10.10.2022
Kategorie: Ekonomika, Exklusivně pro PP

Odstranění závislosti na ruském plynu je draze placeno a přitom Nord Stream funguje

Sdílejte článek:

JANE KAUFMAN

Ministr průmyslu a obchodu, Jozef Síkela se pochlubil, že Česká republika zásoby plynu na 89%. Člověk by se málem zaradoval, ale úsměv mu ztuhne, když slyší pokračování této zprávy, protože ten plyn je jednak z Norska a také tekutý plyn (LNG) z Belgie, což je buď americký, nebo rusko-čínský. Takže každý z nich je pětkrát dražší než ruský plyn.

Takové hospodaření je ukázka naprosté neschopnosti. Myslím, že kdyby se nám podařilo vzkřísit k životu nějakého Neandertálce, z doby kamenné, že by si vedl lépe než tito odborníci. A to byl pan Síkela původně investiční bankéř – oh, Velvary, kde jsou mé tolary?

Náměstek Ministra, Petr Třešňák se s nadšením vyjádřil, jak úžasně teď ministerstvo šetří energií. Kanceláře jsou vytopeny na 19-21°C, záchody, sklady a chodby nejsou vytápěny vůbec. Jako ve středověku! Nemůžeme se ale divit, pan Třešňák patří ke straně Pirátů, která je tak zaslepena vlastní agendou, že nechápe svět kolem sebe. Takže ani neví, že při tak nízké teplotě lidem bez pohybu, sedícím v kancelářích, tuhnou prsty, myšlení je zpomalené a nemohou se patřičně soustředit na práci. Postupně se dostaví nemoci, bolesti v zádech, píchání v kolenou, kašel a jiné. Vdechování studeného vzduchu ohrožuje plíce a vede k zápalům plic.

Zima je obrovský stresor a dokáže vyprodukovat celou škálu nebezpečných nemocí. Světově známý vědec a odborník na vliv stresu, který mimochodem studoval v Praze, Hans Selye, zjistil, že při 19°C mohou někteří lidé i zmrznout. Jestli tomu nevěříte, přečtěte si jeho knihy.

Ti, kterým nízké teploty nevadí, mají možná slabou horečku, na kterou jsou tak zvyklí, že ji ani nevnímají. Jsou to tak zvaní otužilci a lidé toho druhu mají vesměs ohrožené srdce.

Na nevytápěných záchodech a jinde, kde se nachází radiátory ústředního topení, nebo tekoucí voda, tyto mohou zamrznout, trubky popraskají a oprava je pak mnohem dražší, než co bylo ušetřeno na otopu.

Legalizovaná loupež

To není obchod, to je loupež. Německý Ministr ekonomie, Robert Habeck prohlásil, že některé přátelské země čítají astronomické ceny za plyn a za ropu a přitom tyto produkty levně kupují odjinud. Jako na příklad Indie, ta nakupuje v Rusku a stejně tak Čína a obě země přeprodávají suroviny Evropě. Stejně tak americký plyn, ten je mnohem dražší, než za co by ho mohli prodávat v Americe, kde byly vždycky ceny plynu státem hlídány.

Jak již bylo psáno dříve, Alex Krainer, majitel finanční firmy z Monaka vyjevil, že Američané naloží celou loď tekutým plynem za 60 milionů dolarů a v Evropě ji prodají za 275 milionů. A kdo platí tu nehorázně vysokou cenu? No přece všichni Evropané!

Však se taky americký Ministr státu Antony Blinken prořekl, když prohlásil, že: „(zničení ruských plynovodů) je skvělá příležitost jak jednou a provždy odstranit závislost na ruské energii a odebrat Vladimírovi Putinovi možnost dělat z energie zbraň, za účelem prosazování jeho imperialistických plánů.“

Jednak Putin nedělal z energie zbraň. Tu zbraň z ní úspěšně vytvořila Evropská unie, popichována Amerikou, když uvrhli sankce na málem všecko, co má nějaký název. K tomu se mluvčí ruského Ministerstva zahraničí, Maria Zacharova vyjádřila, že Rusko a před ním Sovětský svaz dodávali plyn do Evropy bez přerušení celých 50 let. Řekla, že „Lži z Washintonu pouze potvrzují jejich kriminální manipulaci celé záležitosti.“

Podle Zacharové, Blinken se takto vyjádřil při rozhovoru s kanadskou Ministryní státu, Melanie Joly, kdy otevřeně a bez nejmenšího zahanbení diskutoval možné důvody pro zničení ruské infrastruktury Spojenými státy a jejich NATO pomahači. Když byl tázán jaké následky Evropa ponese, v případě, že se Nord Stream (dále: NS) potrubí nepodaří opravit, Blinken odvětil, že US již podstatně zvýšily výrobu tekutého plynu a zpřístupnili ho nákupčím v EU.

