21.6.2023
Kategorie: Exklusivně pro PP, Ze světa

Tak co vy na to, sousede – bude válka, nebo ne?

Sdílejte článek:

JANE KAUFMAN

Jak říká Mitchell Henderson, o kterém bylo psáno nedávno, právě se ocítáme v tom nejvíc kritickém období a jestli se nám podaří dočkat se konce června bez války, pak si snad můžeme maličko oddechnout.

Naše ohrožení začalo tím, že se ukrajinská vojska přece jen odhodlala k útoku proti Rusům a to i v nepřítomnosti jejich hlavního generála, Valerije Zálužného. Vyskytly se úvahy, že Zálužný je těžce raněný a nachází se v některé nemocnici, ale zatím se ho nepodařilo najít. I když je pravda, že se přestal objevovat na veřejnosti poté, co ruská vojska zničila několik ukrajinských velitelských center.

Podle ruského policejního představitele byl Zálužný při jednom z těchto útoků zasažen šrapnelem do hlavy a poté ošetřen v Nikolajevě, kde podstoupil trepanaci lebky kvůli odstranění tlaku. Ale od té doby zmizel a NATO bylo informováno, že s nimi nemůže mluvit ani skrze video spojení.

Při rozhovoru s vojenskými dopisovateli se ruský president Vladimír Putin vyjádřil, že ví, kde se Zálužný nachází, ale k tomu, aby s ním mohli reportéři mluvit, musí znát cizí řeč. Jinými slovy jim naznačil, že Zálužný se nachází někde v cizině. „Ale taky nemusím mít pravdu,“ dodal.

Protiútok i bez generála

Přesto, že se generál Zálužný od té doby neukázal, přesto protiútok proti ruským vojskům opravdu na Ukrajině začal. Scott Ritter, bývalý rozvědčík amerického námořnictva a inspektor zbraní pro OSN říká, že celá akce je naprostý nesmysl. Něco takového patří podle něho do světa pohádek a bájí. Když uvážíme moderní vybavení ruské armády, tak proti něčemu takovém nejsou Ukrajinci schopni obstát.

Ale snad reagovalo ukrajinské vedení na proslov válečné štváčky Victorie Nuland, která pro tuto odvetu proti Rusku agitovala koncem května na 15. sjezdu Bezpečnostních složek v Kyjevě. Možná kvůli ní k tolik propagovanému útoku nakonec přece jen došlo.

Ritter je toho názoru, že žádný normální člověk, který má na mysli budoucnost Ukrajiny, by s něčím takovým nesouhlasil a nikdy by žádný vojenský konflikt nezkoušel vyvolat. Vždyť je přece zjevné, že Ukrajina, i se všemi zbraněmi, dodávanými ze Západu, není schopna fyzicky obstát proti po zuby ozbrojenému Rusku.

Říká, že ke konci léta nezbyde z ukrajinské armády nic, ta bude naprosto zničena. Už tak jsou jejich současné ztráty na bojišti astronomické. Začali protiútok s nějakými 9-12 brigádami a když tyto budou zničeny, tak za ně nemají náhradu. Nemají nic, čím by je podpořili, nebo dokonce nahradili.

Ruský ministr obrany, Sergěj Šojgu s ním v podstatě souhlasil, když hlásil, že Ukrajinci podnikli útok několika směry a všude byli poraženi. Údajně shromáždili v předních liniích velké množství vojska a vojenského vybavení a pak vyrazili do útoku celkem sedmi různými směry. Hned poté byli ale zastaveni, protože ztratili 1600 vojáků, 28 tanků a 136 kusů další vojenské výbavy.

Na ruské straně zahynulo 71 vojáků a bylo zničeno 15 tanků a 9 bojových vozidel. Celkem to bylo obrovské množství škody jak na lidských životech, tak na válečné výzbroji, což všecko bylo naprosto zbytečné od samého začátku.

Dobře věděli, co se stane

A to je, kde náš současný problém začíná. Spolčený Západ určitě dobře věděl, že ukrajinská vojska nejsou schopna proti ruské mašinerii obstát a tím pádem že protiútok nic nedocílí, než zvýšení celkového počtu mrtvých a že plánované převzetí bývalých ukrajinských oblastí se neuskuteční. Proč potom přispěchala agitátorka Nulandová na Ukrajinu a dala signál k zahájení útoku? No přece kvůli NATO!

NATO a jejich vojenská cvičení byla zahájena zhruba ve stejné době. Vojenské manévry „Air Defender“ začaly 12. června a mají trvat do 23. června. Jsou to největší manévry v historii organizace a má se jich zúčastnit 10 000 vojáků ze 25 zemí a dokonce i ze Švédska a z Japonska. Tito všichni budou používat 250 letadel a spoustu další vojenské výbavy.

