21.9.2022
Kategorie: Ze světa

Putinův projev k první mobilizaci od 2. světové…

Sdílejte článek:

LADISLAV VĚTVIČKA

Vzhledem k tomu, že jsem v knize Zrnko písku shromáždil nemálo válečných projevů ze všech stran, nemožu si nechat ujít i projev sudruha Putina k první mobilizaci ruských zdrojů od druhé světové…

„Vážení přátelé!

Tématem mého vystoupení je situace v Donbasu a průběh speciální vojenské operace k jeho osvobození od neonacistického režimu, který se v roce 2014 chopil moci na Ukrajině v důsledku ozbrojeného převratu.

Dnes se obracím na vás, na všechny občany naší země, na lidi různých generací, věkových kategorií a národností, na lid naší velké vlasti, na všechny, které spojuje velké historické Rusko, na vojáky a důstojníky, dobrovolníky, kteří jsou nyní bojující v první linii, jsou na bitevním postu, našim bratrům a sestrám – obyvatelům Doněcké a Luganské lidové republiky, Chersonské a Záporožské oblasti a dalších oblastí osvobozených od neonacistického režimu.

Půjde o nezbytné, neodkladné kroky k ochraně suverenity, bezpečnosti a územní celistvosti Ruska, o podporu touhy a vůle našich krajanů určovat si vlastní budoucnost a o agresivní politiku části západních elit, které se snaží ze všech sil, aby si udrželi svou dominanci, a proto se snaží blokovat, potlačovat jakákoli suverénně nezávislá centra rozvoje, aby mohla nadále hrubě vnucovat svou vůli jiným zemím a národům, zavádět jejich pseudohodnoty.

Účelem tohoto Západu je oslabit, rozdělit a nakonec zničit naši zemi. Již přímo říkají, že v roce 1991 dokázali rozdělit Sovětský svaz a nyní nastal čas pro samotné Rusko, že by se mělo rozpadnout na mnohé smrtelně nepřátelské regiony a regiony.

A takové plány plánovaly už déle. Podporovaly gangy mezinárodních teroristů na Kavkaze, podporovaly útočnou infrastrukturu NATO poblíž našich hranic. Udělali z totální rusofobie svou zbraň, včetně desetiletí cíleně pěstovali nenávist k Rusku, především na Ukrajině, pro kterou připravovali osud nástupního prostoru proti Rusku a samotný ukrajinský lid byl přeměněn na potravu pro děla a tlačen do války s naší země, rozpoutali tuto válku v roce 2014, použili ozbrojené síly proti civilnímu obyvatelstvu, organizovali genocidu, blokádu, teror proti lidem, kteří odmítli uznat moc, která vznikla na Ukrajině v důsledku převratu.

A poté, co současný kyjevský režim skutečně veřejně odmítl mírové řešení problému Donbasu a navíc oznámil své nároky na jaderné zbraně, bylo naprosto jasné, že nový, další, jak se již dvakrát stalo, rozsáhlý útok na Donbas byl nezbytný. A pak by rovněž nutně došlo k útoku na ruský Krym – na Rusko.

V tomto směru bylo rozhodnutí o preventivní vojenské operaci naprosto nezbytné a jediné možné. Jeho hlavní cíle – osvobození celého území Donbasu – zůstaly a zůstávají nezměněny.

Luhanská lidová republika je již téměř úplně očištěna od neonacistů. Boje v Doněcké lidové republice pokračují. Kyjevský okupační režim zde za osm let vytvořil hluboce zakořeněnou linii dlouhodobých opevnění. Čelní útok na ně by měl za následek velké ztráty, proto naše jednotky, jakož i vojenské jednotky republik Donbasu, jednají systematicky, kompetentně, využívají techniku, chrání personál a krok za krokem osvobozují doněcké území, čistí města a obce od neonacistů, poskytují pomoc lidem, jejichž kyjevský režim změnil na rukojmí, na lidské štíty.

Jak víte, speciální vojenské operace se účastní profesionální vojáci, kteří slouží na základě rozkazu. Ruku v ruce s nimi bojují i ​​dobrovolnické formace: lidé různých národností, profesí, věku, to jsou skuteční patrioti. Na volání svého srdce přišli na obranu Ruska a Donbasu.

