1.5.2021
Kategorie: Ekonomika

Podnikatelské odbory vyzývají k občanské neposlušnosti

Sdílejte článek:

RADOMIL BÁBEK

Je to tady. Vláda definitivně ztratila poslední zbytky autority a my proto začínáme šířit následující výzvu. Je to dlouhé, ale z pochopitelných důvodů text přikládáme v plném znění.


Tento text je Provoláním Podnikatelských odborů podnikatelské veřejnosti, ale i k veřejnosti nepodnikající. Občané České republiky si nezaslouží neschopnou vládu, nepotřebují vládu, která je lhostejná k jejich právům a zájmům. Proto Podnikatelské odbory vyzývají občany k projevům a aktivitám občanské neposlušnosti.

Výzva k občanské neposlušnosti

Rozvolňování, které představila vláda, je naprosto skandální a diskriminační. Opět vláda nesplnila, co slíbila, opět rozděluje malé podnikatele a živnostníky na ty, kteří můžou otevřít a na ty, kteří otevřít nesmí. Navíc nyní pro drobné podnikatele nastavila nesplnitelné podmínky, jejichž plnění by je právně, finančně, a ohrožena by byla i jejich dobrá pověst.

Podnikatelské odbory prohlašují, že vláda rozhoduje proti zájmům občanů, že vláda zjevně poškozuje zájmy a práva českých podnikatelů a živnostníků, a proto:

Podnikatelské odbory vyzývají české podnikatele a živnostníky, aby ignorovali vládní opatření, jako vláda ignoruje rozhodnutí soudu, a aby dne 3. 5. 2021 obnovili své podnikání.

Podnikatelské odbory dále vyzývají podnikatele a živnostníky, aby odmítli plnit roli „policajtů“ a udavačů, aby nelustrovali své zákazníky a nepředávali jejich seznamy státní správě. Je to nehorázný pokus vlády udělat z nás její pohůnky.

Podnikatelské odbory upozorňují, že Občanská neposlušnost je v jurisdikci ČR legální. Odpor v tomto případě směřuje k ochraně práv, hodnot a principů, které jsou zaručeny normami nadzákonné právní síly, tedy Listinou práv a svobod, která je nedílnou součástí Ústavy ČR.

K tomu dodáváme:

Podnikatelské odbory v souvislosti s tím doporučují, aby podnikatelé a živnostníci chránili zdraví své i spoluobčanů tím, že budou dodržovat pravidlo 3R – roušky, ruce, rozestupy.

Především však doporučujeme dodržovat čtvrté R, které nám vláda nikdy nezmiňovala, a tím je ROZUM. Chovejme se tak, jak nám velí zdravý rozum.

Podnikatelské odbory dále upozorňují podnikatele a živnostníky, že vláda, s pomocí úřadů a policie, se jistě bude snažit prosadit svou moc. Nic jiného než holá, ničím nepodložená moc totiž této vládě už nezbývá. Ztratila důvěru občanů, ztratila soudnost, ztratila akceschopnost; už má jen formální moc.

Proto očekávejte kontroly hygieniků, úředníků či policistů, tedy lidí, kteří jsou sice placeni z našich daní, ale místo pomoci nás v posledních týdnech jen otravují a šikanují.

[ad#article_et21]

Východiska a vysvětlení této výzvy Podnikatelských odborů k projevům občanské neposlušnosti:

Podnikatelské odbory, jako zástupce českých podnikatelů a živnostníků prohlašují, že opatření vlády namířená proti malým podnikatelům a živnostníkům jsou diskriminační a mají likvidační charakter.

Mnohá opatření nebo jejich části jsou protizákonná či dokonce odporují Ústavě České republiky a Listině základních práv a svobod. Vláda, která sama vydává nezákonná opatření, jejíž ministr veřejně prohlašoval, že bude vědomě vydávat opatření v rozporu se zákonem, vláda, která ignoruje několikerá rozhodnutí soudu, která označila její jednání za nezákonné, taková vláda nemá právo omezovat naše životy, zakazovat nám pracovat. Vláda nesmí likvidovat české podnikání.

Vláda ČR řadu měsíců neoprávněně prolongovala nouzový stav, a tento využívala k nekontrolované moci nad malými podnikateli a živnostníky. Gastro, hotelnictví, malé obchody, služby, kultura a
cestovní ruch jsou obory v nichž drobní podnikatele dominují a vláda je dostala na pokraj krachu.

Nedosti na tom, vláda stále slibuje a stále posouvá termíny znovuotevření malého podnikání.

