23.7.2023
Kategorie: Společnost

Medicínská mafie v českém a globálním kontextu. Necháte se uléčit k smrti?

Sdílejte článek:

NESPOKOJENY

Šílenosti nabývají takových rozměrů, že se sytém rozkládá sám. Překračuje to všechny meze. Šířením strachu byla populace globálně s pomocí médií uvedena do stavu hypnózy. Člověk se potom chová způsobem, kterým by se v bdělém stavu nechoval. Nechá se týrat, očkovat, šikanovat, zavírat, připravovat o svoje práva a svobody, vykonává automaticky pokyny hypnotizéra.

Teď jde o to, ty lidi probudit. Jenže to procitnutí by pro mnoho lidí bylo tak nepříjemné, protože by si uvědomili, čeho všeho se dopustili a k čemu se propůjčili, že raději zůstávají dál ve stavu hypnózy.

Lékařská komora je jako hysterka po 40 letech, rozvádím se s ní. Nadává vám, uráží vás, neposkytuje vám žádnou rozkoš, chce po vás prachy a když jí je nedáte, tak řve. Rozhovor s MUDr. Janem Hnízdilem o jeho nedávném rozhodnutí vystoupit z České lékařské komory (ČLK). Vedle tohoto „rozvodu pro nepřekonatelný odpor“ se v novém upřímném rozhovoru věnuje také stavu zdravotnictví, společnosti a cestám k obyčejnosti a přirozenosti. Necháte se uléčit k smrti?

Výkonový systém v nemocnicích je založený na tom, že se musí hodně diagnostikovat, hodně léčit, a ti lidé (pacienti) se musejí vracet. Raději přejdu do pozice léčitele, než mít něco společného s Českou lékařskou komorou. Tak zásadně nesouhlasím s tím, co komora předváděla během covidu z hlediska profesionality a etiky, že jsem považoval za nutné se od toho veřejně distancovat a členství v komoře ukončit. Chovám k vedení komory a k tomu, co páchali během covidu, nepřekonatelný odpor. Dělám to proto, abych měl čisté svědomí.

Došlo ke zneužití covidu k mocensko-politickým účelům. Není tu nikdo, kdo by za covidová zvěrstva nesl odpovědnost. Strůjci covidismu jsou úplně v pohodě. O skutečnou reflexi a zhodnocení covidismu tady nikdo nestojí. Nestojí o to protagonisté, protože kdo by přiznal, že lhal a manipuloval, nestojí o to ani oběti, protože kdo by si přiznal, že se nechal oklamat, to je strašně těžké si přiznat.

Nemoc společnosti, ať už je to covidismus nebo ukrajinismus, je globální lež. Obrovský dopad na zdraví populace má záplava negativních informací. Ve chvíli, kdy skonči covid, tak se jenom změnili šablony a běží válka na Ukrajině. Univerzální zlo covid nahradilo univerzální zlo Rusko. Za covidu bylo sprosté slovo péče o vlastní zdraví, teď je sprosté slovo mír.

Žijeme v iluzi, že žijeme v právním státě, platí tu zákony, platí Ústava, platí lege artis medicínské postupy, platí sliby. Během několika týdnů v covidu všechno přestalo platit. Soud nechrání právo občana, ale chrání státní uspořádání. Vidím jedinou šanci, a to ve změně způsobu chování a myšlení každého jednotlivce.

Zajímavý komentář od Pavla Kamase:

Vynikající, stručná a srozumitelná analýza systému medicínské mafie.

Některé pohledy doktora Hnízdila nesdílím a svému publiku doporučuji totéž:

Úvahy o nebezpečnosti „viru“ resp. „covidu“ jsou irelevantní, protože žádné patogenní viry nejsou. A „covid“ tím pádem už vůbec ne. Nechápu, proč v těchto vyvrácených narativech oné medicínské mafie, kterou Jan Hnízdil zcela správně kritizuje, pořád setrvává, nota bene když z této mafie nyní už i formálně vystoupil a nemá se tak čeho bát? Navíc bezpečně vím, že Radix 1 četl, neboť jsme si psali.

