13.11.2022
Kategorie: Exklusivně pro PP, Společnost

Návrh na trestní oznámení na prof. D. Nerudovou, kandidátku na prezidentku

Sdílejte článek:

PAVEL DUDR

Aneb do boje proti klimatickým alarmistům, zločincům a parazitům!

Prof. Nerudová v rámci své předvolební kampaně prohlásila: „Vzpomeňme si na éru prezidenta Václava Klause. Na to, jak deset let do této společnosti nasouval narativ o tom, že globální změna klimatu neexistuje. A deset let jsme se na této diskusi zasekli a zpochybňovali nejrůznější vědecké studie. A proto nám třeba ve struktuře energetického mixu ujel vlak o deset let.” (1)
/ narrative = vypravování, příběh /

To je nejen uvádění lidí v omyl, ale také urážka V. Klause a všech, kteří ho uznávají v tom, že jako první ze známých politiků a ekonomů poukázal na to, že v boji proti globálnímu oteplování, / později proti klimatickým změnám protože v letech 2002 až 2015 se oteplování nějak zaseklo a očekával se příchod další doby ledové / nejde o záchranu klimatu ale o obrovský byznys, na kterém někteří vydělávají miliardy dolarů, zatímco ostatní jim to musí zaplatit v podobě různých dotací, emisních povolenek a nehorázných cenách energií. Zatímco vliv takto vynaložených prostředků na řešení problému klimatických změn je nulový nebo neměřitelný.

Proto je zde návrh na trestní oznámení pro přípravu trestného činu Podvod dle § 209, odst. 6 tr. zák., který zní:
„ Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán…(6) Příprava je trestná„

Jistě lze vůči tomu návrhu namítnout, že je mnoho daleko větších klimatických zločinců, o kterých tady není řeč, ale zde se spoléháme více na to, že o vině nejspíš nebude rozhodovat Městský soud v Brně, protože se toto podání k němu asi nedostane, ale voliči v přímé volbě prezidenta republiky by mohli.

********

Městské státní zastupitelství
Polní 41
608 02 Brno¨

 

Oznamovatelé: ……..

Věc: Trestní oznámení

My, níže podepsaní, podáváme tímto trestní oznámení na paní prof. Ing. Danuši Nerudovou, Ph.D., Mendelova univerzita, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, pro podezření z přípravy trestného činu Podvod, dle § 209, odst. 6 tr. zákoníku, kterého se dle našeho názoru dopustila tím, že svými veřejnými vystoupeními uvedla lidi v omyl, zamlčela podstatné skutečnosti a může tak způsobit značné škody na cizím majetku, pokud v této činnosti bude nadále a úspěšně pokračovat.

Odůvodnění

Prof. Nerudová v rámci své předvolební kampaně prohlásila: „Vzpomeňme si na éru prezidenta Václava Klause. Na to, jak deset let do této společnosti nasouval narativ o tom, že globální změna klimatu neexistuje. A deset let jsme se na této diskusi zasekli a zpochybňovali nejrůznější vědecké studie. A proto nám třeba ve struktuře energetického mixu ujel vlak o deset let.” (1)
/ narrative = vypravování, příběh /

To je nejen uvádění lidí v omyl, ale také urážka Václava. Klause a všech, kteří ho uznávají v tom, že jako první ze známých politiků a ekonomů poukázal na to, že v boji proti globálnímu oteplování, / později proti klimatickým změnám protože v letech 2002 až 2015 se oteplování zastavilo a očekával se příchod další doby ledové / nejde o záchranu klimatu ale o obrovský byznys, na kterém někteří vydělávají milióny dolarů, zatímco ostatní jim to musí zaplatit v podobě různých dotací, emisních povolenek, uhlíkové dani a v nehorázných cenách energií. Zatímco vliv takto vynaložených prostředků na řešení problému klimatických změn je nulový nebo neměřitelný.

Prof. Václav Klaus na toto téma napsal dvě knihy, Modrá, nikoli zelená planeta (2007), která vyšla i v Číně a Indonésii a Zničí nás klima nebo boj s klimatem? (2017), ve kterých cituje mnoho renomovaných klimatologů, přičemž prof. Nerudová na toto téma nenapsala ani článek, natožpak knihu.

