Změna pohlaví a zločinné ubližování dětem a mladistvým

Sdílejte článek:

JANE KAUFMANN

Jak to všecko vlastně začalo? Greg Reese, reportér kanálu Alexe Jonese ‘InfoWars‘ říká ve 5 let starém videu, že americká televizní stanice NBC je napadána, protože souhlasí s pokusy na tříletých dvojčatech, která nechápou, jestli jsou mužského nebo ženského rodu a nedokážou toto rozlišit ani u jiných dětí.

A přitom je to určitě zcela normální. Jak zjistil významný švýcarský psycholog Jean Piaget, děti v určitém věku nedokážou rozlišit některé věci. Na příklad, v určitém věku nechápou, že nízká a široká nádoba má stejný objem jako úzká a dlouhá. Nechápou rozdíl mezi černochy, bělochy a jinými. Podle těchto zvláštností je dokonce možno určit věk dítěte.

Jenže v tomto případě bylo to, co je přirozený vývojový postup zneužito na propagaci transgenderismu, neboli umělé, často chirurgické změny pohlaví. Začala být propagována teorie ‘proměnlivosti pohlaví‘ (gender fluidity) a s ní názor, že biologické pohlaví neexistuje.

Průkopníkem tohoto hnutí byl v Americe, kromě mnoha jiných (na obrázku vlevo), psycholog Dr. John Money. Money tvrdil, že heterosexualita je zdánlivý jev a propagoval citlivou pedofilii.

Jeho první pokus byl na malém chlapci, jménem David Reimer, který prodělal nepovedenou obřízku. V r. 1966, když bylo chlapci 8 měsíců, přesvědčil jeho rodiče, že chirurgie na změnu pohlaví by mu pomohla vést normální život. Ve dvou letech byl pak David kastrován a změněn z chlapce na děvče.

Součástí tohoto pokusu bylo, že Money nutil Davida a jeho dvojče-bratra Briana, aby spolu měli pohlavní styk a také aby se seznamovali s pohlavními orgány svého protějšku. Přitom je fotografoval.

Podle Dr. Money byl tento pokus velice úspěšný. Podle Davida, to byla traumatická katastrofa. Když bylo chlapci 15 let, rozhodl se žít dále jako muž. Ale ani to nepomohlo. Jak on, tak i jeho bratr Brian dopadli špatně. Z Briana se postupně stal schizofrenik a oba dva prošli dlouhými léty těžké deprese. Brian zemřel na předávkování drogami v r. 2002. David se zastřelil v r. 2004.

Většina transgenderů nežije dlouho. Až pochopí, co si způsobili, pak často spáchají sebevraždu. V dobách tohoto 5 let starého videa jich bylo pouze 0,3% populace a bylo mezi nimi 40% sebevražed. Dnes je to procento určitě mnohem vyšší, na což nasvědčují transgenderové kliniky, které se rozrůstají jako houby po dešti.

Británie

V Británii je výroba trannies podchycena státem. Národní zdravotní služba (dále: NHS) změnu pohlaví financuje a věková hranice, od které může dítě touto změnou projít je sedm let. Často se stává, že rodiče nejsou o tomto zákroku uvědoměni. Zde je snaha podchytit uchazeče mladé, kdy ještě nic neví o světě a nechápou, co si takovým zásahem způsobují. Pak je snadné je nalákat na pár přátelských slov a vidinu krásné budoucnosti.

Sedm let bylo ustanoveno jako rozhodující věk, kdy děti začnou vnímat pohlavní rozdíly. Do té doby mají pouze matnou představu o tom, v čem se lidé liší. V Británii se dětem dostane veškeré vysvětlení, včetně psychologické podpory, aby se mohly s tímto zákrokem vyrovnat.

Britský Tavistock institut, se kterým ve skutečnosti NHS soutěží, má mnohem menší ohledy na vliv změny pohlaví na děti. Ty, které tímto procesem prošly, nedostaly žádnou přídavnou péči, ani psychologickou podporu. Ovšem Tavistock je globalistická instituce, zaměřená pouze na globalistické plány, takže se není co divit. Tavistock měnil pohlaví dětí i tříletých a každý měsíc změnili chirurgicky pohlaví zhruba tří dětí pod sedm let.