A pokud nestačil stručný Radix, tak je tu špičková kniha, psaná lékaři a vědci, zvaná „Virová mánie“, kde byla celá virová a infekční teorie jednou pro vždy rozfoukaná jako odkvetlá pampeliška. Pokud je mi známo, i o této knize má Honza povědomí.

V čem je problém? Šíření virových a infekčních omylů z úst tak silné opoziční autority, jakou je MUDr. Hnízdil, je velmi nešťastné. Dokonce ve svém důsledku paradoxně škodlivější, než blábolení systémových kreatur, jako jsou Kubek, Hořejší, Prymula, Chlíbek a spol. To proto, že „probuzená“ část veřejnosti tvořící opozici je tím svedena na scestí a skutečný opoziční potenciál vedoucí ke skutečným změnám je tím kanalyzován do ztracena.

Kdo totiž akceptuje existenci „virů“, akceptuje logicky i existenci (ve skutečnosti neexistujících) „nemocí“ a jejich „pandemií“ a do značné míry i smysluplnost „opatření“ včetně „očkování“ (ať už „klasického“, nebo nového experimentálního).

Na takovém podkladě se budou potenciální opoziční síly schopné změny nimrat v nesmyslech, místo aby investovali svoje schopnosti a energii do eliminace sviní, které si „viry“, „nemoci“, „pandemie“ a „opatření“ pro účely našeho zotročení vymyslely. Proto je potřeba brát názory Jana Hnízdila v tomto směru s velkou rezervou.

Ve svém celku je to však velmi příjemný a informačně hodnotný rozhovor. Stejně hodnotný, jako (opět ve svém celku) Hnízdilův anticovidistický aktivismus.

I přesto, že setrvává v některých omylech, positiva jeho aktivismu jednoznačně převažují. Svým dosahem a autoritou probudil tisíce lidí, kteří díky němu nastoupili správnou cestu. Že je ta cesta dlouhá a klikatá, a že se na ní budou muset zbavit i nejedné další „zaručené pravdy“ (například o virech), je jasné stejně, jako jsou nepopiratelné zásluhy lékaře Jana Hnízdila, který během covidismu obětoval svůj „klid“ a komfort a riskoval kariéru, aby si tisíce lidí začaly klást ty správné otázky.

Za to mu patří obrovský dík a uznání. [zdroj]

Moje komora mi nerozumí a reflexi období covidismu odmítá.

Prezident lékařské komory Kubek (a jeho parta) mi (a naší partě) nerozumí, nebaví se se mnou, někdy mám dokonce pocit, že se na mě zlobí. Když jsem s ním byl předloni v diskuzním pořadu CNN Prima News byl brunátný, koulel očima a křičel. Až jsem se bál, že se mu něco stane. Lámu si hlavu, kde dělám chybu. Na medicíně jsem neopakoval ani jednu zkoušku, mám dvě atestace, za čtyřicet let praxe si na mě žádný pacient nestěžoval, platím členské příspěvky, moje podněty a připomínky, adresované komoře, byly vždy slušné, věcné, povětšinou správné. Myslím, že si mě (a naší party) prezident Kubek (a jeho parta) ve skutečnosti váží. Jen to neumí dát najevo. Možná je ale chyba přece jenom ve mě. Manželka říká, že umím být neuvěřitelně neodbytný a otravný a kdyby byla Kubkem, tak mě z komory okamžitě vyrazí. Všechny moje dosavadní pokusy o obnovení komunikace a nápravu vztahů byly marné. Tento pokus je neobvyklý a zoufalý. Zoufalí lidé ale v neobvyklé situaci dělají zoufalé a neobvyklé věci. Prezidentovi Kubkovi (a jeho partě) jsem napsal, že členské příspěvky za rok 2023 zaplatím okamžitě, jakmile se se mnou (a naší partou) začne bavit. Snad to hráz nedorozumění konečně prolomí.