Prof. Nerudová se však tímto způsobem přihlásila k ideologii nazývané Green Deal, ( Zelená smlouva), jejíž součástí je i uhlíková neutralita, uhlíková stopa,i balík opatření Fit for 55. Tato ideologie je ideovým základem zmíněného podvodu, a proto se s ní musíme zabývat podrobněji.

Pro mnohé lidi se tato ideologie stala novým náboženstvím, které ovšem převzalo od středověké církve prodej odpustků, což jsou dnešní emisní povolenky a dědičný hřích, což je skutečnost, že naši předkové vybudovali na těžbě fosilních paliv naši civilizaci, průmysl, zemědělství i současnou životní úroveň, za kterou je třeba zaplatit především věrozvěstům a propagátorům této ideologie a pak také rozvojovým zemím, které nyní těžbu fosilních paliv rozšiřují a uhlíkovou neutralitu neřeší.. Tito lidé pak poskytují finanční dary těm politikům, kteří se k této ideologii hlásí.

Potom existují firmy a podnikatelé, kteří podnikají v oboru obnovitelných zdrojů energie (OZE), ti ovšem nikoho v omyl neuvádějí, oni pouze využívají dotace, které jim stát nabízí, ale ze svých zisků mohou finančně podporovat ty politiky, kteří jim tyto dotace prosadí a odhlasují.

Z těchto zisků jsou pak i financovány média, vědecké týmy i univerzitní profesoři, kteří tuto ideologii vědecky zdůvodňují.

O tom, že tato ideologie uvádí lidi v omyl a zamlčuje podstatné skutečnosti, bylo už napsáno mnoho studií, knih a prohlášení, např. Světová deklarace o klimatu, kterou podepsalo již 1427 signatářů z řad klimatologů, ze které můžeme citovat:

„CO2 není znečišťující látka. Je nezbytný pro veškerý život na Zemi. Fotosyntéza je požehnáním. Více CO2 je prospěšné pro přírodu, protože ozelení Zemi: větší množství CO2 ve vzduchu podpořilo růst celosvětové rostlinné biomasy. Je to také dobré pro zemědělství, zvyšuje výnosy plodin po celém světě.

Globální oteplování nezvýšilo přírodní katastrofy

Neexistuje žádný statistický důkaz, že globální oteplování zesiluje hurikány, záplavy, sucha a podobné přírodní katastrofy nebo že je činí častějšími. Existuje však dostatek důkazů, že opatření ke zmírnění emisí CO2 jsou stejně škodlivá jako nákladná….

Neexistuje žádná klimatická nouze. Proto není důvod k panice a poplachu. Důrazně nesouhlasíme se škodlivou a nerealistickou politikou nulových čistých emisí CO2 navržené pro rok 2050.“ (2)

Ideologii Zelené smlouvy kritizuje také známý klimatolog Bjorn Lomborg:

Snižování uhlíkových emisí je neuvěřitelně neefektivní způsob, jak zlepšit životy chudých lidí. Budeme-li se jim pokoušet pomáhat snižováním emisí oxidu uhličitého, třeba i velmi dramatickým, dosáhneme tím jen toho, že svět bude stále zažívat výrazný nárůst teplot, jen nepatrně pomalejší…

Máme obavy ze sucha? Snižováním uhlíkových emisí riziko sucha nezmenšíme…“ (3)

Wiliam Happer, emeritní profesor fyziky na Princetonské univerzitě, o této knize napsal:
„Dánský ekonom Björn Lomborg po mnoho let statečně zpochybňoval lež, že “klimatická apokalypsa” je největší hrozbou pro lidstvo. Správně poukazuje na to, že lidstvo čelí mnohem vážnějším problémům, než je změna klimatu. Velká část světové populace se snaží vypořádat se skutečnými problémy, jako jsou hlad, nemoci, nedostatek ekonomických příležitostí a nedostatečný přístup k čisté vodě nebo elektřině. …

Lomborg má pravdu, že hysterie kolem změny klimatu je “falešný poplach”, “ojedinělá posedlost”, která znamená, že nyní přecházíme od plýtvání miliardami dolarů na neefektivní politiky k plýtvání biliony. Zároveň ignorujeme stále naléhavější a mnohem řešitelnější výzvy světa. A děsíme děti i dospělé, což je nejen fakticky špatné, ale i morálně zavrženíhodné.