V této souvislosti jsem již v plném rozsahu a v co nejkratší době dal pokyn vládě a ministerstvu obrany k určení právního postavení dobrovolníků, jakož i bojovníků jednotek Doněcké a Luganské lidové republiky. Měla by být stejná jako u běžných vojáků ruské armády, včetně materiální, lékařské podpory a sociálních záruk. Zvláštní pozornost by měla být věnována organizování zásobování dobrovolnických formací a oddílů lidových milic Donbasu vybavením a výstrojí.

V rámci řešení hlavních úkolů ochrany Donbasu naši vojáci na základě plánů a rozhodnutí Ministerstva obrany a Generálního štábu o obecné strategii postupu osvobodili od neonacistů i významná území Chersonu, Záporoží a dalších regionů. V důsledku toho se vytvořila prodloužená linie bojového kontaktu, která má více než tisíc kilometrů.

Co chci dnes poprvé veřejně říci? Již po zahájení speciální vojenské operace, včetně jednání v Istanbulu, představitelé Kyjeva reagovali na naše návrhy velmi pozitivně, přičemž tyto návrhy se týkaly především zajištění bezpečnosti Ruska a našich zájmů. Je však zřejmé, že mírové řešení Západu nevyhovovalo, a proto po dosažení určitých kompromisů dostal Kyjev přímý příkaz narušit všechny dohody.

Ukrajina začala být ještě více napumpována zbraněmi. Kyjevský režim povolal nové gangy zahraničních žoldnéřů a nacionalistů, vojenské jednotky vycvičené podle standardů NATO a de facto pod velením západních poradců.

Zároveň se tím nejtvrdším způsobem posílil režim represí na Ukrajině vůči vlastním občanům, který byl nastolen bezprostředně po ozbrojeném převratu v roce 2014. Politika zastrašování, teroru a násilí nabývá stále masovější, hroznější, barbarské formy.

Chci zdůraznit, že víme, že většina lidí žijících na územích osvobozených od neonacistů, a to jsou především historické země Novoruska, nechce být pod jhem neonacistického režimu. V Záporoží, v Chersonské oblasti, v Lugansku a Doněcku viděli a vidí zvěrstva, která páchají neonacisté v okupovaných oblastech Charkovské oblasti. Dědici Banderových a nacistických trestatelů zabíjejí lidi, mučí je, házejí do vězení, vyrovnávají účty, zasahují, mučí civilisty.

V Doněcké a Luganské lidové republice, Záporožské a Chersonské oblasti žilo před vypuknutím nepřátelských akcí více než sedm a půl milionu lidí. Mnozí z nich byli nuceni stát se uprchlíky, opustit své domovy. A ti, kteří zůstali – asi pět milionů lidí – jsou dnes vystaveni neustálé dělostřelecké a raketové palbě neonacistických militantů. Zasahují nemocnice a školy, organizují teroristické útoky proti civilistům.

Nemůžeme, nemáme žádné morální právo vydat nám blízké lidi na roztrhání katy, nemůžeme neodpovědět na jejich upřímnou touhu určit si svůj osud. Parlamenty lidových republik Donbass, jakož i vojensko-civilní správy Chersonské a Záporožské oblasti se rozhodly uspořádat referenda o budoucnosti těchto území a obrátily se na nás, Rusko, se žádostí o podporu takového kroku.

Dovolte mi zdůraznit, že uděláme vše pro to, abychom zabezpečili bezpečné podmínky pro konání referend, aby lidé mohli projevit svou vůli. A podpoříme rozhodnutí o jejich budoucnosti, které učiní většina obyvatel Doněcké a Luhanské lidové republiky, Záporožské a Chersonské oblasti.

Drazí přátelé!

Dnes naše ozbrojené síly, jak jsem již řekl, operují na linii dotyku, která přesahuje tisíc kilometrů, konfrontují nejen neonacistické formace, ale vlastně celou vojenskou mašinérii Západu.

V této situaci považuji za nutné učinit následující rozhodnutí – je plně adekvátní hrozbám, kterým čelíme – a to: chránit naši vlast, její suverenitu a územní celistvost, zajistit bezpečnost našeho lidu a lidu na osvobozených územích, považuji za nutné podpořit návrh ministerstva obrany a generálního štábu o provedení částečné mobilizace v Ruské federaci.

