29.4.2024
Kategorie: Ze světa

Ukrajinským mužům už v cizině nevydávají pasy

Sdílejte článek:

VK

Na ukrajinském konzulátu ve Varšavě vznikl okupační tábor Ukrajinců, kterým nechtějí vydat již vyrobené a nachystané nové pasy! Ukrajinská armáda již začala do zákopů povolávat i mentálně postižené Ukrajince! A Česko už má plán pro případ války, týká se to i civilistů, uvedla mluvčí GŠ AČR pro TV Nova! Příprava mediálního narativu pro válku s Ruskem začala!

Situace v Evropě pár dní před oslavami 79. výročí porážky nacistického Německa ve II. sv. válce začíná opravdu eskalovat, protože ukrajinská média začínají nepokrytě a vlastně již otevřeně naznačovat, že minulý víkend schválená zbrojní a finanční pomoc Ukrajině ze strany amerického Kongresu vlastně neřeší Ukrajině vůbec nic, protože nedostatek zbraní a munice je vlastně v této chvíli ten nejmenší problém.

Ukrajině totiž chybí vojenský personál, nemá prostě vojáky. S tím souvisí postup ruských vojsk podél celé fronty, protože nedostatek personálu AFU nedokáže udržet opevněné ukrajinské linie zákopů, po jejichž opuštění již žádné další a vzadu připravené zákopové linie neexistují. S tímto scénářem průlomů ukrajinských opevněných linií ve směrech Avdějevka, Bachmut, Uhledar a Kupjansk se nikdy nepočítalo.

V této situaci potřebuje Ukrajina hlavně dodávku vojáků a Evropská unie spolu s NATO s hrůzou zjišťují, že se blíží rozmístění vojsk NATO na Ukrajině, že se tomu nedá předejít. Ukrajince není možné z EU deportovat, protože to neumožňují mezinárodní normy, nelze totiž vyhostit osobu do země jejího původu, pokud v té zemi vypukla válka. Takže Ukrajina se rozhodla své občany v cizině terorizovat a zakázala ukrajinským konzulátům, aby Ukrajincům mužského pohlaví ve věku od 18 do 60 let poskytovaly konzulární služby.

Tím se myslí služby jako je třeba vydávání nových cestovních pasů. A na ukrajinském konzulátu ve Varšavě je doslova Boží dopuštění, protože od 23. dubna tam kempují Ukrajinci, kteří nechtějí budovu opustit bez cestovních pasů, pro které si přijeli na základě výzvy, že mají pasy připraveny. Jenže, 23. dubna přišel z Kyjeva příkaz, že konzuláty nesmí už těmto Ukrajincům žádné pasy vydat [1].

Ukrajince nelze na Ukrajinu vrátit násilně proti jejich vůli, ale lze je k tomu donutit metodami Norimberských zákonů

Polsko proto oznámilo [2], že v zásadě pomůže Kyjevu s návratem ukrajinských uprchlíků v Polsku na Ukrajinu, aby mohli být mobilizováni, jenže Varšava jedním dechem připomíná, že z této pomoci je vyjmuta možnost deportace, protože násilné odsunutí Ukrajinců z Polska na Ukrajinu je podle mezinárodního práva naprosto vyloučené, protože na Ukrajině je vyhlášený válečný stav a podle mezinárodního práva a jmenovitě Vídeňské konvence a rovněž podle tzv. Dublinského protokolu nesmí žádná země na světě deportovat nebo vyhostit žádnou osobu do země, kde probíhá válka.

A to proto, že všechny takové osoby mají status válečných uprchlíků, a platí to i pro osoby, které status nemají. Nelze totiž na Ukrajinu deportovat nebo vyhostit ani ty Ukrajince, kteří nepožádali o uprchlický status, protože byli na území EU již před vypuknutím války. Podle Vídeňské konvence totiž nelze občana, v jehož vlasti vypukla válka, případně je v ní vyhlášen válečný stav, proti jeho vůli vyhostit zpátky do jeho země.

Dav Ukrajinců na konzulátu ve Varšavě

Polská vláda tak společně s Pobaltskými státy chce Ukrajince k návratu donutit pomocí ústrků a nátlaku, např. odebráním nároku na sociální dávky. Jenže tohle právě zrovna moc fungovat nebude, protože Ukrajinci v EU fakt makají a na sociálních dávkách nejsou existenčně závislí. Pozor, to neznamená, že by dávky nepobírali, pokud na ně mají nárok, ale pokud o ně přijdou, nedostanou se do situace, že by je to donutilo vrátit se na Ukrajinu, kde by je čekala okamžitá mobilizace, odsun na frontu, a na té frontě by je potom čekala smrt a následný proces mogilizace.

Samozřejmě, že polská vláda může přitvrdit a může zakázat práci všem Ukrajincům, kteří nebudou mít platný cestovní pas. V podstatě by šlo o novodobé Norimberské zákony proti všem ukrajinským mužům v EU mezi 18 a 60 lety věku. A protože Ukrajina přestala 23. dubna poskytovat konzulární služby všem ukrajinským mužům v zahraničí ve věku od 18 do 60 let, tak je jasné, že některým Ukrajincům prostě pasy propadnou a potom nebudou mít platný doklad.