Jedná se údajně o nácvik obrany členských zemí NATO podle jejich Odstavce č. 5, ale spíš je to nácvik útoku na Rusko. Je dokonce podezření, že to ani žádný nácvik není, ale že jde o skutečný útok na Rusko. Z něčeho takového může vzniknout pouze jedno a to je celosvětová válka, 3. v pořadí a 1. jaderná.

Další vojenské cvičení NATO, nazvané „Defender 23“ začalo již 22. dubna a potáhne se až do 23. června. Této akce se účastní 7 000 amerických vojáků a 17 000 vojáků nejrůznějších národností ze členských zemí NATO a také z nejmenovaných partnerských zemí.

Cvičení má za úkol dokázat „schopnost ‚US armády Evropy a Afriky‘ jak rychle zareagovat při napadení východní Evropy.“ Účelem je dále vylepšit bojeschopnost ve východní Evropě, zvýšit smrtící účinek NATO vojsk skrze střelbu na velké vzdálenosti, vybudovat porozumění mezi vojáky různých národností a navyknout země, ve kterých se bude cvičení odehrávat na nutnost podpory okupační armády.

To znamená, že NATO vojska budou obsahovat vojáky z celého světa, snad i včetně všech těch Musulmanů, co si do Evropy navozili již předtím a tito všichni se budou potulovat podél ukrajinských hranic a čekat, až ukrajinská vojska prohrají, aby jim mohli přijít ze všech stran na pomoc. A TO JE TO SKUTEČNÉ NEBEZPEČÍ.

Když k tomu připočteme (pokud vím) asi 40 000 amerických vojáků, kteří se již delší dobu zdržují v Polsku a v Rumunsku, plus je zde polská armáda, což všecko dohromady tvoří podstatnou vojenskou složku, která se může docela dobře pokusit vytáhnout proti ruské armádě na Ukrajině.

Takže celý svět teď táhne do války proti Rusku. Chtějí je zničit, vyrabovat, zavést jim pochody pýchy LGBTQ+ spolu s nemocnicemi, které operativně mění pohlaví nedospělých dětí a někdy i batolat, kde jsou děti drženy v zajetí a vražděny na adrenochrom, kde celé rodiny žijí na ulicích, protože nemají na zaplacení nájmu, kde jsou drogy volně rozdávány všem a je očekáváno, že jim každý brzy podlehne a mnoho další západní „kultury.“

Prostě a jednoduše, chtějí Rusko a s ním celou Evropu a celý svět dostat na tu nejnižší, takřka zvířecí úroveň, protože pak, až budeme každý z nás na něčem závislí, nemocní, blbí a neschopní odporu, pak nás budou moci snadno ovládat. Pak už se nás nemusí bát.

Nekalé plány nikdy nechybí

Už v minulosti se osvědčilo, že veřejná vojenská cvičení NATO sloužila neohlášeným, tajným a nekalým záměrům. Dokázali nám to při zničení plynovodů Nord Stream, kdy opět, NATO manévry BALTOPS 22 kryly činnost potápěčů, kteří k potrubí přiváželi výbušniny.

Bývalá vojenská analystka Pentagonu, podplukovnice Karen Kwiatkowski se vyjádřila, že NATO je poměrně nesourodá organizace, která zahrnuje množství různorodé vojenské výzbroje a vojáků z nejrůznějších zemí světa. Jejich vojenská cvičení se vždy odehrávala mimo Evropu. (Asi myslí Afghanistán, Libyji, Irák, Somálsko a jiné.) Takže teď se zaměřují na cvičení v Evropě, prý aby ji mohli lépe bránit.

Podle ní, Západ vydává Ukrajinu za poslední místo, které je ještě schopno odporovat bláznivým ruským okupantům, kteří se rozhodli zničit všecka města západní Evropy. Takže NATO musí Ukrajincům pomáhat Evropu bránit.

Něco takového je pouhá propaganda, která je v současné době nutná, protože mnohé země se již probírají z velikášského opojení, kdy poslali své poslední vojenské vybavení Ukrajincům ke zničení a ještě ke všemu úplně zadarmo a teď nemají nic na vlastní obranu.

