24.7.2023
Kategorie: Multikulturní soužití

Proč se utápíme v genderové a duhové LGBTQIA propagandě?

Sdílejte článek:

ZDENĚK CHYTRA

Proč jsme neustále konfrontováni s genderovými problémy a duhovou ideologií? Proč tato ideologická propaganda v současnosti zaujímá tak významné místo v celém západním světě? Protože investoři používají k hodnocení společností indexy genderové rovnosti a diverzity. A mezi tyto investory patří mocné stínové banky a hedgeové fondy.

 

Proč jsme neustále konfrontováni s genderovými problémy a duhovou ideologií?

Michelle Obama přijede na podzim do Německa [ viz zpráva »Stern« ]. Objeví se tam na start-up festivalu » Bits & Pretzels «. Chce přednést projev na téma „Inkluze a rozmanitost“.

“Už zase?” mohl by se někdo zeptat. Nedostává se vám téma » Rozmanitost a rovnost « pomalu pro většinu lidí? Nejsme kamenováni duhovou propagandou 24/7? Neslyšíme LGBTQ reklamy v celém rádiu? Není televize plná programů »multikulturních« a »pestrých«? Nemluví se nyní více o smíšených rodinách než o normálních rodinách otec-matka-dítě? Copak už nevidíte všude vlající duhovou vlajku? Nebudují se už všude genderové toalety? Nejsme denně bombardováni genderově neutrálním jazykem? Genderová výchova ve školách? » Genderová studia « na univerzitách? Nejsou už všude regulace kvót? To nikdy neskončí? Není ve společnosti něco důležitějšího?

Proč tato ideologická propaganda v současnosti zaujímá tak významné místo v celém západním světě?

Proč musí společnosti produktovat LGBTQ reklamu, i když to odporuje jejich vlastní klientele a vede ke ztrátě tržeb? Proč v reklamě na pivo Bud Light v USA hraje trans člověk (muž), když typickými zákazníky jsou většinou heteronormativní muži, sportovní fanoušci a dělníci? Geopolitan informoval zde: Pivovaru vyrábějícímu pivo Bud light klesly tržby až o 50% Geopolitan dále informoval: Na diverzitu a transideologii kladla důraz rovněž Creditsuisse, kterou spolkla UBS. Neobvyklá finanční operace ve Švýcarsku.

Odpověď zní: jsou to »Indexy rovnosti«.

Co to je? Proč existují?

Příběh lze vyprávět jednoduše. Přední představitelé amerického finančního průmyslu a velké korporace se jako studenti univerzity nechali indoktrinovat levicově-liberální ideologií. A nyní, jako bohatí a mocní, chtějí těmto myšlenkám pomoci dosáhnout průlomu.

Dělají to jako přední investoři a šéfové velkých korporací, finančních institucí, stínových bank a společností spravujících aktiva nebo gigantických hedgeových fondů tím, že činí investice závislé na ideologických hodnotách.

Masivní přesuny peněz na akciových a dluhopisových trzích jsou kalibrovány podle toho, zda příjemci investic souhlasí s agendou LGBTQ genderové rovnosti.

Indexy jsou vytvářeny tak, aby akcionáři a investoři viděli, zda jsou společnosti nebo instituce přátelské k LGBTQ a genderově neutrální. Ty hodnotí velké společnosti kotované na burze. A ratingy přispívají k rozhodování o tom, zda do těchto společností investovat či nikoli.

Síla indexů genderové rovnosti

Podívejte se například na index genderové rovnosti Bloomberg. Uvádí se v něm:

„V indexu Bloomberg Gender Equality Index 2023 společnosti podnikají kroky v oblasti diverzity a začlenění“.

Dále:

„Bloomberg oznámil, že do indexu Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) 2023 je zahrnuto 484 společností. GEI slouží jako prubířský kámen pro společnosti, které chtějí sledovat svůj pokrok v začleňování žen a mužů a jak implementace zásad diverzity ovlivňuje výkonnost společnosti.”

Index si klade za cíl přimět manažery a generální ředitele společností k odpovědnosti za genderové otázky :

»Nemůžeme přehnaně zdůrazňovat důležitost vedení, pokud jde o zlepšení rovnosti žen a mužů na pracovišti […] změny lze posunout vpřed pouze tehdy, když jsou součástí rozmanitosti a inkluze… výkonnostní metriky vedení. «

Bloomberg Gender Equality Index“ má pomoci investorům investovat své peníze do společností, které splňují kritéria. A dává investorům příležitost volat manažery a generální ředitele k odpovědnosti, když jejich zásady nejsou v souladu s těmito pokyny.

Jak důležitá jsou tato hodnocení pro společnosti, ukazují jejich tiskové zprávy. Viz tiskovou zprávu Nestlé Group, například :

»Nestlé bylo již popáté v řadě zařazeno do indexu Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) 2023. Společnost dosáhla 78,5 %, čímž překonala průměr indexu 73 %.«

Tisková zpráva pokračovala:

“Nestlé zrychluje své úsilí o prosazování genderové vyváženosti ve společnosti a pokračuje v implementaci politik, iniciativ a projektů k vybudování rozmanitější, rovnocennější a inkluzivnější pracovní síly a kultury. V současné době zastávají 45 % manažerských pozic ženy a společnost nadále usiluje o genderovou paritu na všech manažerských úrovních.”

Nestlé se také zavázalo, že do konce roku 2022 zvýší podíl žen ve svých více než 200 vrcholových manažerských pozicích na 30 %. Společnost bude informovat o pokroku směrem k tomuto cíli ve své ›Zprávě o vytváření sdílené hodnoty a udržitelnosti 2022‹. Společnost také prosazuje rovnost pohlaví v rámci svého dodavatelského řetězce,

Mnoho společností a institucí dělá totéž jako Nestlé : hlásí se k indexům genderové rovnosti. Celkový obraz v této otázce je důležitý, aby oslovil investory po celém světě.