Nechtěli být závislí na Rusech a to se prodraží

Evropané nechtěli být závislí na Rusech, kteří nikdy žádnou dodací smlouvu neporušili a teď skončí tak, že budou závislí na amerických firmách, které provozují tak zvané „fracking.“ Německá organizace „Zukunft Gas“ najala Universitu v Kölnu na vypracování studie, jak asi by vypadala situace bez ruského plynu a při nákupu od jiných dodavatelů.

Studie zjistila, že v dlouhém běhu, dodávky z Norska, Azerbajdžánu, z Alžíru a odjinud nejsou schopny pokrýt požadavky evropského kontinentu. Výsledek tohoto nedostatku bude, že Evropa bude plně záviset na Spojených státech, které ji budou zásobovat frackovaným plynem, což bude velice drahé. Další přídavek k ceně bude zkapalňování tohoto plynu a jeho zplynování na místě doručení, což dodávky ještě víc prodraží.

V r. 2021 dodalo Rusko do Evropy 150 miliard m3 plynu skrze pozemní a podmořské plynovody a ještě 18 miliard m3 v tekutém skupenství, jako LNG. Když to srovnáme s Baltickým plynovodem, který vede z Norska do Polska, tento má nejvyšší roční kapacitu 10 miliard m3. Trans-Anatolský plynovod z Azerbajdžánu, skrze Turecko, může doručit 16 miliard m3 za rok a z toho si určitou část Turecko ponechá. Plyn z Alžíru, který jde TransMed potrubím, dodává 32 miliard m3 skrze Itálii a Medgaz může přispět dalšími 8 miliardami m3 ročně.

Jedině Spojené státy mohou vyrovnat rozdíl mezi tím, co Evropa potřebuje a co může získat z právě jmenovaných zdrojů. Samozřejmě, plyn z Ameriky půjde jako zkapalněný, což znamená, že bude velice drahý. Amerika tím získá asi 40% evropského trhu, což je přesně ta část, kterou dříve mělo Rusko. Takže namísto „závislosti“ na Rusku, které dodávky plynu nepodmiňovalo žádnými dalšími politickými a ekonomickými požadavky, bude Evropa plně závislá na Americe, která přídavné politické a ekonomické požadavky bude spolehlivě mít.

Tím bude nahrazen čert ďáblem, což nám zároveň ukazuje důvod, proč byl Nord Stream zničen.

Toto je ještě víc ohroženo skutečností, že Evropa není jediný odběratel zemního plynu. Je zde ještě celá Asie která je zásobována hlavně z Qataru, zatím co plyn z Nigerie, Israele, Egypta, Trinidadu a Senegálu představuje celkem malé procento.

Tím pádem, podle zmíněné studie z Kölnu, ceny za plyn zůstanou o 400% vyšší než byly před tím, než se Evropa smrtelně urazila a přestala kupovat ruský plyn. Svévolně odmítli dostávat 110 miliard m3 skrze NS1 a 2 za velmi nízké ceny a kvůli jejich nemoudré zarputilosti budou teď Evropané ještě víc ožebračováni vysokými cenami energie.

Ne že by to nebylo známo. Už President Putin sám varoval, že přijde zima a plyn nebude. A také řekl, co už všichni víme, že Amerika schválně natlačila EU do nesmyslných sankcí proti Rusku, protože potřebovali ruský plyn a ropu vyšachovat, aby mohli prodávat své vlastní produkty, za pětkrát vyšší cenu. Hloupá EU, která zřejmě neumí počítat ani na prstech, jim skočila na lep.

Není to všecko podivné?

NS1 a 2 plynovody byly zničeny teroristickým útokem záškodnických sil. Polsko zesabotovalo Jamal plynovod, Ukrajina se postarala o Užgorodskou větev, zvanou „Bratrství.“ Holandsko právě odebralo vývozní licenci TurkStream plynovodu, z důvodu sankcí proti Rusku. Sankce se vztahují i na údržbu a opravy potrubí, nákup materiálu k tomu potřebného a jakékoliv přídavné služby, včetně zákaznické podpory. TurkStream vede z Ruska, přes Černé moře do Turecka a odtud do jižní a jihovýchodní Evropy a doručoval 32 miliard m3 plynu ročně.

