27.5.2024
Kategorie: Exklusivně pro PP, Společnost

Ideologické zatemnění mozků, Green Deal a geopolitické blouznění: III. část – Vývoj Evropy a České republiky v rámci Green Dealu

Sdílejte článek:

JIŘÍ PÁLKA

Přestože Green Deal se čím dál tím více ukazuje jako slepá ulička vývoje Evropy, nehodlají se mocenské skupiny v EK a v USA vzdát tohoto směřování a hodlají ho za každou cenu naplnit. Vyhodnocení trendových scénářů jasně ukazuje, že při nejhorším vývoji (katastrofický scénář) nečeká Evropu nic dobrého. Jeho obyvatelé nebývalým způsobem zchudnou, protože podlehnou psychické masové epidemii s iracionálními prvky.

Nakonec se ukáže, že na tomto vývoji mají největší zájem Evropská komise a bankovní a finanční kruhy spolu s vládnoucími globalistickými elitami.

1. Trendy vývoje Evropy v rámci plnění Green Dealu.

Evropa a Geopolitické uspořádání světa

V rámci EU bude zakázáno práva veto pro jednotlivé státy a rozhodovat se bude pouze poměrnou většinou. Vládnoucí pseudoelity EK budou i přes nejrůznější masové protesty obyvatel Evropy důsledně prosazovat naplnění Green Dealu, jeho jednotlivých částí a budou se snažit za každou cenu naplnit překotné termíny nejrůznějších zákazů. Do důsledku se naplní Taxonomie, kdy budou v Evropě zakázané některé druhy výroby, především těžký průmysl: výroba železa, stavebních materiálů, výroba spalovacích motorů, energetika postavená na spalovacích procesech, výroba umělých hnojiv a dalších oborů.

Nejbolestnější budou dopady v zemědělství, kde budou zakázané chovy hospodářských zvířat, omezí se množství obdělávané půdy, takže budou k dispozici pouze nejzákladnější potraviny pro holé přežití. Tato potravinová nevyváženost bude mít velký dopad na zdravotní stav obyvatelstva.

Bude zakázaná výroba základních potřeb současné technické civilizace. Vznikne společnost nejrůznějších nedostatků ! Na to bude reagovat černý trh s nedostatkovými komoditami. Bude se využívat výměnný obchod nejenom konkrétních předmětů a výrobků, ale i služeb a nejrůznějších typů protekcí. Korupce se stane součástí života evropské společnosti. Základním platidlem se stanou drahé kovy (zlato, stříbro, platina). Bouřlivě se bude rozvíjet šedá ekonomika.

Aby EK a vedení EU dokázaly svojí moc prosadit a udržet, budou muset zavést základní totalitní nástroje vládnutí. Stávající omezující zákony budou rozšířené o nové. Základem bude cenzura, kdy oficiálně bude připuštěný jenom jeden centrální vládní názor. Kritika základních premis vládnutí bude zakázaná. Šíření jiných názorů než oficiálně potvrzených, bude trestné. Jejich šiřitelé budou zavírání na mnoho let do vězení. Evropa se stane říší strachu, nedostatku a strádání !

Problémem však pro vládnoucí oligarchy a západní globalistické korporace zůstane internet. Přestože se bude přistupovat k zákazům sociálních sítí, vždy bude docházet k únikům a šíření informací v rámci individuálních mejlů a komunikací. Za hranicemi EU budou vznikat podkástové a videoinfromační weby, které budou do Evropy šířit svobodné názory. Jejich šíření sice bude stíhané, ale na straně vládnoucích struktur nebude dostatek IT odborníků, aby dokázali nápor svobodných názorů úplně eliminovat. Ani Umělá inteligence nezvládne dostatečně účinně cenzurovat a nacházet špatný obsah článků, které budou pracovat s metaforou nebo skrytými podobenstvími (persifláž, parodie, satira, karikatura) a dalšími literárními nástroji. Tyto skryté jinotaje nikdy Umělá inteligence nezvládne jako nezvládne asociace a nebude schopná pracovat s intuicí.

Evropská vláda přejde do forem policejního státu. Policie a vojsko bude základním nástrojem vládnutí. Aby v některých státech nemohlo dojít ke sjednocení místní policie a armády s obyva-telstvem, budou v některých zemích nasazovaní policisté a vojáci z jiných států a jiných národností.

Dalším problémem Evropy kolem roku 2050 budou paralelní společnosti vytvářených z místních obyvatel a uměle dosazených ( v rámci povinné solidarity) muslimských migrantů. Na základě přerozdělování migrantů podle Migračního paktu budou po celé Evropě narůstat konflikty a no go zóny.

Protože „greendealová ekonomika“ nebude schopná růst, ani být vyrovnaná, bude vytvářet dlouhodobě záporné hodnoty HDP. Přechod na digitální euro na krátký čas zastaví trvalý propad. Protože však EU nebude mít mimo restrikce, co světu nabídnout, bude stále upadat. Bude k tomu přispívat díky úrokům splácení dluhů ukrajinské války, které EU přislíbila USA, jeho zbrojním podnikům a mezinárodním finančním institucím.

Největším problémem bude kriminalita a nezaměstnanost ! Většina mladých lidí bude z Evropy odcházet do celého světa a především USA.

2.Transformace České republiky podle Zeleného údělu a dopady na život obyvatel

Česká republika bude v rámci EU jednou z nejpostiženějších zemí, protože naše ekonomika bude a stále je postavená na těžkém průmyslu. Všechny obory naše průmyslu skomírají ( ocelářství, výroba stavebních hmot, těžká chemie, automobilový průmysl, produkce umělých hnojiv ). Výrazně bude postižený zemědělský sektor. V rámci krachujících průmyslových odvětví bude růst počet nezaměstnaných.

