14.5.2022
Kategorie: Společnost

Covid-19 je biologická zbraň. Svědectví špičkového lékaře o covidových zločinech

Sdílejte článek:

NESPOKOJENY.CZ

Svědecká výpověď doktora Richarda Fleminga o covid zločinech dějících se ve spojitosti s očkováním a s virem samotným. Richard M. Fleming, PhD, MD, JD pod přísahou potvrdil, že covid-19 je biologická zbraň. Kardiolog, nukleární kardiolog, fyzik, vědec a doktor práv promluvil otevřeně o tom, co to pro nás znamená včetně rizika prionového onemocnění.

Video poslouží jako dobrý souhrn informací, které jste během pandemie možná už sami získali, a určitě přidá i nějaké další.

Vyšetřovatel (dále X): Jste zde dnes připraven svědčit, že covid-19 je biologická zbraň?
Richard Fleming (dále RF): Ano, jsem.

COVIDOVÉ ZLOČINY – SVĚDEK DR. RICHARD FLEMING – PŘÍSAHA.

X: Doktore Flemingu, požádali jsme vás, abyste přišli svědčit, zda covid-19 a s ním související vakcíny jsou úmyslným biologickým útokem na Spojené státy. Paní referentko, můžete se prosím identifikovat pro účely záznamu?

Karen Usher: Jmenuji se Karen Usher, texaské číslo CSR 5536.

X: Děkuji. Můžete, prosím, vzít svědka pod přísahu?

KU: Dr. Fleming, zvedněte prosím pravou ruku. Toto je přísaha k dnešní svědecké výpovědi: budete mluvit pravdu, celou pravdu a nic, jen pravdu, k čemu vám Bůh pomáhej?

RF: Ano.

X: Dr. Fleming, souhlasíte s tím, aby tato svědecká výpověď byla použita v kterémkoli příslušném právním řízení?

RF: Ano, souhlasím.

Tituly a reference.

X: Nejprve mi dovolte uvést některé z vašich kvalifikací: máte velmi působivý 90stránkový životopis, neuvedu všechno, ale v krátkosti – jste lékařem?

RF: Ano, jsem.

X: Takže máte titul MD., ako je známe?

RF: Ano.

X: A ve které oblasti se specializujete?

RF: Nukleární kardiologie, kardiologie ve vnitřním lékařství.

X: Zároveň jste členem profesionálních lékařských společností?

RF: Ano, jsem.

X: Jste členem Americkévysoké školy medicíny?

RF: Ano.

X: A jste členem Americké společnosti interní medicíny?

RF: Ano.

X: A máte i PhD.

RF: Ano.

X: Ve které oblasti?

RF: Fyzika.

X: A máte aj právnický titul, známy ako JD.

RF: Ano, mám.

X: A jste také vynálezcem v oblasti medicíny?

RF: Ano.

X: Můžete nám v rychlosti vysvětlit, jakého druhu byly vaše lékařské vynálezy?

RF: Týkaly se schopnosti zobrazit tělo a určit, jaké chorobné procesy v něm probíhají, podíváme-li se na metabolismus a krevní průtok.

X: Jste držitelem patentů za své vynálezy?

RF: Ano, jsem.

X: Můžeme říci, že jste obeznámeni se světem lékařských patentů?

RF: Ano.

X: Jste tedy schopni číst a interpretovat lékařské patenty?

RF: Ano, jsem.

X: A jste i autorem odborných článků?

RF: Ano.

X: Kolika přibližně?

RF: Asi tak mezi 400 a 500.

X: Byl jste také součástí redakční rady v odborných časopisech?

RF: Redakční rady a revizní rady časopisů.

X: V krátkosti, co je revizní rada časopisu?

RF: Povinností členů je, když se zašle nějaký materiál na uveřejnění v odborném časopise, podívat se na ten materiál, zkontrolovat, zda má vědeckou hodnotu, zda může v dané vědecké oblasti znamenat pokrok a doporučit revizní radě, zda by materiál měl být přijat, upraven nebo zamítnut k zveřejnění.

1. ČÁST: JE COVID-19 BIOLOGICKÁ ZBRAŇ?

X: Jste zde dnes připraveni svědčit, že covid-19 je biologická zbraň?

RF: Ano, jsem.

X: Napsali jste knihu, ve které kladete otázku: Je covid-19 biologická zbraň? Je tomu tak?

RF: Správně. Úkolem knihy bylo poskytnout informace, které by byly k dispozici pro širokou veřejnost a také poskytnout důkazy pro právní a lékařský systém, aby pochopili výzkum získání funkce (gain of function), který probíhá již několik desetiletí; ukázat, odkud přicházejí peníze, jaké články byly zveřejněny, ukázat, jaké typy výzkumu získání funkce se vyskytly a poukázat na patenty, aby bylo zřejmé, jaká práce byla uskutečněna během dvou desetiletí, financovaná zejména Spojenými státy, i když do toho byly zapojeny i jiné státy, a také ukázat, že neexistuje důkaz, že virus SARS-CoV-2, který způsobuje covid-19, neexistuje důkaz, že se vyskytuje přirozeně, neexistuje pro to žádný zvířecí model, a poukázat na výzkum, který byl dělán s koronaviry financován Spojenými státy, podpořený NIAID, NIH, ministerstvem obrany, penězi, které šly Petru Daszakovi a EcoHealthu, Ralphovi Baricovi z University of North Carolina, Shi Zhengli z wuhanského institutu virologie a více americkým univerzitám, včetně univerzity ve státě Texas.

X: Podívali jste se také na genetický kód viru SARS-Cov-2 a zejména na jeho hrotový (spike) protein?

RF: Ano, stejně jako profesor Luc Montagnier, člověk, který objevil virus HIV, a pár dalších osob, které pojmenováváme v knize.

X: A na základě analýzy genetického kódu viru jste došli k závěru, že jde o biologickou zbraň?

RF: Ano. Úmluva o zákazu biologických zbraní uvádí, že jakákoli úprava nebo změna biologického činitele, jako tento virus, která neposkytuje lidstvu užitek, je biologickou zbraní. Tyto konkrétní změny viru, včetně PRRA inserts, což jsou aminokyseliny, které byly vloženy a které jsou kritické pro místo štěpení furinů, aby byl virus infekční, inserty, které byly provedeny při HIV a opičích virech a virech podobných opičím, ekvivalentních viru HIV, prion podobná doména na vrcholu hrotového proteinu, jakož i glykoprotein-120 HIV insert, kterou vložila Shi Zhengli na začátku, a která je kritická pro přichycení se k buňkám, přičemž nic z toho se nevyskytuje přirozeně.

X: Takže jen abychom si to vyjasnili – virus SARS-Cov-2 jinak známý jako covid-19, a zejména jeho hrotový protein, není něco, co se samo od sebe jednoduše vyvine v přírodě?

RF: Podívali jsme se na všechny možné koronaviry, které se nacházejí na planetě, žádný z nich nemá PRRA inserty, žádný z nich nemá tolik HIV insertů, žádný z nich nemá regionální vazebnou doménu, která je doménou podobnou prionem, což znamená, že místo , kde se přichytává na buňku, je doména podobná prionu. A priony jsou abnormální proteiny, působící, že jiné proteiny se stávají abnormálně skládané.