Německo se promptně zbavilo jaderných elektráren, aniž by za ně měli náhradu. Polsku bylo Evropskou unií již dříve přikázáno zavřít uhelné doly. Asi 6 francouzských jaderných reaktorů se záhadně porouchalo, všecky zaráz a potřebují náročnou opravu.

Je toho víc a jedna věc z toho všeho vysvítá zcela jasně, že sankce nebyly v žádném případě proti Rusku, ale byly proti Evropě a Evropanům. Veškeré evropské dodávky energie jsou záhadným způsobem sabotovány a je zde zřejmá snaha energeticky celý kontinent zničit. V létě si toho nikdo moc nevšímal, ale jak teď přituhne, to všecko bude s každým dnem větší a větší problém.

Někteří pochopili

Některé evropské národy začínají chápat, že sankce proti Rusku jsou doopravdy sankce proti nim. Jedním z nich je Rakousko, které je plně závislé na dodávkách ruského plynu. Nejmenovaný rakouský politik navrhl začít s Ruskem jednat. Řekl, že Rakousko by si mělo zachovat neutralitu a účinkovat jako organizátor diskuzí na zmírnění sankcí i přesto, že Moskva může na Ukrajině použít jaderné zbraně.

Je těžké určit, odkud přišlo to, že Rusové chtějí použít ve válce na Ukrajině jaderné zbraně. Vždyť i americká vláda přiznává, že nevidí žádné náznaky, že by se Moskva k něčemu takovému chystala. Pověst o jaderných zbraních začala u britské MI6 a určitě byl zapleten lhář Bellingcat.

Dodávky plynu do Itálie skrze Rakousko byly znovu spuštěny. Jejich zastavení bylo způsobeno novými nařízeními, ale Gazprom oznámil, že se tyto obtíže podařilo úspěšně vyřešit. Stejně tak byly vyřešeny komplikace na rakouské straně, rovněž způsobeny novými nařízeními.

Situaci zkomplikoval požadavek Ruska, které kvůli sankcím, uvaleným na ně Evropskou unií, začali požadovat platbu za dodávané suroviny pouze v rublech. A do těch zemí, které se sankcemi souhlasily, nejsou Rusové ochotni dodávat vůbec nic.

Bulharská vláda odstranila sankce na Rusko až do konce r. 2024, protože nutně potřebují pohonné látky. Tato změna dovoluje uzavírat obchodní smlouvy s Ruskem a kupovat ruské suroviny. Výjimka byla povolena kvůli tomu, aby nedošlo k přerušení veřejného života a zdraví bulharských občanů.

Dokonce i Evropská unie má v úmyslu zmírnit sankce na některé produkty. Jedná se hlavně o umělá hnojiva a cement, kromě jiných. Obrovské množství ruských hnojiv je kvůli sankcím drženo v evropských přístavech. Asi 300 000 tun bylo určeno pro chudé země světa, kterým Rusko nabídlo hnojiva bezplatně.

Uvolnění sankcí na vývoz obilnin a umělých hnojiv bylo odsouhlaseno a podepsáno již koncem července. Na základě této dohody mělo Rusko dovoleno dovážet potraviny a hnojiva na světové trhy. Ale Západ tuto dohodu nebral na vědomí a dovolil dodávky pouze státům Evropské unie. Rusko si neustále stěžovalo, že chudé africké národy, pro které byla většina jejich vývozu určena, budou hladem, což všichni, včetně OSN ignorovali.

Vyšetřování zločinného zničení plynovodů NS1 a 2

Švédsko a Dánsko společně vyšetřovali škodu na plynovodu, ale Rusku účast nepovolili. Jejich závěrečná zpráva potvrdila, že nešlo o žádnou nehodu, nebo náhodu, ale že se jedná o záměrný záškodnický čin. Mluvčí ruského Ministerstva zahraničí Maria Zacharova usoudila, že kvůli tomu, že odmítají svá zjištění s Ruskem i diskutovat, se zdá, že dobře ví, kdo je pachatel.

Kvůli nesmyslným sankcím není ani správce plynovodu, Nord Stream AG oprávněn provést prohlídku zničeného potrubí. Chybí mu k tomu patřičná povolení, jejichž vyřízení bude trvat 20 pracovních dnů. Sankce se vztahují na zasílání, kotvení, potápění, používání podmořských plavidel, geofyzikální mapování a mnoho dalšího.

Důvody pro zničení plynovodu a ‚quo bene‘ (kdo získává)?

