15.6.2024
Kategorie: Společnost

Kvílení postižených soudruhů

Sdílejte článek:

PERGILL

Volby do EUroparlamentu znamenaly jasnou prohru stran, orientovaných na ničení naší ekonomiky a ohrožování životů i majetků našich občanů. Proto je slyšet kvil od lidí, kteří právě na těchto aktivitách založili svou živnost.

Kvil

Asi nejcharakterističtější kvil lze zaměstnat u politického aktivisty Boba Kartouse, mluvčího anonymních “českých elfů” (existují vůbec nějací, nebo je to jen virtuální realita, generovaná jejich mluvčími?), který hořekuje nad osudy generace současných pětatřicátníků, coby lidí ohrožených zkázonosností právě proběhlých voleb.

Pan Kartous blekotá o tom, že lidé cítí kvůli “populismu” k EU antipatie, aniž by reflektoval, že je to téměř každá aktivita této organizace, která v normálních lidech tyto antipatie vzbuzuje a řada těchto aktivit vyvolává zcela jasný a konkrétní pocit ohrožení.
Blekotá, že lidé “uvěřili škodlivosti Green Dealu”, aniž by reflektoval skutečnost, že Green Deal pro normální lidi není spojen s ničím pozitivním, jen s řadou negativních dopadů na jejich život.

Normální lidé nechtějí šíleně předražené energie, nechtějí růst cen základních potravin, nechtějí žrát místo masa ekology a bruselskými “génii” doporučované sajrajty z brouků a jiných hmyzáků. Nechtějí ani nesmyslně “zateplovat” své domy, protože u řady z těchto staveb je to technologicky škodlivé (v podstatě celá zástavba z první republiky a konce Rakouska – Uherska) a je to i šíleně předražené, jak je u podobných projektů EU zvykem. Nechtějí ani nebezpečné ulice plné islámských teroristů, vraždících a znásilňujících na potkání. Podpořili Motoristy a Přísahu, protože nechtějí násilné ukončení aut a jejich pseudonáhradu šrotem s elektromototry a vysoce nebezpečnými bateriemi. A nechtějí ani spoustu dalších nesmyslů a pitomostí, které se jim snaží vnutit makabrózní bruselská tlupa.

Pan Kartous se mýlí i v tom, že se “oslavovalo v Moskvě”. Kdyby nebyla válka, bylo by patrně toto město nyní zahaleno černým suknem, jako hlavní města pohádkových království, v nichž si pro místní princeznu přiletěl drak. Green Deal je jednoznačně ruský projekt, v EU ho prosazovali lidé placení a / nebo řízení Ruskem a jeho krach po volbách by těžce postihl především tento, nám nepřátelský, stát.

Ano, nejvíce hlasů dostala opoziční strana ANO a neexistuje důvod, proč by její poslanci neměli být loajální vedení této strany a neměli prosazovat zájmy voličů, od nichž obdrželi mandát. Jistě by se soudruhu Kartousovi líbilo, kdyby otočili na pětníku a začali prosazovat pravý opak, jak to po volbách do PS PČR udělala koalice Spolu.

ANO je následováno Spolu, jehož část bude alespoň umírněně prosazovat zájmy občanů, zatímco zbytek, především staronový poslanec Niedermayer, bude hlasovat prakticky vždy proti zájmům tohoto státu a jeho obyvatel.

Kvil hodný Viktorky u splavu pan Kartous vydává nad obsazením třetího a čtvrtého místa koalicemi Motoristé s Přísahou a STAČILO!. Správně predikuje, že velmi podobně jako oni bude hlasovat i poslanec za SPD. I panu Kartousovi je naprosto jasné, že tito lidé budou hlasovat za zájmy tohoto státu a jeho obyvatel, na rozdíl ode mě to ovšem kvituje negativně.

Pan Kartous pláče nad pádem Pirátů, který byl naprosto zasloužený, protože jejich zástupci snad nikdy v minulém období Parlamentu EU nehlasovali v souladu se zájmy tohoto státu a jeho občanů, a tak přišla naprosto logická reakce na jejich škůdcovství. STAN bude patrně škodit dál, ale bude na to mít o poslance méně.

