31.7.2022
Kategorie: Exklusivně pro PP, Ze světa

Na Ukrajině se stále střílí a Zelenský je ohrožen na životě

Sdílejte článek:

JANE KAUFMAN

Vězení, kde Rusové umístili ukrajinské válečné zajatce, se nachází blízko vesnice Jelenova. V pátek ráno bylo zasaženo americkými HIMARS raketami. 53 členů Azovova pluku bylo zabito a dalších 75 zraněno. Zbylí vojáci dali hned ven videa, která dokazovala, že zásah byl nařízen Kyjevem, asi ve snaze zahubit svědky, kteří by proti nim mohli vypovídat. Už to, že pouze budovy, kde byli drženi Azovovci byly zasaženy, říká hodně.

Vláda v Kyjevě velmi dobře věděla, kde jsou váleční zajatci drženi, protože sami toto místo navrhli a dokonce trvali na tom, že musí být jako vězení využito. Je snad možné, že už tehdy plánovali něco takového?

Eduard Basurin, mluvčí armády Doněcké republiky je toho názoru, že uvěznění vojáci jaksi dali k tomuto útoku příčinu, když začali otevřeně mluvit o zločinech, které páchali na rozkaz svých velitelů. Tím se stali pro vládu nepohodlní a byl vydán rozkaz je zničit. Ani nedostatek nábojů nezastavil ukrajinskou armádu před vystřelením několika raket na jejich vězení.

Jak se dalo čekat, Kyjev z útoku obvinil „ruské okupanty,“ kteří prý teď zkouší obviňovat „nevinnou“ ukrajinskou armádu, ale v tom přestřelili. Rusové nemají HIMARS rakety! A pak, proč by to dělali, když ty vojáky drží jako zajatce?

Další útok HIMARS raket následoval a tentokrát byl namířen na ruské území, kde zasáhly skládku munice v Bryansku, Kilmova oblast. Jak vězení pro ukrajinské válečné zajatce, tak i skládka byly blízko sebe.

Rusko předtím veřejně oznámilo, že jestliže budou HIMARS rakety použity proti ruskému území, že veřejně prohlásí Spojené státy za protivníka, který proti nim bojuje na Ukrajině a zahájí vojenskou operaci proti US a NATO. Takže další světová válka opět na obzoru.

Zatím všichni píšou, že útok byl podniknut HIMARS raketami, ale ta skutečnost není ještě potvrzena. To je, samozřejmě, rozhodující element.

Ruské zbraně na Ukrajinu

Celé vlaky, plné těžkých vojenských zbraní, tanků, raket a všeho možného, přijíždějí neustále z Ruska na Ukrajinu. Odhadem je této vojenské výbavy víc než dvakrát tolik, co bylo do země přivezeno původně. Zjevně je chystáno zvýšení válečné aktivity, protože i počet vojáků, kteří stále přibývají, má být ztrojnásoben.

Dnes už je zjevné, že přese všecky nejmodernější zbraně a vojenskou pomoc ze Západu, Ukrajinci válku prohráli. Takže nový přísun vojska na Ukrajinu nemůže být zaměřen proti nim, ale proti daleko většímu a mocnějšímu nepříteli. Kdopak to asi je, je snadné uhádnout.

Zelenský odstraněn?

Světem kolují pověsti, že Amerika chce nechat Zelenského zavraždit. Už ho nepotřebují, udělal svou část škody, a jako svědka proti sobě ho mít nechtějí. Tyto pověsti vznikly na podkladě výroku vedoucího „Amerického národního bezpečnostního výboru,“ Jake Sullivana, který prohlásil na konferenci v Aspenu, ve státě Colorado, před celým shromážděním: „Mám obavy o život Presidenta Zelenského.“

Konference v Aspenu je setkání špionů, rozvědčíků a jiných šedých eminencí politického pozadí Washingtonu. Když člověk Sullivanova profesionálního kalibru řekne něco takového, tak je radno brát to velice vážně. Nemohl by si dovolit něco takového jen tak bezdůvodně střelit od boku, jak se říká. To znamená, že již bylo někde, ve vyšších kruzích rozhodnuto, že Zelenský bude odstraněn a Sullivan dostal povolení, upozornit na to ostatní špiony a špehy.

Je uvažováno, že Zelenský bude odstraněn při schůzce s jeho nejvyššími generály, takže dostanou jednou ranou všecky zaráz. Nakonec, Amerika velmi dobře ví, kde se Zelenský nachází, každou minutu dne, protože jejich lidé jsou stále s ním, přesunují ho z místa na místo, prý aby ho Rusové nemohli dostat.

Tím, že by zabili Zelenského a jeho hlavní generály, by došlo ke zhroucení ukrajinské armády. V zemi by vznikl chaos a vojáci by se rozprchli na všecky strany. Údajně Sullivan také předložil shromážděným „důkazy,“ které budou potvrzovat, že tento čin spáchalo Rusko.