X: Takže genetické změny byly provedeny v laboratoři na hrotovém proteinu toho, co je dnes známé jako covid-19 – správné?

RF: To je to, na co data ukazují.

X: Vaše kniha odkazuje na výzkum Shi Zhengli, kterou nazývají často netopýří žena, z r. 2010. Bylo cílem tohoto výzkumu zvýšit kapacitu vazby hrotového proteinu na lidský ACE-2 receptor?

RF: Cílem tohoto výzkumu bylo zvýšit infekčnost viru pro lidské buňky.

X: Je zajímavé, že v publikovaném výzkumu zjistili, že přirozeně se vyskytující hrotový protein podkováře (druh netopýra) není schopen navázat se na lidský ACE-2 receptor.

RF: Je to přesně tak.

X: Takže od roku. 2010 vědci, včetně Shi Zhengli v čínském Wuhanu, věděli, že přirozeně se vyskytující hrotový protein koronaviru podkováře nedokázal infikovat lidi.

RF: Přesně tak.

X: Vycházeje z vašeho svědectví, zní to, jako byste objevili alespoň dva lidsky přidané „inserty“ do genetického kódu hrotového proteinu SARS-Cov-2, což dokazuje, že byl vytvořen laboratorně.

RF: Ano, z výzkumných článků, které Shi Zhengli a Baric a jiní uveřejnili, vyplývalo jasně, a byli na to hrdí, že dokázali modifikovat virus tak, aby jej učinili infekčnějším a potenciálně nebezpečnějším.

X: Existuje nějaký laboratorní mechanismus, na jehož základě mohli vzít genetický kód odjinud a vložit ho do viru?

RF: Inu, můžete v zásadě poskládat cokoli, pokud znáte strukturu. Je to jako výroba auta: pokud víte, z jakých částí se skládá, můžete jej z nich poskládat. Mnohé z výzkumných studií, které máme, poukázaly na to, že vzali kousky z jednoho viru a dali je dohromady s kousky jiného viru. Podíváte-li se blíže na ty studie, zjistíte také, že konkrétně vložili 5 nukleotidových bázových párů, takže vyměnily bázové páry, což způsobilo, že byly přidány jiné aminokyseliny a jiný protein.

X: Pojďme si popovídat o prvním insertu, který jste našli ve viru SARS-Cov-2 a ze kterého jste usoudili, že jde o biologickou zbraň vytvořenou lidmi. První tuším nazýváte „PRRA insert štěpení furinů“, správně?

RF: Správně.

X: Můžete v krátkosti vysvětlit, co to je?

RF: Ok, jsou to 4 aminokyseliny, které byly vloženy. Když se ten virus napojí – a vím, že je to velmi komplikované, protože mnoho lidí slyšelo o ACE-2, což je jeden z receptorů. No je to proces o několika krocích. Insert glykoproteinu-120 HIV, což byl ten druhý, o kterém jsme mluvili, se musí připojit na receptorový raft kyseliny sialové, který ji zastabilizuje na místě. Virus pak přijde do kontaktu s receptorem ACE-2, který poté podstoupí změnu prostřednictvím tzv. ACE-2. TMPRSS-2 receptoru, což je pro pochopení kritické, protože to iniciuje proces vpuštění viru do buňky. Potom musí podstoupit štěpení furinů na „místě štěpení furinů“, to je PRRA, které způsobuje vysokou infekčnost pro lidské buňky a pak projde přes něco, co je známo jako neuropilin-1 receptor, který se nachází v mozku.

X: Jak jste zjistili, že tento PRRA insert místa štěpení furinů byl proveden na viru SARS-Cov-2?

RF: Musíte provést pouze sekvenování nukleotidových bází, z čehož víme, jak se vyskytují všechny varianty a když to uděláte, najdete tento PRRA insert.

X: Nachází se v přírodě v koronavirech tento genetický kód pro místo štěpení furinů, tedy PRRA?

RF: Ne.

X: Nenachází se v žádném koronaviru, který existuje ve volné přírodě?

RF: Neexistuje absolutně žádný koronavirus, který by měl tento PRRA insert. Je to 12 nukleotidových bází. Ne jediná báze, jako buňka srpkovité anémie, ale 12 konkrétních nukleotidových bází, které se starají o čtyři aminokyseliny, velmi konkrétně spojené s místem štěpení furinů, na které vlastní patent americká vláda.

X: Co vám říká skutečnost, že v přírodě se nikde nenachází tento insert, genetický kód pro něj, v žádném jiném koronaviru?

RF: Nuže, protože mutace se vyskytují najednou v 1 nukleotidové bázi, musíte vymyslet nějaké fenomenální vysvětlení, proč se najednou 12 nukleotidových bází vsunulo do viru, přičemž je nemají žádné z virů v té kategorii. , byla, že je to přirozeně se vyskytující virus se zvířecím hostitelem, kterým se nakazili lidé. Avšak v její prospěch nebyl nalezen jediný model zvířecího přenosu a nebyl nalezen ani jediný koronavirus s takovým PRRA insertem.

X: Zmínil jste tu druhou vsuvku – glykoprotein HIV…

RF: Ano.

X: Takže tvrdíte, že části genetického kódu HIV byly vsunuty do viru SARS-Cov-2?

RF: Ano, Shi Zhengli to uveřejnila už dávno. Před mnoha lety. Byla velmi hrdá na to, že to dokázala, použila k tomu pseudovirus HIV. A víme také, že glykoprotein-120 je prion.

X: Takže tohle je HIV, který se stal známým v 80. a 90. letech. Je to ten HIV.

RF: Ano.

X: A někdo vzal kousky genetického kódu HIV a dal to do SARS-Cov-2?

RF: Ano, k tomu se přiznala ve zveřejněných článcích Shi Zhengli.

X: Dopracovali jste se k tomu, proč to někdo udělal?

RF: Podle článků, které zveřejnila, ke zvýšení infekčnosti, aby zjistila, zda by ho mohla učinit infekčnějším. Ale je ještě zřejmější, že jí šlo o zapojení prionového onemocnění. Protože když každý přichází s virem a jak náročné může být vypořádat se s ním, s čím se vypořádává ještě mnohem obtížnější, jsou priony. Protože prionová onemocnění jsou relativně nová, co se týče našeho pochopení léčby a způsobují trvalá poškození, pokud je nelze zvrátit. Takže zapojení prionu, glykoproteinu-120 HIV, připojení k receptoru kyseliny sialové, na tom všem není vůbec nic, co by bylo pro lidi výhodné a schopnost vyvolávat prionová onemocnění je velmi významná biologická zbraň.

X: Jak smrtelná jsou prionová onemocnění?

RF: Lidé na prionová onemocnění umírají.

X: Tento proces vkládání aminokyselin pro zvýšení infekčnosti, je to získání funkce?