Britové musí být trošku víc prostoduší než všichni ostatní. Asi jedna třetina z nich neví, že transgenderové (trans, nebo tranny, množ.č. trannies) ženy, jsou ve skutečnosti biologičtí muži. Průzkum, který byl k tomu účelu proveden odhalil, že 35% Britů si myslelo, že trans ženy jsou ty, které byly narozeny jako ženy, ale nevěděly, co to znamená.

Přitom tento námět je tak často diskutován, převážně ve sportech, kde trannies zkouší převzít ženské sporty, což jim umožňuje snadnou výhru proti mnohem slabšímu ženskému pohlaví. Na příklad, v plavání žen spolehlivě vyhrála Lia Thomas, která je tranny. Vyhrála poté, co se mnohokrát pokoušela vyhrát v mužském plaveckém družstvu a nepodařilo se jí to. Z toho je zjevné, že přechod z mužského pohlaví na ženské může být často motivován snahou zvítězit nad slabším oponentem.

Proto by mělo být vždy použito biologické pohlaví člověka, bez ohledu na to, za co se ve své pošetilosti vydává. Jsou totiž také trannies, kteří se nepodrobili operaci a jejich původní orgány jim zůstaly. A bylo už příliš mnoho případů, kdy tito trannies byli ubytováni, nebo uvězněni společně se skutečnými ženami, které pak znásilňovali.

Pobloudilí marxisté, environmentalisté, globalisté či kdokoliv jiný neustále zdůrazňují, že není rozdíl mezi mužským a ženským pohlavím. A přitom – přese všecku propagandu – rozdíl tady je a je tak velký, že ho není možno skrýt.

Válka proti biologické skutečnosti

Misogyny je název pro zaujatost proti ženám. Tento názor, kdysi mnohem více rozšířený než dnes, stále ještě přetrvává v některých nábožensky podložených společnostech, jako jsou Muslimové, nebo Židé. Oproti tomu američtí Indiáni měli k ženám značnou úctu, obzvláště ke starším ženám, které považovali za zmoudřelé věkem. Tyto pak spolu s nejstaršími muži rozhodovaly o záležitostech celého kmene.

Dnes se názor na ženy zvrtl na cosi podivného, kdy si mnozí muži myslí, že mohou být lepší ženy než skutečné ženy. I to je podloženo určitými stereotypy z minulosti a ve skutečnosti to ženy ponižuje, protože jim to opět – jako dříve – říká, že nejsou tak ‘dobré‘ jako muži. A přitom ženy v některých směrech muže daleko převyšují, zatím co muži mají znatelnou převahu někde jinde.

Ten skutečný úspěch je založen na spojení obou pohlaví dohromady, protože ta se za normálních okolností doplňují. Tam, kde je na jedné straně něčeho méně, druhá strana to bohatě vynahradí a dohromady dávají mocný celek. Nějaká soutěživost, kdo je lepší na to či na ono, zde není na místě.

Jenže – co je to žena? Je to tvor, jehož existenci je možno navodit nějakou chirurgickou operací, nebo chemickým zásahem? Těžko. Ženství je dáno a to není možno změnit. Je určeno dvěma X chromozomy, které v sobě obsahují návod na menstruaci, těhotenství a všechno co je s tím spojeno. Něco takového není možno imitovat v laboratoři a už vůbec není možné to podle momentální nálady měnit, nebo navodit. Je to prostě dáno.

Ovlivňování dětí a navádění ke změně pohlaví je podvod, který není ničím obhajitelný. Že jde o záměrnou snahu zničit těmto mladým život, je zjevné. Tímto zločinným zásahem jsou rovněž zbaveni možnosti založit později rodinu a vést spokojený život. Změna takového rozsahu je navždycky vystaví chaosu a pochybnostem, přese které se těžko dostanou.

