14.5.2024
Kategorie: Politika

Soudím, že Evropská unie musí být zničena

Sdílejte článek:

PETR HÁJEK

„Svoboda znamená svobodu říci, že 2+2=4. Pokud toto platí, vše ostatní následuje.“ Tato slova předsadil před svůj román o dosud v lidských dějinách nevídané diktatuře a totalitě, jež ovládne Západ, George Orwell. Dokončil knihu nedlouho po válce (vyšla v roce 1949), kdy se naopak mnohým zdálo, že otroctví hrozí spíše lidem v té části světa, která po pádu Hitlera zůstala (dle Jaltských dohod) ve vlivovém okruhu Sovětského svazu. Totální omyl!

Orwell odhadl, že Západu zbývá zhruba 35 let než se jeho vize absolutní totality, nesvobody, přepisování historie, vlády tajných služeb – a války proti jiným částem světa – stane děsivou realitou. Proto svůj román nazval 1984. Pracovní název zněl ale původně Poslední člověk v Evropě. Příběh totiž sleduje osud „nepodvoleného“, který se (marně) pokusí vzbouřit. Jeho „vyšetřovatel“ (a mučitel v jedné osobě) kromě jiného chce, aby uznal, že 2+2 může být „za jistých okolností“ něco jiného než 4.

Nevzal ovšem v úvahu, že k uskutečnění takového plánu je zapotřebí, aby na světové scéně neměl Velký Bratr Západu konkurenci v podobě sovětského bloku (který v době, kdy svou geniální vizi psal, ještě neexistoval). Plán se proto mohl naplno rozvinout až když zradou (Gorbačova a jeho části tajných služeb napojených na americké) byl SSSR zevnitř rozložen. Teprve pak mohlo dojít k dominovým státním převratům nejprve v zemích sovětských satelitů, a posléze – bez jediného výstřelu – přímo i v sovětské jaderné velmoci (dnes to Putin a jeho spoluobčané za dalších velkých obětí krok za krokem napravují).

Takže teprve od roku 1989 (resp. 1990) počítejme oněch Orwellem předpovězených 35 roků. Je to už tady? Zatím přece ještě můžeme například v Protiproudu (PP) napsat, že 1989+35=2024 (respektive 1990+35=2025). Ovšem faktem je, že právě PP už totalitní diktatura jednou protiústavně vypnula. A to, že jsme se dokázali vrátit a – především díky neustávající podpoře a finančním darům našich statečných nepodvolených čtenářů a diváků PPTV („Posledních lidí v Evropě“) – stále existujeme, neznamená, že by se Orwell sekl. Naopak. Vyšlo mu to – žel – téměř dokonale. Až na jednu „maličkost“ – ale o tom později.

Hypnotizováni hadím pohledem

Orwell už sice věděl o rozhlasu a televizi, ale současně mu bylo jasné, že tyto mediální prostředky jsou totalitní mocí (skrývající se za „vládu státu“) snadno kontrolovatelné – a tedy naopak představují hlavní prostředek propagandy. Proto také ve světě jeho vize museli být všichni ovládaní podvolení neustále v kontaktu s (televizní) obrazovkou, z níž se bez ustání řinula (realitě a zdravému rozumu absurdně odporující) vysílání kontrolovaná zosobněním totality – Velkým Bratrem.

Když jsem tuto knihu četl (v sedmdesátých) poprvé, právě toto jediné mi přišlo poněkud přitažené za vlasy: Nechápal jsem, jak by zločinný režim mohl přimět absolutní většinu zotročovaných, aby – víceméně „dobrovolně“ – zůstávali s obrazovkou v neustálém kontaktu. Když se dnes rozhlédnu po tramvaji (autobuse, vlaku, restauraci, čekárně na cokoli nebo prostě po ulici) a vidím tváře zoufalců s očima upřenýma do obrazovek mobilů (tabletů, čehokoli), nestačím před Orwellovým „odhadem“ znovu a znovu tiše žasnout.

Neznal ty technologie, ale předpokládal je. A věděl, že dav přeměněný ve stádo ovcí vedených na porážku, bude nejen dobrovolně v jejich zajetí (fascinován hadím pohledem, který v různých podobách nestále zobrazují), ale ještě za to bude i platit. Někdo může namítnout: Ale i PP přece tyto technologie používá. To je ale asi taková výtka, jako vyčítat člověku, na nějž jdou s palnými zbraněmi, že si na svou obranu pořídí pušku.

Probouzení

Orwell ovšem také předpokládal, že pravdu (ve smyslu 2+2=4) není možné utajit přede všemi. Jeho Winston Smith je předobraz probouzejících se nepodvolených tváří v tvář cynické brutální moci. A jeho vyšetřovatel O’Brien (z Ministerstva pravdy, dokonale zpodobený Vít Rakušan, Věra Jourová a spol.) naopak typickým šmejdem, který se dal moci do služeb – a nakonec jejím zvěrstvům sám věří a obhajuje je.

