3.9.2022
Kategorie: Exklusivně pro PP, Společnost

„Great Reset“ bez přetvářky

Sdílejte článek:

JANE KAUFMAN

Těsně před 9/11, což byl v podstatě útok na všech sedm budov „Světového obchodního centra“ (World Trade Center), z nichž tři spadly ten stejný den a zbývající čtyři následující dny, byl zaznamenán značný rozruch mezi špionážními a politickými jednotkami. Obrovské množství konversací mezi různými odděleními vlády, mezi politiky a diplomaty, putovalo éterem. Bylo zjevné, že něco velkého se přihodí, což se také stalo.

V době těsně před 2020 a během prvních dnů toho roku, se to stejné opakovalo, ale v mnohem širším měřítku. Neuvěřitelné množství diskuzí bylo přenášeno z jednoho místa na druhé, ředitelé velkých firem hromadně odstupovali, finanční transakce přesahovaly veškeré limity.

A dnes se opakuje to stejné. Něco velkého se stane!

Na světové scéně se z ničeho nic objevil někdo, kdo si říká Gideon a kdo říká, že má přímé spojení s tak zvanými „hackery s bílými klobouky“ (white hat hackers). To jsou profesionální hackeři, velice chytří a schopní lidé, kteří jsou placeni za to, že prověřují počítačové systémy vlád, banek a korporací, aby je zajistili proti běžným hackerům. Je to snaha o dokonalé zabezpečení počítačových informací.

Tito hackeři v současné době vylepšují program, který byl vyvinut už před 20-30 lety a který se nazývá „Základní universální příjem“ (Universal Basic Income). Je to program, potřebný pro administraci základního universálního příjmu, který pro nás globalisté chystají.

Gideon říká, že něco takového není možné zavést v dobách klidu. K tomu je nutno vytvořit nouzovou situaci, jakýsi krach, který všecky znepokojí natolik, že se smíří s jakýmkoliv navrhovaným řešením. Je plánováno napřed stáhnout papírové peníze z oběhu a pak nás všecky převést na digitální peníze. Celý finanční svět pak bude převeden na SWIFT systém a na nové programy, které tito profesionální hackeři právě vyvíjejí.

Tím ztratíme všechny peníze, což nás dostatečně vykolejí, že když nám vlády nabídnou základní universální příjem, tak po něm v zoufalství rádi sáhneme. Podmínkou tohoto příjmu bude ale nejen povinné očkování, ale vyvlastnění všeho co co nám patří, domy a byty, investice, auta, pozemky, cenné sbírky, obrazy, zlato, stříbro, šperky – no, prostě všecko.

Co hackery dokonale vystrašilo bylo, že v celém programu má každý člověk na planetě u svého profilu uvedeny veškeré informace o jeho osobě, spolu s finančními informacemi, s bankovním účtem a pracovní historií. Nejen to, je tam rovněž uveden jeho postoj k politickému dění, jeho názory na současnou situaci a také vzorky jeho hlasu a psaní, pro rozpoznání těch, kteří by se proti plánovanému zřízení později záporně vyjadřovali.

Nový společný sociální systém

Nový systém se nazývá CSRQ-SM (Common Social Role Quality-Social Management) a rozděluje veškeré lidi na planetě do čtyř základních skupin, s pátou skupinou, která všecko bude manažovat. Akronym CSRQ-SM je použitý i pro označení jednotlivých skupin, které jsou:

C (Common) Běžní lidé, 95,5% populace

R (Restricted) Omezení, 3,36% populace

Q (Quarantined) Karanténovaní, 1% populace

S (Sovereign) Svrchovaní, 0,1% populace

SM – Společenský dozor (Social management)

Do základní skupiny C bude patřit většina lidí. Ti, kteří budou ve skupině R, což jsou „Omezení,“ ti dostanou méně peněz než skupina „C,“ budou muset být víckrát očkováni než oni a budou se na ně vztahovat různé přídavné zákazy a příkazy. Do této třídy budou patřit ti, kteří budou považováni za opozici nového systému. Skupina Q, karanténovaní, na tom bude ještě o dost hůře. Sice říkají, že i tito lidé nějaké peníze dostanou, ale je také možné, že nedostanou vůbec nic a bude od nich očekáváno, že prostě zmizí, neboli zemřou, pravděpodobně hladem.