Ekonom a profesor na Columbia Universitě, Jeffrey Sachs řekl v americké televizi, že věří, že Spojené státy, ve spolupráci s Polskem způsobily zničení plynovodů Nord Stream. Prohlásil, že si je vědom, že jeho názor není v souladu s tím, co tvrdí US a západní žurnalisté, kteří „nemají dovoleno něco takového říct.“

Profesor Sachs jmenoval hned několik důvodů pro jeho obvinění. Předně, existují důkazy, potvrzeny radarovými záznamy, že americké vojenské helikoptéry, které parkují v polském Gdaňsku, neustále oblétávaly místa, kde byla později potrubí zasažena. Jako další je Bidenova výhrůžka, že „ať tak či onak, my s Nord Streamem skončíme,“ nemluvě o prohlášení Ministra státu Blinkena na tiskové konferenci, kde řekl, že „toto je úžasná příležitost.“

Ron Unz, vydavatel internetového „Unz Review“ je toho názoru, že něco takového je vrchol amerického bezpráví. Podle něho se americká vláda obávala, že Německo, pod vlivem nedostatku energie a jiných surovin z Ruska, povolí nátlaku a rozhodne se s Rusy dále obchodovat. Velké demonstrace v Německu a v sousední České republice, které požadovaly odstranění sankcí, toto naznačovaly. Bylo uvažováno, že protesty nakonec prosadí svoje, takže bylo nutné tomu nějakým způsobem zamezit.

I když bylo potrubí zničeno v těch oblastech baltického moře, které patří Dánsku a Švédsku a kde NATO hlídá naprosto všecko, co se hýbe, přesto hlavní media ihned osočila ze sabotáže Rusko. Některé veřejné americké osobnosti z obou politických stran se nijak netajily svými názory a označily Washington za nejpravděpodobnějšího pachatele.

Ron Unz se obává, že sabotáž NS1 a 2 se může stát jakýmsi vzorem pro další případné sabotáže. Je to snad největší vojenský útok v historii na civilní infrastrukturu v mírových dobách. Po celém světě je obrovské množství civilní infrastruktury podobného druhu, která je velice zranitelná. Jestli se některé země rozhodnou – z jakéhokoliv důvodu – tuto ohrozit, pak na to můžeme všichni pouze doplatit.

Ta hlavní oběť zde je Německo, což je americký spojenec. NATO horlilo v tisku, že něco takového je válečný útok a je odhodláno vyhlásit těm, kteří to způsobili válku. Takže nejspíš budou muset vyhlásit válku Spojeným státům a také Polsku. Už z toho důvodu je naprosto nutné odhalit skutečné viníky a tvrdě je potrestat.

Jiná teorie na téma kdo to spáchal

Zpravodaj Thomas Röper si rovněž myslí, že v útoku na NS mají prsty Spojené státy a Polsko. Jeho teorie je založena na skutečnosti, že již v r. 1940 založila Británie jednotku zvláštních potápěčů, nazvanou „Special Boat Services,“ (SBS). Byli to velice zkušení a dobře vycvičení vojáci, kteří prováděli sabotáže ve vodě i na souši. Dokázali pokládat výbušniny ve velkých hloubkách, ohrožovat mořské kábly a potrubí, nebo ničit v moři plovoucí těžební věže. Často se pohybovali na motorových člunech, které mohly být spuštěny z letadel.

Proti sovětské rozvědce ale neměli šanci. V r. 1956, když přijel Nikita Chruščev do Anglie, hned druhý den po přistání si Sověti všimli, že se v okolí jeho lodi pohyboval potápěč. Byl to člen SBS jednotky, Lionel Crabb. Co se s ním stalo, nikdo nezjistil. Jeho bezhlavé tělo bylo nalezeno až o rok později. Ruský bojový potápěč Eduard Koltsov tvrdil, že ho sám zneškodnil.

Zde si musíme uvědomit, že přímo v blízkosti zničeného potrubí, na polském pobřeží, v místě zvaném Kolobrzeg (dříve německý Kolberg) je námořní základna polského námořnictva. Jsou tam také zakotveny lodě, které mohl klást miny a polští námořní bitevní inženýři jsou odborníci na vybuchnutí čehokoliv, co je pod vodou, ať už jsou to miny, nebo potrubí.

Podle Röpera, Spojené státy zkouší odříznout Evropu od ruských zdrojů již 50 let, aby mohly Evropanům prodávat jejich předražené suroviny. Obávali se, že na zimu Evropa povolí nátlaku svých občanů a začne plyn z Ruska znovu odebírat, proto zničili plynovod. Další důvod byl zničit důvěru v podmořská potrubí, která jsou velice spolehlivá a ekonomická.