Základem probouzení je vždycky nesoulad propagandy s realitou. Proto je tak nezbytná cenzura všeho, co neodpovídá jediné povolené pravdě. Pronásledování samostatně myslících policií (ideovou, tajnou, veřejnou) a dalšími represívními nástroji. Postupně už ani soudy (většinou zkorumpované a podřízené moci) nejsou zapotřebí. Skandalizace odpůrců bez argumentů (a bez možnosti odvolání), pouhým tvrzením, které nikdo nemusí prokazovat.

Příklad O’Briena upozorňuje ovšem i na nutnou opatrnost probouzejících se. Agent se tváří jako přítel, sdílí vaše myšlenky a úvahy – dokonce vám třeba i naoko pomůže. Ale pak vás udá. Udavačství je ostatně hlavním rysem této společnosti. Když naše vláda uveřejní inzerát, že „nahlásit odporující není udavačství“, přesně ví, proč to dělá. Chce posloužit udavačům, stejně jako propagandistům uskutečňujícím mediální lynče proti nepodvoleným (jen jiná forma práskačství), aby se vnitřně „morálně očišťovali“ a nemuseli ze sebe zvracet při každém pohledu do zrcadla.

Být opatrný samozřejmě neznamená propadnout totální paranoie (i když to, že jste paranoidní ještě nic neříká o tom, zda jste skutečně pronásledováni). Avšak udržovat ty nejzákladnější lidské vztahy na běžné úrovni je jedním z nástrojů odboje. Podvolené ovce jsou donuceny předstírat, že cokoli morbidního, obscénního a nepřirozeného je „hodnota“ – a tedy součást povinné adorace (LGBT, klimatická lež, válka proti Rusku na Ukrajině, resp. jediný povolený výklad atd.). Odporující interpretace se okamžitě trestá. Paní učitelka Bednářová udaná vlastními žáky je typický případ. Jinými slovy: Je nesmysl skrývat, že nepodvolení se vystavují riziku. A přesto počet probouzených neustále roste.

Obrana, nebo útok?

To je velké dilema, které stojí – a stále narůstá – před nepodvolenými a probouzejícími se. Moc nás neustále vystavuje útokům všeho druhu: existenčním, zdravotním, kariérním, finančním, hospodářským a tak dále. Máme se jen bránit? A pokud ano, jak? Nebo je čas na obranu útokem?

V jednom z nejvíce orwellovských médií naší reality (Seznam, Novinky atd. miliardáře Lukačoviče) píše hlavní propagandista v článku reagujícím na změny ve slovenské televizi a rozhlase po nástupu Ficovy vlády kromě jiného:

„Pokud dávat prostor všem názorům, které nejsou prověřeny (čti neodpovídající jediné povolené pravdě, jak to bylo na Slovensku dosud – a stále je u nás) musela by nová STVR poskytovat stejný prostor ateistům jako křesťanům, protože nikdo na vlastní oči neviděl Krista a jeho ukřižování, ani lidi, kteří sepisovali bibli. Co když je to spisek podvržený satanem, sloužící k ovládnutí lidí?

Neměli bychom se však Slovákům smát. Podobní lidé existují a dostávají prostor i u nás. Stačí si vzpomenout na mluvčího bývalého prezidenta Václava Klause Petra Hájka, který zpochybňuje evoluční teorii a jehož Protiproud se stal hlásnou troubou Kremlu. (…) Úkolem veřejnoprávních médií je však ukazovat na mylnost nijak nepodložených konspiračních spekulací, a ne jim dávat prostor.“

Co s tím?

Nechme u tohoto napohled nepodstatného příkladu (ovlivňuje samozřejmě desítky tisíc podvolených) stranou útok na křesťanský původ západní civilizace. Ten je za poslední nejméně dvě století tak rozšířen, že i valnou část nepodvolených nechává chladnou, protože je v souladu s jejich (Velkým Bratrem) vnuceným přesvědčením, že „Bůh je mrtev“ (podrobněji vynikající článek z dnešního poledne).

Podobně je tomu u “zpochybňování evoluční teorie“ – myslí se tím Darwinova teorie o původu druhů. Tu ovšem není třeba zpochybňovat, byla dávno vědecky vyvrácena (poslední ránu z milosti jí dala genetika). A ještě je také velký rozdíl mezi Darwinem a darwinisty (homosexuály a politickým hnutím LGBT, „homosexualisty“ atd.).

Darwin – hluboce věřící křesťan – například protestoval proti známému „sériovému“ obrázku postupně (evolučně) se napřimujícího neandrtálce v člověka. Svému příteli – malíři – to výslovně vytkl a zakázal (v dalších vydáních své knihy ji už za svého života nepřipustil). Přesto je dodnes ve všech učebnicích a každý z nás ji má před očima – coby „důkaz“.