Jak již řečeno, tyto peníze jsou podmíněny povinným očkováním. Co se stane s těmi, kteří se očkovat nenechají, zde není řečeno. Patrně nedostanou vůbec nic a bude očekáváno, že zemřou. Také je možné, že je plánováno jejich „odstranění.“

Jednou za měsíc pak budou všem skupinám připsány na digitální bankovní účet peníze, ale když by někdo rebeloval a protivil se podmínkám, tak mu bude strháváno, až na nulu. Všecko co budou lidé potřebovat, budou pronajímat od těch, kteří všechen osobní majetek předtím zabavili. Budou muset pronajímat i věci denní potřeby, jako je nářadí, domácí spotřebiče a všecko ostatní. Financování bude pomocí dluhu na společenském kreditu, takže všichni budou trvale zadluženi.

Na digitálním účtu nebudou mít lidé dovoleno shromáždit víc než určitou částku a když ji za určitou dobu neutratí, tak propadne státu. Může se dokonce stát, že jim o nevybraný obnos bude další měsíc „mzda“ zkrácena. Nebude způsob, jak tyto pomyslné peníze proměnit za cokoliv jiného, nebude žádná možnost jak si je schovat na příští časy, nebo ušetřit.

Je pravděpodobné, že přese všecky zjevné nevýhody bude hodně těch, kteří s tímto „znovurozdělením“ majetku budou souhlasit, i když sami budou okradeni. To proto, že jim to bude předkládáno jako způsob záchrany naší společnosti a naší Země. Lidé, už tak zhlouplí propagandou kolem Covidu, která se ukázala být podvod, uvěří i na tuto lež. Důkazem je skutečnost, že ještě dnes nosí mnozí roušky i venku, kde jim to mnohem víc škodí, než pomáhá, že mnozí uvěřili na opičí neštovice, uvěřili na špatné a naprosto přetočené vysvětlení války na Ukrajině a na změnu počasí, takže uvěří i na všecko ostatní, co jim televize předloží.

Jakmile se svět ocitne ve správném stupni chaosu, kdy si nebudeme moci být jisti ničím, tak tento nový systém většina z nás bude ochotna přijmout. Globalisté nás mají dobře ošacovány, nakonec – používají na to ty nejlepší psychology, co jsou k sehnání. Nám to bude předkládáno jako více „spravedlivý“ systém, který i mnohým milionářům vezme všecko co mají. To bude náležitě publikováno, takže lidé si budou myslet, že jsme všichni srovnáváni na stejnou úroveň, tak, jako za komunistů a mnozí budou rádi s něčím takovým souhlasit.

Ti, kteří budou nový systém zavádět, což budou vlády, budou mít slíbeno členství ve skupině „S,“ neboli mezi Svrchovanými, kde nebudou žádné zákazy, ani příkazy a nebude nutné ani očkování, ani povinné sledování a budou moci vlastnit neomezené bohatství. Většina z nich bude ale podvedena a do skupiny S se nikdy nedostanou. Globalistům není radno věřit.

Už dnes si na nové digitální účty lidé ukládají obrovské sumy peněz, které jsou jim měněny v poměru 1:43, takže za každý vložený dolar dostanou 43. Někteří boháči a známé osobnosti, kteří jsou součástí tohoto podvodu, často členové WEF, budou také zdánlivě připraveni o všecko co vlastní, ale to bude pouze ukázkové, na účtech už budou mít miliony dány bokem.

