1.3.2023
Kategorie: Společnost

Evropské hodnoty

Sdílejte článek:

HOMER SIMPSON

Je dobré znát ty správné hodnoty, které bych měl vyznávat, chránit a působit v jejich smyslu na své okolí. Až dosud mě o tom přesvědčovaly články na Novinkách a Seznamu, ale zejména diskuze pod nimi, kde občasný polemický názor byl řádně usměrněn převážně ne příliš vybíravými slovy.

.
Teď mě o tom přesvědčily i Evropské hodnoty Jakuba Jandy.
.
V tomto článku použiji texty Evropských hodnot, které píší o ruských dezinformačních narativech v lednu 2023, kde si vzaly na paškál iniciativu Mír a spravedlnost:————— začátek Evropských hodnot (kráceno)Matěj Stropnický zveřejnil iniciativu s názvem “Mír a spravedlnost“, která vyzývá k návratu příměří a míru na Ukrajině. Text výzvy obsahuje 10 bodů premisy iniciativy a pět skutečných požadavků, ale obsahuje několik manipulativních a nepravdivých prohlášení nebo opakovaných ruských propagandistických narativů.

Zde je jejich seznam:

 • První body petice se snaží ukázat současnou situaci konfliktu, jaké byly příčiny a kdo je na které straně konfliktu.
  → Jediným státem, který konflikt vyvolal, však bylo Rusko, agresor, a tak petice připouští, že Rusko mohlo mít důvod pro svou agresi, i když tomu tak nebylo.
 • Pokud jde o třetí bod, petice se staví proti zapojení Západu.
  → Západ však Ukrajině velmi pomohl, aby se proti agresorovi ubránila. Západ je navíc do konfliktu zapojen teprve od roku 2022, přestože Rusko vede agresi proti Ukrajině od roku 2014.
 • Pátý bod poukazuje na to, že veškeré financování a činnost jsou nyní zaměřeny na pomoc Ukrajině.
  → Odmítnutí pomoci Ukrajině by však podpořilo ruský cíl ukončit mírový demokratický řád nastolený po druhé světové válce. Ústupky imperiálním mocnostem, jako je Rusko, nám v minulosti ukázaly, že v budoucnu povedou k větším problémům a je třeba jim okamžitě vzdorovat.
 • Šestý bod apeluje na strach z Ruska a varuje nás před použitím jaderných zbraní.
  → Rusko se již dlouho snaží dosáhnout svých vyjednávacích cílů hrozbou jaderných zbraní. Podlehnutí těmto hrozbám však může v konečném důsledku spíše snížit dodávky zbraní, což povede k dalším úmrtím civilistů a ukrajinských vojáků bránících svou zemi.
 • Sedmý bod opakuje argument “západní zbrojní lobby”, která má zájem na válce na Ukrajině.
  → Nikoho není v zájmu dále prodlužovat válku. Válka stojí každý den životy desítek a stovek ukrajinských vojáků a civilistů. Naopak, pokud by se Rusko rozhodlo stáhnout své jednotky z Ukrajiny, válka by mohla skončit. Jediný, kdo má zájem na válce, je tedy Rusko.
 • Stejně jako v úvodu se osmý bod petice snaží ukázat, že neznáme skutečné motivy a cíle.
  → Naopak dochází k závěru, že sankce proti Rusku nefungují. Sankce jsou dlouhodobá opatření, která se naopak ukazují jako účinná. Vzhledem k neustálým raketovým útokům, deportacím, vyhlazovacím táborům a masovým hrobům je jedním z hlavních cílů Ruska postupné vyhlazování Ukrajinců a existence Ukrajinců byla dlouho neuznávána Ruskem, které je považuje pouze za součást širšího ruského impéria.
 • Petice končí v bodě devět pokusem nastínit “spravedlivý mír” mezi oběma stranami a učinit obě strany odpovědnými za konflikt.
  → Odpovědnost za konflikt leží výhradně na Rusku a jedinou spravedlivou možností zůstává zastavit okupaci Ukrajiny a přijmout odpovědnost za její činy spáchané v uplynulém roce.

 

Ačkoli petice uznává, že Rusko je zodpovědné za rozpoutání invaze, snaží se také obvinit obě strany za současnou situaci a učinit z velmi jasné situace “šedou zónu“, zpochybňuje dopad sankcí nebo motivaci Západu pro dodávky zbraní na Ukrajinu.

Autoři tak ze současné situace viní jak Ukrajinu, tak Rusko, čímž vytvářejí nebezpečný precedens pro budoucnost.