Pro Polsko přinesla sabotáž plynovodu tu výhodu, že se okamžitě stalo dovozcem tekutého amerického plynu. Již předtím si za americké peníze vybudovali přístavy, které jsou schopny lodi s kapalným plynem přijmout a načasovali otevření plynovodu z Norska přesně na dobu, kdy byl NS zničen. To všecko je příliš velká náhoda, aby to mohla být skutečná náhoda.

Německo nemá dost hluboké přístavy pro lodi s tekutým plynem. Takže Polsko se teď chystá kapitalizovat na současné situaci. Spolu s Českou republikou, která od nich odebírá norský plyn, dodávaný potrubím a pětkrát dražší než ruský, již požádali Evropskou komisi o financování nového plynovodu, který se má jmenovat Stork-2 a má spojovat ČR s Polskem.

Další možnosti a stejní pachatelé

Stránka, kterou provozuje někdo, kdo si říká „Monkey Werks“ zakládá svůj názor na zničení plynovodů na veřejných informacích, které jsou dostupné každému, kdo ví, kde je hledat. Podle něho, americké vojenské letadlo Boeing P8 Poseidon vyletělo 25. září ze Spojených států, směrem do Evropy a aniž by někde mezipřistálo, dostavilo se na schůzku s tankovacím americkým letadlem BART12. Setkali se 26. září ve 2:10 GMT, ve výšce 8 000 metrů a trvalo to více než hodinu, než P8 natankoval potřebný benzin. BART12 se pak vrátil na americkou základnu ve Spangdahlem, v Německu. Záznam o jeho letu byl později odstraněn.

Proč P8 nepřistálo třeba v Británii a nenatankovalo tam, není jisté. Možná nová britská Premiérka s akcí nesouhlasila, ale spíš se tak stalo kvůli tomu, že by o přistání byl vytvořen záznam. Letadlo bylo vybaveno Mk54 torpédy, vystřelovanými ze vzduchu, které by určitě byly leteckému personálu nápadné.

Po natankování pokračovalo P8 směrem nad Baltické moře. Přímo nad potrubím Nord Stream kleslo na výšku 3 000 metrů, což je výška, nutná pro bombardování a vystřelilo torpéda. V 7:09 GMT se otočilo zpátky a odletělo do Ameriky. Bylo to jediné letadlo, které se v těch místech v daném časovém rozmezí pohybovalo.

Hex kód pro P8 letadlo je AE6851 a kupodivu, není uvedeno v seznamu amerických vojenských letadel. Letadlo rovněž letělo „maskováno,“ jinými slovy nebylo sledovatelné. Záznam tankovacího letadla BART12, které bylo viděno v polských městech Lublin, Lodz a Zieloná Góra, jsou na stránce, spolu s trasou letu a jinými údaji.

29. září poté se mluvčí Ruské federace zeptal před Bezpečnostním výborem OSN amerického zástupce přímou otázku: „zničily Spojené státy Nord Stream plynovod?“ na což tento mohl odpovědět pouze ano, nebo ne. Americký zástupce neodpověděl ani tak, ani onak, ale zaujal bojovné stanovisko.

Existuje rovněž dokument ze 23. února 2022, který vydal Bílý dům ve Washingtonu a který říká, že Spojené státy, spolu s Německem nedovolí spuštění plynovodu NS2.

Přesto není nic ztraceno, Nord Stream je funkční!

Již 2. října se vyjádřil zástupce ruského premiéra, Aleksandr Novak, který byl předtím Ministrem energie, že zničené potrubí bude možno opravit. Bude to sice trvat a bude to stát další peníze, ale určitě to bude možné. Podle něho je stěžejní napřed zjistit, kdo tuto sabotáž provedl. Spojené státy, stejně jako Ukrajina a Polsko se vyjádřily, že udělají vše pro to, aby plynovod nefungovat. Takže je naprosto nutné znát skutečného pachatele, aby se útok nemohl opakovat.

O pár dnů později oznámil Novak, že Rusko má možnost dodávat plyn do Evropy skrze nepoškozenou větev NS2 plynovodu. Ale i poškozená část je opravitelná a až bude v pořádku, po skončení právních jednání na evropské straně a na základně odstranění sankcí, bude Rusko schopno doručovat do Evropy potřebné množství plynu.

Nejmenovaný zdroj televizní stanice CNN oznámil, že Washington je ochoten použít jejich technicky vyspělé zařízení na zjišťování zvuků, aby mohli analyzovat nahrávky z období, předcházejícího sabotáži potrubí.

 

Redakce
Latest posts by Redakce (see all)

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (14 votes, average: 4,71 out of 5)
Loading...
10 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)