Kdo jsou ti, kteří budou patřit do třídy „S“

Stránka, která se zaměřila na informování lidí o těchto záležitostech a která tím pádem už nefunguje, říká, že tak zvaný „Great Reset“ nemá v úmyslu být ani v nejmenším spravedlivý. Naopak, okrade nás všecky, uvrhne do otroctví a nesmírně obohatí ty, kteří si říkají „elity.“

Gideon říká, že všichni hlavní politikové, jako je britský Boris Johnson, francouzský Emmanuel Macron a Němka Angela Merkel jsou ve třídě „S,“ což jsou „Svrchovaní.“ Americký President Joe Biden je rovněž „S.“ Také bývalý President Donald Trump je „S,“ ale na jeho účtu, který je opět v bilionech, nejsou žádné pohyby, takže je možné, že ani neví, že tento účet má. Je to sice možné, ale ne příliš pravděpodobné.

Účty některých poměrně známých lidí jsou vybrány na ukázku:

Tucker Carlson je známý konzervativní reportér, často v opozici proti globalistům. Ale protože je ve třídě „S,“ pak se může jednat o předstíranou opozici, pod jejich kontrolou. Paul Joseph Watson je novinář podobného druhu. Bolsonaro je president Brazilie.

Konečný plán

Ten konečný plán je, že budeme všichni žít ve velkých městech, ve velmi malých bytech, nebo v pouhých kójích, budeme se živit brouky a žížalami, namletými namísto masa a budeme tak zesláblí z nedostatku skutečné potravy, zničeni neustálým očkováním a elektromagnetickými vlnami, které na nás budou vysílány, znechuceni nespravedlivými volbami a celkovou korupcí, že nebudeme schopni odporu. Naše mozky, tou dobou zcela vymyté televizí, se budou zabývat triviálnostmi, které nám naše vedení předloží.

Z ničeho nic se objeví známé osobnosti, které budou s nadšením jíst brouky a žížaly a povídat jak dobře chutnají. Na tom se již pracuje, celé farmy na výrobu hmyzu jsou vytvářeny jak na zemském povrchu, tak v podzemních tunelech, o jejichž dostatek se stará Elon Musk. Asi si myslí, že odměnou bude taky ve skupině „S,“ ale to není nikdy jisté. Globalisté se vždycky zbavují nejdřív těch, kteří pro ně vykonali nějakou špinavou práci.

Někteří z nás budou jaksi pracovat, ale mnozí jiní, ti chytřejší, budou zcela polapeni novou počítačovou hrou, zvanou „Metaverze,“ kde si budou moci navodit svět přesně jaký chtějí a v něm přebývat. Takže ztratí styk se skutečností a zůstanou navždy v této iluzi, která je podle mnohých víc návyková než drogy. Internetové společenské stránky jsou toho slabší odvar – ti, kteří s nimi jednou začali, se od nich nemohou odpoutat. Mobily jsou to stejné.

Tímto způsobem se lidé stanou dokonalými otroky systému, ale nebudou o tom vědět. Budou si myslet, že dál jednají samostatně a podle vlastního uvážení. To proto, že očkování je zbaví samostatného myšlení a budou si myslet pouze to, co co jim bude řečeno, že si myslet mají. To už je dnes vidět u očkovaných, kteří mají všichni stejné názory a ty jsou souhlasné s tím, co hlásá nějaká „autorita“ v bílém plášti. Očkování je rovněž zbaví pudu sebezáchovy a vyvolá v nich společenskou apatii, kdy budou brát všecko za samozřejmé a nebudou se ničemu bránit.

Tak zvaný „sociální kredit“ již existuje v Číně, která je vždycky napřed co se týče způsobů, jak lidstvo zotročit. Čínský národ se k tomu sám propůjčuje, protože jak byli za celá staletí navyklí být pouze poslušnými otroky, něco takového jim nepřijde cizí.

Celému plánu napomáhá firma CERN ve Švýcarsku, kteří s jejich 27 km dlouhým Colliderem údajně umožnili vstup do našeho světa cizím bytostem nekalého druhu. Tito tvorové na sebe údajně vzali lidskou podobu, takže jsou k nerozeznání od nás a zabývají se sabotáží, hlavně pak internetu, kde rozšiřují lži, pomluvy, censurují obsah a usilují o naši demoralizaci.

