16.7.2019
Kategorie: Exklusivně pro PP, Společnost

POKROKOVÝ EUROOBČAN: Co přinesl červen 2019

Sdílejte článek:

POKROKOVÝ EUROOBČAN

Utekl další měsíc a já jsem tady opět, abych se podělil o některé myšlenky, které jsem publikoval na svém facebookovém profilu, a zrekapituloval je. I tento měsíc přinesl mnoho zpráv, které mi vrátily důvěru v to, že se naše země zase vrátí na správnou cestu.

Podpořil jsem eurokomisařku Věru Jourovou apelující na mladé lidi, aby nenechávali nesvéprávné důchodce samotné u počítače, natož aby si na internetu vyhledávali informace.

Paní Jourová je skvělou eurokomisařkou, na kterou může být naše země hrdá, a důvody pro chválu její práce se najdou prakticky každý den. Jen bych jí vytkl její přílišnou mírnost vůči lidem, kteří nesdílejí naše společné názory a hodnoty. V tomto článku apeluje na mladé, aby nenechávali seniory u počítačů, neboť tam se mohou staří lidé dostat k informacím, které by mohly nahlodat jejich důvěru v naše směřování a v budování našeho evropského projektu. Já se ale domnívám, že apel na příbuzné je nedostatečný. Cožpak by byl takový problém, aby každému uživateli internetu čas od času vyskočilo na monitoru okno s dotazníkem, který by byl zaměřen právě na to, zda dotyčný rozumí vývoji naší společnosti a zda je ochoten k jejímu správnému směřování přispět? A uživatel, který by vyplnil takové odpovědi, které nejsou v souladu s tím, jaké hodnoty v Evropské unii vyznáváme, by po vyhodnocení prostě přišel o možnost navštěvovat závadné stránky, popř. by mu byly kontrolovány a případně zadržovány příchozí a odchozí emaily. Ostatně, server centrum.cz, který patří panu Zdeňku Bakalovi, už tak dávno činí.

Krátce předtím, než jsem podpořil Věru Jourovou, jsem vyjádřil souhlas i s nápadem Pirátky Gabriely Macákové, která přišla s návrhem uzmout starším lidem volební právo, neboť to těm mladým dle jejích slov akorát pos.erou.

Já bych určitě nevolil taková silná slova jako slečna. Ale nekárejme ji za to, nevybouřené mládí prostě ve svém zápalu volí trochu silnější vyjádření. Určitě je pozitivní, když se přemýšliví mladí lidé snaží nalézat řešení, jak současný volební systém vylepšit tak, aby umožnil silný mandát politikům, kteří vědí, co je pro naši společnost správné. Ale myslím, že na zbavování starších lidí volebního práva není naše společnost ještě dostatečně vyspělá a není na to ještě připravena. Proto bych návrh slečny Gabriely upravil tak, aby se ve volbách dosahovalo žádoucích výsledků, ale aby současně nezpochybňoval všeobecné volební právo. Existují statistiky průměrného věku úmrtnosti. Zvlášť u mužů a zvlášť u žen. Volební systém by fungoval takto. Hlas voliče, který dosáhl průměrného věku úmrtí (nebo ho překročil), by měl hodnotu 1 hlasu. Ale hlas někoho, komu do průměrného věku úmrtí chybí 20 let, by měl hodnotu 20 hlasů. A hlas např. dvacetiletého voliče, by měl při průměrném věku dožití 75 let, hodnotu 55 voličských hlasů. Volební právo by tak bylo zachováno a zároveň by se u mladých voličů aspoň částečně odstranil pocit, že jim starší voliči šlapou po skvělé budoucnosti. Svou budoucnost si zkrátka budou volit ti, kterým jí zbývá nejvíce.

Na politické scéně se objevila nová strana pro pravicové extremisty Trikolóra. Nejpopulárnější český zpěvák oceňovaný i za své morální hodnoty Jaroslav Hutka složil na toto téma trefnou báseň, kterou jsem i já dokázal ocenit.