Dopis Mudr. Jana Hnízdila České lékařské komoře:

[zdroj]

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

hlavním posláním ČLK je dohled na odborností a etikou lékařské profese. V průběhu covidizmu ČLK tolerovala nebo dokonce aktivně podporovala níže uvedená tvrzení či opatření, která se ukázala jako mylná:

– pozitivita PCR testu je důkazem onemocnění, na základě pouhé pozitivity lze ukládat drakonická omezující opatření (jak se přesvědčivě prokázalo, výpovědní hodnota PCR testu je bez dalšího vyšetření mizivá,pozitivně testovaný nemusí být nakažený, nakažlivý ani nemocný)

– tvrdé lockdowny jsou účinným opatřením proti šíření viru (tvrdé lockdowny účelné nebyly, naopak napáchaly řadu škod, Švédsko, které tvrdé lockdowny nezavedlo, virózu úspěšně zvládlo, Nejvyšší správní soud označil naprostou většinu vládních proticovidových opatření za nezákonná a ex post je zrušil)

– roušky a respirátory brání šíření viru (roušky a respirátory šíření viru nebrání, plošné nařízení jejich používání, dokonce při sportu, v autě či lese, bylo nedůvodné a zdraví poškozující)

– očkování je jedinou účinnou obranou oproti viru, ČLK usilovala o zavedení povinného očkování pro zdravotníky (očkovaný může být znovu pozitivní, nakažený, nakažlivý i nemocný těžkým průběhem)

– imunita po očkování je vyšší a déletrvající, než po prodělaném onemocnění (prodělání onemocnění poskytuje kvalitnější imunitu než očkování)

– ČLK bagatelizovala možné nežádoucí účinky vakcinace (nežádoucí účinky vakcinace jsou reálné, počty hlášených případů narůstají, za nežádoucí účinky nikdo neručí)

– ČLK nečinně přihlížela k hrubému porušování lékařské odbornosti a etiky, které očkování provázelo: očkování na nádražích či obchodních centrech, s loterií o ceny, bez individuálního posouzení zdravotního stavu očkovaného zkušeným lékařem, bez poučení očkovaného o očekávaném efektu a nežádoucích účincích, bez informovaného souhlasu, bez vedení řádné dokumentace.

V průběhu covidizmu jsem s řadou kolegů ČLK na výše uvedená pochybení opakovaně upozorňoval, naléhal na otevření kultivované diskuze, umožnění publikace kritických textů v Tempus Medicorum. ČLK tyto požadavky striktně a bez sdělení důvodu odmítala, do Domu lékařů, jsme nebyli vpuštěni, přístup na stránky Tempous Medicorum nebyl umožněn. Posledním odmítnutým byl text RNDr. T. Fürsta,Ph.D, který mimo jiné uvádí, že protilátky po prodělané infekci Covid poskytují dlouhodobou ochranu, zmiňuje riziko očkování mladých rekonvalescentů a sporné účinky respirátorů. Tato tvrzení dokládá metastudií publikovanou v prestižním časopise Lancet, resp. metastudií prestižní Cochranovské společnosti. V obou případech se jedná o zdroje založené na důsledném respektování EBM. Redakce TM po mnoha urgencích sdělila, že text publikován nebude, neboť téma covid bylo uzavřeno, předseda VR ČLK Dr. Mrozek na žádost, aby jej projednala VR ČLK, zaslal mailem kritické připomínky ke skutečnostem, které v textu RNDr. Fürsta obsaženy nebyly, na žádost o konkretizaci již nereagoval (mailová korespondence viz níže). Po celé období covidizmu ČLK odmítala kritické názory, Tempus Medicorum byl vyhrazen protagonistům covidizmu (prof. Flégr, prof. Konvalinka, prof. Hořejší, prof. Chlíbek, J. Kulveit, J. X. Doležal a další ) přičemž ani jeden ze jmenovaných nemá zkušenost z medicínské praxe. Zkušeným odborníkům (Dr. Zelená, Dr. Krátká, prof. Beran, prof. Turánek, Dr. Šinkora, Dr. Čížek, Dr. Fürst a další) naopak sluchu dopřáno nebylo, byli označování za dezinformátory, přestože podstata dezinformace jim sdělena nebyla a jejich námitky se s odstupem času ukázaly jako správné.