Není jisté, jestli se něčemu takovému dá věřit. Spíš je možné, že globalisté tak zkouší zastřít to, že oni sami jsou ti bezcitní pekelníci, kteří sabotují náš svět.

Způsoby mytí mozků

Jsou celkem dva způsoby, jak vymýt něčí mozek. Jeden způsob, zvaný MK-ULTRA se zaobírá vyvoláním nepřiměřených stresů v člověkovi, ať už použitím násilí proti jeho osobě, zneužíváním, bitím, elektrošoky a jiným mučením, že jeho skutečná osobnost uhne a schová se kdesi vzadu a pak je nahrazena osobností jinou, která je vytvořena přesně podle přání jeho programátorů. Nová osobnost neví vůbec nic o minulých křivdách a ublížení. Tímto způsobem je možno vytvořit i několikanásobné osobnosti v jednom člověkovi, kde jedna neví o druhé a každá z nich je naprogramována za určitým účelem.

Druhý způsob mytí mozku je založen na studii dětí. Malé dítě, když se narodí, je plně závislé na svých pečovatelích a tyto bere jako svrchovanou autoritu, které plně věří. Když budeme přivedeni do těžké, stresové situace, kterou nebudeme schopni psychicky zvládnout, pak budeme i my, dospělí, brát „odborníky,“ kteří nám budou předloženi, jako náhražku otce nebo matky a budeme jim plně věřit. Upneme se na ně jako na poslední záchranu a pak uděláme všecko, co nám tito přikážou. Naše přirozené instinkty a naše osobnost ustoupí do pozadí, protože – co jsme my, proti těmto vědcům, lékařům, presidentům a jiným?

Může něco takového fungovat?

To je velice sporné. Rozhodně něco takového nemůže fungovat v normální společnosti. Ale jsme dnes normální společnost? Těžko! Většina lidí je trvale nadrogována farmaceutickými léky, další si nechali vzít mozek a individualitu očkováním, jiní věří na hlouposti, předkládané samozvanými vědci a politiky. Kdyby byli všichni plně při smyslech, tak by si už dávno tu zjevnou snahu o naše okradení, zotročení, spolu se zjevnou nespravedlností uvědomovali.

Jako příklad, před asi 10 lety byl udělán pokus s opicemi, který je možno provést i s jinými zvířaty, se psy, s ptáky. Dva opičáci byli dáni do klecí, těsně vedle sebe. V kleci měli dány kameny a jejich úkol byl na požádání některý kámen vzít a podat ho ven, skrze otvory. Jako odměnu za každou dobře provedenou práci, dostal každý z nich kus okurku.

Pak byl ale test změněn. Když první opičák podal kámen, obdržel okurek, ale druhý opičák dostal za ten stejný úkon hroznovou kuličku, což je mnohem žádanější potrava, než okurky. Prvnímu opičákovi to samozřejmě neušlo. Když přišla řada na něho, aby podal kámen a za to dostal opět okurek, vyhodil okurek ven z klece a začal se viditelně zlobit: tloukl pěstí do podlahy a lomcoval mřížemi klece. Při opakování pokusu, kdy jeden dostal okurek a druhý hrozen, opět dával první opičák velmi zřetelným způsobem najevo svoji nevoli.

Ani zvířata nesnášejí nespravedlnost. Jak by ji mohli snést lidé?!

WEF, World Economic Forum a „Great Reset“

Zřejmý cíl této pochybné organizace je dostat nás všecky pod kontrolu, podmanit si i naše myšlení a sledovat naprosto všecko, co děláme, co podnikáme, i co si myslíme. Z toho je zjevné, že se nás bojí. Jejich snaha není naše dobro, tím si můžeme být naprosto jisti. Cokoliv navrhují, je vždycky k naší škodě. Takže i základní universální plat je na to, aby nás zničil, nebo aspoň ponížil, zbavil sebevědomí a uvrhl do jakéhosi podivného otroctví, kdy otrokář je stát.