Protože neexistují dopadové studie Green dealu ani v EU ani u nás, pokusím se provést orientační odhad dopadů. Nevylučuji, že takové studie v šuplících „euroúředníků“ leží, ale díky jejich katastrofickým charakterům podle všeho nebudou nikdy zveřejněné.

Protože politický a geopolitický vývoj světa a Evropy je značně turbulentní a nejistý, dá se velmi těžko vytvořit jeden model. Jeho pravděpodobnost by byla velmi nízká. Pokusím se tedy vytvořit scénáře možných vývojových trendů od katastrofického přístupu, optimistického vývoje a stanovit kompromis těchto scénářů jako nejpravděpodobnější východisko.

3. Katastrofický scénář pro ČR

Vychází z toho, že všechny operace a termíny Green Dealu budou uskutečněné podle zveřejněného harmonogramu. V celé Evropě se důsledně naplní Migrační pakt a dojde k přerozdělování migrantů do všech států EU.

Život po dosažení klimatické neutrality

Lidé budou donuceni přejít na asketický životní způsob. Ten se nejdříve projeví ve způsobu stravování. Výrazně se omezí konzumace masa, protože na trhu prakticky nebude. Protože chovaná zvířata na maso „prdí“ CO2 a metan, bude živočišná výroba z velké většiny v EU zrušená. Několik málo chovů, které dostanou výjimku budou produkovat maso tak drahé, že bude pro většinu obyčejných lidí finančně nedostupné.

Jedním z řešení je produkce umělého masa (kultivovaného masa). Časem jistě ceny klesnou, ale i tak bude kultivované maso jenom pro nejbohatší jedince.

Poznámka

Výroba kultivovaného masa: Principem je vytvořit svalovou, tukovou tkáň a pojivo z několika původních zvířecích buněk. Získané buňky se budou ve speciálních zařízeních množit. Po získání dostatečného počtu buněk bude vyrobená buněčná biomasa připomínající mleté maso. Výzkum v této oblasti probíhá a již bylo vyrobeno maso ke konzumaci přijatelné chuti. Výroba je však energeticky náročná a komplikovaná. Ceny takových produktů zatím dosahují astronomické výše.

Další cestou je konzumace hmyzu. Konec konců domorodci v tropických pralesích pojídají s nadšením larvy některých hmyzích druhů. I my bychom si museli vybrat některé vhodné druhy. I u nás působí již několik hmyzích farem, které produkují hmyzí maso. Hmyzí maso se však nestane masovou záležitostí.

Energetika a energie

V současné době (píše se rok 2024 ) je naše výroba elektrické energie je postavená především na jaderných a tepelných elektrárnách spalující uhlí. Obnovitelné zdroje (OZE) jsou stále okrajovou záležitostí, i když kapacity fotovoltaických panelů se zvětšují díky dotacím. Bez akumulace elektřiny, ale fotovoltaika mnoho nepomůže, protože největší výroba je v době, kdy ji nikdo nepotřebuje (v létě kolem poledne). Nejméně je jí v zimě, kdy je naopak nejvíce potřeba.

ČEZ jako hlavní výrobce stále vykazuje přebytky celoroční výroby do 20 %, které může prodávat do zahraničí (především do Německa a Rakouska). Stále však 50 % elektřiny vyrábíme v tepelných elektrárnách. Ty však mají být odstavené nejpozději do roku 2033 !!!

Poznámka

Němci budou tepelné elektrárny odstavovat až po roce 2038. Zažádali si v EU o výjimku, kterou budou podle všeho stále prodlužovat. Jejich tepelné elektrárny budou placenou rezervou pro případ výpadku OZE .

Naše vláda si o výjimku nezažádala, takže po roce 2033 odstavíme tepelné elektrárny a bude nám chybět 30 až 40 % elektřiny.

Poznámka

Tepelné elektrárny by měly zůstat jako rezervy české energetiky, ale musí o to vláda požádat EU i s výjimkou placení emisních povolenek.

Dalo by se namítnou: elektřinu nakoupíme v zahraničí, ale ono nebude u koho. V zimě bude všem zemím ponořených do Green Dealu elektřina chybět.

Záchranou může být výstavba jaderných a plynových elektráren.

Jaderné elektrárny se nezačnou stavět dříve jak v roce 2026 -27. (Pokud se začnou vůbec stavět a jejich výstavba nebude odsouvána a komplikována z politických důvodů. Nevěřím, že si Američané nechají líbit, že byl Westinghouse z tendru vyřazen, přestože nesplnil základní podmínky. )

Výstavba jaderné elektrárny trvá nejméně 10 let a déle. Takže první „MWh“ budou k dispozici nejdříve po roce 2037 a později. Spuštěná kapacita JE nebude stačit a elektrická nouze bude nadále trvat nejméně jedno až dvě desetiletí. Levné, jednoduché a rychlé řešení není na stole.

Přechodným řešením by mohla být výstavba plynových elektráren. Ty se dají postavit rychleji, ale ani s nimi se nic neděje a vláda stejně jako předchozí spí na vavřínech a nic nedělají.

S plynovými elektrárnami je problém v tom, že spalují plyn a plyn nemáme. Nejlevnější plyn i s dopravou je z Ruska. Z této země jsme si udělali úhlavního nepřítele, tak se Rusové s dodávkami pro naše potřeby asi nepřetrhnou. Navíc jsme si plyn z Ruska zakázali, ale ruský plyn bereme z německých dodávek, ale o desítky procent dráž, než kdybychom ho odepírali přímo od Rusů.

