1.6.2020
Kategorie: Exklusivně pro PP, Společnost

Po všem tom povyku přiznávají barvu: Korona není ani vážná nemoc, ani žádná epidemie

Sdílejte článek:

JANE K.

Nově vydané informace organizací CDC (Center for Disease Control, neboli Centrum pro kontrolu nemocí) udávají, že úmrtnost na koronavirovou chřipku se pohybuje od 1% do 2.6%, což je podstatně nižší, než všecky jejich předchozí údaje. Bylo rovněž zjištěno, že tato nemoc je mezi lidmi mnohem více rozšířena, ale současně že je daleko mírnější a méně smrtelná, než bylo předpokládáno. Ve skutečnosti, se chová zhruba jako každoroční chřipka. Článek ZDE.

Ředitel CDC organizace, Dr. Redfield dokonce prohlásil, že zasažení koronavirem mělo stejný počet obětí jako epidemie H2N2 chřipky v letech 1957-58 a kvůli té nebyla žádná karanténa, ani se nebláznilo s rouškama. To ovšem není vůbec pravda. Tato chřipka si údajně vyžádala 1-2 miliony mrtvých, kdežto koronavirus má ke dnešnímu dni na svědomí 360,415 mrtvých celosvětově. A kdyby se odečetla přehnaná čísla z Ameriky, bylo by jich ještě míň. Článek ZDE.

Worldometer, který ukazuje skutečný stav obětí koronaviru ZDE. Můžete si ho rozkliknout na jednotlivé státy pomocí funkce „view by country.“

Od samého začátku, co tato chřipková panika vznikla, tak jsou nám předkládány dva rozdílné a protichůdné názory. A skoro to vypadá, že máme věřit oběma z nich. Ten první názor je: „Musíte se bát!“ Sice není ničím podložen, než nějakým ubohým počítačovým modelem, na bázi kterého byla zničena celosvětová ekonomie, podlomeno fyzické a mentální zdraví mnohých a ještě stále nejsou všecky zákazy a příkazy uvolněny. Také nám není řečeno čeho se máme bát, málokdo zná víc než jednoho-dva lidi, kteří v tomto období měli chřipku, ale máme se bát.

Ten druhý názor je: „Není žádný důvod k obavám.“ Koronavirus je ve skutečnosti velmi mírná chřipka, mnozí ani neví, že jí prošli. Veškeré údaje, které jsou postupem času zveřejňovány, tomu nasvědčují. Dokonce i oficiální organizace, zaměřené na sledování nemoci to konečně začínají potvrzovat, tak proč se bát?

A lidé jsou zmítání mezi těmito dvěma protiklady a neví čemu věřit. Protože si sami nic o tom nezjistí, protože sami nepátrají a nezkoumají, tak se skutečné pravdy mohou těžko dopátrat. Takže pak zbývá otázka: CO JE TÍMTO VŠÍM SLEDOVÁNO? Článek ZDE.

Hlavní britský státní epidemiolog Chris Whitty potvrzuje na videu (v předchozím článku), že není čeho se bát a že toto opakuje už od začátku, tak čeho se ještě bojíte? A přitom Dr. Knut M. Wittkowski, 65 let, bývalý vedoucí biostatistiky a epidemiologie na Rockefellerově universitě, který už dávno tvrdil, že isolace je velmi škodlivá a že lidé nabydou imunitu pouze stykem s ostatními, kdy jsou vystaveni nejrůznějším infekcím, na které si takto vypěstují imunitu, je stále dál cenzorován, Youtube odstraňuje jeho videa. Článek ZDE.

Společenské distancování bylo ve skutečnosti vymyšleno 14ti letou dívkou, která toto popsala ve školní úloze v r. 2006, v době tak zvané ptačí chřipky. Tehdejší americký president George W. Bush navštívil knihovnu, kde měl mluvit o chřipce z r. 1918 a do rukou se mu dostal tento školní projekt. Krátce na to, dva federální (vládní) lékaři předložili stejný návrh pro případ další pandemie – asi jim to přišlo náramně směšné. Jejich plán byl přijat s podezřením a byl i zesměšňován. Přesto, o 14 let později tuto hloupost nadiktovali celému světu, přes protesty mnoha vzdělanců a odborníků. Článek ZDE.