Paní Kwiatkowski se rovněž vyjádřila, že i když generálporučík Ingo Gerharz, velitel německého letectva, který současné letecké cvičení vede sliboval, že manévry jsou pouze obranné, ona sama je toho názoru, že členové NATO a stejně tak vedení Evropské unie doopravdy neznají význam slov „obranné“ a „slibuji.“

I ona si myslí, že namísto bojůvek a bojů, na které upadající a chátrající Evropa není vybavena ani připravena, by se měli Evropané soustředit na diplomatické vyjednávání a na úpravu vzájemných vztahů.

Jsou tyto obavy podloženy?

Něco se děje, to je jisté. Tři dny před zahájením cvičení „Air Defender“ se v Americe přihodilo něco velice neobvyklého: mluvčí Kongresu Kevin McCarthy zrušil veškeré rozhodování a rozpustil na několik dnů Kongres. A to udělal těsně před tím největším vojenským cvičením NATO v historii!

Vymluvil se na nesouhlas některých členů Kongresu s tak zvaným „dlužním stropem,“ který měl být navržen do určitého data, aby nedošlo k ohrožení americké ekonomie.

Jako další, týden před tím byly všem americkým Senátorům rozdány satelitní telefony pro případ, že by došlo k přerušení telekomunikací. A zrovna jako náhodou, to byl v Americe „Memorial Day,“ pamětní den všech válečných veteránů a padlých v mnoha nesmyslných amerických válkách a celá Federální vláda se rozhodla trávit čas v podzemním bunkru i s jejich rodinami.

Co asi všichni očekávali? Snad se báli přímého útoku na Washington D.C.?

Co představuje vojenské cvičení

Každé cvičení zkouší být realistické, jak nejvíc to jde. Všecko musí být jakoby šlo o skutečnou válku, ať už se jedná o válečnou strategii, taktiky postupu, zásobování, trasy letadel a pohyby vojska – naprosto všechno. Při nácviku útoku na Rusko pak letadla létají až těsně k hranicím, takže je zcela možné že něco takového může být považováno nejen za cvičení, ale za neskrývanou provokaci.

A co když některý pilot udělá chybu, někdy i plánovanou chybu, kdy překročí onu imaginární hraniční čáru, ať už kvůli špatné navigaci, anebo vlastní nepozornosti. Rusko je neustále napadáno Ukrajinou na svém vlastním území, jejich zázemí je denně odstřelováno a civilní obyvatelstvo ohrožováno. Co když taková zbloudilá NATO stíhačka bude sestřelena ať už ruskými vojsky, anebo třeba i vojsky ukrajinskými?

Situace byla připravována již dávno předtím, když byly ruské zastupitelské úřady vypovídány z různých zemí a oplátkou Rusové vypovídali cizí diplomaty. Ruské majetky v zahraničí byly zabavovány a sankce byly uvalovány. A mezitím se americká Federální vláda ze všech sil snažila, aby situaci co nejvíc zhoršila. Ukrajinské tajné jednotky vraždily významné ruské osobnosti a ukrajinská vojska střílela po neozbrojených civilistech na ruském území.

Takže všecko bylo postupně nastaveno na konečný konflikt. Už teď je v něm zamíchána většina světa: japonští vojáci táhnou proti Rusku, Jižní Korea a mnoho jiných zemí zásobují Ukrajince zbraněmi a municí.

Jediné co teď chybí, je důvod. Něco jako 9/11 a máme zde válku.

Ve 2. světové válce věděl americký president Roosevelt velmi dobře, že Japonci zaútočí na Pearl Harbor, vždyť je k tomu sám vyprovokoval. To byla záminka, kterou nutně potřeboval, aby se mohla Amerika zamíchat do války v Evropě. „Hele, koukejte, oni nás napadli, musíme jim to honem oplatit,“ a už armáda cupitala na evropský kontinent.

Stejně tak vytvořili záminku pro každou jinou válku, které se zúčastnili. Skutečné důvody pro vojenské napadení nebyly žádné, tak si je vyrobili. Takže se ptáme: co vyrábějí za důvody dnes? Na co se zaměřili tentokrát, aby mohli znovu zničit celou Evropu, zavraždit co nejvíce lidí a uvrhnout celý svět do nekonečné bídy a otroctví pod vládou OSN, WHO a WEF?

Němci dělají nesmírnou chybu, že se opět, jako vždycky, propůjčili k tomu, aby strkali hlavu do oprátky za někoho jiného. Vojenské cvičení „Air Defender“ je vedeno z Německa. Takže kdyby opravdu došlo k další světové válce, tak ji (pro důvěřivý svět) začali Němci!

