2.8.2022
Kategorie: Exklusivně pro PP, Politika

Česko před změnou?!

Sdílejte článek:

JINDŘICH KAREL

Česká společnost prochází krizí důvěry v demokracii, společenské uspořádání a právní stát.

Demokracie se vytratila. Praktikuje se cenzura. Existuje jenom jedna názorová linie, kterou není dovoleno překročit, případně jí není dovoleno neakceptovat, kritizovat nebo jí zpochybnit. Takové porušení oficiálního názorového trendu je trestáno. Společenské uspořádání vzalo za své již dávno. Ovšem teprve v letošním roce se projevilo převrstvení společnosti nejtvrději. Nové uspořádání společnosti je následující. Na prvním místě stojí nedotknutelná vláda, nedotknutelní soudci, nedotknutelná policie, před veřejnou kontrolou absolutně uzavřená justice a armáda. Na druhém místě stojí státní zaměstnanci a příslušníci servisních organizací, kteří poskytují ochranu a servis první skupině. První a druhá skupina fakticky funguje nezávisle na právním řádu naší země. Potom co do významu existuje třetí skupina, která má zaručena nějaká práva ( aby se neřeklo ). Taková skupina obyvatelstva je nejpočetnější a živí první a druhou skupinu. Následuje čtvrtá skupina, ve které se nacházejí politicky nebo společensky nepohodlní či trpění lidé, kteří z větší části rovněž živí první a druhou skupinu, ale přitom, ačkoliv na papíře mají svá práva, tak v běžném životě jim není žádné právo ( vyjma volebního ) přiznané.

Právní řád jako takový zůstal „na papíře“. V praxi se uplatňuje pouze a jenom v rozsahu nezbytném pro udržení občanské opozice „na uzdě“, a způsobem, který si v ničem nezadá s předlistopadovou (ne)spravedlností. Rovněž se právním řádem ohánějí ústavní činitelé, a to zejména soudci, za situace, když si potřebují odůvodnit potřebu růstu už tak vysokých platů, se kterými jsou spojené požitky, o kterých se běžnému občanovi ani nezdá.

Služby fungují špatně, jsou drahé, úroveň služeb se snižuje, a úroveň státem poskytovaných služeb je na tak nízké úrovni, že už ani nemůže být horší.

Potraviny jsou nekvalitní, drahé, a není vůle něco s tím dělat.

Velké obchodní řetězce se začaly vůči svým zákazníkům chovat nepřátelsky a ve snaze kořistit na složité ekonomické situaci v zemi, začaly neúměrně zdražovat svoje zboží, což způsobilo jeho významně sníženou dostupnost pro občany.

A vláda dělá co? Nic nedělá. A proč? Protože vlády se nemají ( podle nějaké paní Pekarové ) starat o lidi. Představitelé naší země přitom inkasují statisíce měsíčně, vozí se v drahých autech, mají možnost nakoupit si za pár korun a letecky si cestují po Evropě, zatímco značný počet obyvatel nemá elektřinu, nemůže si dovolit cestovat veřejnou dopravou a v mnoha případech nemá prostředky ani na drahé, často životně důležité léky.

Násilí, kterého se dopouštěli příslušníci ozbrojených složek zejména vůči politicky nepohodlným lidem uvnitř státních budov se nově odehrává i na ulici. Posledním takovým případem je útok na nijak neagresivního občana v Horních Počernicích. V roli útočícího orgánu byl policista. Speciálně policie v hlavním městě má k právnímu řádu „zajímavý“ vztah, hlavně co se násilí týče. Události posledních dvou let hovoří za vše.

Za vlády estébáka Babiše se lidé obávali vlády. To bylo zapříčiněno tím, že málokdo věděl nebo měl možnost dozvědět se, jak se státní aparát chová k politicky nepohodlným lidem.