Všechny moje žádosti o provedení reflexe období covidizmu ČLK odmítla, téma považuje za uzavřené. Provedení reflexe je podle mě nutné, abychom se z chyb poučili, v budoucnosti je neopakovali. Protože všechny moje dosavadní pokusy selhaly, rozhodl jsem se do doby, než ČLK změní svůj odmítavý přístup, otevře Dům lékařů a Tempus Medicorum kultivované diskuzi též odborníků s kritickými názory (několik odkazů do diskuze viz níže), pozastavit placení členských příspěvků za rok 2023, resp. využít institutu zástavního práva. Je mi známo, že členství v ČLK a placení příspěvků je ze zákona povinné. Dospěl jsem však k závěru, že dalším trpným placením bych se podílel na porušování etiky a odbornosti lékařské profese, snižoval vážnost lékařského stavu. Protože jsem po celý svůj profesní život zákony respektoval, obracím se tímto na Vědeckou radu, Čestnou radu, Etickou komisi a právní oddělení ČLK se žádostí, aby můj podnět projednaly, posoudily a navrhly řešení.

V úctě. MUDr. Jan Hnízdil, OS ČLK Praha 2, Praha 19. 6. 2023

Odkazy zde:

1) První oficiální přiznání německých autorů ohledně možné souvislosti nadúmrtí a očkování:
https://www.cureus.com/articles/149410-estimation-of-excess-mortality-in-germany-during-2020-2022#!/

2) Studie dokazující, že čím víc dávek vakcíny, tím víc Covidu (Clevelandská studie):
https://academic.oup.com/ofid/article/10/6/ofad209/7131292

3) Studie o vyvanutí imunity:
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2804451

4) Možný vznik imunitní tolerance a imunosuprese přes IgG4:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10222767/#B9-vaccines-11-00991

5) Myokarditidy u mladých mužů – jejich četnost je vyšší než riziko hospitalizace pro Covid:
https://www.researchgate.net/publication/354465833_SARS-CoV-2_mRNA_Vaccination-Associated_Myocarditis_in_Children_Ages_12-17_A_Stratified_National_Database_Analysis

6) Aseem Malhotra (prominentní britský kardiolog):
https://insulinresistance.org/index.php/jir/article/view/71/224
https://insulinresistance.org/index.php/jir/article/view/72/228

7) Peter Doshi (redaktor BMJ, nejslavnější lékařského časopisu na světě):
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36055877/

8) Dr. Peter Cullough v Pensylvánském senátu k vakcinaci:
youtube.com/watch?v=XoMAR9rOCrk

9) Text RNDr. T. Fürsta, Ph. D, odmítnutý Tempus Medicorum a předsedou VR ČLK Dr. Mrozkem.
https://www.blogosvet.cz/article/smis-versus-covidiste-dva-nula-hg4xN#article-footer

MUDr. Jan Hnízdil vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po škole pracoval jako odborný asistent na katedře tělovýchovného lékařství Fakulty tělesné výchovy a sportu. Složil atestace z interního lékařství a rehabilitačního lékařství, deset let vedl rehabilitační oddělení fakultní poliklinky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Praxe ho dovedla k psychosomatice a celostnímu přístupu k medicíně. „Zjistil jsem, že jenom klasické biologické vzdělání mi nestačí k pochopení nemocí pacientů. Potřebuji poznat je, jejich povahu, jejich živitní situaci. Dělám vlastně tlumočníka mezi tělem a myslí pacienta, překládám mu, co mu tělo nemocí sděluje,“ popisuje svůj přístup k léčení, který aktuálně praktikuje ve svém soukromém centru Hnízdo zdraví. Jeho praxe se podle jeho vlastních slov příliš neliší od praxe někdejšího venkovského lékaře, který míval v péči celou rodinu a při stanovování léčby se důkladně zabýval i celkovým kontextem života pacienta. Jan Hnízdil je autorem či spoluautorem několika odborných a popularizačních publikací, včetně knihy Všichni jsou psychopati, jenom já jsem letadlo, která se zábavnou formou zamýšlí nad psychologickými profily vrcholových českých politiků.

Redakce

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
9 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)