Petříček mlčí, vláda mlčí, což je špatně

Sdílejte článek:

RUDOLF MLÁDEK

MLADEKRBlíží se nám další z „ Paktů o přistěhovalectví a azylu“. Západní část EU se stále snaží vnutit té východní skupině států v EU hordy propašovaných migrantů, a to prý pro dobro těchto států. Jde o EU nevyslovenou stanovenou nutnost vymýtit původní evropské národy a vytvořit jeden Evropský národ. V očích současné EU totiž evropské národy představují jakousi nežádoucí sektu a tu je nutné potlačit všemi prostředky. Ponechme na každém, jak tuto „progresivní politiku“ hodnotí.


Komisařka pro vnitřní věci Ylva Johansson 24. září 2020 řekla: „Imigrace je součástí toho, proč náš kontinent prosperuje. Do Evropy směřuje hodně imigrantů a my je potřebujeme. My tyto lidi potřebujeme. Naše společnost stárne. Musíme však vytvořit nové cesty umožňující legální imigraci. Nejen pro kvalifikované pracovníky, ale také pro průměrnou nebo nízko kvalifikovanou pracovní sílu, která chce přijít do Evropské unie….“

Výrok Ylvy Johansson si zaslouží pozornost. Poprvé musíme přiznat, že evropský kontinent stárne, ale bylo by dobré, kdyby tato madam neházela všechny do jednoho pytle a přiznala, ve kterých zemích se tak děje a proč. Aby se třeba stárnutí Německa neřešilo přísunem migrantů do Maďarska.

Podruhé opět jsme u toho, že EU a Johansson není výjimkou a používá tu otřepanou lež, že Evropská unie se rovná Evropa. Asi jako když nacisté tvrdili, že Němci jsou nadřazený národ. Obě lži byly a jsou dodnes směšné. Je obecně známo, že migranti jsou pašováni pouze do Evropské unie, nikoliv do Evropy jako kontinentu. A protože pašeráctví a obchod s lidmi je odporný, stejně jako kdysi bylo odporné otroctví, snaží se EU tomuto špinavému obchodu dát zdání legality. Dost pofidérní a pošetilá snaha.

Potřetí Johansson generálně tvrdí, že migranti jsou přínosem v EU a podílejí se na její prosperitě. To nepochybně u určité části platí, ale nemalá část představuje nejenže trvalou spotřebu, ale dokonce i sociální problém doplněný náboženským napětím. Tvrdit v absolutní rovině, že migranti jsou přínosem je lež, ostatně nikdo odborně nevyvrátil tvrzení Thila Sarrazina, německého politika, bývalého ministra financí spolkové země Berlín a člena představenstva Spolkové banky, který v knize „Německo páchá sebevraždu“ prokazoval pravý opak, tedy že migranti přínosem nejsou.

Počtvrté:„Musíme však vytvořit nové cesty umožňující legální imigraci“ hlásá Johanson, opět jakýsi nový „životní prostor“ tentokráte pro migranty. Ale kdyby tato madam nechala o tomto názoru provést v EU referendum, nepochybně by se přijímá dalších migrantů v řadě států dočkalo odmítnutí.
Paní Johansson nám vnucuje svou představu, ale nejenže ji do její funkce nikdo nezvolil, ale dokonce se z ní nikomu ani nezpovídá. Není divu, že tohle jednání vyvolává tolik negativních příměrů ve všech kritických komentářích, zleva i zprava.

Popáté Johansson nepokládá nemalou skupinu Vietnamců, žijící v České republice, za ty „žádoucí migranty“ a stejně tak nepokládá mnoha set tisícovou skupinu Ukrajinců, žijících v ČR, za „žádoucí migranty, kteří nezřídka plní to její směšné přání o „nízkokvalifikované“ pracovní síle. Ale o tom všem migrace do EU je a Bruselští papaláši se záměrně tváří, že tito lidé je nezajímají. Proč ne? A jak zapadá požadavek EU na nízkokvalifikovanou sílu do plánů, jak se EU stane centrem světového technologického pokroku? To bylo řečí….

Johansson je stejně tak pokrytecká, prolhaná a manipulující jako celá Evropská komise a je to fakt, se kterým by měla česká vláda pracovat a v případě otázek migrace především ministr zahraničí Petříček (ČSSD). Jenomže neslyšíme nic, jenom prázdné ticho. Neslyšíme žádné vládní argumenty, které by výroky Johanssonové uváděly na pravou míru, neslyšíme žádná vládní ekonomická zdůvodnění, proč si má ČR právo vyhradit v této věci svůj přístup.

Budiž Petříčkovi malou omluvou, že Soudní dvůr EU nepřiznal ČR ani právo stanovit si pravidla „veřejného pořádku“, ačkoliv mezinárodní právo tak jednoznačně a bezvýhradně umožňuje. Pokud se nejvyšší soudní moc EU stala Urválkovským soudem, potom o to více by měl Petříček, potažmo česká vláda, sdělovat svým občanům, jaké hodlá podniknout kroky proti scestné ideologii Johanssonové a nesmyslným plánům EU vůbec. Snad na to v přicházejícím Novém roce najde odvahu.

Pozn. Josef Urválek byl český komunistický prokurátor, později soudce. Je známý jako fanaticky hovořící prokurátor z vykonstruovaných procesů v 50. letech 20. století, zejména s Miladou Horákovou. Neblaze proslul jako jeden z nejkrutějších a nejbezohlednějších. (Zdroj: wikipedie).

Redakce
Sledujte PP

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (31 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...