Ostatní dodavatelé se dodávkami plynu pro naše potřeby také nehrnou (včetně USA). A o výši cen raději nemluvím. Než využívat zkapalněný plyn vytěžený z břidlicových písků přivezený ze vzdálenosti několika tisíc km, tak by ekologičtější bylo pokračovat ve výrobě elektřiny v tepelných elektrárnách spalováním uhlí.

Ve čtyřicátých letech budou končit některé bloky našich JE. Podle všeho dojde k jejich prodloužení, nicméně budou muset proběhnout rekonstrukce a modernizace. Tyto bloky se na několik měsíců až let odstaví, takže se prohloubí nedostatek elektřiny.

Elektřina bude v letech od 30 let do 50 let nedostatkové zboží. Budou období, kdy nebude k dispozici a elektřina se bude v některých dnech a některých časových pásmech vypínat. Během nedostatků dojde k několika závažným blackoutům.

Během vypínání se zjistí, že ČEZ elektřinu prodává do zahraničí a domácím obyvatelům ji neprodává, protože až 30 % obyvatel není schopno ceny elektřiny v souběhu s dalšími cenami za bydlení a potraviny zaplatit. Budou tedy vypínání a odpojováni a nastane nikoliv energetická chudoba, ale energetická bída. Někteří zoufalí lidé si na vesnicích budou stavět parní stroje spalující dřevo nebo rovněž nedostupné uhlí, které nakoupí na na černém trhu. Budou si vyrábět elektřinu pro sebe a případně pro sousedy. V každé vesnici budou vznikat energetická družstva, které vybudují fotovoltaické a větrné parky a další systémy. Tím se situace trochu stabilizuje, ale v zimních měsících tento problém nebude vyřešen, protože bateriová uložiště budou drahá a nedokážou skladovat elektřinu déle než několik dnů.

Průmyslová výroba díky emisním povolenkám a Taxonomii z velké většiny zkrachuje a tím se sníží spotřeba elektřiny o dalších 30 %. Díky tomu se část elektřiny bude využívat pro elektromobilitu. Bude snaha zachovat alespoň elektromobilitu pro zdravotnické a sociální služby. Za zdravotnické služby se začne platit. Z velké části bude zdravotnictví privatizováno zahraničními firmami.

Benzín a nafta pro mobilitu spalovacích aut budou zatížené emisními povolenkami, které vyženou ceny těchto paliv ke hvězdám, takže jejich používání bude omezené. Syntetická paliva sníží produkci CO2 cca o 10 % . Tato paliva budou velmi drahá a navíc nedostupná.

Průmyslová výroba

Průmysl z velké části zkrachuje. Především má problémy těžký průmysl. Konec konců EU tyto výroby nepřímo zakazuje. Podniky na vzestupu s perspektivními výrobními programy se přesouvají mimo Evropu. A to jednak do USA, ale také z velké části odcházejí do afrických zemí. Výběr zemí, kam podniky odcházejí, je velmi široký.

Financování ekonomiky

Většina průmyslových kapacit zkrachuje. Díky tomu bude 30 až 50 % nezaměstananost. Stát nebude schopen financovat sociální potřeby. Navíc bude mít povinnost splácet dluhy za zbraně, které EU dodala na Ukrajinu, jejichž platby vedení EU přislíbilo USA uhradit. Jak vyjde najevo, tak vláda Petra Fialy ještě mimo tyto evropské závazky dluh rozšířila o další vlastní dluhové aktivity. ČR nebude schopná splácet své dluhy jak vůči EU, tak vůči finančním skupinám a bankám západního globálního okruhu. Koruna ztratí svojí hodnotu a veškeré úspory obyvatel budou znehodnoceny. Inflace vystřelí nahoru a bude těžké předvídat, jak bude vysoká. Státu nezbyde nic jiného než přejít na digitální korunu a zavést nepodmíněnou mzdu. Ta však bude velmi nízká a nepokryje ani ty nejzákladnější potřeby.

Budovy a bydlení

Protože od roku 2027 budou zavedené emisní povolenky, které budou platit majitelé budov podle toho v jaké kategorii (od A, A0 až G) jejich budova bude zařazena. O zařazen do určité kategorie budou rozhodovat odborné posudky. Protože většina majitelů nestihne tyto expertízy zajistit, budou dostávat automaticky drakonické pokuty.

Cena emisní povolenek budou po roce 2030 každý rok dramaticky narůstat. K tomu se ještě přidají emisní povolenky za způsob vytápění. Nejlevnější bude elektrické a plynové topení, ale elektřina i plyn budou nedostatkové zboží. Ostatní způsoby vytápění budou tvrdě postihované emisními povolenkami. Zvláště topení dřevem a uhlím.

Velké množství obyvatel nebude schopné tyto speciální daně z bydlení platit. Navíc daň z nemovitostí se bude platit z tržní ceny nemovitosti. Ta sice klesne, ale díky spekulantům z nemovitostmi bude i tak vysoká.

Největší neplatiči a provinilci budou ze svých domů vyhnáni na ulici a exemplárně trestáni pro výstrahu ostatním.

V této zoufalé chvíli se jako zázrakem objeví „zachránci“ – mezinárodní finanční fondy a velké světové banky západního okruhu. Ty budou s majiteli domků a budov uzavírat smlouvy, že jejich budovy jednak zateplí a budou za ně platit daň z nemovitosti a emisní povolenky z budov a za způsobu vytápění. Za tyto „humanitární služby“, nechají majitelé domků bydlet ve svém až do smrti, ale pak přejdou do majetku finančních institucí. Tyto domy se nebudou dědit. Právoplatní dědici si však budou moci domy po svých rodičích přednostně koupit za tržní ceny. Budou pak mít i možnost ve svých domech bydlet, ale budou je muset většinu života splácet. Ostatní domy domy budou banky nabízet k pronájmu.