Zbývá ovšem vědět proč se dnešní chlapci nechají dobrovolně změnit na dívky a dívky na chlapce. Přispívá k tomu snad ta obrovská propaganda, kdy trannies ženy, což jsou vlastně biologičtí muži, cestují po školách, vyprávějí dětem příběhy a mnohdy je i učí jak se stát stejnou lidskou zrůdou jako jsou oni sami? Je v tom snad homosexuální propaganda, kterou dnes Evropská unie z pochybných důvodů vnucuje svým členským státům? Jedině Maďarsko se vzepřelo a za to nedostali od EU finanční příspěvky, na které mají nárok.

Česká republika a Slovensko tyto finance dostali, což znamená, že se LGBTQ propagandě nevzepřeli a dnes s ní indoktrinují děti ve školách. Víte o tom? Sledujete aspoň trochu s čím vaše děti ze školy přijdou? Ptali jste se učitelů jak tento sprostý nátlak na děti uplatňují?

Zde je naprosto nutné, abychom všichni proti tomuto zlu vystoupili a jednohlasně je odmítli. Stejně jako v Maďarsku!

Vystavování dětí tak složitým námětům a svádění jejich myšlenek na sex a pohlavní záležitosti z nich udělá primitivní tvory, neschopné samostatného života, bez zájmu o cokoliv jiného než jídlo, pití a sex. Budou to psychicky narušení lidi, protože neprošli přirozeným vývojem dítěte a později, až jako starší, tuto mezeru nebudou nikdy schopni zaplnit. Ještě v mládí bude sex nahrazen impotencí, protože to je přirozený následek předčasných pohlavních znalostí a pornografie.

Celý jejich život tím bude poznamenán, stanou se z nich povrchní tvorové, neznalí citů, neschopní chápat druhého člověka.

Je transgenderismus snadný?

Všichni říkají, že ano. Když se zeptáte konkrétní otázku, ta je ihned zamítnuta jako dětinská: „Vždyť je to všecko tak jednoduché! Nic na tom není, je to běžný proces a navíc – je to možno kdykoliv převrátit zpátky,“ vám bude řečeno.

Opravdu? To je tedy kupodivu, že můžou narůst zpět odříznutá prsa u žen a odstraněné mužské orgány u mužů. Hormony též z těla jen tak nevyjdou, takže něco takového změnit zpátky je naprosto nemožné.

Jak říká tranny-muž, Francouz, který si říká Scott Newgent a dříve byl žena jménem Kellie, pravý opak je pravda. Není to ani snadné, ani jednoduché. Je to experimentální proces, který vyústí v četné zdravotní problémy a komplikace, se kterými si běžní lékaři neví rady, protože něco takového nikdy nezažili a nemají s tím zkušenosti.

On sám se nechal změnit ze ženy na muže když mu bylo 42 let, tedy dospělý. Tato změna mu vynesla mnoho měsíců trvalých infekcí, nekonečné dávky anitibiotik, trvalé narušení srdce, plic a ledvin, nespavost, halucinace, depresi – a to všecko ho stálo celý $1 milion, utracený za přídavnou lékařskou péči. Ztratil dům, auto, úspěšnou kariéru, zničil si tím manželství a přišel o tři dospívající děti. Několikrát byl na prahu smrti a bolesti s tím vším spojené byly nekonečné.

Když chtěl soudit zdravotní zařízení, které tu změnu provedlo, právníci pokrčili rameny a řekli, že je to experimentální proces, žádný zákon se na to nevztahuje.

Říká, že firma Lupron, která vyrábí léky na zablokování hormonů nemá své výrobky povoleny k použití u lidí americkou FDA a ani jejich procedury nejsou povoleny; jsou též pouze experimentální. Jejich produkty způsobují ztrátu kostní hmoty, neboli rannou osteoporózu. Byli souzeni americkou vládou za falešnou inzerci a braní úplatků a prohráli, což je stálo $874 milionů. Poté byli prohlášeni za kriminální organizaci.