RF: Získání funkce je cokoli, co uděláte pro změnu přirozeně se vyskytujícího biologického činitele jako tohoto viru. A premisa získání funkce má v sobě dobrou premisu. Původní myšlenka byla, že pokud můžete zůstat o krok vpředu před potenciálně infekčním činitelem, například. koronavirem, můžete zajistit lidem léčbu a vědět, kde a kdy se to může rozšířit. Toto není jeden krok předem. Toto není jediná nukleotidová báze. Toto je hrotový protein, který má insert HIV s glykoproteinem-120. Toto je hrotový protein, který má 4 aminokyseliny k vytvoření místa štěpení furinů, PRRA insert. Toto je hrotový protein, který podle Luca Montagniera má několik HIV a SIV inserty. Toto není něco, co vzniklo evolucí. Evolucí by vznik takového čehosi trval stovky nebo tisíce let. Tady nechceme zůstat krok před nákazou. A produkce tohoto (viru) neposkytla lidským bytostem žádnou výhodu, čímž byla porušena Úmluva o zákazu biologických zbraní. Toto je hra na Boha.

X: Slyšeli jste o tom, že by někdo vyvrátil teorii, že ve viru SARS-Cov-2 jsou uměle vytvořeny inserty?

RF: Vlastně to nikdo nerozporoval kromě výroku, že je to něco, co se vyskytlo přirozeně. A když se zeptáte, kde je vědecký důkaz toho, že se to vyskytlo přirozeně, nenásleduje žádná odpověď. Takže pro lidi, kteří tvrdí, že toto je vědecká diskuse, já bych je chtěl povzbudit, aby zůstali při vědecké diskusi. Neexistuje žádný vědecký důkaz, že by kterýkoli koronavirus na planetě měl tyto inserty, neexistuje žádný vědecký důkaz, že by existoval zvířecí hostitel, u něhož by se vyskytoval tento virus, právě naopak, existují vědecké důkazy s pravděpodobností více než 99%, o kterých zde říkáme, dokud nepřijde někdo, kdo vyvrátí, že něco takového se přirozeně nevyskytuje.

X: Máte vy osobně jakoukoli pochybnost, že bez této manipulace se získáním funkce u hrotového proteinu viru SARS-Cov-2 by žádná pandemie nebyla?

RF: Kdyby ten virus nebyly vypuštěny, nebyli bychom na tom takhle.

X: Vysvětlil někdo z těchto lidí – Daszak, Baric, Shi Zhengli, Fauci – v čem spočívala údajná výhoda (této modifikace)?

RF: Nuže, až dosud pokračovali v konverzaci argumenty ve smyslu „nic takového jsme neudělali.“ I když důkazy jsou již jasné. Ale jak jsme se dozvěděli během posledních pár měsíců, NIH a NIAID již přiznali, ne že by to bylo bývalo nevyhnutelné, ale je fajn, že již přiznali, že výzkum na získání funkce byl financován Spojenými státy a že Fauciho výroky, že nebyly součástí výzkumu k získání funkce, nebyly pravdivé.

2. ČÁST: ZASTÍRÁNÍ.

X: Dr. Fauci svědčil k výslechu před kongresem pod přísahou, přičemž ho vyslýchal senátor Rand Paul, že NIH a NIAID nefinancovaly výzkum na získání funkce. Byla to pravda?

RF: Jak jsme ukázali a jak jsme o tom právě mluvili, byla to lež.

X: A tuto lež lze dokázat veřejně dostupnými dokumenty?

RF: Dr. Fauci popřel pod přísahou, že by byly poskytly jakýkoli výzkum na získání funkce navzdory tomu, že máme záznamy o dlouho trvajících výzkumech na získání funkce. Dokonce výzkum na získání funkce probíhal i během Clintonovy vlády, kdy byl oficiálně ukončen v důsledku obav vědců jako já, kteří viděli, že by mohli nastat problémy s infekcemi, které by se dostaly ven během výzkumu. Ty peníze byly stále dokola přelévány, zejména přes Petra Daszaka, přes kterého se dostaly k Baricovi a Shi Zhenglu a ostatním zdrojům. A jejich popírání, že by mezi nimi bylo jakékoli spojení, je v příkrém rozporu s publikacemi, které zmiňují jména obou, Barica i Shi Zhengli. Lze nalézt publikace, které uvádějí jejich financování prostřednictvím NIH, tedy toto bylo špatně skrývané tajemství. Od té doby dokonce NIH vydal prohlášení, ve kterém připustil, že financoval výzkum na získání funkce.

X: Součástí toho výzkumu pro získání funkce, resp. jeho cílem bylo učinit hrotový protein koronaviru infekčním pro lidi, dokud dosud nebyl.

RF: Z výzkumných grantů placených Spojenými státy, z publikací Shi Zhengli a ostatních, z publikovaných patentů je zřetelné, že jejich konkrétním cílem bylo zvýšit a umožnit, aby tyto viry měly schopnost nakazit zejména virem HKU4 a pseudovirem HIV, inserty s glykoproteinem -120, s kterými měli do činění Shi Zhengli a jiní, že bylo jejich cílem učinit to infekčnějším a také se jim to podařilo.

X: Kdo byli hlavní hráči v těchto pokusech genetického inženýrství?

RF: Ti nejhlavnější, o kterých víme, jsou Peter Dazsak v EcoHealthu, Ralph Baric z University of North Carolina, a Shi Zhengli ve wuhanském Institutu virologie. Víme však, že do toho byli zapojeni jiní jednotlivci, další univerzity, včetně zdejších, texaských.

X: Jak se vám podařilo odhalit ten výzkum na získání funkce a kdo jej financoval?

RF: Bylo mnoho zajímavých zdrojů, navrhovali, kam je třeba se podívat, ale v zásadě jsem udělal to, co udělá každý výzkumník, když chce odpověď na své otázky. Pokud víte, na co se ptát, získáte řadu informací, které jsou k dispozici. Takže jsem začal procházet zdroje o federálním financování, zejména jsem se podíval na EcoHealth a výzkum na získání funkce, což mi umožnilo narazit na konkrétní čísla o grantech, tedy to, co je veřejně přístupné. Nemusíte mi věřit, dá se to ověřit, na kolik byly ty granty, zda šli z ministerstva obrany, které mimochodem zaplatilo za více než polovinu z nich.

X: A zjistili jste, že byly nějaké pokusy zastírat financování tohoto výzkumu?

RF: Pokusy byly mnohé, nepříliš šikovné podle mě, včetně Lancetu. zabývat se možností, že jde o výzkum pro získání funkce a látku vyvinutou v laboratoři jako biologickou zbraň.

X: Porušil tento výzkum nějaké mezinárodní smlouvy nebo zákony?