Opakuji, hovoříme o částečné mobilizaci, to znamená, že branné povinnosti budou podléhat jen občané, kteří jsou momentálně v záloze, a především ti, kteří sloužili v ozbrojených silách, mají určité vojenské speciality a relevantní zkušenosti.

Ti, kdo jsou povoláni do vojenské služby, absolvují před odesláním k jednotkám dodatečný vojenský výcvik, přičemž zohlední zkušenosti ze speciální vojenské operace.

Vyhláška o částečné mobilizaci je podepsána.

V souladu se zákonem o tom budou dnes oficiálně informovány komory Federálního shromáždění – Rada federace a Státní duma.

Mobilizační aktivity začnou dnes, od 21. září. Nařizuji vedoucím regionů, aby poskytli veškerou potřebnou pomoc při práci vojenských komisariátů.

Chtěl bych zdůraznit, že ruští občané povolaní do vojenské služby mobilizací dostanou postavení, platby a všechny sociální záruky vojenského personálu sloužícího na základě smlouvy.

Doplním, že vyhláška o částečné mobilizaci počítá i s dalšími opatřeními ke splnění obranného řádu státu. Vedoucí podniků obranného průmyslu jsou přímo zodpovědní za řešení úkolů zvyšování výroby zbraní a vojenského materiálu a nasazování dodatečných výrobních kapacit. Na druhé straně, všechny otázky materiální, zdrojové a finanční podpory pro obranné podniky musí vláda okamžitě vyřešit.

Drazí přátelé!

Západ ve své agresivní protiruské politice překročil každou hranici. Neustále posloucháme výhrůžky vůči naší zemi, našim lidem. Někteří nezodpovědní politici na Západě hovoří nejen o plánech zorganizovat dodávky dalekonosných útočných zbraní na Ukrajinu – systémů, které umožní údery proti Krymu a jiným regionům Ruska.

Takové teroristické útoky, a to i s použitím západních zbraní, se již uskutečňují na pohraniční osady v regionech Belgorod a Kursk. V reálném čase, pomocí moderních systémů, letadel, lodí, satelitů, strategických dronů, NATO provádí průzkum v celém jižním Rusku.

Ve Washingtonu, Londýně, Bruselu přímo tlačí na Kyjev, aby přesunul vojenské operace na naše území. Už se neskrývají a říkají, že Rusko by mělo být poraženo všemi prostředky na bojišti, po kterém by následovalo zbavení politické, ekonomické, kulturní, obecně jakékoli suverenity, s úplným drancováním naší země.

Rozjelo se i jaderné vydírání. Hovoříme nejen o západem podporovaném ostřelování jaderné elektrárny Záporoží, které hrozí jadernou katastrofou, ale také o vyjádřeních některých vysokých představitelů předních států NATO o možnosti a přípustnosti tzv. použití zbraní hromadného ničení proti Rusku – jaderných zbraní.

Těm, kteří si dovolí taková prohlášení o Rusku, bych rád připomněl, že i naše země má různé prostředky ničení a pro některé složky i modernější než země NATO. A pokud bude ohrožena územní celistvost naší země, určitě využijeme všech prostředků, které máme k dispozici, k ochraně Ruska a našich lidí. Není to bluf.

Občané Ruska si mohou být jisti, že územní celistvost naší vlasti, naše nezávislost a svoboda bude zajištěna, to ještě jednou zdůrazňuji, všemi prostředky, které máme k dispozici. A ti, kdo se nás snaží vydírat jadernými zbraněmi, by měli vědět, že větrná růžice se může otočit i jejich směrem.

Je v naší historické tradici, v osudu našich lidí, zastavit ty, kteří usilují o světovládu, kteří hrozí rozkouskováním a zotročením naší vlasti, naší vlasti. Uděláme to teď a tak to bude.

Věřím ve vaši podporu.“

Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (50 votes, average: 4,66 out of 5)
Loading...
https://pravyprostor.net/wp-content/uploads/2022/05/JAROBANNER2.jpg
37 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)