Mýlí se však, když trvá na tom, že “změna klimatu” obecně a konkrétně zvyšující se hladiny oxidu uhličitého v atmosféře jsou problémy, které je třeba řešit….

Je zarážející, že inteligentní člověk jako Lomborg podepsal dogma, že klima potřebuje nápravu. Ve skutečnosti je klimatický alarmismus nejnovější verzí Platónovy “ušlechtilé lži”, propagované v naší generaci, aby chránila a rozšiřovala privilegia davoské elity a rádoby elitních lidí….

Globální elita, jejíž členové sahají od předstíraných miliardářů až po narcistické akademiky, kteří by to měli vědět lépe, lomí rukama nad údajnou hrozbou globálního oteplování. Naříkají nad skutečností, že zlí “popírači” nejsou ochotni vzdát se své svobody, aby zachránili planetu…

Klimatický alarmismus je podporován dobře placenou “vědecko-technologickou elitou”. Dostává se jim velké pomoci od mnoha dalších, kteří těží z vládních opatření přijatých v boji proti změně klimatu, ale kteří nemají žádné vědecké znalosti. Skutečným problémem není změna klimatu, ale hloupost, skupinové myšlení, chamtivost po penězích, chamtivost po moci a tak dále. Letité nedostatky lidského charakteru jsou maskovány jako zájem o planetu. (4)

O tom, jak tato ideologie Green Deal funguje dnes, pojednává jedna reportáž britské BBC. Je o tom, že se v Kanadě těží dřevo, které se loděmi s pohonem na mazut, který má mnohem vyšší uhlíkovou stopu než nafta, převáží do Anglie, kde se z něho vyrábějí pelety. a těmi se pak topí v elektrárně, která ovšem emituje oxid uhličitý, který je chemicky i fyzikálně identický s CO2, který emitují uhelné elektrárny. Zatímco ty zdravé stromy . mohly produkovat kyslík a CO2 spotřebovávat, pokud by tam zůstaly. Budeme citovat:

Reportáž BBC z tohoto týdne ukazuje, jak anglický výrobce energie z obnovitelných zdrojů, v tomto případě z dřevěných pelet, kácí původní nedotčené lesy v Kanadě.

BBC odvysílala v tomto týdnu reportáž o firmě Drax, která je největším výrobcem obnovitelné energie v Anglii. Její podíl na celkové produkci energie z obnovitelných zdrojů dosahuje 12% a anglické daňové poplatníky přišla na 6 miliard liber v zelených dotacích. To je téměř 200 miliard korun českých.

Elektřinu produkuje v bývalé uhelné elektrárně v hrabství Yorkshire, která spaluje miliony tun dovážených dřevěných pelet.

Samotné spalování dřevěných pelet produkuje více skleníkových plynů než spalování uhlí. Přesto je elektřina vyrobená spalováním dřeva považována za obnovitelný zdroj, neboť nově vysazené stromy, které nahrazují vytěžené dřevo, by měly absorbovat CO2 vyprodukované spalováním dřevěných pelet.

Reportéři BBC zjistili, že část spalovaného dřeva v elektrárně v hrabství Yorkshire pochází z nedotčených lesů v kanadské Britské Kolumbii. Z lesů, které nebyly nikdy dříve těženy a které mají významnou ekologickou hodnotu. V reportáži zaznělo, že „kácet stromy v původním lese a dělat z nich pelety, které mají být spáleny na výrobu elektřiny, je absolutní šílenost“.

Firma Drax původně tvrdila, že zpracovává pouze piliny nebo odpadní dřevo, ale reportéři analyzovali satelitní snímky, licence k těžbě dřeva a sledovali kamiony, které vytěžené dřevo odvážely. Také zjistili, že firma Drax skutečně koupila těžební licenci v ekologicky citlivé oblasti kanadské Britské Kolumbie.