Pan Kartous zcela správně chápe, že náš vztah k EU se od naivního nadšení, bohužel většiny, občanů v době referenda o vstupu do ní změnil na naprosto realistický pohled na organizaci, která nám více škodí než prospívá. Obyvatelé Česka k ní začínají mít stejný vztah jako generace mých prarodičů k Rakousku – Uhersku a mých rodičů a mé k SSSR, zhruba ze stejných či srovnatelných důvodů.

Ano, je třeba obstruovat přijímání škodlivých nesmyslů spolu s dalšími podobně orientovanými poslanci z dalších států EU. A ideálně zablokovat alespoň ty nejhorší šílenosti, které na nás současná garnitura EU chystá. Byť nad možností něčeho takového pan Kartous roní slzy jak hráchy.

Pan Kartous kvílí i nad tím, že “Turků a Konečných”, tedy Motoristé + Přísaha a STAČILO! budou v parlamentu EU “mraky”. Nicméně, právě to je dobře, a kdyby ty mraky byly dvojnásobně velké i husté, nic hrozného by se nestalo, spíš naopak.

Pan Kartous píše o “nápravě”. Jako jsme nechtěli Rakousko – Uhersko ve vleku německých nacionalistů, kteří učinili život v něm lidem všech jiných národností naprosto nesnesitelným, jako jsme nechtěli sovětský blok pod vládou bezcenných rudých dementních gerontů, tak i my máme právo nechtít život pod knutou novodobých totalitářů, liberálních demokratů a další podobné antidemokratické lůzy. Chceme žít v demokracii a tržní ekonomice, prosperující, protože žádné jurodivé či nepřítelem placené a / nebo řízené centrální úřednictvo nám nebude znemožňovat standardní ekonomické aktivity. Chceme prosperitu, a ne bídu, kterou nám plánují bruselští kříženci fašistů a bolševiků pod taktovkou zelených, kteří na co sáhnou, to zničí.

Souhlasím s tím, že se tento problém týká více mladých lidí, protože oni buď budou žít v naprosté bídě, udržované totalitním režimem, jaký my, starší, pamatujeme z dob před rokem 1989 (přičemž tento režim, především v posledních letech své existence, byl, alespoň v některých ohledech, paradoxně méně škodlivý než současná EU), nebo normálně žít v prosperujícím státě či soustátí. A nenechají se od lidí, s nimiž pan Kartous silně sympatizuje, uvrhnout do poměrů, srovnatelných s Kambodžou pod vládou Rudých Khmerů.

Souhlasím s panem Kartousem i v tom, že pokud se mladí nevzpamatují, hrozí jim děsivé následky. Ovšem pouze v případě, že v následujících volbách budou vítězit piráti, liberální demokraté a další kazisvěti, plánující udělat ze životů nás i našich potomků totalitní peklo. Tyto lidi bude nutno vymést ze všech stupňů zastupitelstev, od místních až po ten Brusel, aby nemohli škodit. A bude nutné přijmout takové zákony, aby několik málo aktivistů (a často jen jednotlivci) nemohlo škodit tisícům či až milionům lidí, jak je tomu dnes, jak na úrovni státu, tak i EU.

S panem Kartousem se hodnu i na tom že budoucnost není nijak zaručena, ale na rozdíl od něj chápu politický vývoj na Slovensku a v Maďarsku jako vzor, který bychom měli napodobit.

Příčiny

Příčiny kvílení jsou jasné. Lidé jako pan Kartous vidí, že jimi hlásaným nesmyslům přestávají lidé nejen věřit, ale i naslouchat. Z jejich hlediska je to, pochopitelně, strašlivě špatně a budou mektat a blekotat o “desinformacích” než by reflektovali skutečnost, že desinformací je prakticky vše, co Brusel zveřejňuje o Green Dealu, imigraci, LGBTQ+ politice a mnoha a mnoha dalších podobných agendách.

Řekněme si to upřímně, tyto agendy jsou naprosto nesmyslné už proto, že je nikdo, vyjma úzké skupiny sociálních parazitů nepotřebuje. My potřebujeme volný pohyb osob (ale jen občanů států EU), zboží a služeb. Nic dalšího. Veškerá další agenda, která se nám v Bruselu rozplevelila, by měla být co nejrychleji omezena a v ideálním případě zcela zrušena.

