19.3.2023
Kategorie: Exklusivně pro PP, Ze světa

Okrajová příhoda se ukázala být celosvětovou záležitostí: Vykolejený vlak v americkém státě Ohio – 3.

Sdílejte článek:

JANE KAUFMAN

Při spalování chemikálií z vykolejeného vlaku v East Palestine byly kromě vinyliden chloridu zjištěny další čtyři nebezpečné chemikálie, používané pro výrobu chemických válečných zbraní, jak píše Yoichi Shimatsu. Je to prokazatelné už z toho, že když pět cisteren vezlo vinyliden chlorid, proč jinak by poručila americká vláda zničení 12-16 cisteren?

Odpověď na tuto otázku je jednoznačná. Vládní spiklenci potřebovali k výrobě chemických zbraní aspoň pět chemických látek, ne-li více. Takže můžeme předpokládat, že vykolejený vlak vezl ty nejhorší chemikálie, jaké si dovedeme představit, což jsou nervové jedy: sarin, tabun a VX (thiophosphonate). Samozřejmě, že nebyly na průvodní listině označeny pravými jmény, což je vážný přestupek, rovný kriminálnímu činu.

Zde nám nesmí uniknout skutečnost, že firma Dow, která chemikálie vyrobila, je ve spojení s firmou Mallinckrodt Pharmaceuticals, což je další výrobce chemických zbraní a také jaderné A-bomby. Mallinckrodt byl rovněž zúčastněn na známém Manhattan Projektu, kdy likvidovali jaderný odpad tím, že ho spalovali na průmyslové skládce, za dohledu vládní organizace EPA (Environmental protection agency, neboli Úřad na ochranu životního prostředí). Pálili to přímo v okrajových částech města Saint Louis. Tito zločinci, kteří se schovávají za „Zelenou kampaní“ se nedívají napravo-nalevo když se jedná o jejich zájmy.

Použití pro chemické zbraně

Podle zjištění měly být tyto chemické zbraně použity na Ukrajině, v Rusku, v Bělorusku a v Polsku. Měly být rozprašovány pomocí zemědělských drónů, neboli bezpilotních letadel, které jsou používány na sprejování polí a měly být označeny modro-žlutým ukrajinským praporem. Tím pádem, kdyby někteří důstojníci NATO, kteří ještě mají lidské cítění, anebo kdokoliv jiný měl nějaké výhrady, Pentagon byl připraven svést vinu na Ukrajince.

Řekli by pak, že „pan Zelenský, který se poslední dobou choval podivně, směnil chybějící americké zbraně za chemické zbraně ze Severní Koreje, nebo z Iránu.“

Bylo plánováno, že budou posprejovány obrovské oblasti, kde bylo uvažováno, že se části ruských vojsk skrývají. Sprejování a bombardování nich netušících Poláků, Bělorusů a snad i Rumunů a Maďarů by dodalo věrohodnost tvrzení, že útok provedli Rusové. NATO by pak mělo možnost vtáhnout na Ukrajinu a postoupit až do Ruska, protože by nenarazili na žádný odpor. Ruská armáda by prostě přestala existovat, protože by všichni zaráz zahynuli.

Rusové by takové obvinění samozřejmě popřeli, což by CIA skrze Ukrajince okamžitě znehodnotila nočním sprejováním ethylhexyl akrylátem, jedem proti hmyzu, který způsobuje zranění očí, dýchacích cest a plic. To by vyřídilo zbytek ruských vojsk, kteří spí ve stanech a zdržují se v otevřeném prostoru. Jedna cisterna je schopna zabít populaci celého New Yorku.

Dnešní látky, používané v zemědělství jsou na úrovni chemických zbraní a přesto je EPA v Americe povolila v širokém měřítku. Tyto jsou na příklad paraquat, pyrethroid, dichloropropene, methormyl, ale i Roundup. Mnohé z nich jsou v Evropě a v Číně zakázány. Zato Ukrajina je běžně používá na postřiky polí, navzdory zákazům Evropské unie. Proto jich mají zásoby a mohou je kdykoliv použít i na jiné účely.

Časné ranní bombardování s kanistrovaným ethylene glykol monobutyl etherem (EGME), který bývá součástí čisticích prostředků může vytvořit chemickou mlhu a všechno živé zničit. EGME se slučuje s krvinkami a způsobuje záchvaty plic, s následnou smrtí udušením.

V hustě zalidněných částech by pak NATO použilo butyl akrylát, který je sice jedovatý, ale neusmrtí. Je to hořlavá, jedovatá látka, používaná při výrobě plastiku, barev, těsnění a lepidel. Nasprejována přes města způsobí bolesti hlavy, nevolnost, nevyváženost, podráždění nosních dutin, krku a plic. To samo stačí donutit každého, aby radši zůstat doma a nevycházet ven.

Samozřejmě, že je možno čítat i s útoky, které by použily známé a velice nebezpečné nervové jedy, jako jsou sarin, tabun a VX. Amerika jich má ve svých vojenských arsenálech nadbytek, i když je veškeré mezinárodní zákony zakazují.