RF: Úmluva o zákazu biologických zbraní hovoří velmi jasně: uvádí, že jakýkoli patogen, v tomto případě virus, který nemá žádný užitek pro lidstvo, je porušením Úmluvy o zákazu biologických zbraní. A je třeba poznamenat, že toto je úmluva, kterou USA podepsaly a ratifikovaly. Čl. 6 Ústavy USA říká, že zákony státu musí vycházet z mezinárodních dohod. Podpis a ratifikace Úmluvy o zákazu biologických zbraní, podpis a ratifikace Úmluvy o občanských a politických právech, účast Spojených států na norimberských procesech 1947 a na sepsání norimberského kodexu, stanovujícího chování k pacientům, Helsinská deklarace, k níž se USA zavázaly ohledně pacientů v rámci výzkumu, Etický kodex Americké lékařské společnosti ohledně informovaného souhlasu… Kdokoli by něco z uvedeného porušil, již prokázal, že nemá zájem o informovaný souhlas pacienta a jeho práva, ale poruší-li mezinárodní smlouvu, poruší americkou ústavu. A kdokoli složil nějakou úřední přísahu, kdokoli, kdo tam kdy stál a přísahal, že bude zachovávat a ochraňovat Ústavu Spojených států, pokud potom ignoruje tyto mezinárodní smlouvy, financuje porušení těchto mezinárodních smluv, jak se to stalo v tomto případě, kdo odmítá poskytnout pacientům informovaný souhlas, Mezinárodní úmluva o občanských a politických právech, pokud jste to udělali, porušili jste americkou ústavu a pokud jste složili přísahu, že budete ústavu dodržovat a ochraňovat, tak jste se dopustili vlastizrady.

X: Jak jste reagovali, když jste usoudili, že SARS-Cov-2 je biologická zbraň vypuštěná na planetu?

RF: Bylo mi velmi nepříjemně a cítil jsem se zklamaný. Tito lidé neprokázali nic, co by naznačovalo, že tento typ výzkumu by byl podle nich jakkoli užitečný pro lidstvo a vezmouce v úvahu zdroje, které jej financovaly…

3. ČÁST: JSOU TYTO VAKCÍNY ÚČINNÉ?

RF: Když se podíváte na dokumenty o schválení pro mimořádné použití, dokumenty podané FDA, musíte si položit dvě otázky – a data jsou hned v dokumentech o schválení pro mimořádné použití. První otázka zní: „Kolik lidí onemocní?“ A to je číslo, o kterém mluvíme – účinnost vakcín. Kolik lidí onemocní, pokud byli vakcinováni, oproti těm, kteří onemocní, pokud nebyli vakcinováni. To je číslo účinnosti vakcín. Ale pokud se zeptáte, proč se lidé vakcinují, to není důvod, proč se vakcinují. Vakcinují se přece, aby neonemocněly. To se nazývá redukce absolutního rizika. Ale když se podíváte na dokumenty o schválení, ať už jde o Pfizer, Modernu, J&J, ty tři, které jsou schváleny pro mimořádné použití v USA, a položíte si základní otázku, kolik lidí neonemocní: co se týče Pfizeru, použije jejich vlastní data , neexistuje žádná statisticky významná redukce v případech u vakcinovaných v poměru k nevakcinovaným. Když se podíváte na Modernu, je to stejné – žádná statisticky významná redukce případů u vakcinovaných v poměru k nevakcinovaným. Johnson si dal větší námahu a podíval se na výsledky 14 dní po vakcinaci a 28 dní po vakcinaci. Podíváte-li se na data 2 týdny po vakcinaci, existuje statisticky významná redukce. Když to vyhodnocujete další dva týdny, což také udělali, rozdíl zanikne. Takže pokud byste chtěli lidi vakcinovat zhruba každé dva týdny, tak do toho. Takže vakcíny nezabrání tomu, abyste se nakazili, statisticky nesnížili případy nakažených covidem nebo úmrtí a nezabrání vám to, abyste to přenesli. To vidíme právě teď. Žádný virus nepřichází, abych to tak nazval, s jednou příchutí. Tak jako při pohledu po místnosti plné lidí uvidíte lidi mnoha variant, ale všechno jsou to lidé. Takže SARS-Cov-2 nepřišel pouze jako Wuhan HU-1, alfa, beta, gama, lambda, delta a ostatní varianty, všechny obměny. Co jsme dělali dosud, bylo to, že jsme pro účely vakcín vzali všechny části viru všech variant, oslabili jsme je a pak jsme je píchli lidem. Takže pokud jste se setkali s jinou verzí nebo jinými částmi viru, měli byste imunitní reakci. V případě těchto vakcín jsme udělali to, že jsme řekli velmi konkrétně, podívejme se výlučně na hrotový protein té původní varianty, nazvané Wuhan HU-1 a udělejme ten genetický kód a přeměňme lidské buňky na výrobní linku hrotových proteinů. Co to způsobilo? Lidé, kteří se nechali vakcinovat, mnozí tak učinili proto, že měli obavy o jiné lidi. Je třeba pochopit, že tito lidé měli dobré úmysly. Měli obavy, měli strach, nechtěli, aby někdo onemocněl kvůli nim, nechtěli, aby onemocněli ostatní rodinní příslušníci, nechtěli, aby onemocněli muž nebo žena na konci ulice, kteří byli onko- nebo kardio-pacienti a jak dobrým občanům jim bylo řečeno, že je nezbytné to podstoupit a díky vám se situace změní. No vakcíny nezajistí, abyste neonemocněli, ani to nešířili. A tak použijíce tento přístup, jsme píchli lidem tuto mRNA a DNA výlučně pro 1 typ hrotového proteinu, ne pro zbytek viru, ne pro nukleokapsid, který se ukázal jako část, proti které lidé tvoří nejefektivnější imunitní odpověď, ne pro obal, ne pro membránu , ne pro ostatní typy hrotového proteinu. Jeden jediný typ! A tak co vidíme, je, že lidé se tím nechávají vakcinovat a pokud sledujete, co se od té doby děje, nejen v USA, ale v celém světě, jak se používají tyto vakcíny, stále méně lidí se infikovalo původní variantou Wuhan HU-1 nebo pokud se infikovali, byli na to připraveni, ale nebyli připraveni na ty ostatní varianty – alfu, betu, gamu, deltu, mí, ten omikron, jak jej lidé nazývají. Já to nazývám 21K, ale běžně tomu říkají omikron. Proti těm žádnou imunitní reakci neměli. Takže měli rychlou reakci a když infikovali virem dalších lidí, infikovali je virem, který nebyl napaden a jejich imunitní systém nebyl na to připraven. A tak jsme udělali skvělou práci při vyselektování variant viru pod tlakem, takže jej šíříme a modifikujeme. A hrotový protein omikronu je natolik odlišný od alfy, delty nebo Wuhanu HU-1, že imunitní reakce se prostě neuskuteční. A vidíme stále více a více lidí s touto variantou, s těmito příznaky, kteří ho šíří mezi další lidi. Pokud se ptáte, zda vakcíny fungují při snižování tohoto, stačí se podívat na vědecké důkazy, na čísla. Izrael: vakcinoval většinu své populace Pfizerem a Moderní. Jejich případy delty vyeskalovaly mimo graf. Prostě udělali selekci pod tlakem. V USA jsme udělali totéž, kde jsme viděli, že varianty delta a omikron byly vyselektovány pod tlakem na základě tohoto vakcinačního programu. Toto problém nezmenšilo, pouze posunulo varianty a zachovalo problém a vystresovalo lidi a vystrašilo je.

X: V tomto případě, pokud se podíváte na data, na rozdíl mezi vakcinovanými a nevakcinovanými, standard absolutní redukce rizika byl statisticky bezvýznamný?