Podobné tiskové zprávy najdete u společnosti Siemens [ viz ZDE ]. Telekom pak také hrdě oznamuje, že je hodnocen v indexu [ viz ZDE ].

Hodnotí se také vysoké školy, univerzity a vysoké školy z hlediska přístupu k LGBTQ komunitám a genderismu

Vzhledem k tomu, že vzdělávací instituce fungují stále více jako vzdělávací společnosti a jsou závislé na finančnících a investorech, podrobují se nejrůznějším žebříčkům. Nově existují také žebříčky genderové rovnosti pro vzdělávací instituce. To je také výslovně požadováno a podporováno Organizací spojených národů.

A tak existují odpovídající indexy jako žebříček » Times Higher Education « . Zde můžete vidět, jak si univerzity vedou v genderových otázkách. Je nyní třeba vysvětlovat, proč jsou v Německu všude genderoví úředníci a proč je nyní více židlí pro » genderová studia « než pro farmacii?

Manažerské poradenské společnosti mají indexy genderové diverzity

Velké manažerské poradenské společnosti mají indexy genderové diverzity. Například Boston Consulting Group (BCG) , která radí společnostem v ekonomických otázkách a tvrdí, že má přidanou hodnotu k bezpočtu společností v celkové hodnotě bilionů.

Boston Consulting Group vyvíjí indexy genderové diverzity a zároveň společnostem radí, jak v takových indexech stoupat [ viz. ZDE ].

Německé společnosti DAX v indexech diverzity

Německé společnosti jsou také uvedeny v německém indexu diverzity .

Victoria Wagner, zakladatelka a generální ředitelka BeyondGenderAgenda, vysvětluje na webu :

»Německý index diverzity hodnotí závazek společností DAX 40 k diverzitě a činí je srovnatelnými prostřednictvím jednotně uplatňovaných kritérií. Stále neexistují žádné závazné standardy pro dokumentování závazku k rozmanitosti ve výročních zprávách a zprávách o udržitelnosti. Rádi bychom to v budoucnu změnili, abychom zvýšili transparentnost pro stakeholdery a veřejnost a motivovali společnosti v německém akciovém indexu, aby dlouhodobě zintenzivnily svůj závazek k diverzitě.«

Klíčové slovo „stakeholders“ prozrazuje, kam věci směřují: investoři a akcionáři zakládají své investiční strategie nejen na vyhlídkách na zisk, ale také na hodnotách. A tyto hodnoty se točí kolem genderové rovnosti a rozmanitosti.

Hodnotí se také státy a vlády

Kdo si myslí, že valuace v podobě indexů jsou omezeny pouze na firmy a soukromé instituce, mýlí se. Protože se hodnotí i veřejné instituce a dokonce i vlády a státy.

Existuje například EIGE, » Evropský institut pro rovnost pohlaví «. Tam jsou země EU hodnoceny a srovnávány s ohledem na jejich genderové politiky [ viz ZDE ].

Diverzita+Rainbow Indexy

Kromě indexů, které jsou více zaměřeny na rovnost pohlaví, existují i ​​ty, které kladou zvláštní důraz na LGBTQ+ komunitu. Například v Německu existuje »Dax 30 LGBT+ index diverzity« [ viz zpráva ZDE ]. Ukazuje, jak moc jsou jednotlivé společnosti oddány LGBTplus rozmanitosti.

To je zaznamenáno i ve statistikách. Obchodní tisk obsáhle informuje o tom, které společnosti si vedou obzvláště dobře nebo špatně v otázkách diverzity a LGBTQ [ viz zpráva v » Handelsblatt « ].

Index » Corporate Equality Index « nadace » Human Rights Foundation « se sídlem ve Washingtonu je mezinárodně vlivný.

Píše se v něm :

„Index podnikové rovnosti nadace Human Rights Campaign Foundation je národním srovnávacím nástrojem pro firemní politiky, postupy a výkony relevantní pro lesbičky, gaye, bisexuály, transgender a queer zaměstnance.“

a uvádí dále:

„Jako národní benchmarkingový nástroj pro měření politik, postupů a výhod pro lesbické, gay, bisexuální, transgender a queer (LGBTQ+) zaměstnance je Index Corporate Equality Index nadace Human Rights Campaign Foundation klíčovým faktorem pro začlenění LGBTQ+ na pracovišti. Údaje z ČIŽP vyprávějí příběh o téměř dvouletém nárůstu v přijímání těchto kritických politik a postupů, které ukazují závazek zaměstnavatelů k rovnosti.“

Shrnutí:

Různé indexy hodnotí společnosti, instituce a dokonce i země podle kritérií politiky genderové rovnosti a rozmanitosti. Tyto indexy ovlivňují rozhodování investorů (např. bohatých individuálních investorů, bank, finančních institucí, stínových bank, správců aktiv, hedgeových fondů).

Aby tedy firmy a instituce přilákaly a udržely finančníky, snaží se v takových indexech objevit v dobrém světle. K tomu jsou k dispozici rozpočty, které jsou finančním palivem pro gigantickou ideologickou propagandu.

Stručně řečeno: Jde méně o ovlivňování konečného spotřebitele a více o image firem a institucí mezi investory a finančníky. Vyvěšování duhové vlajky a naprosto přehnané prosazování rovnosti signalizuje ideologii, kterou je třeba prezentovat, abychom dostali to, co všichni potřebují: peníze investorů.

A protože i velcí správci aktiv a stínové banky jako BlackRock a Vanguard jsou ovlivněny takovými indexy, duhové megatrendy se valí po celém světě.

 

Redakce

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
35 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)