Poláci a pobaltské státy chtějí vypudit ze svých zemí Ukrajince formou útisku, aby je donutili k návratu na Ukrajinu a k mobilizaci

V tomto okamžiku by se mohlo stát, že bez platného pasu by mohl být vydán příkaz, že zaměstnávat Ukrajince bez platného pasu Ukrajiny je zakázáno. Ovšem většina těch Ukrajinců již má nějaký doklad EU, obvykle jde o mezinárodní doklad uprchlíka, a rovněž mají doklad o přechodném či trvalém pobytu. Zakázat jim práci by bylo po právní stránce na hraně s Chartou lidských práv, v podstatě by šlo o genocidu, tedy o vyčlenění skupiny osob mimo veškeré nároky na funkce státu, a to s cílem vypudit je ze země podobně, jako o totéž usilovaly Norimberské zákony v Německu v roce 1935.

Paradoxně by se to totiž v ničem nelišilo od Norimberských zákonů, které měly za úkol vypudit a vyhnat z Německa všechny Židy, a to pomocí ústrků a úplného vyčlenění ze společenského života, ze služeb a základních funkcí státu. Je neuvěřitelné, že 79 let po válce chce polská vláda společně s nácky z Estonska, Lotyšska a Litvy donutit Ukrajince k odchodu ze svých zemí za pomoci ústrků a znemožňování normálního života. Nemusíme mít v lásce Ukrajince, ale tohle je normálně svinstvo a zvedá se mi z toho žaludek.

Zamknuté dveře pasového oddělení na konzulátu v Kyjevě. Konzulát čelí návalu Ukrajinců, kteří odmítají odejít

Nejprve vítali Ukrajince s otevřenou náručí, přijímali úplně všechny Ukrajince. Uběhly více jak 2 roky od počátku války, ukrajinská peremoga se nekoná a najednou ukrajinská AFU, která v polovině roku 2022 měla mnohokrát více mužů než Ruská armáda na Ukrajině, už nemá k dispozici lidi, akutně postrádá nové vojáky, a tak došlo k přijetí nového mobilizačního zákona.

A tento zákon v podstatě jen legalizuje to, co se už děje na Ukrajině delší čas. Ukrajinské vojenské odvodové komise (TCC) totiž posílají na frontu už i takové osoby, které by tam normálně neměly nic pohledávat. Na sociální sítě uniklo video z ukrajinských zákopů, které zachycuje ukrajinského vojáka, jak si dělá legraci z mentálně postiženého Ukrajince, který byl mobilizován na frontu jako schopný vojenské služby bez výhrad. Šokující video vlastně pouze odhaluje zoufalství kyjevského režimu, který již nemá odkud brát vojáky.

VIDEO: Mentálně postižený ukrajinský mobík, kterého sebrala hlídka TCC a poslali ho na frontu

Mentálně postižený voják zcela jasně netuší a neví, kde se nachází a v jaké situaci se nachází. Jakmile se dostane na bojové pozice a do jeho blízkosti dopadne první dělostřelecký granát, tak zpanikaří a nebude vědět, co se děje. Nebude chápat situaci. Zrůdnost kyjevského režimu spočívá v tom, že může jít o plán, jak se zbavit invalidů na Ukrajině, postižených osob, prostě je to součást plánu, jak snížit státní výdaje na důchodce, invalidy a postižené lidi. Čím více takových lidí bude odveleno na frontu, tím menší náklady po válce bude mít Ukrajina s mandatorními výdaji, ať už Ukrajina skončí po válce jakkoliv a v jakékoliv podobě.

Situace je prostě pro Ukrajinu kritická a ve chvíli, kdy Kyjev povolává do zbraně i mentálně postižené osoby, tak je jasné, že je konec. A pokud Západ bude chtít konec oddálit, bude muset Ukrajině poskytnout své vlastní vojáky. Není proto divu, že česká TV Nova uveřejnila článek [3], který lze považovat za programovací agendu válečných jestřábů v ČR a ministryně války Jany Černošenkové. Tisková mluvčí Generálního štábu AČR Magdalena Dvořáková totiž uvedla, že Česko už má plán pro případ války, a bude se to týkat i civilistů. Vůbec poprvé na českém mainstreamu bylo přiznáno, že genštáb již připravil plán na případnou válku NATO s Ruskem. V článku jsou uvedeny zásadní odstavce, které si zaslouží plnou citaci:

Česko má plán pro případ války s Ruskem – TV Nova

Evropa se připravuje na válku. Kvůli sílící agresivitě ruské politiky evropské státy posilují arzenály svých armád, ale i počty vojáků, kteří budou v případě nutnosti bránit svou vlast. Jinak tomu není ani v Česku. Armáda České republiky má pro tyto případy připravené plány, které mají zapojení Česka do války usnadnit. Pokud by tedy došlo na nejhorší, proběhlo by povolávání vojáků do služby přesně podle předem daného postupu.