V těchto dnech, 26. 4. 2021 vláda vyhlásila, že od 3. 5. budou moci znovu zahájit práci kadeřnictví, kosmetiky a další tzv. tělové služby. Podmínky, kterými vláda provoz služeb omezila jsou však tak nepřijatelné až nehorázné, že je nutné je odmítnout. Podle Podnikatelských odborů je to test, kolik toho sneseme a co si ještě dáme líbit.

Opatření, která vláda kadeřnictvím a ostatním oborům ordinuje, jsou nepřijatelná z několika důvodů.

Za prvé, je nepřípustné, aby musel občan předkládat ověření svého zdravotního stavu, aby mohl nakoupit tak běžnou službu, jako je kadeřnická práce. A je nepřípustné, aby jej stát chtěl mít uvedeného a identifikovaného v seznamech zákazníků, aby jej mohl dodatečně kontrolovat a hledat zpětně, zda
občan nějak nepochybil.

Za druhé, je nejen nepřípustné, ale přímo zvrácené, aby stát nutil živnostníka vykonávat aktivity, které jinak přísluší jen pověřeným složkám státu (policii, pověřeným úředníkům apod.). Je zavrženíhodné, vystavovat živnostníky do pozice, kdy oni by měli být tím, kdo občany, zákazníky, lustruje, vede jejich seznamy a ty má předávat úřadům. To je ryze totalitní praktika a je nutné ji odmítnou jako celek, bez výjimek. Podnikatelé a živnostníci nejsou zaměstnanci státu, nejsou za státní služby placeni a
především, nejsou to agenti StB.

Za třetí, celé opatření s lustrováním a evidencí zákazníků odporuje pravidlům ochrany osobních údajů, ale vláda klidně vystavila živnostníky do této neřešitelné situace – nebudou-li dodržovat její opatření, pokuta, nebudou-li dodržovat ochranu osobních údajů, pokuta.

Za čtvrté, pro provoz kadeřnictví stanovila vláda tak tvrdé podmínky, jaké nemá žádný jiný subjekt či obor v ČR. K lékaři bez testu, k zubaři bez testu, do supermarketu bez testu, v MHD bez testu, ale ke kadeřnici s platným testováním, a ještě s udáním v evidenci zákazníků. Skoro to vypadá, jako by vláda chtěla alibisticky říkat, že ona přece provoz kadeřnictví povolila, a nemůže za to, že tam zákazníci nechodí! Další krok v likvidaci drobného podnikání?

Podnikatelské odbory v souvislosti s výše uvedeným upozorňují zejména na to, že:

1) Pro supermarkety platí pravidlo 3R. Je diskriminační, když zůstávají zavřené tisíce drobných provozoven v maloobchodu a službách, které snadno dodrží tytéž podmínky.

2) V mnoha velkých firmách se denně scházejí tisíce lidí, kteří se společně stravují v závodních jídelnách. Je diskriminační, aby i nadále platilo jen povolení „okénkového prodeje“ pro restaurace, které jsou schopny dodržet stejná pravidla.

3) Každý týden se miliony lidí testují v zaměstnání, a mají státem povoleny i samotesty. Je diskriminační, když pro nově otevírané malé provozovny ve službách jsou tyto testy nepřípustné.

4) Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací – tzv. antidiskriminační zákon, spolu se Zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., a Zákonem o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. upravuje zákaz diskriminace a dodržování rovnosti v pracovněprávních vztazích a
současně má obecnou platnost i pro jiná právní odvětví.

Je zcela nepřijatelné, aby podmínky pro živnostníky a drobné podnikatele v maloobchodu a službách byly nesouměřitelně tvrdší než pro velké firmy a obchodní řetězce.

Je evidentně protizákonné, aby rozvolňování provázela nově i segregace občanů, kteří mají být rozdělováni a vylučováni podle toho, zda jsou testovaní nebo očkovaní či nikoli, je nepřijatelné, aby se vláda pokoušela řídit životy lidí pomocí mobilních aplikací.

Závěr:

Dovolte, abychom místo našeho závěrečného slova nechali promluvit mladou ženu, kosmetičku z malého města, která přesně a velmi zrale vystihla situaci, v které se české podnikání nachází:

Pokud přistoupíme na vládní podmínky, nikdy se už k normálnímu životu nevrátíme. Tenhle další paskvil nebudu podporovat. Je zajímavé, že třeba když jdete k zubaři, tak žádný test nepotřebujete a ani doktor vám žádný neukazuje. A já musím? Proč?
G.S., pracovnice nehtového studia

Podnikatelské odbory stojí za lidmi, jako je tato mladá kosmetička. Nedejme se, jinak ztratíme nejen práci a výdělek, ale ztratíme svobodu.

  • Radomil Bábek, předseda výboru Podnikatelských odborů
Redakce
Sledujte PP

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (33 votes, average: 4,88 out of 5)
Loading...