Rusko potom bude moct snadno celou zemi převzít, jenže to, s čím skončí, není ani trochu záviděníhodné, protože ukrajinská vojska se již postarala, aby byla celá země zničena a neschopná sama se o sebe postarat. Všecko bude muset být znovu vybudováno, což bude pro Rusko obrovská finanční zátěž. Jejich úkol bude ještě víc znevýhodněn různými sabotéry, teroristy a jinými rozvratnými živly, které budou nadále udržovány v činnosti západními financemi. Takže to bude pro ně hořké vítězství.

Je také pravděpodobné, že NATO, EU a Amerika pak budou postupovat proti Rusku tajně, ale o to víc budou nebezpeční. Je možné, že se uchýlí i k jadernému útoku, buď sami, ale spíš skrze někoho jiného, což jejich zbabělé povaze víc vyhovuje.

Jedno se zdá být jisté, že dokud nebudou tito váleční štváči, což je NATO, EU, OSN a Amerika nějakým způsobem zničeni, tak nebude nikdy ve světě mír. Rusko nemůže v žádném případě věřit zárukám bezpečnosti a slibům těchto lotrů, ať už by byly ústní, písemné, nebo právně ověřené. Tito nedůstojní lidé nedodržují žádné sliby, což už mnohokrát dokázali.

Také Ukrajina nemůže být nikdy ponechána sama si vládnout. Tato země je na to příliš zkoruptovaná a určitě by se znovu propůjčila zákeřným snahám Západu o napadení Ruska.

Gonzalo Lira potvrzuje

Gonzalo, nezávislý novinář na Ukrajině, potvrzuje pravdivost těchto informací. Říká, že když někdo, jako je Jake Sullivan, nejdůležitější poradce amerického presidenta, který je jedním z manipulátorů celé ukrajinské záležitosti prohlásí, že Zelenský by se měl obávat o svoji osobní bezpečnost, to znamená pouze jedno, že se Američané rozhodli Zelenského zničit.

Je nesporné, že Rusové již válku o Donbas vyhráli. Teď mají v cestě pouze Kramatorsk, který pro ně bude něco jako hrb na zpomalení na dálnici, ale pak je jejich cesta volná, naprosto bez překážek, až k Dněpru. Jejich postup může pak být bleskový a rázem budou mít zabránu celou polovinu Ukrajiny. A proč nezničili mosty přes řeku Dněpr, na to je rovněž jednoduchá odpověď: protože je potřebují, aby mohli jít dál a převzít celou Ukrajinu, až k polským hranicím.

Někteří říkají, že Rusové postupovali příliš pomalu, ale zde je nutné si uvědomit, že všechny části, které doposud vybojovali, byly těžce opevněné. Ukrajinci pracovali na opevnění celých osm let a osm let školilo NATO a Amerika jejich vojsko, aby je připravili na boj proti Rusku. A přesto prohráli, i když Rusové poslali na Ukrajinu pouze malou část svých vojenských sil. Kdyby se Amerika, EU a NATO neustále do celého konfliktu nemíchali, bylo by již dávno po válce.

Ovšem je dobré srovnat postup Rusů na Ukrajině s postupem jiných vojsk, jinde. Co docílili Amerika a NATO v Afghanistánu za celých 20 let, co tuto zemi okupovali? Dalo by se říct, že vůbec nic! A šly do toho také obrovské peníze, agitace, propaganda a kdovíco jiného.

Váleční štváči dobře ví, že válku na Ukrajině prohráli. Zelenského vláda dělá jeden přehmat za druhým. Vyhazují zaměstnance vlevo vpravo, vyhazují i své nejlepší přátele z dětství a pak zase vyhozeni nejsou a tak stále dokola. Vytvářejí chaos, což pouze dosvědčuje, že dobře vědí, že všecko prohráli. Žádné množství propagandy jim už nemůže pomoci. Teď by si měli uvědomit, že nemohou vyhrát válečný konflikt pomocí lží, mediální propagandy a tweets. Na to je potřeba řádná, správně vycvičená, odhodlaná a dobře vyzbrojená armáda.

Takže Amerika vidí jen jednu cestu ze současné situace a to je odstranění Zelenského, s největší pravděpodobností na schůzi s jeho armádním vedením. Trefí se do nich dobře mířenou střelou a dostanou je tak všecky. Že to budou svádět na Rusy, je víc než zjevné a určitě budou mít k tomu účelu připraveny celé stohy zfalšovaných důkazů, aby celý svět viděl, jak jsou ti Rusové zlí.

Pak budou stavět Zelenskému pomníky a oslavovat ho jako hrdinu a do nekonečna hlásat do světa, jak jsou Rusové špatní lidé, že takového člověka zničili.

Jenže Rusové nemají nejmenší zájem Zelenského zabít. Naopak, oni ho nutně potřebují živého, aby mohl podepsat kapitulaci, protože tím tato listina mocně získá na platnosti. Kdyby Rusové chtěli Zelenského mrtvého, tak by zemřel ten první den, co vtáhli na Ukrajinu. Mají na to dost špionů, raket a dobrovolníků, kteří by se o to rádi postarali. Jenže oni se ho ani nedotkli a to právě proto, že ho potřebují živého.