Pořadí povolávání k výkonu mimořádné služby je jasně stanovené zákonem. Nejprve by byli povolání vojáci z povolání, následně vojáci v aktivní záloze na vojenském cvičení či ve službě v operačním nasazení a až potom ostatní vojáci v záloze, a to dle potřeb ozbrojených sil,” uvedla mluvčí Generálního štábu Armády ČR Magdalena Dvořáková.

Pokud by byl napaden členský stát NATO, vyslala by česká armáda také své jednotky. K rozsáhlé mobilizaci civilního obyvatelstva by ale nedošlo a zůstalo by pouze u těch, kteří už členy ozbrojených sil jsou. “Armáda je zavázána plnit své spojenecké požadavky. Na území třetích států by nikdy nepůsobila samostatně, ale v uskupení společně s jednotkami dalších členů NATO,” vysvětlila Dvořáková.

V případě přímého napadení Česka Ruskem či kterýmkoliv jiným státem by ale situace byla odlišná. Tehdy by česká armáda skutečně mohla povolat do služby i civilní obyvatelstvo, které není v zálohách. To ale neznamená, že by všichni mobilizovaní šli na frontu.

Místo toho by armáda lidem vybírala úkoly, které pro ně jsou vhodnější. “Civilní populace bez předchozího výcviku bude vybírána na základě potřeb ozbrojených sil. Ministerstvo obrany by rozhodovalo podle údajů vedených o občanech v informačních systémech veřejné správy. Vyhledávalo by tak osoby, které svou civilní odborností mohou být prospěšné v mimořádné službě, například řidiči, logisté a zdravotníci,” dodala Dvořáková.

Někteří civilisté budou mít výjimku i tak. Zproštění mimořádné služby platí pro lidi, kteří pracují v úřadech a organizacích nezbytných pro chod státu, pro chod národního hospodářství, v úseku požární ochrany nebo zabezpečení nezbytné ochrany obyvatel.

Citované odstavce z článku na TV Nova si pozorně přečtěte. Mluvčí GŠ AČR tvrdí, že k mobilizaci by došlo v případě napadení České republiky. Pokud by došlo k napadení jiného státu NATO, tato mobilizace by se prý neodehrála, protože by došlo jen na vyslání českých vojáků na pomoc napadené zemi NATO. Jenže, v této odpovědi tiskové mluvčí je ukrytá časovaná bomba. A jestlipak víte, v čem je ukryta? Ano, je ukryta v detailu, KDO bude rozhodovat o tom, jestli ČR byla nebo nebyla napadena?

Mobilizace v Česku by byla otázkou několika minut, pokud by začaly dopadat ruské rakety na cíle v Polsku

Bude o tom rozhodovat Fialova vláda, nikdo jiný! A když si vzpomenete, co křičel na tiskové konferenci 24. února 2022 Petr Fiala za slova, že “Jsme ve válce!” a musíme bojovat, tak si snadno domyslíte, kolik hodin by trvalo, než by byla vyhlášena mobilizace v ČR. Úplně náhodou by třeba vyletěl v ČR do povětří nějaký muniční sklad a ihned by se řeklo, že Rusko zaútočilo na ČR! A vlastně by to asi nebylo ani potřeba, protože pokud by vypukl střet s NATO, na ČR by dopadly operačně-taktické rakety z Kaliningradské oblasti.

Náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka

Tyto články v médiích jsou samozřejmě přípravou mediálního narativu pro vojenské operace proti Rusku, které se odehrají v první fázi na Ukrajině v rámci tzv. Mírové mise, která je v podstatě nevyhnutelná v této situaci. Bez vojenské pomoci západu se totiž ukrajinská fronta do konce tohoto roku úplně zhroutí a Ukrajina válku prohraje. Ale tady nejde o porážku Ukrajiny, ale o porážku kolektivního Západu. Porážka Západu bude po celém světě interpretována jako konec a zánik systému Pax Americana po II. sv. válce.

Dojde poté k nastartování dumpingu dolarových rezerv a k odchodu od amerického dolaru, ale rovněž i od eura. Kolaps západních velmocí by nabral dominový efekt. A právě Londýn a jeho sionistické kanceláře chtějí tomuto scénáři zabránit, a to i za cenu jaderné konfrontace Západu s Ruskem na území Evropy. Taková je nastoupená cesta iterace, ve které se nacházíme. Stopku tomuto procesu může dát jen Donald Trump, jehož zvolení vyvolá občanskou válku v USA, takže kolektivisté nebudou mít sílu na válku s Ruskem v Evropě. Jinými slovy, buď padnou USA, anebo padne Evropa. Takto jsou nyní rozdány karty od globálního prediktora.

-VK-

Redakce

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 votes, average: 4,64 out of 5)
Loading...
16 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)