Spořádaní občané

Za této situace se budou občané bouřit a demonstrovat. Proto budou zavedené společenské a uhlí-kové kredity. Občanům, kteří se provinili kritikou a nespokojeností, budou snižované hodnoty kreditů a odebírané digitální hodnocení, podobně jako je to v současnosti v Číně. Pouhých 20 % obyvatel splní požadavky státu a bude mít hrdý titul vzorný občan. Ostatní občané budou krácení v možnostech nakupovat různé předměty a zároveň jim bude snižovaný již tak nízký nepod-míněný příjem.

Sledování občanů bude z velké části provádět Umělá inteligence. Občané se budou snažit, aby Umělá inteligence nemohla o nich získávat dostatek informaci a nebudou je úřadům dodávat. Tyto úniky však budou chápané, jako zločin sám o sobě a podle toho budou trestány. Protože domácí policisté budou liknavě uplatňovat evropské zákony, budou úspěšně využity policejní složky z jiných států EU, které nebudou mít slitování s domácími občany.

Zemědělství a potraviny

Zemědělství v celé Evropě bude velmi přísně hlídáno a za porušování předpisů budou zemědělci tvrdě trestáni. EK zemědělcům neodpustila, že se nejvíce snažili na svých demonstracích prosadit zrušení Green Dealu a ve všech zemích vytvořili protiunijní nálady.

EK se bude vracet ke středověkému trojpolnímu hospodářství. Vždy 1/3 půdy musí být ponechána ladem. Na zbylých 2/3 se mohou pěstovat obilí, brambory a další plodiny.

Při pěstování rostlin bude zakázané se používat umělá hnojiva. Organická hnojiva nebudou k dispozici, protože stavy hospodářských zvířat klesnou skoro k nule. Ochranné chemikálie proti škůdcům budou rovněž zakázané. Výnosy budou velmi nízké a velmi často se bude stávat, že choroby rostlin a jejich hmyzí škůdci veškerou úrodu zlikvidují. Pojišťovny budou odmítat uzavírat pojistné smlouvy na tento způsob hospodaření. Dotace na rostlinou výrobu budou ve všech státech drasticky snížené. V ČR kvůli dluhu, který vytvořila Fialova vláda, nebude z čeho dotace vyplácet.

Daně z půdy budou v EU a v ČR vysoké. Navíc i na pěstování rostlin budou zavedené emisní povolenky. Prodej vypěstovaných plodin nedokáže tyto daně uhradit. Zakonzervovaná třetina půdy bude chybět. Horší ale bude, že i z neobdělávané třetiny musí majitelé půdy platit daně. V ČR bude přetrvávat problém, že majitelé, jejichž rodiny po roce 1989 získali v restitucích zpět půdu, na ní nikdy nehospodařili. Půda se z velké části pronajímala zemědělským producentům, kteří půdu obdělávali a využívali. Ti platili majitelům daně a v určitých obdobích i ziskové podíly.

Pokud daňové odvody budou vyšší než výnosy a zisky z produkce se dostanou do červených čísel, pak většina aktivních zemědělců od pronajímatelů odejde. Vlastníci půdy nebudou mít z čeho daně z půdy platit. Dostanou se do dluhové pasti. Vlastníci budou chtít půdu předat státu, ale ten na tyto převody nepřistoupí.

Nikdo v ČR ani v EU nechápe, proč se nesníží daně z půdy a proč se vytváří velká skupina dlužníků, kteří nebudou mít šanci z dluhové pasti vystoupit.

Situace však bude rychle rozřešena. V Evropě budou působit velké nadnárodní banky a finanční instituce a fondy. Ty budou od majitelů levně vykupovat půdy. Pro většinu majitelů to bude záchrana a tak se s radostí budou půdu prodávat. Navíc většinou získají od finančních institucí jakousi doživotní rentu.

Finančníci budou pomocí úplatků a politickému tlaku rychle po získání většiny půdy v ČR snižovat daně z půdy na rozumnou míru. Nicméně to už bude pro většinu vlastníků půdy pozdě. Někdy v 70 letech 21. století většina půdy bude patřit nadnárodním korporacím především z USA. Podobně jako na Ukrajině.

Chovy hospodářských zvířat

Chovy hospodářských zvířat budou postavené do stejné roviny jako průmyslová výroba. Proto i zde budou zavedené drakonické emisní povolenky, jejichž cena se bude každý rok zvyšovat. Snaha vytlačit produkci masa v EU a nahradit ji dovozy ze zahraničí (především z jižní Ameriky a USA) se zdála nepochopitelná. Dovezené maso neplnilo nic z toho, co museli zabezpečit evropští zemědělci. Slib EK, že na hranicích dojde k uhlíkovému vyrovnání se splní jenom z části. Celní přirážka nebude nikdy stanovená dostatečně vysoko, aby došlo k vyrovnání „greendealových nákladů“. Dotace na chovy hospodářských zvířat budou zrušeny a naopak budou zatíženy emisními povolenkami. Evropští zemědělci budou v nevýhodě a všechny země ztratí potravinovou soběstačnost. Navíc ceny masa z dovozu budou obchodníky a obchodními řetězci předražené, takže maso bude dostupné jenom pro 30 % populace. Náhrada umělým masa nepřinese žádnou výhodu, protože i po mnoha desetiletích nedokáže její cenová hladin klesnout pod ceny z přirozené produkce. Problémem bude příliš vysoká energetická náročnost.

Hmyzí maso nebude evropskou veřejnosti nikdy přijato.

Celý systém zemědělské politiky bude vůči Evropanům nespravedlivý a bude vyvolávat v obyva-telstvu hluboké rozčarování a totální deziluzi.