Autoři také vyzývají vládu, aby ukončila verbální podporu války a šíření nenávisti vůči jakémukoli státu, podnikla všechny kroky k dosažení příměří, které bude zahrnovat moratorium na dodávky zbraní na Ukrajinu, a aby přezkoumala dopad sankcí proti Rusku.

Rusko opakovaně porušuje dohody o příměří. V tomto případě by “příměří” zmíněné ve výzvě s největší pravděpodobností pomohlo Rusku vyřešit jeho logistické problémy s vojenskými dodávkami.

Důkazem toho, jak manipulativní petice je, svědčí prohlášení Rady učené společnosti, sdružení nejvýznamnějších vědců všech oborů:

Český národ je stále traumatizován skutečností, že v roce 1938 naši představitelé složili zbraně a nebránili naši zemi proti nacistické tyranii. Česká republika je opět jednou z respektovaných demokratických zemí Evropské unie a NATO, a proto nesmíme za žádnou cenu tlačit Ukrajinu k mírovým jednáním s Putinem, aniž by Rusko nejprve opustilo všechna okupovaná území Ukrajiny. Naopak, musíme ji podporovat v jejím boji všemi dostupnými prostředky, dokud nezvítězí nebo dokud neprokáže, svou vlastní volbou, vůli jednat s Ruskem o podmínkách míru a o budoucím soužití obou sousedů.” Podobně se od petice distancovala i Akademie věd ČR.

Jediný skutečný “mír”, o který by se autoři měli pokusit a který je v současné situaci možný, přijde, jakmile ruská vojska opustí ukrajinské území.

Iniciátoři této petice si bohužel představují “spravedlivý mír” jako oběť části ukrajinského území jako cenu za ukončení války. Autoři zároveň nemají jistotu, že pokud by byly požadavky splněny, byl by skutečně mír a že by to neznamenalo jen odložení dalšího budoucího konfliktu. O nějakém “míru” zde tedy nemůže být řeč.

V současné době je proto důležité šířit myšlenku, že “spravedlivý mír” je iluzorní a že Ukrajina by byla nucena obětovat svá území agresorovi. Chceme-li dosáhnout skutečného míru, musíme v maximální možné míře podporovat vojenské úsilí Ukrajiny, abychom odrazili úsilí agresora získat další území a provést genocidu Ukrajinců.

Zadruhé by měla zůstat vysoká míra ostražitosti vůči problematice řetězových e-mailů zasílaných českým seniorům. Autoři řetězových e-mailů mají potenciál změnit názor lidí nejen během prezidentských voleb, které nám ukazují, jak důležité je posílit odolnost seniorů vůči dezinformacím.

Zabavení ruského majetku by se mělo řídit dobře připraveným právním rámcem, který je plně v souladu s mezinárodním právem. Spolupráce na úrovni EU je klíčová spolu s přesným vymezením základu pro toto rozhodnutí, pro maximální transparentnost. Tvůrci politik by také měli být připraveni na zvýšenou aktivitu dezinformačních webových stránek týkajících se této problematiky a investovat čas do vysvětlování svých veřejných rozhodnutí.

————— konec Evropských hodnot

Výše uvedený text byl uveřejněn jen v anglické verzi (víbůh, proč není v češtině), takže překladač tam mohl napáchat nějaké zkreslovadla. Ale ty základní myšlenky jsou jasné:

 

 • Nemůže být pochyb, že za všechno může Rusko. Ukrajina i Západ jsou v tom nevinně.
 • Zastavit ho lze jedině jeho porážkou (stažení z ukrajinského území nic jiného není).
 • Vyjednávat s ním nelze, protože mu nelze věřit.
 • Dodávky zbraní (a posléze i personálu) do místa konfliktu brání demokracii a Ukrajinu (a nás ve svém důsledku) a je nutné v nich pokračovat.
 • Hrozba jaderné eskalace není důvodem, proč nepokračovat v podpoře Ukrajiny, i proto, že je diskutabilní, že je Rusko použije.
 • Je nutno najít průchozí právní rámec pro zabavení (nikoliv jen zmrazení) ruského státního majetku v zahraničí (jinak by to mohlo být oprávněně označeno za krádež).
 • České seniory je třeba chránit pře účinky řetězových emailů, které útočí na nejnižší pudy, jako je strach války a z chudoby.
 • Naše scéna má řadu SPRÁVNÝCH kolektivů odsuzujících mírové štváče. Již brzy budou žádat ty nejpřísnější tresty pro rozvraceče naší demokracie a další dezoláty.

