28.1.2021
Kategorie: Exklusivně pro PP, Společnost

98 % lidských emisí CO2 absorbuje příroda ještě tentýž rok (pokračování)

Sdílejte článek:

PAVEL DUDR

DUDRNyní popíšeme, kolik procent fosilních emisí CO2 příroda zpracovala ročně v uplynulých 60 letech. Následuje graf přírůstků oxidu uhličitého v ovzduší (1), ze kterého je patrné, že lidské fosilní emise nemohou být hlavní příčinou jeho nárůstu v atmosféře, protože ty rostou docela plynule.

RočníNárůstCO2

Tedy hlavní příčinou nárůstu musejí být přírodní emise, protože jiné už zde nemáme, a lidské emise tvoří jen 5,2 % z celkových emisí (2020). Ještě si zopakujme, co to jsou přírodní emise CO2 :
Dýchání živočichů i rostlin, aerobní rozklad odumřelých rostlin i živočichů, sopečná činnost, zahřívání a odpařování vody, ve které je CO2 rozpuštěn, lesní požáry (i úmyslně založené), spalování dřeva a ostatní biomasy, bioplynu a bionafty, oxidace metanu v atmosféře, kompostování ( to je také aerobní rozklad), výroba piva, vína i kynutého těsta.

Přírodní emise zde budeme považovat za konstantní, i když určitě nejsou, viz graf jejich přírůstků, ale nemáme přesnější údaje než od NASA nebo IPCC, kteří shodně udávají 210 GtC/rok = 711 GtCO2./rok

Lidské fosilní emise včetně odlesňování a změn v užívání půdy však známe (2) a tak můžeme vypočítat, kolik procent z celkových a tedy i lidských emisí příroda spotřebuje za rok, viz tabulka.
Následuje obr., ze kterého je patrný výpočet podílu emisí, které zůstávají v ovzduší:

Absorpce-Emise


Podíl emisí = Absorpce / Emise *100

Tab2


Mezivládní panel vědců IPCC a jim podobní však tvrdí, že zmíněný nárůst CO2 v ovzduší způsobily hlavně lidské emise:

„Jak víme, že nárůst koncentrací CO2  je důsledkem spalování fosilních paliv?… Lidstvo ročně spálí přes 5 miliard tun uhlí, asi 4 miliardy tun ropy a asi 3 miliardy tun zemního plynu. Nárůst koncentrací CO2 v atmosféře odpovídá těmto množstvím …“(3)

Všimněte si té logiky: „je důsledkem“ protože to „odpovídá těmto množstvím“. Tuto logiku nejlépe vyvrátil Dr. Berry , když pomocí dat od IPCC prokázal, že až do roku 1950 lidské fosilní emise neodpovídaly nárůstu CO2 v atmosféře, protože byly nižší, a tedy příroda musela zvyšovat své emise tak, aby výsledek dosáhl naměřených hodnot (4).

Problém, kolik lidských emisí CO2 zůstává v ovzduší, popsal názorně Dr. Berry v knize Klimatický zázrak (5), a je na následujícím obrázku s názvem Démon IPCC porušuje princip ekvivalence. V atmosféře je neviditelné potrubí, které rozděluje přírodní emise od lidských. Potrubí pro přírodní emise je větší a umožňuje přírodním emisím nerušený odtok z atmosféry a spotřebu, zatímco potrubí pro lidské emise je opatřeno škrtícím ventilem, který ovládá nějaký ďábel z IPCC, a ten způsobuje, že lidské emise v atmosféře zůstávají dlouhou dobu.

IPCCdemon

Je to sice trapné, ale na tomto podvodu stojí miliardový byznys s emisemi CO2 , s emisními povolenkami a uhlíkovou daní, dotacemi pro obnovitelné zdroje energie, které někdo inkasuje, zatímco ti, kteří v tom nejedou, jim to zaplatí, třeba v cenách elektřiny.


Prameny:
(1) https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/gl_gr.html
(2) https://www.carbonbrief.org/global-carbon-project-coronavirus-causes-record-fall-in-fossil-fuel-emissions-in-2020
(3) https://faktaoklimatu.cz/infografiky/koncentrace-co2
(4) Ed Berry, Climate Miracle, https://www.amazon.com/dp/B08LCD1YC3/

Redakce
Sledujte PP

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (18 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...