Zahrádkářství a tajné chovy hospodářských zvířat

Většina obyvatel se bude snažit tajně pěstovat brambory a obilí na jakémkoliv plácku, ke kterému bude mít přístup. Hojně se budou chovat slepice a králíci. Znovu se budou chovat vietnamská prasata.

Je pochopitelné, že stát tyto černé produkce bude pronásledovat a nekompromisně trestat. Mnoho černých pěstitelů bude odsouzeno a umístěno do vězeňských kolonii.

Mezi občany bude mnoho udavačů především z řad mladých uvědomělých zastánců Green Dealu. A tak se více jak po 100 letech budou opakovat příběhy Pavlíka Morozova z dob Stalinského útlaku.

Poznámka

Pavlík Morozov udal svého otce a sousedy, protože díky neúrodě nedodali sovětské vládě určené množství úrody a schovávali si ji na příští rok, aby mohli zasít. Sousedé proto Pavlíka zabili. Jeho otec byl odsouzen a v Gulagu popraven.

Patnáctiminutová města

Aby obyvatele zbytečně necestovali, budou zavedená tzv. patnáctiminutová města. To znamená, že všechny své potřeby, nákupy i zábavu fyzicky budou moci vyřídit v „dochodové“ vzdálenosti, která nepřesáhne 15 minut. Ostatní úřední úkony bude možné zúřadovat z domova pomocí státního internetu.

Touha po cestování bude nahrazena virtuální realitou. Každý zájemce si bude moci objednat návštěvu nějaké země, kde se pomocí projekce 3D , bude moci procházet historickými památkami a navštěvovat je podle nálady. Díky Umělé inteligenci se může stát v rámci své návštěvy účastníkem nějakého dobrodružství, kdy se setká s místními obyvateli. Velmi žádané budou příběhy, které vyvrcholí sexuálními zážitky. K tomu bude zapotřebí celý oblek virtuální reality. Záležet bude pouze na penězích, jak daleko klient zajde a co zažije.

Mobilita

Protože většina obyvatel nebude mít dostatek prostředků na pořízení elektromobilu, proto budou využívat elektromobily v systému sdílení. Sdílení věcí a služeb se stane samozřejmou věcí. Lidé budou nejčastěji vlastnit elektrokola.

Migrační pakt

Migrační pakt, který podepsal v roce 2024 ministr vnitra Vít Rakušan, se stane pro ČR v následujících desetiletích velkým problémem a celostátní tragédií. Negativní hospodářský vývoj ve všech zemích EU a narůstající sociální výdaje, na které nejsou peníze, povedou některé země (Německo, Itálie a Rakousko) ke snaze přerozdělit „svoje“ muslimské migranty v rámci “povinné solidarity“ do zemí bývalého východního bloku. Přestože ČR na svém území bude hostit skoro 500 000 ukrajinských migrantů, nebude jí tato skutečnost uznána s odůvodněním, že se Ukrajinci po čase vrátí do své země. Několik stovek tisíc „solidárně“ přidělených muslimských migrantů vytvoří „no go zóny“ ve velkých západních městech republiky (Praha, Ústí nad Labem , Plzeň, ale velká enklává se usadí v Brně.) Důvodem bude, že střídavě žijí v Německu u svých příbuzných, ale pro své dávky pravidelně zajíždějí do ČR. Nic to však nemění na faktu, že vzniknou dvě paralelní společnosti s diametrálně rozdílnými zákony a zvyky. Na denním pořádků budou násilnické konflikty mezi původními obyvateli a migranty. Výrazně se zvýší kriminalita. Na ulici se bude střílet a přepadávat. No go zóny se neodváží navštěvovat ani policie a ve svých svodkách bude pouze podávat hlášení o narušení bezpečnosti v některých regionech. Zvláště v Ústí nad Labem a okolí se rozhoří nevyhlášená válka mezi místními obyvateli a muslimskými gangy.

Lidská práva v EU

Státy „bricsové“ dohody budou protestovat v OSN proti porušování lidských práv, útlaku a cenzuře v Evropě. Tento útlak budou přirovnávat ke stalinskému teroru 30 až 50 let 20. století v bývalém SSSR. V Evropě se bude formovat hnutí odporu, které bude bojovat proti evropské totalitě. Ta však bude mít dost velkou oporu ve 20 % obyvatel, kteří jako úředníci, politici a vyznavači EU získají proti ostatním obyvatelů výrazné výhody. Na ně budou navázáni rodinní příslušníci, kteří zprostředkovaně tyto výhody budou využívat, a proto budou obhajovat totalitu EU. Tím pádem výhody EU bude využívá až 40 % obyvatel. Dalších 10 % nemá jasno, na kterou stranu se přidat.

Ostraha evropských hranic

Velmi mnoho lidí bude utíkat z Evropy do jiných částí světa. Proto bude konečně zavedená přísná ostraha hranic EU, ale nikoliv proti migrantům, ale proti místním obyvatelům. Ostraha evropských hranic bude vybavena nejmodernější technikou, takže uniknout bude opravdu velmi těžké. Nejschůdnější bude snaha splnit všechny podmínky loajálnosti k EU a pomocí sociálních a uhlíkových kreditů získat možnost vycestovat mimo Evropu. Proto skoro 50 % obyvatel vítá a na oko souhlasí s politikou EK. V okamžiku získání cestovního povolení na základě loajálního chování emigrují do celého světa.

Na konci 60-70 let 21. století budou odcházet z Evropy i muslimští migranti a budou se vracet do Afriky, protože evropské země nemají z čeho platit jejich bezpracný sociální blahobyt. V Africe se navíc situace pro její obyvatele výrazně zlepší.