Bylo na příklad zjištěno, že Pfizerovy dokumenty přímo přiznávají, že jejich mRNA vakcíny proti Covidu způsobí hromadná úmrtí. Určitě o tom FDA a všichni ostatní věděli a přesto očkovali a očkovali a ještě dnes nutí všecky nechat si napíchat tyto jedy. FDA právě povolilo očkování pro děti pod pět let, což je dokonalý zločin, takže i ty budou teď umírat, když je rodiče nechají naočkovat.

Rodiny byly rozděleny kvůli jakési obyčejné chřipce, jedné z mnoha, ze které mediální propaganda udělala monstrózní příšeru. Staří lidé byli zavřeni v domovech, kam za nimi nikdo nesměl, z obav z nákazy. Rodiče halili své děti až k udušení, jen aby nechytly chřipku! A všichni dohromady se báli čehosi, co vůbec ani neexistovalo. Ještě dnes se hodně z nich bojí, ještě dnes by se nejradši někde schovali, před tou příšernou koronou, která skončila v květnu 2020.

Pokus o tak zvaný „Great Reset“ je docilován s pomocí manipulačních taktik WEF, OSN a různých boháčů, jako jsou Rockefellerové, Rothschildové, Fordova nadace. To všecko je podporováno výmysly o zelené energii, CO2 a změně klima. Stejně tak celé strategii napomáhá arogantní Greta Thunberg, kterou – kupodivu – berou někteří lidé vážně.

Jen tak na okraj, Greta je pra-pravnučka bankéře Lionela Waltera Rothschilda, syna prvního barona Rothschilda. Její pra-praděd byl sice nelegitimní, ale Rothschild ho uznal za syna, nechal ho vystudovat a usadil ho jako bankéře ve Švédsku. Gretina matka je operní zpěvačka, ale otec je herec a jeho otec byl taky herec a režisér. Je to všecko jedna obrovská, propletená síť.

Co je podstata toho zla a nerozumu?

Podstatou všeho zla, které dnes kolem sebe vidíme je nenávist Boha a nenávist všeho, co stvořil, včetně nás. Je to snaha podrobit si lidstvo, naprosto je zotročit a zdupat a to za každou cenu, i s použitím vrcholného zla. Ti, kteří nás takto zkoušejí zotročit, se sami považují za stvořitele a proto zkoušejí vypěstovat nového člověka v laboratoři a zničit všecko ostatní, co stvořil Bůh. Jejich otec je Satan sám a oni se mu zkoušejí podobat.

Aleksandr Solženicyn řekl: „Kdyby se mne dnes kdo zeptal, abych mu stručně vysvětlil, co byl ten hlavní důvod ničivé revoluce, která spolkla životy nějakých 60 milionů našich lidí, nemohl bych to říct přesněji, než že: ‚Člověk zapomněl na Boha; to je vše, o co šlo.‘“

I všemi vyzdvihovaný fatalista Yuval Harari, o kterém Klaus Schwab řekl, že je briliantní člověk budoucnosti, zatím co Obama, Zuckerberg, Gates a jim podobní kývali hlavami, na souhlas, prohlásil pyšně, že „Historie začala, když lidé vymysleli bohy a skončí, až se lidé stanou bohy.“ Tento zvrácenec, který se oženil (nebo provdal?) za druhého muže si hraje na moudrého.

