkrém rozporu s marxismem, kde veškerou moc měla držet dělnická třída. To je doslova blasfemie z pohledu Marxe.

Globalisté si chtějí vzít zpátky od USA kontrolu nad globalizací

Většina dnešní liberálů opřených o neomarxismus nikdy za práci rukama nevzala, stačí se podívat na ty různé předsedy liberálních a progresivních stran, na různé ministry zahraničí, kterým teče mléko po bradě, na různé bezdětné ministryně obran atd. Marx by se z toho musel pozvracet. Prostě přizvat Čínu do klubu západních velkých kluků by bylo pro liberalisty nepřijatelné.

A proto Čína začala být po nástupu Donalda Trumpa zadržována, sankcionována a ve skutečnosti nejde o blokaci Číny, ale o blokaci globálního prediktora, který jde po krku Američanům, kteří unesli projekt globalizace do rukou amerického národního prediktora, postupně, nenápadně, ale vytrvale po II. světové válce.

Trump v roce 2019 začal destrukci vztahů s Čínou, které před více jak 50 lety vytvořil Henry Kissinger

A globalisté si to dnes chtějí vzít zpět. A jsou připravení rozbourat kvůli tomu USA i s Američany spřáhnutou Evropou. A třeba i ve válce, a třeba i v jaderné, pokud to bude třeba. Ta Evropa je totiž skoro celá kolektivistická a na straně amerického národního prediktora. Zničení nebo jen “pocuchání” Evropy tak globalistům nebude vadit. Američané se totiž dotkli něčeho, čeho neměli – globálních procesů řízení. Prostě si je přivlastnili. Armáda globálního jihu je připravena. Celých 90% populace planety. Jak dlouho vydrží vláda chromých kachen skupiny G7 nad globalizovaným světem?

Už žádná není! Ty kachny už nevelí ani zemím v Africe, které se postupně vzbouřily a vyhnaly Američany a Francouze ze zemí Sahelu. Velí už jenom vazalským státům v Evropě a v Pobaltí. Taková je realita. To ale neznamená, že ty kachny už nejsou nebezpečné. To by byl omyl. Ty kachny usilují o Armageddon. Když ne oni v čele světové moci, tak potom nikdo! Jejich šílenství má totiž mnoho podob, ale obětí toho šílenství budou jen obyčejní lidé národů Evropy.

-VK-

Redakce

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (13 votes, average: 4,38 out of 5)
Loading...
2 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)