Poznámka: Řešení problému

Všechny země Evropy zaznamenají díky Green Dealu a dopadům neregulované migrace obrovské a neřešitelné finanční problémy. Protože EK i za této situace bude trvat na dodržování absurdních pravidel, stane se nejlogičtějším řešením – vystoupení z EU. ČR jako poslední z bývalých států socialistického bloku opustí EU. Zchudlí a roztrpčení obyvatelé v referendu tento krok jednoznačně potvrdí.

4. Optimistický scénář

Vychází z toho, že Green Deal bude prakticky zastaven, ale vedení EK to nikdy oficiálně nepřizná. Nejdůležitější je fakt, že Taxonomie (seznam povolených výrobních procesů ) bude zrušena. K této změně dojde po té, kdy se několik zemí rozhodne z EU vystoupit a další o tom začnou uvažovat. Vyděšené vedení EK raději změní základní teze EU a poskytne jednotlivým zemím právo nepřistupovat na pravidla a zákony, které by poškodily jejich zájmy. Nové teze EU bude opatrně připouštět, že globální oteplování probíhá, ale člověk ho způsobil pouze z malé části, která není rozhodující. Nebude proto nutné provádět drakonická opatření proti vypouštění CO2 .

Energie

Dlouhodobě budou povolené tepelné elektrárny spalující uhlí pro vybrané státy, které zažádaly EU o výjimku. Většina zemí (Německo, Polsko) požádalo EU o výjimku. Tepelné elektrárny jsou v provozu jako rezerva v případech výpadků OZE. (To znamená, že jsou plně v provozu od listopadu do května). Jednotlivé státy se však zavázaly, že je v budoucnu pokud možno, co nejrychleji nahradí jadernými elektrárnami nebo jinými zdroji. Energie z OZE se budou nadále intenzivně rozvíjet. Česká republika o výjimku nezažádá. Teprve několik blackoutů a obrovský nárůst cen elektřiny donutí vládu tak učinit.

Velký důraz bude kladen na akumulaci elektrické energie. Zavede se pravidlo, že při energetickém přechodu na nové energetické zdroje nesmí dojít k výpadkům dodávek energií. Teprve když je nový zdroj zaveden, bude možné staré systémy odstavit .

Bývalé země východního bloku budou znovu navazovat energetickou spolupráci s Ruskem. Bude obnoven Nord Stream. Budou pokračují dodávky plynu a ropy z Ruska, ale v menších objemech. Stále se bude opatrně rozvíjet elektromobilita a vodíkový pohon pro auta. Ten se ukáže jako nejperspektivnější cesta. Konečně i česká vláda v budoucnu pochopí, že rozhodující pro dodávky energetických surovin je jejich cena. Konečně začnou nakupovat tam, kde je to nejlevnější.

Průmyslová výroba

Zdevastovaná průmyslová výroba spolu s automobilovým průmyslem vyrábějícím spalovací motory se pozvolna bude vracet a obnovovat. Díky ekonomické destrukci způsobené Green Dealem bude přetrvávat nedostatek pracovních sil, ale především budou chybět odborníci a specialisté. Evropa se bohužel stane zanedbaným a málo konkurenčním světadílem s upadající ekonomikou. Velkým problémem bude nástup čínského kapitálu a snaha ovládnout výrobní základnu Evropy. V této oblasti nastane souboj mezi americkým globálním kapitálem a čínským bricsovým kapitálem. Z tohoto souboje bude profitovat Evropa jenom okrajově.

Automobily

Ukáže se, že výborným řešením bude výroba hybridů s dojezdem na baterii cca 200 km. Jelikož většina řidičů denně najezdí méně než 200 km, bude jezdit většina aut ve městech a okolí na baterie jako elektromobil. Teprve po překročení této vzdálenosti bude aktivován spalovací motor, který pohání dynamo a bude vyrábět elektřinu pro pohon auta. V těchto autech se podaří najít shodu mezi efektivitou a ekologičností, protože budou mít minimální spotřebu nafty nebo benzínu na 100 km. Hybridy budou zavedené i pro nákladní auta a kamiony

Mobilita

Protože budou zrušená „patnáctiminutová města“ budou moci lidé zase svobodně cestovat. Destrukce ekonomiky je však vrhla do chudoby, která se bude překonávat několik desetiletí. Většina lidí nebude mít dost prostředků na to, aby si mohla koupit auto. Východiskem se proto stane sdílení aut. Základním problémem však zůstane nedostatek automobilů pro potřeby obyvatel v některých dnech a časech. Většinou bude docházet ke kumulaci objednávek v některých termínech, zatímco jiné budou nevyužité. Lidé se však naučí s těmito komplikacemi žít. Částečným řešením jsou elektrokola.

Zemědělství

Dojde k úplnému uvolnění zemědělské výroby. EU zruší všechny zákazy týkající se zemědělství. Zemědělci mohou pěstovat, co chtějí a používat způsob pěstování, které jim nejlépe vyhovují. Velmi rychle se rozvíjí chovy hospodářských zvířat. I tak však zůstává cílem výroba umělého masa, které by mělo nahradit živočišnou výrobu. Pozvolna se snižují výrobní náklady a zlepšují se výrobní technologie umělého masa.

Protože většina zemí EU nemá peníze na dotace zemědělské výroby, budou bez náhrady zrušené. V tom okamžiku se podaří českým zemědělcům rychle rozvinout efektivní výroby a středně velké podniky budou dosahovat vynikající výsledky.