ŘÍDIT STÁT JAKO JACHTU!
Zakládám novou plovoucí stranu TRIKO
oprava: plovoucí hnutí TRIKO
neboť heslo pro demonstrace je: AŤ SE TO HNE!
TRIKO je hnutí umírněné pravosti
doplnění: i láskyplného pochopení,
že srdce člověka tluče nalevo
členství se vyjadřuje trikem nejlépe námořnickým, 
v každém případě dvoukolorním. 
Přišel čas, vzít si náš svět bez hranic zpátky!
TRIKO

A zde je můj komentář. Nové hnutí na politické mapě Trikolóra je typickým příkladem myšlení, které bohužel mělo své místo ve starém světě, ale do dnešní moderní doby už absolutně nepatří. Jenže ta prázdná hesla, která hnutí představilo, mohou mít velmi konkrétní dopad. Tak například to, že “bohatství vzniká z práce”. Ve výsledku to může znamenat záměr omezit vyplácení sociálních dávek či důchodů lidem, kteří nemají odpracovaný dostatečný počet let a nepřispívali odvody ze mzdy do státní pokladny. Ale je to správné měřítko? Co například právě Jaroslav Hutka? Ten sice v České republice ani v Nizozemí nikdy moc nepracoval, ale přispěl k rozvoji společnosti jinou činností. Takovou, která není až tak hmotně hmatatelná, ale zato přesahuje jakoukoli činnost daňových poplatníků svým duchovním rozměrem. Vůbec se mu nedivím, že se mu to, že by mu stát mohl po desítkách let přestat vyplácet peníze, příčí a že na protest proti tomu napsal několik veršů proti zmíněnému hnutí.

Každý den bychom si měli připomínat, jak je skvělé, že žijeme v nádherné svobodné a vzkvétající Evropa a nikoliv třeba v totalitní KLDR, o jejíž praktikách přinesl článek server novinky.cz.

Zde můžete vidět ten zásadní rozdíl mezi zavrženíhodným totalitním režimem, který vládne v KLDR, a vyspělou západní liberální demokracií. Pojďme si to porovnat. V KLDR se popravuje, u nás v Evropě (např. v Německu, Británii či Švédsku) i za nejhorší prohřešky, jako je např. zpochybňování multikulturalismu nebo kritika islámu, pouze trestáme odnětím svobody, popř. zákazem internetu či neumožněním otevřít si bankovní účet. Česká republika ještě nepatří k vyspělým zemím, takže např. Martin Konvička vyvázl za svá vyjádření na facebooku bohužel bez trestu. Ale i zde se blýská na lepší časy, policie už si razantně došlápla na lidi, kteří neodsoudili zákeřný útok proti muslimům na Novém Zélandu. I když je otázkou, zda by v tomto případě nebyl na místě spíše trest, který by se blížil tomu korejskému…

Společně s Jindřichem Šidlem už jsme se nevydrželi dívat na to, jakým odporným útokům je ze strany veřejnosti vystaven umělec Jiří Mádl.

Jeden z nejlepších českých novinářů, pan Jindřich Šidlo ze Seznamzprávy, mě svým zastáním se Jiřího Mádla, tedy umělce, který v současných týdnech ukazuje to nejlepší možné z lidských kvalit, inspiroval k jedné zajímavé myšlence. I mně totiž vadí, když některá pokleslá média plivají na umělce, jejichž jediným proviněním je oddanost myšlence šťastné společnosti bez hranic, kterou tady my všichni proevropsky smýšlející lidé přes všechna úskalí a klacky, jež nám pod nohy hází ruská propaganda, budujeme. Připomínat Jiřímu Mádlovi čerpání veřejných peněz na jeho filmy, které se bezprostředně po uvedení do kin staly ozdobou celé historie české kinematografie, či mu připomínat údajné tunelování, kterého se měl dopustit jeho otec s jeho strýcem, je vyloženě ohavné. Domnívám se, že by nějaká vyšší autorita složená z lidí, o jejichž morálních kvalitách si nikdo nedovolí pochybovat (napadají mě třeba Michael Kocáb, Tomáš Halík, Šimon Pánek, Jaromír Štětina, Jiřina Šiklová, Alena Šabatová, Petr Uhl, Daniel Kroupa, Michael Žantovský a mnoho dalších) udělovala umělcům jakýsi status. Teď mě napadá třeba titul “zasloužilý Evropan” nebo “nositel řádu evropského přátelství”. Tím by dotyčný umělec nebo i jiná veřejně působící osobnost získali jakési potvrzení toho, že patří k těm, kteří pozvedávají modrý prapor za nás všechny a posouvají společnost tím správným směrem k humanismu, multikulturalismu a evropanství. Na kritiku těchto osobností by se pak pohlíželo jako na útok na samotné pilíře evropských hodnot a média, která by si něco takového dovolila, by se musela z takových útoků zpovídat před speciálním soudem.