RF: Absolutní redukce rizika je někde mezi 0,8 a 1,3%.

X: A to věděli FDA a producenti těch vakcín dříve, než je zavedli?

RF: Mě trápí, že… Chci říct, že sleduji ta zasedání FDA pro schvalování pro mimořádné použití a nikdo se na těch zasedáních nezeptá, jaká je míra absolutní redukce rizika. Což je cílem samotné vakcinace lidí. Sledoval jsem zasedání FDA pro posilující dávku a už nevím, zda šlo o Pfizer nebo Modernu, myslím, že šlo o Modernu, ale neumím to odpřísahat. Šéf vakcinačního projektu řekl, že reakce T-buněk byla nedůležitá. Přitom reakce T-buněk je kritická. Protože máte T-buňky a B-buňky. Je to označení podle toho, odkud pocházejí. Ale T-buňky, jejichž reakce se nazývá vrozená imunita, je kritická a je to první věc, která u lidí nastane. B-buňky, to je protilátková imunita a ta u člověka nastane o několik dní později. Ale aby se objevila protilátková imunita, T-buňky musí fungovat. A z publikovaných dat víme, a já jsem k tomu poskytl dokumenty, že Pfizer a Moderna vakcíny potlačují reakci T-buněk u vakcinovaných lidí. Nejen počet T-buněk se sníží, ale změní se také chemické sloučeniny, které produkují. Interferon, jak z názvu vyplývá, brání produkci virů a pomocný lymfocyt 2, což je typ T-buněk, jsou kritické, aby mohla nastat správná protilátková obrana. Toto vše je potlačeno u lidí, kteří si dali tyto vakcíny. Když slyším lidi, jak říkají, že jsou „zosobněná věda“ nebo velké farmaspolečnosti, že celé je to o vědě, nebo kohokoli jiného, ​​že je to vědecké, já vidím výrazný nedostatek vědecké integrity a vědecky kladených otázek, protože když se podíváte na dokumenty ke schvalování pro mimořádné použití a provedete vědecké ověření a položíte vědecké otázky, abyste zjistili, zda je tam rozdíl, zjistíte, že tam žádný není. Data jsou jednoznačná, vědecká data jsou jednoznačná – vakcíny neměly žádný vliv na redukci případů covidu nebo covid úmrtí.

4. ČÁST: JSOU TYTO VAKCÍNY BEZPEČNÉ?

RF: Základní otázka. Když pochopíte, že hrotový protein je biologická zbraň se získanou funkcí proč byste pak replikovali stejnou genetickou sekvenci a dávali ji do vakcíny? Myslím, že většina lidí si myslí, že když dostane injekci do svalu, ta látka z injekce zůstane ve svalu. Jenže tak to nefunguje. Studie mluví jasně. Živé nanočástice z vakcíny proti chřipce od Moderny se šíří do mozku, plic, do jater, sleziny, do srdce, ledvin, do střeva, do každé části zvířecího organismu, nezůstávají v místě vpichu. Vpíchávají vám to přímo do buněk, vpíchají to do svalu, který má tekutinu kolem buněk, která odteče do zbytku vašeho těla a dostane se do vašeho krevního oběhu, což může mít velmi vážné následky. Část výzkumu, který jsme provedli nedávno, se zabývá vakcínami Pfizer, Moderna a J&J a co se stane, když se dostanou do lidské krve.

X: Je zavedení hrotového proteinu do těla prostřednictvím těchto tvz. vakcín funkčně odlišné od zavedení hrotového proteinu do těla prostřednictvím viru SARS-Cov-2?

RF: Když lidé běžně šíří infekce, šíří stovky, tisíce nebo chceme-li být velkorysí, desetitisíce částic zakašláním nebo kýchnutím na někoho, takže to je zhruba množství, kterému budete vystaveni. A proto jsme v r. 2009. 2020 viděli tolik lidí s komorbiditami, protože už měli onemocnění, kde již probíhal zánět a byly krevní sraženiny. U vakcín jsou ta čísla výrazně odlišná. Už nemluvíme o tisících nebo desetitisících, ale o miliardách ve vakcínách.

X: Miliardách hrotových proteinů?

RF: Miliardách genetických sekvencí na produkci hrotového proteinu. U Pfizeru a Moderně je to 13,1 miliardy. Pro J&J a AstraZenecu je to 50 miliard. A další věc je, aby se dostal virus do vaší buňky, musí nalézt ACE-2 receptor, o kterém jsme mluvili. Vakcíny to nepotřebují. Lipidové nanočástice prostě splynou s vaší buněčnou membránou. Nemusí hledat ACE-2 receptor, aby se dostaly dovnitř, jednoduše s ní splynou a uvolní všechny ty genetické sekvence. U vakcinovaných vidíme, že reagují zdraví lidé. Proč? Protože nejsou vystaveni tisícům nebo desetitisícům virových částic od někoho, kdo by na ně nakašlal nebo na ně kýchl, přičemž ten někdo by na nich neměl kašlat ani kýchat. Dostanou nápor v miliardách. A pokud mají fungující zdravé tělo, jejich imunitní systém to vnímá jako masivní infekci a spouští imunitní reakci. Součástí té imunitní reakce je zánět a krevní sraženiny. Vylučujete chemikálie, které vyzabíjejí infikované buňky. Proto vám teče z nosu, tou tekutinou se vylučují. K tomu krevní sraženiny, aby imunita zabránila vstupu vetřelců, aby se 1) nedostali ven a 2) aby se nedostali k výživě a zahynuli. Takže zánět a krevní sraženiny jsou normální reakce, akorát, že běžně vás neinfikují miliardy virů. Takže zdraví lidé reagují na něco, co vypadá, jako by v jejich těle vybuchla jaderná bomba a podle toho na to reagují, produkujíc masivní zánět, spoustu krevních sraženin a množství vedlejších účinků. A u všech lidí s vedlejšími účinky vidíme to, přičemž jde o mladé, zdravé lidi, že reagují na to, co pro organismus vypadá jako ohromná infekce těla se všemi těmi hrotovými proteiny a vidíme zánět, krevní sraženiny, vidíme mrtvice, záchvaty, onemocnění srdce , potraty a úmrtí, které jsme dosud nikdy neviděli u vakcín, které byly podávány. Pamatuji si na dokument mainstreamové TV ze série „60 minut“ ze 70. let, kde odhalovaly lži a podvody FDA a velkých farmaspoločností ohledně vakcín proti prasečí chřipce. Když bylo úmrtí už 25, rozhodli jsme se, že něco je třeba udělat. Takže pro mě není moc rozdíl, zda bylo úmrtí 15 000 nebo 150 000. 1976 bylo 25 úmrtí dost na to, aby lidé řekli, že toto musíme vyšetřit a r. 2021 15 000 úmrtí na to už nestačí, máme problém.

X: Viděli jste jakýkoli důkaz, že Pfizer, Moderna, J&J dělali jakékoli pokusy na zvířatech dříve, než žádali FDA o schválení pro mimořádné použití?