Obchod

Většina zahraničních obchodních řetězců odejde, protože se jejich lichvářské zisky stanou minulostí. Lidé nebudou mít peníze na to, aby předražené výrobky nakupovali. Sítě nadnárodních řetězců převezme stát, aby zabránil jiným subjektům pokračovat v podobné lichvě. (To se přede-vším v Čechách v letech po covidu a při nástupu Green Dealu stalo drsnou realitou. Supermarkety budou bezostyšně zneužívat svou lokální monopolní pozici. ) Bude zavedená síť státních a družstevních obchodů, které budou prodávat potraviny s nízkou obchodní přirážkou, která bude zhruba pokrývat náklady prodeje.

Společnost

Ve společnosti budou zrušené společenské kredity (za loajalitu) a uhlíkové kredity, které po odstoupení od Green Dealu, přestanou mít smysl. Sociální progresivistické zhoubné inženýrství bude nahrazeno reálným plánováním a odborností vycházející ze základních ověřených faktů. Opět se budou respektovat fyzikální a ekonomické zákonitosti.

Společnost se shodne na podpoře rodin s jedním dítětem. Vícečlenné rodiny nebudou dostávat další podporu, protože základním cílem bude, aby počet lidí na planetě ubýval. Evropa tento trend bez problémů bude naplňovat. Touto cestou bude možné se vydat, protože se osvědčí spolupráce s Umělou inteligencí a výroba přejde do robotického módu.

Evropa díky svému ekonomickému propadu a špatné zkušenosti s progresivistickými ideologiemi začne opatrně hledat nové cesty.

Politické systémy se začnou měnit. Díky digitalizaci bude možné přistoupit na společnost, kdy občané budou rozhodovat o všech svých politických otázkách. Bude zavedena přímá demokracie. Společnost jako celek se bude učit pracovat s přímou demokracii. Bude docházet k celé řadě chyb, ale ty budou rychle napravované. Česká společnost bude definovat základní imperativ: Česká republika na prvním místě. Základním motivem zahraniční politiky se stane orientace na země celého světa s heslem: Naplňujeme politiku a spolupráci všech azimutů !

Nové bankovní instituce bricsového světového okruhu začnou půjčovat peníze i evropským podnikům.

Celkově se bude klást velký důraz na státní vlastnictví strategických oborů: 1. Energetika, 2. Zdravotnictví, 3. Potravinová soběstačnost, kdy bude citlivě vyvažovaná spolupráce státu a soukromých subjektů. 4. Státní infrastruktura (voda, vodovody a kanalizace, komunikace atd.) 5. Bezpečnost.

Nové principy mezinárodní spolupráce

Většina zemí svět konečně prosadí multipolaritu a bude omezena hegemonie USA s nadvládou dolaru. USA nerespektovaly práva a potřeby jiných zemích a vojenskou silou a „kovbojskou politikou“ prosazovaly sobecky pouze svoje zájmy. Země BRICS prakticky ovládnou celý svět a stanou se rozhodující silou na planetě.

5. Nejpravděpodobnější scénář

Tento scénář je pochopitelně kombinací katastrofického a optimistického scénáře. Bez detailních studii a kompletních statistik se velmi těžko určuje, který trend se prosadí. Navíc je zřejmé, že dojde k celé řadě konfliktů s obrovským nebezpečím vzniku světového válečného konfliktu. Bohužel současné vládnoucí elity nejsou schopné porozumět světu a jeho mechanismům, protože svět je na jejich chápání příliš složitý. Proto vnímání světa tyto nevzdělané, neempatické vládnoucí pseudoelity podřídili ideologickému pohledu, který je vždy nepravdivý a nikdy nebude schopen popsat přírodní a ekonomickou realitu. Podle ideologických konceptů nebude možné řídit společnost k prosperitě a prospěchu pro většinu společnosti.

Řešení některých světových konfliktů může být zkratové a iracionální. Pouze strach vládnoucích pseudoelity západního globálního okruhu, že přijdou o svou moc a své majetky a svou prestiž, je může udržet v řečišti reálného světa. Přestože jsou nositeli a tvůrci manipulací sami podléhají svým ideologiím a žijí na vlnách ve svých vratkých lodičkách. Mají a budou mít panickou hrůzu, aby se nenamočili, protože neumí plavat.

6. Závěrečné shrnutí

Klimatická změna a probíhající globální oteplování je vysvětlováno jako důsledek zvyšování CO2 v ovzduší díky spalování fosilních paliv. Tato paliva spaluje člověk pro své potřeby a je proto hlavním viníkem. Toto tvrzení je však neprokázaná hypotéza. Vše nasvědčuje, že se jedná o mylné stanovisko ! Na tento imperativ aktivisticky navázal evropský Green Deal. Projevil se a je prosazován jako masová psychická epidemie a exploze skupinové iracionality. Díky médiím se tato psychická epidemie neprokázaných faktů stala součástí našeho života a byla vášnivě přijata.

Evropský Green Deal se stal jednoznačně mocenským nástrojem Evropské komise, který slouží k manipulaci s veřejností a jednotlivými státy. Díky finančním tokům, které s sebou GD nese se zvýšila moc řídících elit EU, které hájí zájmy globálního kapitálu západního okruhu. Ten zjistil, že Zelený úděl je nový a výnosný model zisků . S novými finančními toky se zvýšila i manipulativní moc. Ekonomicky oslabená EU je a bude výhodná i pro mocenské zájmy USA. Ty budou moci dodávat zboží a produkty včetně energetických surovin ( plyn těžený v břidlicových píscích neekologickým způsobem) do Evropy. Současně se průmyslová výroba z Evropy bude přesouvat do USA. (Například z Německa odchází do USA cca 70 % firem. Současně s tím mizí finanční kapitál)

Green Deal je ve svém důsledku mocenský nástroj, který pomocí finančních toků řídí a bude řídit jednotlivé státy EU a jejich občany. Tyto toky peněz budou spravovat bankéři světových západních finančních institucí (například MFF) a pomocí nich řídit a ovládat ekonomiku Evropy. Pro ně je GD hotové požehnání. Samotní Američané tvrdé podmínky GD nepřijali a nepřijmou a nikdy se jím nebudou řídit. Naopak ho budou využívat k tomu, aby Evropu zlikvidovali a odstranili jako ekonomického konkurenta.