Skutečnost, že tyto zásahy jsou doporučovány lidem, je zločin, říká Scott/Kellie. Podle něho, ta skutečnost, že on sám to všecko tak těžko snášel, musí být pro děti naprosto nesnesitelné utrpení. Ještě ke všemu jsou jim dávány léky na oddálení puberty, které u dívek způsobí, že se páteř nespojí. Děvčata pak většinou nežijí dlouho, sotva do třiceti let. Jestli to stejné platí i pro chlapce, není řečeno.

Mnohé děti se k něčemu takovému uchýlí protože jsou uvnitř nešťastné. Nejsou brány druhými tak, jak by chtěly a tak si říkají, že s nimi musí být něco v nepořádku a pak se odhodlají k tak drastickému zákroku. Pod vlivem lživé propagandy, že to všecko je možno zase vrátit zpátky, se nechají operovat, aby se cítily ještě hůř, aby byly v ještě hlubší depresi než předtím a aby si ještě ke všemu způsobily těžké zdravotní problémy.

Štěstí a spokojenost člověka je vnitřní záležitost. Nehledejme to mezi jinými lidmi, nebo v operacích; hledejme to u sebe.

Scott/Kellie měl internetovou stránku, kterou teď zavírá. Říká, že nemůže dále sám, jako jediný stát proti celé té pekelnické mašinerii, která vědomě ničí životy dětí a dospělých. Celou dobu byl doslova bombardován dotazy rodičů, dětí, politiků a jiných, kteří všichni hledali informace o transgenderismu. Tím, jak jim zkoušel pomoci, ztratil všecko: svoji vlastní rovnováhu, čas a i peníze. Nemá již sil na to, aby sám nesl zodpovědnost za všecky ty zbloudilé, kteří uvěřili na propagandu transgenderismu.

Je to velice nebezpečný zásah

Žurnál dětské a mladistvé gynekologie vydal výsledky operace jinak naprosto zdravého 18.letého chlapce, který rovněž prošel barbarským procesem na změnu pohlaví. Lékaři ho kastrovali a když mu zkoušeli vytvořit ženský orgán z části jeho vlastních střev, zemřel na infekci, kterou mu to způsobilo.

Mnohé děti a mladiství zkoušejí změnit pohlaví jen aby vypadali zajímaví a vůbec nechápou jaká hrůza a bolesti je čekají a jak hořce budou litovat toho, co udělali. Jak říká jeden z nich, mladý chlapec: „Dnes žiji v těle plném bolestí, které už není moje.“

Většinou nežijí dlouho. Neustálé bolesti a utrpení, nemoci a komplikace není možno snášet do nekonečna. Vylhaná změna na původní stav již není možná a tak se hodně z nich uchýlí k sebevraždě, pokud nepodlehnou jedné z nemocí, které je pronásledují. Více o těchto záležitostech je na stránce ZDE.

Takže kriminální čin a zločin, špatně maskovaná vražda jsou dnes vyzdvihovány jako ‚pohlavní ujištění.‘ Je to kult smrti, je to kult Satana, který se zmocnil naší země a dnes nám vládne, jak píše Andrew Carrington Hitchcock. Ti, kteří zkouší nerozumným nedospělým mladistvým v tomto činu zabránit, jsou označováni za nenávistné a v některých zemích světa mohou být dokonce trestáni soudy a vězením.

Mentální vyšinutí

Současný kandidát na úřad amerického presidenta, Vivek Ramaswamy to plácl globalistům a proradným politikům přímo do obličeje, když řekl: „Transgenderismus je mentální porucha. Tečka. Jestliže si myslíte, že vaše pohlaví je jiné než biologické pohlaví, to je známka mentálního vyšinutí.“

Dodal, že to, co dnes levicově smýšlející lidé páchají, když dovolí tranny-ženám účast v ženských sportech je hanebné a znechucující. Ale to, co dělají dětem, to je přímo kriminální. A každý rodič, který s tím souhlasí je nenormální; je též mentálně vyšinutý.

 

Redakce

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
12 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)