Stále více lidí toto začíná chápat. Opravdu k tomu, abych jel jen s občankou do muzea ve Vídni, nepotřebuji, aby mi nějaký zkorumpovaný (jsou vůbec nějací jiní?) úředník nařizoval, od jaké firmy a jakým materiálem si mám povinně zateplit dům, když o to jednak nestojím, a jednak vím, že nějaký čas po zateplení v prvorepubliční zástavbě uhnijí konce trámů v nosných zdech a začnou padat stropy. Opravdu za podobné cesty nehodlám platit tím, že mým ženským příbuzným bude permanentně na ulici hrozit přepadení a znásilnění od civilizačně zcela nekompatibilních jedinců, které sem EU natahala a tahá. Tyto lidi je třeba vrátit zpět a do svého odchodu by měli být drženi v internaci a na vycházky by měli chodit jen s doprovodem, který bude ručit za jejich chování. Lidé jako pan Kartous (a ti, které volil) něco takového zcela jistě zařizovat nebudou.

Nikdo normální tu nechce kastrační kliniky a další zrůdnosti, prosazované LGBTQ+ aktivisty. Nikdo normální tu nechce obnovovat cenzuru, které jsme se zbavili pádem komunistického režimu, zejména když s panem Kartousem ideologicky souznějící politici ji chtějí ještě v hnusnější podobě, než jaká tu byla za soudruha Jakeše.

Pokud se toto a další podobné věci podaří prosadit v rámci EU po jejím drastickém zeštíhlení, bude dobře. Pokud ne, je menší zlo EU zlikvidovat a vytvořit zcela novou organizaci, nezatíženou jejím neblahým dědictvím.

Je potěšitelné, že alespoň část mladších voličů toto chápe a odmítá volit progresivistické škůdce. Ostatně, první analýzy voleb ukazují, že Motoristé s Přísahou měli významný podíl prvovoličů a průměrný věk voliče 38 let. A uspěli i ve “volbách na nečisto” na středních školách. Takže je vidět, že mladší ročníky vnímají Green Deal nikoli jako “příležitost”, jak se nám to snaží namluvit profesionální agitátoři a hlasatelé lží, ale jako ohrožení, jímž reálně je.

Pro ilustraci

Starší článek v Parlamentních listech reflektuje místní referendum, které odmítlo stavbu větrné elektrárny. Je, bohužel, až na začátek, za paywallem. Pan Kartous se v něm rozčiluje, že “desinformace o škodlivosti” větrné elektrárny šířil mezi místními obyvateli jejich praktický lékař.
Faktem ovšem je, že prací o tom, jak VE zabíjejí vše, co létá, od hmyzu přes ptáky až po netopýry, se dá nalézt dost a dost a nikdy se je ekologům a podobným aktivistům nepodařilo znevěrohodnit, protože vycházejí z fakt, jako jsou např. sběry kadáverů v okolí těchto zařízení. Tedy ne ze žvástů ideologicky pevných soudruhů.

Pokud se týká lidského zdraví, tak VE mimo jiné produkují infrazvuk, který se při určité (relativně běžně se v tuzemsku vyskytující) rychlosti větru blíží frekvenci rytmické činnosti mozkových buněk a je-li za VE nějaký zdroj světla (nejčastěji vycházející či zapadající slunce), způsobuje vrtule VE jeho blikání ve stejném rytmu. Oboje může (v závislosti na spoustě dalších okolností) vyvolat u člověka epileptický záchvat (včetně u lidí, kteří touto nemocí netrpí; epileptikové, pokud jsou pod prášky, mohou být paradoxně odolnější). To je zase informace na úrovni učebnic neurologie pro lékařské fakulty. A známy jsou i případy “silnic smrti”, na nichž k podobnému jevu docházelo při určitých (běžně používaných) rychlostech aut, když slunce svítilo za je lemujícími stromy, nasázenými v nevhodných a striktně pravidelných rozestupech.

Vedle toho není jasný dopad permanentního hluku na lidské zdraví, byť je pod průmyslovými limity, jeho neškodnost rozhodně nikdy prokázána nebyla.
Takže, pokud jsou v této kauze nějací desinformátoři, jsou to pan Kartous a spol.

Je tedy dobře, že lidé, jako je citovaný pan Kartous jsou stresováni tak, že jejich kvil připomíná onu citovanou postavu z Babičky. Jejich reakce ukazuje na to, že ty volby možná dopadly pro nás ještě lépe, než si zatím myslíme.

Redakce

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (18 votes, average: 4,78 out of 5)
Loading...
26 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)