A ještě jednou Evropské hodnoty:

“Návrh míru Matěje Stropnického ukazuje, jak může být jemné využití mírového narativu nebezpečné.
Každý chce mír a ukončení invaze na Ukrajinu, ale málokdo ví, že jediný způsob, jak zastavit ruského agresora, je podpora Ukrajiny.
Na příkladu Stropnického petice vidíme, jak rafinovaně mohou ruské narativy proniknout českým prostředím a jak subtilně se mohou jevit průměrnému člověku, když mluví o míru.”
.
V tom závěrečném hodnocení je inspirující myšlenka “málokdo ví“. Inspirující proto, že prozrazuje bezradnost, jak změnit většinový názor že “válka je vůl“. To bude chtít ještě více prohloubit školení mužstva a případně vytvořit rámec pro legální vyloučení zastánců tohoto sousloví z možností zaměstnání či příjmu důchodů (to poslední by bylo dost účinné, stejně ti důchodci jsou jenom na obtíž).
.
V textu Evropských hodnot je jediná pravda uváděná bez vyjádření jakýkoliv pochyb. Tak to je a ne jinak:
 • bez role USA v Majdanu
 • bez občanské války proti ruským Ukrajincům na Donbase od roku 2014 a bez ohledu na desetisíce mrtvých vlastních občanů, které zabila jejich vlastní vláda
 • bez statisíců mrtvých Ukrajinců v současné válce, jenž posloužili zájmům USA v oslabení Ruska; pro toto zdůvodnění jsou dále dodávány zbraně na Ukrajinu
 • bez tvrdých dopadů na ekonomiku Evropy, prudký nárůst inflace a cen energií, podpořeným destrukcí plynovodů a dovozem předraženého plynu z USA
 • s odmítnutím požadavků Ruska na svou vlastní bezpečnost (rozšiřování NATO).
Pro sepsání tohoto kompilátu byl podnětem článek Jindřicha Kulhavého (považuji jej za jednoho nejlepších našich komentátorů). Odpovídá na otázku, proč ten web (iNadhled) píše tak jak píše a kdo jej financuje. Otázku položili soudruzi z … ano správně… Evropských hodnot. Odvolávám se opět na Boha, protože jen on ví, kdo jeden web pověřil vyšetřováním druhého webu. Ale odpověděli slušně, jenom mně tam schází reciproční dotaz: proč a zač píšou Evropské hodnoty tak jak píšou.
.
Ale pod zdůvodnění iNadhledu, proč píšou jak píšou se mohu podepsat:
.
“Motivací pro vydávání naší stránky je špatný stav společnosti, strašidelné hospodaření Evropské, destrukce státu, ztráta národního povědomí, politizace života, snaha o totální kontrolu obyvatelstva a jeho degradace na úroveň otroků sloužících zájmům úzkého kruhu elit a politiků. Přidejme ještě absolutní absenci prostoru pro veřejnou diskusi a manipulativní jednání mainstreamových médií patřících do majetkového a ideologického vlastnictví těchto elit. A nakonec je důvodem k našemu vzepření se i jejich touha po vytvoření rozdělené společnosti na šlechtu a mnohem početně menší skupinu těch, kteří na ni budou pracovat. Zbytek je předurčen k likvidaci ať už válkou nebo nemocemi uměle vyvolanými.”
.
Ale až dosud jsem se o Evropské hodnoty nezajímal (byla to chyba), jen ten článek mě povzbudil k poznání svého ne protivníka, ale demagoga. S protivníkem či zastáncem jiného názoru se dá diskutovat, s demagogem nikdy.
.
Protože jemné využití mírového narativu je už považováno za nebezpečné a hodné odsouzení, jak pak by asi Evropské hodnoty reagovaly na hrubé využití mírového narativu? A co lze za něj považovat?
.
Ale je dobré, že si dnes mohu ještě přečíst tu nezdárnou petici o míru a spravedlnosti.
Vzpomínám si na jedno shromáždění pracujících, kde  bylo přečteno odsouzení nějaké takové podobné petice, a aniž bylo známo o co v ní šlo, a hlasovalo se pro odsouzení rozvracečů socialistického zřízení. Nikdo nebyl proti, většině to bylo jedno a těch pár zbylých mlčelo.
.
Nesmíme mlčet!
.
Otázky kladl a slova seřadil
.
Redakce

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (25 votes, average: 4,60 out of 5)
Loading...
37 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)