RF: Ne, neviděl a musím říct, že všechno to volá po uskutečnění výzkumu na zvířatech, než to uděláte na člověku. abyste věděli, co se bude dít. A dělal jsem výzkum na zvířatech několik desetiletí mého života a je důvod dělat ho: abyste nedělali pokusy na lidech – pokud nejste nacisté.

X: A pokud jsem to správně pochopil, VAERS systém spadající pod CDC eviduje více poškození a úmrtí z vakcín proti covidu, než z vakcín proti čemukoli jinému za uplynulých 30 let.

RF: Je tomu tak. A nezávisle na tom, zda těm číslům věříte, zda si myslíte, že je to 1% nebo 10%, zda je za čísly 1 nebo 2 nuly. Zde je pár zajímavých věcí o tomto systému ohlašování: Jako lékař jsem se snažil do VAERSu dovolat. A dopracoval jsem se telefonicky k záznamu, který mi nadiktoval jiné telefonní číslo, na které jsem měl zavolat. Když jsem zavolal na to číslo, pustilo mi to nahranou odpověď a žádný prostor pro nahrání vzkazu. Mám kolegy, kteří to zkoušeli přes počítač a stále je to vracelo zpátky. Když přijedete do nemocnice nebo do ordinace lékaře s vedlejším účinkem po vakcíně proti spalničkám, příušnicím nebo zarděnkám, do počítače se zadává kód k tomu určený. Máte-li nežádoucí účinky po vakcíně proti záškrtu nebo tetanu, do počítače se zadává kód k tomu určený a sleduje se to v čase. Nazývá se to počítačová procedurální terminologie – CPT kód. Neexistuje žádný CPT kód, který byste zadali do počítače při vedlejších účincích po kterékoli vakcíně proti covidu 19.

X: I když toto je součástí klinických zkoušek, proto mají právní závazek sledovat vedlejší účinky, neexistuje žádný univerzální kód pro lékaře, aby mohli zadat vedlejší účinky?

RF: Je to tak.

X: Už jste něco takového zažili?

RF: Toto je poprvé.

X: Takže toto jsou vakcíny, které, pokud jsem správně pochopil, ty, které jsou dostupné, jsou součástí klinických zkoušek, které mají trvat do roku. 2023, správně?

RF: Tak je to uvedeno na Národním registru klinických zkoušek.

X: Předpokládám, že když se dělají klinické zkoušky, jedna z nejdůležitějších věcí je přesné sledování vedlejších účinků.

RF: Budeme se dívat v ne až tak vzdálené budoucnosti zpětně. 2020 a 2021, zejména r. . 2021 a budeme se ptát, kolik lidí vlastně mělo vedlejší účinky po těchto vakcínách?

5. ČÁST: JSOU TYTO VAKCÍNY BIOLOGICKÝMI ZBRANĚMI?

X: Viděli jste nějaké studie na zvířatech, která by byla provedena nebo zveřejněna současnými výrobci vakcín před schválením pro mimořádné účely?

RF: Neviděl jsem žádné studie na zvířatech od těch korporací, ať už z času před nebo poté, co přišli s vakcínami. Jediné studie na zvířatech, která byla provedena, provedli nezávislí vědci, kteří kladli otázky, které měly klást tyto firmy: jaké jsou následky těchto vakcín pro zvířata?

X: Co zjistil ten výzkum?

RF: Výzkum provedený nezávislými výzkumníky dokázal přítomnost poškození mozku a jiných tělových orgánů z virů a vakcín, zvané prionová onemocnění, takže můžete mít v mozku nemoc šílených krav nebo Alzheimera, amyloidózu v srdci, což je jiný druh prionového onemocnění. Ale studie na zvířatech byly naprosto jasné a konzistentní: prionová onemocnění, záněty a krevní sraženiny, trombotická onemocnění, vážné obavy, že bude docházet k potratům a jiným onemocněním, a tak nic z tohoto neučinily Pfizer, Moderna, Johnson nebo některá jiná firma.

X: Tento výzkum na zvířatech se mohl uskutečnit před schválením pro mimořádné použití, ale nemáme žádný důkaz, že se tak stalo nebo že se to zveřejnilo.

RF: Ten výzkum měl být proveden, porušuje to všechny mezinárodní smlouvy a kodex, který máme jako lidské bytosti. V historii byl jeden případ, kdy výzkum na zvířatech vynechali a prováděli výzkum nejprve na lidech. Ty lidi jsme stíhali v r. 2012. 1947 v norimberských procesech. My jsme se ptali také na to, co se stane, pokud máte vakcínu v krvi. Podívali jsme se na Pfizer, Modernu, Johnson – všechny tři – a podívali jsme se na účinek, který mají na krev, a ten je téměř okamžitý. Podíváme se na tři příklady snímků, které jsme pořídili u sedmi různých pacientů se třemi různými vakcínami. Vzorky krve jsme dali na sklíčka a podívali se na ně pomocí mikroskopu. Na prvním snímku uvidíte vakcínu od Pfizeru, která byla přidána do krve a uvidíte pěknou červenou barvu erytrocytů, červených krvinek, protože jsou schopny přenášet kyslík z plic do těla. Vedle nich vidíte mnoho šedých buněk. Jsou to stále buňky červených krvinek, i když už nejsou červené, protože už nejsou schopny přenášet kyslík a jelikož ve vzduchu je kyslíku dost, vidíme neschopnost hemoglobinu vázat kyslík v těchto buňkách. A zůstanou takové, sledovali jsme je dlouhé, dlouhé minuty, nezměnili se zpátky. Druhý snímek – uvidíme přesně to samé, toto je jiný pacient s Moderní, jakmile byl přidán do krve, vidíte ten samý jev a nakonec, třetí snímek je z vakcíny od Johnsona, se stejným jevem, se ztrátou schopnosti hemoglobinu udržet kyslík, jak je vidět na šedém zbarvení buněk, vedle jasných červených krvinek, které nebyly vakcínou poškozeny a stále fungují.

X: Na těch snímcích jsme viděli, že když přidáme vakcínu k červeným krvinkám, červené zbarvení se vytratí.