Podle reportáže BBC firma Drax nejdříve tvrdila, že nepoužívá dřevo z míst, které reportéři BBC identifikovali, ale že zpracovává pouze nevyužitelný odpad. Dokumenty kanadské dřevařské databáze nicméně ukázaly, že pouze 11% kulatiny, která byla dodána do zpracovatelských závodů firmy Drax, byla klasifikována jako kulatina nepoužitelná pro jiné produkty….(5)

Ke škodě na cizím majetku, ke které dochází již nyní platbami za emisní povolenky, energie a dotacemi na OZE, a která bude ještě mnohonásobně vyšší, když ji takoví politikové jako je prof. Nerudová budou prosazovat a podporovat, můžeme opět citovat:

„V dokumentech k Zelené dohodě se píše, že ke splnění environmentálních cílů bude podle odhadů do roku 2030 potřeba 260 miliard eur dodatečných investic ročně, opakuji ročně! V investičním plánu Zelené dohody zase najdeme cíl mobilizovat jeden bilion eur na příštích 10 let,“ vypočítává odhady částek poslanec Jan Skopeček. (6)

Ovšem kdo zmíněných 260 miliard eur ročně inkasuje, to už v tomto článku není, ani jaký to bude mít vliv na klimatické změny, když většině zemí světa směrnice Fit for 55 nic neříká a oxid uhličitý roznáší vítr po celé Zemi. .

Úmyslné zavinění prof. Nerudové lze doložit tím, že je univerzitní profesorka, takže jistě ovládá elementární matematiku, fyziku i logiku, a něco ví i o emisích CO2 .

Tedy asi ví, že přírodní emise CO2 jsou asi 19x vyšší než lidské fosilní a z těch má EU podíl pouze 7 %. Takže pokud EU sníží své emise podle směrnice Fit for 55 o 55%, potom tato změna bude mít vliv na celkové emise téměř nulový a neměřitelný i v případě, že by ostatní země své emise nezvyšovaly. Zato pokles životní úrovně občanů ČR bude katastrofální.

Na dalším grafu je zobrazena světová spotřeba energií od roku 2000 do r.2021 a podíl jednotlivých druhů energií v procentech, kde je vidět, že uhlí, ropa a zemní plyn jasně převládají.

Největší nárůst mají obnovitelné zdroje, do kterých je ovšem započteno i zmíněné spalování dřeva z Kanady a z deštných pralesů. (7)

Také je zde patrný pokles spotřeby v roce 2020 kvůli covidu a jak narůstala spotřeba paliv a energií po roce 2015, kdy byla podepsána Pařížská dohoda o klimatu všemi 195 zúčastněnými zeměmi: narůstala víc než dříve a je tedy zřejmé, že většina zemí světa podvod zvaný Green Deal už dávno odhalila a Pařížskou dohodu podepsaly rozvojové země jen z toho důvodu, že jim vyspělé země přislíbily dávat 100 miliard dolarů ročně, což stejně nedodržely.
Ovšem v EU to také nikoho nevzrušuje, protože patřičné miliardy eur již byly zinkasovány.

Jako svědky doporučujeme vyslechnout tyto experty:

Pavel Janeček, energetik, ekonom, manažer a bývalý generální ředitel Pražské plynárenské a.s.,
Ivan Noveský, energetik, právník a předseda Institutu pro energetiku,
RNDr. Pavel Kalenda, CSc. , geofyzik, člen skupiny Clintel

Na základě těchto skutečností jsme přesvědčeni, že zde jsou důvody k zahájení úkonů trestního řízení směřujících k objasnění a prověření uvedených skutečností. Zároveň tímto žádáme, abychom byli do jednoho měsíce od podání tohoto oznámení vyrozuměni o výsledcích vyšetřování a učiněných opatřeních.

 

Prameny:
(1) Prezident má obrovský neformální vliv na společnost, říká Danuše Nerudová | Paměť národa (pametnaroda.cz)
(2) World Climate Declaration – Clintel
(3) Bjorn Lomborg, Falešný poplach, str.127
(4) Recenze Williama Happera na “False Alarm”, nová kniha Björna Lomborga – Clintel
(5) LESY V KANADĚ: Ekologický horor za státní peníze – Neviditelný pes (lidovky.cz)
(6) ROZHOVOR: Green Deal přijde na biliony eur – Neviditelný pes (lidovky.cz)
(7) 220628| vydání “BP World Energy Statistical Yearbook” 2022 oficiálně released_Tencent Novinky (qq.com)

Redakce

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (43 votes, average: 4,72 out of 5)
Loading...
47 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)