A co kdyby opravdu

Amerika a s ní celý Západ jsou notoričtí lháři. Říkají „cvičení“ a myslí válku. Není radno jim věřit ani v nejmenším. Představte si, prosím, co uděláte, kdyby vám najednou začaly nad hlavou létat stíhačky a v dálce, anebo i zblízka by bylo slyšet dunění bomb? Jste na něco takového připraveni? Máte dostatek zásob vody a potravin? O co se postaráte prvně a co necháte plavat? Co bude v takové situaci důležité a co ne?

Jsou to těžké otázky, které vedou ke strašidelným úvahám. Ale dnes se ocítáme v době, kdy jsou tyto úvahy naprosto nutné. Psychopatičtí blázni a šílenci, vyznavači Satana ovládli tento svět a vyhrožují nám naprostým zničením.

Naštěstí

Ten skutečný důvod, proč nejsme už dnes ve válce spočívá pouze v sebeovládání ruského presidenta Putina. Kdyby tento reagoval stejně zbrkle a hazardně jako jeho západní protivníci, už dávno by se nám sypaly bomby na hlavy.“

Tento názor vyjádřil konzervativní politický zpravodaj Glenn Beck při televizní diskuzi. Přirovnal současnou situaci k tomu, kdyby na příklad Spojené státy napadly Mexiko a Rusové by Mexičanům poslali vojenské vybavení, potřebné k obraně. Co by v takovém případě udělala Amerika? Okamžitě by bombardovali Rusko, to je přece samozřejmé.

Takže to jediné, co až doposud bránilo začátku 3. světové války byla zdrženlivost presidenta Putina, který se nenechal Západem vyprovokovat k žádným nerozvážným činům. Přitom Spojené státy pořád dál zásobují Ukrajince všemožnými zbraněmi a teď jim chtějí dokonce dodávat rychle létající bezpilotní letadla, aby mohli snadněji zasáhnout Moskvu.

Naoko požadovali po ukrajinské vládě slib, že americké zbraně nebudou používány k útokům na ruském území a přitom – jak řekl John Kirby, bezpečnostní poradce Bílého domu – „my jim neříkáme kam mají střílet. To je všecko jejich rozhodnutí.“ Lži a lži a lži.

Glenn Beck nakonec poznamenal, že jak všecko vojenské vybavení odchází na Ukrajinu, Amerika sama tím ztrácí obranyschopnost. „Nemáme žádné zbraně,“ řekl, „protože jsme je všecky rozdali.“

A zatím za mořem …

Amerika je v současné době zasažena statisícovým přívalem nežádoucích a nelegálních migrantů, kteří se jako jedna vlna za druhou přelévají přes mexické hranice a doslova zaplavují půdu Spojených států. Co s nimi? K čemu jsou? Američané sami nemají dnes na růžích ustláno a musí těžce bojovat, aby obhájili živobytí a teď ještě dostávají do země hordy nežádoucí verbeže, z nichž každý chce stejně tak jíst, pít a mít střechu nad hlavou.

Ale řešení se pomalu začíná ukazovat. Děti, ty se ztrácí po tisících a nikdo je už nikdy nevidí. Žen je v těchto zástupech nepoměrně málo a muži, těm byla poskytnuta příležitost vstoupit do armády a hned tím získat i americké občanství. Dostanou uniformy, dostanou najíst a odměnou za tyto fantastické výhody budou utrácet své životy kdesi daleko, v cizině, kde budou bojovat za zájmy státu, kde se pouze chtěli mít dobře a který je jim naprosto cizí.

Filipínci, bývalí obyvatelé Pobřeží slonoviny, Keňi, Jižní Afriky, Jamajčané, Nepálci a další, lidé nejrůznějších národností jsou dnes verbováni do americké armády, naučí se nějaké výrazy v angličtině, aby rozuměli rozkazům, projdou základním výcvikem a honem s nimi na frontu, kamkoliv a když není válka, tak ji začít.

Podle vyjádření sekretářky Americké armády, Christine Wormuth, armádní vedení očekává, že během tohoto roku naverbují tímto způsobem 65 000 nových vojáků.

A pak jsou najednou z nelegálních emigrantů legální emigranti, což bude vyžadovat nové zbrojení a nové války.

Pomatený americký president Biden řekl na závěr svého nedávného projevu: „Bůh ochraňuj královnu,“ zatím co neméně vyšinutá vicepresidentka Kamala Harris, která je údajně aktivní čarodějnice a spala s ještě více lidmi než sám Obama (to říká Clif High), se nevázaně rozchechtala. Kdyby Rusko tu válku nevyhrálo, tak tito lidé, anebo jim podobní, budou vládnout i Evropě.

Redakce
Latest posts by Redakce (see all)

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (26 votes, average: 4,85 out of 5)
Loading...
48 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)