RF: Červené zbarvení se vytratí a už se nevrátí. A není to pouhým přidáním tekutiny. Podívali jsme se také na krev, kam jsme přidali běžný fyziologický roztok a ten tu krev trochu zředí, ale červené zbarvení se nevytratí. Všechny tři z těchto vakcín – když jsme je přidali do krve, červené zbarvení se vytratilo, což znamená, že hemoglobin již není schopen přenášet kyslík. To by mohlo nastat z různých důvodů – nebylo by který kyslík přenášet. No ale v atmosféře ho je dost, takže tím to není. Čili molekula hemoglobinu byla poškozena. Nebo membrána červené krvinky byla poškozena. Ale při srpkovité anémii jsou poškozeny červené krvinky, ale ty nemají problém být červenými krvinkami. Takže se něco stalo s molekulou hemoglobinu a nevrátí se to do původního stavu. Pozorovali jsme tu krev mnoho minut, nevrátilo se to do původního stavu. Dále jsme pozorovali, že krev se začne shlukovat. A není to záležitost času, protože jsme pozorovali běžnou krev týchž jednotlivců, kde jsme přidali běžný fyziologický roztok a krev se nesrážela. Takže to není časová záležitost. Není to tím, že by byla krev nabrána do hadiček, které by v sobě měly roztoky, které by měly vliv na červené krvinky, protože krev byla vzata přímo od pacientů, nebyla skladována mezitím v žádné hadičce, nebyl tam žádný materiál, který s ní mohl reagovat. Takže tohle je jev, kde do krve je přidána vakcína, vakcína se dotkne červených krvinek, červené krvinky zblednou, už nejsou červené. Důležitá je nejen schopnost přenášet kyslík, ale také skutečnost, že tentýž hemoglobin, který vyzvedne kyslík v plicích a nese jej do těla, v těle vezme oxid uhličitý, odpadní produkt, kyselinu, a nese jej zpět do plic. Pokud je hemoglobin poškozen a nemůže přenášet kyslík, totéž poškození mu zřejmě bude bránit v přenosu oxidu uhličitého ven z těla. I když pro červené krvinky není nic důležitějšího, než přenos kyslíku.

X: A co by bylo důsledkem tohoto úbytku schopnosti červených krvinek přenášet kyslík?

RF: Ty (postižené) červené krvinky nemohou přenášet kyslík v těle. Důležitá otázka je, nakolik se to v organismu děje. A žádné množství této vakcíny, resp. jakékoliv vakcíny by nemělo poškozovat červené krvinky. Toto je záležitost na úrovni tkání. Tímto se bylo třeba zabývat v počátečním stadiu. Obdobně, jako při studiích na zvířatech. Pokud se jedete něčím zabývat, například. podáváním léčiva pacientovi, potřebujete vědět, že léčivo bude fungovat a potřebujete vědět, jaké následky může podání léčiva mít. Ten projekt není nijak náročný. Vezmete vakcíny, vezmete lidskou krev, ke které to přidáte, a pokud mi někdo umí dokázat, že to, co jsme opakovaně sledovali, není správné, jen do toho, dokažte mi opak. Ale nepodaří se vám to, protože na vědě je krásné to, že tyto experimenty jsme dělali na více než jednom místě na planetě, na sedmi různých lidech, se všemi třemi vakcínami, v každém případě byl účinek na krev stejně zničující.

X: Máte pracovní teorii nebo hypotézu ohledně toho, proč tyto vakcíny způsobují tuto ztrátu barvy a shluky?

RF: Ano, mám. Už dlouho víme, že když je RNA nebo DNA mimo buňku, tak je to prion. Lidské červené krvinky jsou jediné lidské buňky, které nemají jádro. A nemají ribozomy. Mají jen hemoglobin pro přenos kyslíku a oxidu uhličitého. Červené krvinky nemohou učinit nic s genetickým kódem, který by do nich vešel. Lipidové nanočástice by jednoduše splynuly s červenými krvinkami. Pokud se červené krvinky chovají stejně jako ostatní části těla, když se nacházejí mimo organismu, přičemž jsou bez jádra a ribozomů, když přijdou do kontaktu s RNA nebo DNA, budou se chovat jako prion a změní proteinovou strukturu. Hemoglobin je protein. Takže se nám zdá, že tyto vakcíny uvolňují RNA nebo DNA z vakcín do těchto červených krvinek, způsobujíc prionový efekt molekule hemoglobinu, natrvalo změně molekulu hemoglobinu, přičemž tato ztrácí tvar a konfiguraci, takže již nebude vázat kyslík a nedokáže vyzvednout ani oxid .

X: Dr. Fleming, přeprogramovávají vakcíny vrozený imunitní systém?

RF: Vidíme, že dva z kritických kroků vašeho imunitního systému, tj. produkce interferonu, tedy látky, která brání replikaci viru, a pomocných lymfocytů 2, které jsou kritické pro tvorbu protilátek, obě jsou potlačeny. Pomocné lymfocyty 2 jsou zřejmě něco, o čem většina lidí neslyšela, je to druh T-buněk, jsou pomocné a mají č.j. 2 v sekvenci. Mají tři složky, které musí být spárovány s B-buňkami, které produkují protilátky. Pouze pokud jsou všechny tři spárovány, je vyslán signál k vašemu systému protilátek, tzv. adaptivnímu humorálnímu protilátkovému systému, aby byly produkovány protilátky konkrétního typu, proti konkrétní infekci a aby byly o tom zachovány patřičné paměťové buňky. V případě, že se tyto pomocné lymfocyty 2 neprodukují, jak by měly, přestože tento systém existuje, bude otupen.

X: Na základě všeho, co jste uvedl, bylo by možné tvrdit, že tyto vakcíny jsou samy o sobě biologickou zbraní?

RF: Jelikož hrotový protein je virus vyvinutý na základě výzkumu se získáním funkce, což z definice je biologickou zbraní, replikace téže genetické sekvence a její vložení do vakcíny, bez ohledu na to, jak ji vpravíte do lidského těla, nemění nic na tom, že je to stále biologická zbraň. Nanejvýš alarmující je to momentálně pro děti. Když na zasedání FDA někdo řekne, že potřebujeme vakcinovat děti, ale nevíme, co to s nimi udělá, dokud nebudou navakcinovány. To je ta experimentální fáze výzkumného projektu. Od roku 1947 jsem si myslel, že jsme oficiální, ačkoli to bylo velmi jasné z Tuskeegee-Airmen a jiných studií, placených americkou vládou, že se zdá, že naši lídři nemají problém experimentovat na našich starších spoluobčanech, na našich policistech, našich záchranářích, našich lékařích a sestřičkách, naší široké veřejnosti a nyní zjevně nemají problém experimentovat na našich dětech.

6. ČÁST: AKČNÍ PLÁN.

X: Kdybyste měli poradit například texaskému komisaři pro zdravotnictví, jak se proti tomuto útoku bránit, co byste mu doporučili?