Harari říká, že „Stará zaměstnání zmizí a nová se objeví, ale i ta se rychle změní a pak také zmizí. Když v minulosti museli lidé zápolit s nadužíváním, ve 21. století budou bojovat proti bezvýznamnosti. A je mnohem horší být bezvýznamný, než být nadužíván.“

Hannah Arendt, která přežila nacistický koncentrační tábor napsala ve svých vzpomínkách, že možnost volného myšlení je v podstatě dána spojením s ostatními lidmi. Podle ní, dnešní lidé ztratili schopnost věřit sami sobě, protože pozbyli schopnost spojit se s druhými. Je to pravda, hodně z nás máme dnes veškerou pozornost investovánu do svého mobilu, kde pořád něco ťukáme na obrazovku, anebo jsme plně zaměstnáni telefonními diskuzemi o nepodstatných záležitostech, či pilně odpovídáme celému světu na společenských stránkách. To nám brání vidět lidi kolem sebe, mluvit s nimi, stát se jedním z nich.

Arendt napsala, že „Teror může vládnout pouze těm, kteří jsou od druhých izolováni.“ Odcizení se od druhých přináší teror a strach. Osamělost není podle ní nedostatek lidí kolem nás, ale je to nedostatek sama sebe, což získáváme skrze styk s druhými lidmi.

Jak zabránit zavedení Nového světového řádu, zvaného Great Reset

Zabránit něčemu takovému, tak dobře podchycenému a rozšířenému do celého světa, je velice obtížné, ne-li nemožné. Jedna možnost je, uvědomit o tom, co je tajně, v pozadí na nás chystáno, co nejvíce lidí, aby svým hromadným nesouhlasem tento plán zastavili. Běžní lidé ale nebudou ochotni uvěřit, že je taková zloba vůbec možná. Oni sami by nikdy nic takového neudělali, takže jak to může udělat někdo jiný? Co by tím mohlo být sledováno? Jakému účelu by to sloužilo?

Zlí lidé jsou běžní. Mnozí jsou zlí od přírody, protože nemají svědomí, které by je usměrňovalo. To jsou psychopati. Jiní byli zlí uděláni svým okolím, kde byli neustále vystavováni zlu a tím se zatvrdili. Dnes se na příklad neustále někde válčí – takoví vojáci, když se vrátí z války, nejsou ti stejní, jako když do války odcházeli. Ve válce museli zabíjet a to v nich určitě něco zničilo.

Podle názoru některých, plán na „Great Reset“ padl tehdy, když ruská vojska vtáhla na Ukrajinu a začala nad Ukrajinci vítězit. Globalisté totiž chtěli zabrat celý svět, ale Rusko se jim vymklo. Proto je ihned ze svého plánu vyřadili. Tím dostala celá záležitost řádnou ránu, takže je možné, že nový řád bude zaveden pouze na Západě.

Ovšem jestliže Rusko na Ukrajině vyhraje po celé čáře a donutí NATO ustoupit ze svých současných pozic na původní hranice, anebo je dokonce zlikviduje, pak celý plán nebude proveditelný.

Je pravda, že Západ pořád ještě sleduje scénář na zavedení tohoto otrokářského systému, což zahrnuje zničení průmyslu a obchodu, zničení zemědělství, nedostatek potravin, benzinu, plynu a všeho ostatního. To všecko je na vytvoření zmiňovaného chaosu a nestability, které tento plán vyžaduje. Evropská unie je ta hlavní ničivá síla na evropském kontinentě, která zkouší „Great Reset“ zavést všemi prostředky.

Pokud máte zájem o ještě bližší vysvětlení, Aeronet vydal o tomto námětu mnohem podrobnější (a delší) článek, ZDE.

—————————-

Internetové spojení na další stránky, zabývající se tímto námětem:

WEF, Světové ekonomické forum, “Great Reset“

https://www.weforum.org/great-reset/

Hackeři s bílými klobouky (White Hat Hackers)

https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/white-hat-hackers

CSRQ-SM software

https://oculumlabs.com/about-the-csrq-sm-software-financial-reset/

Gideon – informace

https://orderofmen.wixsite.com/join

https://www.youtube.com/watch?v=-1MgaUEGSSY

Telegram

https://t.me/resisttheresetgroup

Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (13 votes, average: 4,38 out of 5)
Loading...
https://pravyprostor.net/wp-content/uploads/2022/05/JAROBANNER2.jpg
8 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)