A Protiproud jako „hlásná trouba Kremlu“? Poté, co vystaveni dlouholeté (ilegální) pozornosti tajných služeb i americko-britský agent v čele BIS musel nechat konstatovat, že pochopitelně žádné vazby (natož platby – to jen „pokrokové neziskovky“ smějí přijímat desítky miliónů ze západního zahraničí) jeho špióni neodhalili.

Měli bychom se tedy s miliardářem Lukačovičem soudit? Po několika letech výdajů energie a peněz bychom dospěli do stejného bodu jako s trestním oznámením na Fialu a tajné služby, když nám protiprávně Protiproud vypnuli: Zameteno pod stůl bez projednání (obdobně jako všechny Trumpovy žaloby proti volebnímu podvodu, které ani jediný soud věcně neprojednal, ale rovnou zamítl). Takže rezignovat?

Na prahu katastrofy, aneb i Greta a spol.

Ani v nejmenším! Prostě ty útoky ignorovat – a pokračovat v práci. Ať kdokoli z nás stojí kdekoli. Praská jim ta totalita ve švech – a proto tak šílejí a chtěli by svět nahnat do války, jež by všechno zničila (kromě NICH, jak se mylně domnívají, protože sami žijí v bludu těch, kdo stojí za nimi v šeru uměle udržovaných kulis „demokracie“).

Už i posvátnou Gretu zatknou ve Švédsku při protestech při příležitosti mezinárodního Festivalu politické písně (tentokrát už ne v Sokolově) zvaného Eurovize. Takto o tom referuje šokovaný mainstream, protože tohle nelze v čase sociálních sítí utajit:

„Jsem tady, abych ukázala, že si myslíme, že je pobuřující a neomluvitelné, aby Eurovize nechala Izrael účastnit se, zatímco páchá genocidu.“ nechala se slyšet Thunbergová ještě před svým zadržením. „Když se země chová způsobem, který je nepřípustný, Eurovize ji vyloučí. Tak proč ne Izrael?“ řekla dále aktivistka, která zřejmě narážela na fakt, že organizátoři pěvecké soutěže v roce 2022 vyloučili Rusko, které ten rok zahájilo rozsáhlou invazi na Ukrajinu.“

Proč směly Spojené státy posílat své sportovce pod hvězdnatou vlajkou na olympiády v době vietnamské války, nebo když bezdůvodně napadli Irák či Afghánistán, zatímco Rusko, bránící svou hranici před útokem Západu na Ukrajině nesmí ani na tu ubohou Eurovizi? Je tohle projev hlásné trouby Kremlu, nebo docela logická otázka, kterou už klade i „klimaticky zpitomělá“ (ale probouzející se a dospívající) Greta?

Gravitace – aneb všechno bude jinak

Každá informace potvrzující, že i nadále platí 2+2=4, je pro totalitu drtivá. Každý sebemenší čin odporu je pro ni zničující. Potřebují masu pochodující jako lumíci jediným směrem – do záhuby. A protože se to právě díky těmto proklubávajícím se informacím a stovkám a tisícům malých či větších činů a počinů nedaří, jsou naši O’Brienové ve stále větším chaosu. Jednoho „Winstona Smitha“ zlikvidují. Tisíce a statisíce „Posledních lidí v Evropě“ (jinak než válkou) nedokážou.

Dobrý špatný příklad: Před pár dny (9. 5.) jsem zde uveřejnil fotografii, jak na Den vítězství moc rezignovala a sundala hambatou žlutomodrou provokaci z průčelí českého Národního muzea na Václavském náměstí. Zareagovali okamžitě. Už je tam zpátky.

Gravitační zrna vznikají všude kolem nás. Jednotlivci se mění na malé skupinky. V hospodách, v zaměstnání (tam pozor, opatrnost je na místě, O’Brienové jsou všude), při formálních či neformálních setkáních. Jejich přitažlivost narůstá úměrně s neschopností zdejších poskoků Velkého Bratra prokázat alespoň minimální schopnost při správě dobytého státu.

Již není pochyb, že příležitost k útoku se vynoří znenadání – vpravdě evolučně. A bude úplně jiná, než si většina z nás představuje. Zapomeňme na staré typy „válek“. Tenhle boj bude gradovat jinak, než předpokládal Orwell. To jediné nemohl dohlédnout. Pro 1984 by platilo, pro 2024 už ne.

Ale děkujme mu. Poslední lidé v Evropě (a v Americe) své O’Brieny už (i díky němu) prokoukli a znají je. O zbytek se postará gravitace – ta (řečeno s Einsteinem) „slabá síla“. Pokud ji budeme pěstovat a zesilovat.

To je náš úkol a naše šance.

Ostatně soudím, že Evropská unie musí být zničena.

Redakce

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (22 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
49 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)