Dnes, mimo jiné také díky výrokům ministra vnitra už česká společnost dobře ví, jak se stát chová vůči nepohodlným lidem, je již veřejně známo, že jsme se dostali co do úrovně zacházení s občany na úroveň předlistopadového režimu ražení první poloviny sedmdesátých let, ale hlavní změnou je skutečnost, že se občané začali obávat státního aparátu jako takového.

Za covidové doby se naplno ukázalo, že stát nemá problém krást, stát nemá problém porušovat zákon, justice nemá problém nevyšetřovat protiprávní jednání představitelů státu, stát nemá problém přehlížet smrt vězněných lidí, stát nemá problém přehlížet odmítání lékařské péče, stát nemá problém segregovat občany. Zkrátka stát nemá problém terorizovat kohokoliv.

Stále aktuálním příkladem pravé tváře státu a naší vlády je fašizující hnus, který se šíří jako mor z pražských Řeporyj. Stačí se podívat na Řeporyje, a každý má možnost uvidět, jaká partaj se nám uhnízdila na Úřadu vlády.

Závažnost sociálně neutěšeného stavu české společnosti dokresluje počet lidí, kteří žádají na ulici kolemjdoucí o drobné. A nejedná se o bezdomovce, nejedná se o narkomany, nýbrž jedná se matky samoživitelky, důchodce a děti. Stručně řečeno, mít dnes dítě, případně mít tu smůlu a dožít se vyššího věku je regulérně za trest.

Vedle shora zmíněného existuje mnoho a mnoho dalších skutečností, které jsou příčinou nespokojenosti občanů s tím, co se v naší zemi děje. A není se čemu divit.

Česká republika má nakročeno ke změně. Ovšem je otázkou, jaká změna je na obzoru.

Současné politické zřízení je zralé na „demontáž“. Scénáře možného vývoje existují čtyři základní.

Za prvé – je možné, že se v dohledné době podaří současné vládě udržet se u moci a šlapat po lidech. Bude lze očekávat rostoucí nespokojenost, radikalizování dalších skupin a s tím se navyšující počet událostí, které budou narušovat chod státu. V konečném důsledku totiž nebude možno očekávat udržení stávajícího stavu.

Za druhé – je možné, že dojde k revolučním náladám a v souvislosti s tím, že dojde k odinstalování současné vlády s tím, že se vlády chopí radikální skupina, která je ideologicky provázaná s diktaturami jinde v Evropě. Tomu mohlo odpovídat také vypořádání se s viníky současné neutěšené situace. Nástup takových radikálních skupin by ale nemuselo znamenat zavedení společensky příznivého stavu.

Za třetí – je možné, že dojde k revolučním náladám a v souvislosti s tím, že dojde k odinstalování současné vlády s tím, že se vlády chopí skupina, která je ideologicky nastavena na smířlivé „notě“ s orientací k zdánlivě přátelsky laděným režimům, majícím s naší zemí poněkud eskamotérské plány. V takovém případě by nemuselo dojít k řádnému potrestání viníků současné společenské krize.

Za čtvrté – je možné, že dojde k revolučním náladám a v souvislosti s tím dojde k žádoucím a zásadním změnám, které ve výsledku mohou znamenat absolutní změnu zřízení ve smyslu společenské obměny a změny poměrů ve společnosti s dopady do majetkové sféry těch, kteří nyní kořistí ze stávajícího politického uspořádání. V takovém případě by takové změny mohly přinést obnovu národní identity, reformu státu a nový start. Zároveň by bylo možné potrestat viníky současné společenské krize ve smyslu úplné odpovědnosti.

Ať již bude vývoj v naší zemi jakýkoliv, doufám, že se viníci současné společenské krize „dočkají“ potrestání. Republice by mohl výrazně pomoci čtvrtý scénář.

Republice zdar!

Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (36 votes, average: 4,97 out of 5)
Loading...
https://pravyprostor.net/wp-content/uploads/2022/05/JAROBANNER2.jpg
65 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)