RF: Opět se vrátím k tomu, co jsem už řekl. Pokud děláte něco v medicíně, nebo v jakékoli jiné vědě, a výsledek je špatný, tak to přestaňte dělat. Kdyby přišel jeden z mých studentů medicíny a řekl mi: „Dr. Fleming, když jsme podali tento lék posledních několikrát, nefungoval, pacientovi se stav zhoršil, ale chtěl bych jej podat ještě jednou, neboť teď možná fungovat bude,“ zřejmě bych ho vyrazil. Nebudeme přece opakovat to, co způsobuje problémy. Všechny důkazy potvrzují, že při použití těchto vakcín neexistuje statistická výhoda. Hromadná vakcinace způsobila selekci variant pod tlakem. Způsobila výrazné vedlejší účinky u lidí, kterým byly vakcíny podány. FDA připustila v dokumentech pro schválení pro mimořádné použití u dětí, že nebudeme vědět, co to s nimi udělá, dokud na nich neuděláme experiment. Je to naprosto zřetelné. Tyto vakcíny neudělaly nic pro vyřešení problému. Musí být zastaveno. Producenti se musí právně zodpovídat. Musíme si zodpovědět otázky, proč jsou porušovány všechny kodexy a mezinárodní smlouvy, o kterých tvrdíme, že je zachováváme. Výzkum se získáním funkce musí být zastaven, dokud nebude zajištěna alespoň jakákoli taková kontrola a bude zajištěno, aby byl pro lidstvo užitečný a nepoškozoval jej. Musíme vzít na zodpovědnost lidi, kteří jsou za toto zodpovědní. Porušili Úmluvu o zákazu biologických zbraní. Porušili Norimberský kodex. Porušili Konvenci o občanských a politických právech. Porušili etický kodex Americké lékařské společnosti, což není nutně trestné, ale myslel jsem, že medicínu bychom měli praktikovat určitým dohodnutým způsobem. Nadejde čas, kdy se lidé budou muset zodpovídat za to, co udělali. Lidé dělají chyby. I já jsem člověk. Nebudete mít problém najít někoho, kdo vám potvrdí, že i já dělám chyby. I já vím, že dělám chyby. Jsem svým největším kritikem v oblasti vědy a lékařství. Dvě desetiletí výzkumu se získáním funkce, soustředěné na zvýšení infekčnosti tohoto viru, s následky, které jsou jednoznačné v celém světě. V roce. 2020 a 2021 jsme provedli opatření, která nedávají žádný vědecký smysl. Neexistují žádná data, která by potvrzovala, že karantenizování lidí by zastavilo rozšiřování viru. Pokud by tomu tak bylo, vysvětlete mi, proč v roce. 2021 je tento virus endemický. Nezastavilo ho to. Lékaři přestali praktikovat medicínu, z mnoha důvodů. Někteří si možná opravdu doslova mysleli, že dělají správnou věc. Mnozí tak jednali, neboť jim bylo řečeno, že léčba neexistuje. A kdo jim to řekl? Orgány federální vlády? Federální vlády, kterou řídili Fauci a Collins a jiní lidé, ty orgány nepraktikují medicínu. Nevoláte jim, když jedete do nemocnice. Medicínu praktikuje váš lékař. To je člověk, za kterým jdete, kdo se o vás stará. Zabránili jsme výkonu medicíny. Zabránili jsme lékařům, kteří měli pocit, že mohou provádět medicínu. Lékařům, kteří se neobtěžovali měřit výsledek léčby, ale podporovali více léčiv, doporučuji, aby se podívali na kvantitativní měřitelná data, aby zjistili, zda fungují nebo ne. Ale alespoň vynakládají nějaké úsilí, což je v podstatě to, co jsme vždy dělali, než jsme zjistili, co funguje opravdu. Byl jsem u toho, když přišel HIV. Netušili jsme, co je třeba dělat. Tak jsme zkoušeli. A nějak jsme se zařídili. Léčili jsme příznaky. Pokud se zadýchávali, dávali jsme jim respirační léčbu. V roce. 2019 jsme přestali poskytovat respirační léčbu lidem, kteří se zadýchávali, i když dýchali pískavě, protože neexistovala žádná léčba, že? Všechno, co jsme udělali ve vědě a medicíně, jsme vyhodili ven oknem. Lidí jsme drželi pod zámkem, do srdcí lidí jsme vložili strach. Řekli jsme lidem, že nesmí věřit komukoli, kdo jim řekne něco jiného. Přestali jsme zpochybňovat vědecké paradigma, přičemž ve vědě soustavně diskutujeme. Všichni, co si myslí, že vědci a lékaři jsou ta příjemná a veselá skupina lidí, kteří navzájem stále souhlasí. Ne, vědecká debata probíhá soustavně. Lékaři často navzájem diskutují o tom, co by se mělo či nemělo dělat. To je svobodná výměna myšlenek, která nebyla. Texas, Texaská lékařská společnost, zdravotní úřady, guvernér, generální prokurátor, všichni by měli zjišťovat, proč se to stalo, aby zajistily, že o obyvatele Texasu bude postaráno a aby ostatní lidé v USA měli možnost je následovat. Lidé, kteří tento chaos, tento bordel způsobili, musí být přivedeni k právní odpovědnosti a musí být zabráněno, aby se to ještě někdy zopakovalo.

(přeloženo automatickým překladem)

Dr. Richard Fleming: Data ukazují, že covid injekce mohou vyvolat prionové onemocnění.

Dr. Richard Fleming sdílí informace ze dvou oficiálních studií a poukazuje na možnost, že covid injekce mohou vyvolat prionové onemocnění. Mezi nejčastější prionové onemocnění je údajně Creutzfeldtova–Jakobova choroba (CJD), což je mimořádně vzácné, avšak vždy smrtelné neurodegenerativní onemocnění mozku.

Na to, že covid vakcína nese pouze spike protein… tělo si tvoří protilátky na nukleokapsidy, což je další část viru, která ve vakcínách údajně není. Nemůžete tvořit protilátky na něco, co není ve vašem těle. Moje otázka tedy je: Co se nachází ve vakcínách, když si netvoříte protilátky jen na spike protein, ale na nukleokapsidy, protože to data ukazují… a to je podle mě klíčové v této studii… a to, že se tvoří protilátky na nukleokapsidy.

Tyto vakcíny musí obsahovat více než jen spike protein, což za chvíli uvidíme. To není jediná studie, o které byste měli vědět. Moderna v roce 2017 zveřejnila studii o použití lipidových nanočástic ve vakcíně proti chřipce, a u testovaných zvířat se prokázalo, že ty vakcíny s lipidovými nanočásticemi se rozšířily do mozku, kostní dřeně, jater, sleziny a svalu v místě vpichu. To je studie z roku 2017 od Moderny.

Také to nevysvětluje fakt, že pokud „vylučování” (shedding) neexistuje, americké ministerstvo zdravotnictví a FDA vyvinuli hodně námahy, aby v srpnu 2015 zveřejnili instrukce, když publikovali dokument o vylučování z virových a bakteriálních vakcín. A jak to testovat. Nepoužili takové peníze a čas, aby testovali něco, co by neznali, a co neexistuje. Tohle je jejich dokument… je na jejich webu. Také to nevysvětluje jednu další důležitou věc.

Pamatujete na ta prionová onemocnění, o kterých jsme mluvili? Vaše DNA patří dovnitř vašeho jádra nebo mitochondrie. Vaše RNA patří dovnitř vašich buněk. Pokud to vaše tělo nevidí, je to už součástí vašeho těla. Vaše imunita nevidí váš genetický kód, protože není mimo vaše buňky. Když je RNA mimo vaše buňky, je to prion. Vakcíny obsahují mRNA. Jakékoliv prosakování toho materiálu tvoří prionové onemocnění.

 

Zdroje:
VIDEO: Covidové zločiny – Svedok: Dr. Richard Fleming
Dr. Richard Fleming – Nová data ukazují, že covid injekce mohou vyvolat prionové onemocnění
COVID CRIMES, A WITNESS: DR. RICHARD FLEMING

Redakce

Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (18 votes, average: 4,78 out of 5)
Loading...
15 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 

Adblock Detected

Velká část našeho provozu je hrazena primárně z reklam, prosíme, zvažte vypnutí ad-blocku. Děkujeme.

Refresh Page
x