20.12.2020
Kategorie: Exklusivně pro PP, Společnost

Výzkum firmy Pfizer prokázal, že Covid-19 je zcela nevýznamné onemocnění

Sdílejte článek:

MICHAL BRAND

Pfizer testoval svoji vakcínu proti Covidu-19 na 44 000 dobrovolnících. Z nich dostala polovina placebo, polovina vakcínu. (Skoro bych napsal, že polovina dostala „placebo-placebo“ a polovina „placebo-vakcínu“).

Ze všech 44 tisíc dobrovolníků jich následně nejméně 7 dnů po druhé dávce „dostalo Covid-19“ celkem 170. Nevíme, zda šlo o skutečný Covid-19, diagnostikovaný na základě vyšetření a lékařského stanovení diagnózy, nebo zda jde o „Covid-19“ na základě pofiderních PCR testů. Ale to je jen drobný detail. Klidně připustím, že šlo ve všech případech o nemoc diagnostikovanou lékařsky a ne o označení zdravé osoby za „nakaženou“ pofiderním PCR testem.

Zdroj dat o výsledcích „testů“ „vakcíny“ Pfizer:

Testování vakcíny firmy Pfizer tato firma prováděla v období 27.července až 14.listopadu.

Celkem tedy 80 dní.

Předpokládám, že jak placebo-dobrovolníci, tak vakcína-dobrovolníci žili zcela normálně, bez jakýchkoli neobvyklých omezení po aplikaci placeba/vakcíny (žádný přesun do bunkru, do – obrazně řečeno – inkubátoru). Jinak by šlo o zcela neprůkazné a bezcenné – a přímo bych řekl vědomě zfalšované – výsledky testování „vakcíny“.

Ze skupiny 22 000 + lidí, kteří dostali pouhé placebo, se následně virus vyskytnul u celkem 162 lidí.

Očkování prý má chránit proti Covidu-19 stejně dlouho jako prodělaná nemoc (jak tvrdí např. Prymula). Sice je to nesmysl, ale klidně to připustím pro tuto úvahu.

Podle jiných agitátorů vakcinace proti Covidu, bude vakcína chránit rok. Nebo půl roku. Tak tedy klidně připustím rok.

Z testování 44 000 dobrovolníků firmou Pfizer tedy vyplývá, že pokud se člověk nedá vůbec proti Covidu očkovat, pak má v kalendářním roce (po který, připusťme to, má vakcína účinnost) pravděpodobnost „nákazy“ virem SARS-CoV-2 zhruba 3,69%.

Pozn.: 162 děleno 22 000, to děleno 80 (počet dní sledování dané skupiny), krát 365 dní v kalendářním roce.

Víme, že 80% „nakažených“ je asymptomatických, tedy nemají žádné zaznamenání-hodné příznaky nemoci.

Takže neočkovaný člověk má pravděpodobnost, že dostane virus a bude mít zaznamenání hodné příznaky nemoci s pravděpodobností zhruba 0,73%.

Víme, že zhruba desetina případů onemocnění je vážných, pokud jsou započítány i lidé z vysoce rizikových skupin. (Mezi zdravou populací do 70 let věku jde o setiny vážných případů ze všech nemocných, tedy cca tisíciny ze všech „nakažených“.)

Takže neočkovaný člověk má pravděpodobnost zhruba 0,073%, že onemocní Covidem-19 a bude mít vážný průběh.

(Fakticky mnohem menší, po zohlednění toho, že drtivou většinu vážných průběhů nemoci Covid-19 představují vysoce rizikové skupiny s řadou jiných komorbidit, od obezity, silné cukrovky až po vážné rakoviny, často rakoviny v terminální fázi. Tyto skupiny jsou ale ohroženy vždy a prakticky jakýmkoli virem nebo dalším onemocněním. Lidé ve velice vážném stavu mohou snadno zemřít i „na“ obyčejný virus, který jinak způsobuje „obyčejnou“ rýmu.)

Takže v České republice v kalendářním roce z 10 000 000 obyvatel (pokud odhlédneme od rizikových skupin) zhruba 7 300 lidí. To je tedy celoročně v průměru – při 14-denní léčbě – cca 284 pacientů v nemocnicích. A to včetně vysoce rizikových skupin lidí, kteří jinak mají vážné stavy i při „nákaze“ kterýmkoli jiným virem, než je SARS-CoV-2.

Lidé s vážnými komorbiditami představují cca 94% všech úmrtí „na Covid“ (dle dat americké agentury CDC).

Takže mezi zdravou populací mimo vysoce rizikové skupiny je riziko vážného průběhu nemoci Covid-19 bez jakéhokoli očkování zhruba 0,0044%. Pokud nejste rizikovou skupinou (nemáte např. vysoký věk, obezita, silná diabetes, rakovina, AIDS apod.) pak bez jakéhokoli očkování máte riziko nákazy a vážného průběhu nemoci Covid-19 cca 44 deseti-tisícin procenta.

Mezi zdravou populací bez vážných komorbidit by tak bez jakéhokoli očkování proti Covidu hrozilo riziko vážného průběhu nemoci cca 443 lidem ročně. 443 lidem z 10 000 000. Pravděpodobnost vážného zranění při pádu ze žebříku nebo škobrtnutí na chodníku je vyšší, protože v ČR jen počet úmrtí na podobné příčiny je na úrovni 200+ lidí každý rok (počet vážných zranění tak bude minimálně dvojnásobný).

Mé poděkování patří firmě Pfizer za její výzkum, který – ač to asi firma Pfizer neměla v úmyslu – nade vši pochybnost potvrdil, že riziko nemoci Covid-19 je hluboce pod úrovní běžných viróz.

Ledaže by tedy Pfizer data z testů falšoval. Nebo nějak špatně zapsal. Ale to by jistě neudělali, že? 

Redakce
Sledujte PP

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (30 votes, average: 4,77 out of 5)
Loading...