Po pravdě, teď by ho měli v každém případě dostat a někde schovat, aby k němu Západ nemohl.

Ten, kdo chce Zelenského zničit je Amerika a NATO. Chtějí tím vyvolat v zemi chaos, aby se armáda rozprchla na všecky světové strany a pak by tam mohli nasadit své agitátory, sabotéry a jiné rozvratné živly, které by chaos nadále udržovaly. Zřejmě něco takového považují za dobrý způsob, jak ukončit válku, kterou prohráli.

Snaha Západu o ukončení celého konfliktu je zjevná už i z toho, že všichni snížili podporu Ukrajině. Evropská unie odsouhlasila 9 miliard euro a najednou je z toho pouze 1 miliarda a kdoví, jestli ty peníze Ukrajinci kdy uvidí.

Tím, co řekl Jake Sullivan, dala Amerika najevo celému světu, že Ukrajina pro ně skončila. Proč pokaždé telegrafují do světa své záměry, aby protivníka předem informovali, není známo. Je to jejich podivný zvyk, že všecko ohlásí předem.

Ve skutečnosti to je zvyk globalistů, kteří vždycky své plány nějakým způsobem zveřejní, aby na ně lidé mohli zareagovat. Když vznikne odpor, celá akce se odvolá. Ale když nikdo nezareaguje, pak svůj záměr provedou. Naše mlčení je pro ně souhlas. Z nějakého podivného důvodu, snad spirituálního, potřebují na své rozvratné činy náš souhlas.

Zelenský si svůj osud možná připravil sám

Do jisté míry se Zelenský sám postaral o vytvoření situace, která je pro něho teď nebezpečná. Hrál si na siláka a přitom na to nemá – nemá při sobě ani armádu, ani policii – nic z toho. Ti všichni spíš poslechnou příkazy ze Západu než jeho.

Ovšem proč nepodepsal mírovou smlouvu s Ruskem hned na začátku konfliktu? Všichni víme proč, protože to neměl dovoleno. A tak hlásal do světa, že Moskva je „cachalot,“ což je něco jako dravá ryba, a že nerozumí jemné řeči diplomacie. (Zato on asi ano!)

Při rozhovoru s novinami „Wall Street Journal“ se Zelenský vyjádřil k tomu, co ruský President Putin prohlásil, že totiž to všecko mohlo být ukončeno už v březnu, kdyby kyjevská vláda nepřerušila mírová jednání. Na to Zelenský prohlásil, že je to „totální delirium,“ protože ještě předtím, než Rusové na Ukrajinu vtáhli, tak prý zkoušel s Putinem jednat ale tento se ani neobtěžoval zvednout telefon.

Z toho čiší uražená hrdost poraženého, protože z tisku a z videí dobře víme, že Kyjev skutečně mírová jednání nejen že sabotoval nesmyslnými návrhy, ale nakonec od dalšího jednání upustil. Stejně tak je lež, že Zelenský Putina volal a tento nebral telefon. To je něco, co by řeklo nedospělé dítě, když se vymlouvá, že přišlo pozdě domů. Ten, kdo chce v dnešní době s někým opravdu mluvit, tak si ho vždycky dokáže najít.

Druhý důvod, který Zelenský udává jako překážku podepsání mírové dohody je, že prý Rusko přišlo na Ukrajinu odhodláno převzít celou zemi, tak nač s nimi vyjednávat. To samozřejmě není pravda. Rusko přišlo pouze podpořit Donbas a zajistit jeho bezpečnost a samostatnost. Ukrajinská vojska sama se postarala o to, aby většina Ukrajinců nechtěla dál s Kyjevem mít nic společného a přimkla se raději k Rusům, kteří se chovali lidsky, nebombardovali jejich obydlí, nemučili a neznásilňovali jejich lidi, tak, jak to dělali Ukrajinci. Naopak, Rusové vozili do míst, která převzali tuny a tuny potravin, léků a jiné humanitární pomoci, kdežto ukrajinští vojáci páchali pouze válečné zločiny a jídlo Ukrajincům kradli.

I členové ukrajinské armády a dokonce i Azovova oddílu se rádi vzdali Rusům, když viděli, že nemají šanci vyhrát, protože věděli, že s nimi bude slušně a lidsky zacházeno.

Kdyby se totiž Zelenský neštětil a podepsal hned na začátku konfliktu s Rusy mírovou smlouvu, ti by mu zaručili osobní bezpečnost a postarali by se, aby se mu nic nestalo. Jenže pak by nedostal slíbené peníze a nemohl by hrát svou roli na celosvětovém jevišti, kdy mluvil k národním sborům a konferencím, kdy předváděl své herecké umění celým davům vysoce postavených politiků a hodnostářů v Davosu, ve Washingtonu, v Israeli a jinde.

 

Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (46 votes, average: 4,57 out of 5)
Loading...
https://pravyprostor.net/wp-content/uploads/2022/05/JAROBANNER2.jpg
172 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)