A přitom zprávy z různých koutů světa potvrzují, že o nic nejde a ani o nic nešlo. Guvernér státu Colorado veřejně oznámil, že se spletli při sčítání a že namísto 1200 mrtvých jich mají nějak kolem 800, jak již bylo dříve citováno. Co když se spletli víckrát?

Americký tisk píše, že na coronavirus zemřelo 86,500 lidí (podle Worldometru 103,228), což jsou obojí velmi přehnaná čísla. To proto, že tato čísla obsahují většinu úmrtí v celé zemi za dané období. Vláda vytvořila finanční podněty pro hlášení všech smrtí jako COVID, takže když lékaři a nemocnice dostávají peníze za to, že do úmrtního listu napíšou COVID, namísto skutečného důvodu, aby to neudělali. Podle Dr. Judy Mikovits je vypláceno 13 tisíc dolarů za každé úmrtí na koronavirus a 39 tisíc dolarů když byl použit ventilátor. A organizace CARES dodává údajně 20% když se jednalo o úmrtí na koronavirus. Video ZDE, pokud ještě funguje.

Některé americké státy, jako na příklad Michigan, označili úmrtí jako koronavirus když pacient testoval jako pozitivní, ať už zemřel na cokoliv; ale jiné státy, jako třeba New York, tam nikoho ani netestovali a všechna úmrtí byla šmahem připsána COVIDu. To samozřejmě podstatně zkresluje statistické údaje. Článek ZDE.

Na příklad na Floridě, Rebekah Jones vytvořila počítačový program na monitorování výskytu koronaviru. Poté ale byla propuštěna, protože odmítla zmanipulovat zadávané údaje. A ještě ke všemu jí za její práci státní organizace Floridské oddělení zdraví, ani nezaplatila. Článek ZDE.

Podle stránky unz.com se úmrtnost na koronavirus pohybuje kolem 1% zasažených. Takže – jedno procento a my stále budeme mít strach přiblížit se jeden k druhému? Copak nechápeme že to byl všecko podvod? Že nás nachytali na snůšku lží a my jim pořád dál budeme věřit? My, jako celek, jako lidé, musíme být asi velmi, velmi hloupí! Článek ZDE.

V severní Italii se sice vyskytují čísla poněkud vyšší, která vykazují 10-15% úmrtnost. Co nám ale o severní Italii neřekli (opět, jak jinak), že předtím, než vypukl koronavirus, řádila v těchto místech epidemie tuberkulózy. To dostali návdavkem k tomu, že tam mají velké množství starých lidí a že jim bylo v r. 2019 dodáno očkování, které v sobě koronavirus mělo.

Byla celkem dvě místa na světě, kde vypukla epidemie tuberkulózy a to druhé místo bylo Wuhan. Ve Wuhanu došlo v důsledku prasečí chřipky k pálení celých stád dobytka, který této chřipce podlehl. Má se za to, že do vzduchu rozprašované částice popela způsobily u lidí infekci Mykobakterií tuberkulózy. V Italii je zase výskyt tuberkulózy připisován nezákonné emigraci, která tuto zemi doslova zaplavila, což italský Premiér Matteo Salvini říkal již koncem r. 2018.

Tuberkulóza je převážně plicní nemoc (jsou také jiné druhy), která zabije celosvětově za rok asi 1.7 milionů lidí. Článek ZDE.

Úmrtnost v některých státech je zachycena v článku, který vydal unz.com jako následující:

  • Španělsko mělo nemocných asi 5% celkové populace. Úmrtnost je mezi 1-1.2%
  • Francie měla 4.4% nemocných a úmrtnost 0.7%
  • Švédsko mělo 4-7% nemocných a úmrtnost 0.6%
  • Hlavní město Švédska, Stockholm mělo 7.5% nemocných a úmrtnost 0.6%
  • USA – vylepšený odhad Britské College odhaduje nemocné na 4.1% a úmrtnost 0.8%
  • Stát New York měl 12.3% nemocných a úmrtnost 0.8%
  • Hubei provincie v Číně, kde je město Wuhan, měla úmrtnost 3.0%. Zbytek Číny 0.6%.
  • Severní Italie měla úmrtnost 2.4%

Takže když žádná skutečná epidemie nebyla a když ve skutečnosti o nic nešlo, tak proč jsou stále ještě v platnosti všemožné zákazy, včetně distancování a náhubků? A proč nás pořád dále media straší?