Vyjádřil jsem radost nad tím, že se do politiky chystají talentovaní a chytří lidé jako např. Aňa Geislerová.

Aňa Geislerová je chodícím důkazem toho, jak zkostnatělé je už po mnoho desítek let naše školství. Představte si, že tato žena, kterou v posledních měsících obdivují desetitisíce lidí pro její moudrost, vzdělanost, sečtělost a čistý charakter, neukončila ani střední vzdělání. Co jsme to za společnost, když ani lidé očividně chytří a se srdcem na pravém místě nezvládnou splnit evidentně špatně nastavené požadavky na průměrné znalosti, se kterými by se dal získat doklad o absolvování středního vzdělání? Systémové chyby minulosti už nenapravíme. Ale měli bychom aspoň autoritám, které udávají směr naší společnosti, dát do ruky doklad o tom, že jejich moudrost dokážeme ocenit. Proto vyzývám, aby některá z univerzit (např. Univerzita Karlova nebo Univerzita Palackého v Olomouci) udělila paní Geislerové čestný doktorát. Nemůžeme připustit, aby tato moudrá žena neměla možnost opřít své názory, kterým všichni nasloucháme, o doklad uznávající její intelektuální kvality, zatímco se kdejaký průměrný občan volící Okamuru či Zemana honosí dokladem o ukončení středního vzdělání.

Jan Hamáček je skvělým politikem, který je často nepochopen. I když je v tuto chvíli na jiné straně barikády než naši přátelé z Milionu chvilek pro demokracii, věřím, že tento slušný politik nakonec najde cestu k tomu, aby ČSSD očistil.

Přiznám se, že ze současné vlády považuji za nejkvalitnější politiky právě ty z ČSSD. Vedle pana předsedy Hamáčka si ještě více vážím ministra zahraničí Petříčka. Pokud jde o tu ochotu sejít se se svými odpůrci, nic proti tomu. Lidé protestující na Václaváku jsou jistě skvělí lidé, proevropsky smýšlející, s pozitivním vnímáním islámu a se stejnou touhou potlačovat všechny negativní jevy ve společnosti a zejména bojovat všem, kteří nesdílejí naše společné nadšení z budování naší skvělé budoucnosti pod jednotnou náručí Evropské unie. Mají tedy stejné priority jako Jan Hamáček. I když spolu mohou v dílčích detailech nesouhlasit, jistě to může být podnětný rozhovor plný přátelského pochopení a vzájemného ujištění o prioritách. Jen doufám, že pan Hamáček svou ochotu mluvit i s lidmi, se kterými nesouhlasí, nerozšíří i na lidi, jimž by sluchu být dopřáváno nemělo. Protože kdyby se pan ministr setkával s lidmi z řad odpůrců evropské integrace, odpůrců islámu, odpůrců socialismu či dokonce s proruskými aktivisty a kdyby těmto lidem věnoval svůj drahocenný čas a dopřával jim sluchu, pak bych svůj velice pozitivní názor na něho musel přehodnotit. Existují prostě lidé, se kterými by se slušný proevropsky smýšlející člověk scházet neměl.

Redakce
Sledujte PP

Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (22 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Adblock Detected

Velká část našeho provozu je hrazena primárně z reklam, prosíme, zvažte vypnutí ad-blocku. Děkujeme.

Refresh Page
x