Politika EU v této oblasti je snaha řídit tvrdě a nekompromisně životy obyvatel. Její GD model je sankční systém, který trestá a nekompromisně vynucuje. Nenabízí ani nedává a neumožňuje varianty vývoje. Je to totalitní způsob. Má tak drsnou podobu, že ani za socialistického režimu v 80. letech 20. století nebyly uplatňované takové metody.

Německé ideologické zatemnění mozků

Velkou vinu na tomto stavu má Německo. Jejich politici a obyvatele podlehli další ideologii – ekologismu Green Dealu. Pro Evropu je vždycky tragédií, když Německo podlehne nějaké ideologii. Ideologické zatemnění mozků vedlo již ke dvěma světovým válkám s nedozírnými počty mrtvých. Německé „ klimatické páchání dobra“ ohrožuje Evropu. Je smutné, že i česká společnost má velmi blízko k tomuto přístupu. Nejspíše máme některé mentální rysy v naší povaze podobné jako Němci.

Globalisté především západního okruhu se snahou vytvořit Nový světový řád si dali za úkol ovládnout a řídit minimálně ekonomicky celý svět a vytvořit světoobčana bez vazeb na zem, ve které žije, bez historie, kterou ctí, a bez národnostního určení. Tento občan nemá žádný majetek a vše co potřebuje k životu si pronajímá od nadnárodních korporací. Další služby, potřeby a vybrané hmotné statky, sdílí s ostatními občany.

Přechod na svět takového určení se nejdál dostal v Evropě, která se stala pokusným králíkem a navazuje tak na všechny socialistické, kulturní revoluce a modely sociálního inženýrství, které ve světě proběhly do těchto chvil.

Ryzím produktem je Grean Deal, který se tváří jako vědecká teorie, ale je to obyčejný ekologismus s vysokou mírou iracionality podpořený vírou. Za maskou vědy a poznání se skrývá politický mocenský nástroj.

Green Deal vznikl jako reakce na globální oteplování, které skutečně probíhá. Protože se tohoto vědeckého tématu zmocnily nejdříve média, pak nevládní ekologické organizace a následně politici s bankéři, byly vědecké a kritické hlasy výzkumu upozaděny do jednotného varovného hlasu. Odpůrci a nositeli komplikovaných názorů byly ze systému vymazáni. Pro občany především na západě byl vyhlášen úctyhodný narativ boje za záchranu planety, boj proti globálnímu oteplování způsobeného člověkem a boj za ochranu přírody.

Bylo vytvořené téma, které může nahradit nedostatek víry, chybějící náboženství, chybějící spravedlnost. Je to téma, které citlivé lidi spojuje. Náš boj proti oteplování nás dělá lepšími a odvádí nás od skutečných celoplanetárních zrůdností a od těch velkých korporací, které aby ušetřily, jsou ochotné zničit cokoliv a kdekoliv na světě. A teď máme možnost převzít jejich hříchy a vykoupit je svým strádáním.

Máme viníka, proti kterému můžeme bojovat. Tedy sami sebe. Člověka ! Můžeme vyhlásit nekompromisní válku sami proti sobě. A Green deal je fantastický v tom, že nám umožňuje nastolit sebemrskačství. Je to způsob, jak se ukřižovat a obětovat se za druhé a pro druhé.

Americká kovbojská politika

Americká kovbojská politika se snaží na principu rozdmýchávání mezinárodních konfliktů upevňovat svojí hegemonii a na těchto konfliktech dodávkami zbraní a dalších komodit vydělávat. V rámci této nadvlády některé skupiny amerických vládnoucích elit vytvořily teorii, že je nutné výrazně oslabit Evropu. Američané považovali za nezbytné zlikvidovat levnou energetickou základnu Evropy (dodávky ropy a plynu z Ruska ). Rozvíjející a narůstající spolupráce především Německa, ale i dalších zemí EU s Ruskem, musela být zničena. Proto byl vyhozen do povětří podmořský plynovod Nord Stream. Proto USA vyhovuje válka na Ukrajině, do které je Evropa „šikovně“ manipulovaná. Nejlepším nástrojem, jak pomoci USA v udržování jejich světové hegemonie, je Green Deal.

A je tu do očí bijící paradox. Ačkoliv jsou USA s Čínou největšími znečišťovateli životního prostředí planety, nemají v plánu zakázat automobily se spalovacími motory. USA nehodlají zavřít elektrárny spalující fosilní paliva. Nezavádějí emisní povolenky na všechny spalovací procesy, čímž udržují ceny energii na přibližně stejných hodnotách. Nezakazují svým zemědělcům hnojit svoje pole a omezovat chovy hospodářských zvířat. Zkrátka nemají Green Deal a nesnaží se fanaticky uskutečňovat boj proti klimatické změně. O těchto otázkách hodně mluví, ale nedělají žádné kroky, které by ohrozily podnikatelské prostředí a jejich zisky.

USA jsou náš vzor. Proč tedy my Evropané máme Green Deal a USA nikoliv ? Která cesta je lepší a správnější ? Je opravdu Green Deal naše vítězství ?

Peklo je prázdné a všichni ďáblové jsou zde.“ – William Shakespeare, Bouře

Redakce

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
17 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)