Časopis Scientific American (Vědecký Američan) píše, že proto byly statistiky úmrtí na tuto chřipku manipulovány, abychom zpanikařili a nechali se očkovat. Jistý lékař (nejmenovaný) se podivoval statistikám úmrtí, které byly stále zveřejňovány a přitom za svých 7.5 let praxe jako lékař na kritickém oddělení viděl pouze jedno úmrtí na chřipku. Jelikož ho to udivovalo, rozhodl se obtelefonovat své kolegy, kteří byli roztroušeni po celé Americe. Ptal se každého z nich, kolik viděl zemřít na chřipku lidí a všichni odpovídali stejně, „ani jednoho.“

Začal sledovat statistiky CDC organizace a zjistil, že většina úmrtí byla v domovech důchodců a to hlavně ve státech, kde byli ve funkci guvernéři, náležící k demokratické straně, což je opoziční strana od současně vládnoucího republikánského presidenta. Takže nejenže v těchto hlášeních byla politická motivace, ale ten skutečný záměr je, abychom se nechali očkovat. Článek ZDE.

Důvody pro celosvětovou paniku

London Real dal na internet asi 1-minutové video, kde jsou pouze jména 150 lékařů, kteří jsou přesvědčeni, že přijde druhá vlna koronavirové epidemie a že bude za účelem hromadného, nuceného očkování. Toto očkování, pokud k němu dojde, tak nás bude nejen sterilizovat, ale ještě navíc s ním dostaneme do těla rakovinotvorné látky a má dojít i ke změně DNA. Je možné, že pak přestaneme být lidé. Video ZDE.

V České republice je většina poměrně dobře obeznámena se škodlivostí všech očkování a dá se očekávat, že se na něco takového nalákat nedají. Ale v jiných státech to nemusí být tak jednoznačné. Obzvláště na Západě, tam je ještě pořád hodně nerozumných lidí, kteří věří všemu, co jim televize navykládá. V Americe je rovněž značné procento těch uvědomělých, ale kdosi vyhrabal starý zákon, z r. 1905, podle kterého se může vládě opravdu podařit povinné očkování na všecky nanutit.

Právník Alan Dershowitz se v 1-minutovém videu rozčiluje nad tím, jak nikdo nemá nárok odmítnout roušku a ohánět se osobním výběrem a osobní svobodou. „Když se jedná o ohrožení všech ostatních, tak osobní svoboda neexistuje,“ říká. Podle něho stejně tak nikdo nemá nárok odmítnout karanténu a očkování. Reportér (v malém okénku) mu zkouší chabě oponovat, ale ve skutečnosti si z něho dělá legraci. Video ZDE.

Takže teď už víme, že rozšíření celosvětové paniky a strachu z COVIDu bylo za účelem dohnat nás k hromadnému očkování. Možná namítnete, že to není možné, protože na to by přece nebylo potřeba zavírat všechny ty menší firmy a budete mít naprostou pravdu. Ne, to k tomu potřeba nebylo. Ale bylo to nutné kvůli dalšímu důvodu a to je snaha připravit nás o všecky peníze, o úspory, o způsob obživy. Prostě a jednoduše – chtějí abychom byli chudí. Chtějí nás všecky zaráz ožebračit.

Toto začíná už ve školách, kde se nikdy neučíme o penězích. Školy nás vychovávají k tomu, abychom se stali poslušnými zaměstnanci, jednotlivými kolíčky ve hře těch tam nahoře. A čím je člověk vzdělanější, což znamená že prošel hodně škol, tím víc jsou všecky volnomyšlenkářské názory z jeho hlavy vymazány. A tak je většina velmi vzdělaných lidí přetvořena v dokonalé konformisty, kteří příliš často své znalosti nedovedou využívat na vymýšlení nových, revolučních vynálezů.

Brian Rose (London Real) nahrál o tomto krátký rozhovor s Robertem Kiyosaki – vřele doporučují podívat se toto video, má české titulky. Video ZDE.

ZDROJE:

Redakce
Sledujte PP

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (17 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...