Po takovém chemickém útoku by američtí zločinci, kteří jsou horší než všichni hitlerovci s Mussoliniho lotry dohromady, zrádně označili hromady mrtvých ruských vojáků bez jediné střelné rány za ruské oběti. Většina světa by tomu samozřejmě uvěřila, protože přece když to řeknou v televizi, tak to musí být pravda.

Kdo je Yoichi Shimatsu

Z textu můžeme posoudit, že pan Shimatsu, který tyto informace vyjevil nezištně světu, je nejen schopný novinář, ale také velice znalý chemie. A opravdu, studoval v Americe na světově známé Purdue Universitě, kde jeho obor byl organická chemie. Studia ale nedokončil. To, co ho od chemie odradilo byla vražda vyučujícího profesora. Byl to mladý člověk, nesmírně schopný, na úrovni genia. Již tehdy měl několik patentů a fungoval jako odborný poradce pro velkou a významnou farmaceutickou firmu Eli Lilly. Yoichi si tehdy řekl, že chemie je asi nebezpečná věda a radši přešel na jiný obor, i když již tehdy měl místo u Eli Lilly zaručeno.

Později zjistil, že tato farmaceutická firma se zúčastnila výroby, použití a testování LSD pro CIA program MK-ULTRA vrahů. To mu rovněž vyjevilo pravděpodobný důvod pro zavraždění profesora chemie.

Následky a výsledky

Ta skutečnost, že Biden a jeho administrace pověřili převezením škodlivých látek přes americkou pevninu a jejich doručením na Ukrajinu převážně černochy, je další ukazatel jejich zákeřnosti. V případě nějakých problémů by snadno svedli všecko na ně a soudy, stejně jako media, dnes přehnaně a nespravedlivě zaměřená proti bělochům, by si kvůli rasovým důvodům nedovolila postupovat příliš přísně.

Způsob, jak zločince dopadnout by byl, kdyby vedení železnice vyjevilo, že nejednali sami na svých, ale že dostali příkaz k převozu chemikálií přímo z Bílého domu. Zde nelze popřít skutečnost, že těžké vagony s těmito látkami, které byly zařazeny až na konec dlouhého vlaku (zřejmě kvůli snadnému odpojení), způsobily jak přehřátí os, tak i následný požár a vykolejení. Každý soudní znalec by se prvně ptal proč nebyly umístěny hned za lokomotivou.

Ten, kdo si na poslední chvíli vynutil jejich umístění na konec vlaku byla EPA, která má za úkol chránit naše životní prostředí. Učinili tak na přímý (tajný) příkaz Ministerstva obrany a Bílého domu, aniž by vyjevili, co je v těch cisternách převáženo. Chemikálie byly o to nebezpečnější a o to víc nestálé, protože byly už staré. To také zvýšilo jejich jedovatost.

A vzápětí se dostavilo zpochybnění

Malíř, sochař a fotograf Miles W. Mathis přišel s protichůdným vysvětlením, které se pokouší vyvrátit logické a opodstatněné závěry Yoichi Shimatsu. Mathis je toho názoru, že celá záležitost s vykolejením vlaku v East Palestine je divadelní představení a občané městečka jsou pouzí herci. Uvažuje, že když Netflix dopředu oznámil vykolejení a všecko to, co pak následovalo, tak že skutečnost pak postupovala podle stejného scénáře.

Říká, že nesmíme zapomínat, že hodně z toho, co se dnes děje, je z velké části hollywoodská produkce. Různé drastické nehody jsou uměle vytvářeny k tomu, abychom se stále víc báli. Miliony utracených kuřat a krocanů, vykolejení vlaků, čínské špionážní balóny, záhadný Covid, který přišel odnikud. To všecko je použito k vyvolávání strachu a nejistoty, aby nás to přimělo denně v sedm pokaždé zapnout televizi a sledovat vládní divadelní představení, zvané „zprávy,“ pevně těmto výmyslům věřit a ani jednou nevynechat.

Vykolejení vlaku může rovněž představovat pojišťovací podvod. Co když byl vlak vykolejen záměrně a pak bylo několik vozů zapáleno, aby za ně mohly být vybrány pojistky. I ten náramně impresivní kouř, který z požáru vycházel nemusel být tak jedovatý, jak nám bylo řečeno. Kdyby byl opravdu jedovatý, tak by přece nedovolili lidem, aby se do města vrátili. Místní obyvatelé prý jsou z toho nemocní, ale nejsou na nich vidět žádné viditelné vyrážky, kožní potíže, ani jiné následky.

Je jisté, že když ty chemikálie hořely, tak všichni seděli doma, i když měli auta a mohli odejet pryč, aby ty výpary nemuseli dýchat. A přesto nikdo neodejel. Naopak, zůstali a volně vyprávěli s novináři. Možná je už dříve Netflix upozornil, že to, co přijde, není nebezpečné.

Je jisté, že všichni propagovali názor, že hořel vinyl chlorid a přitom kouř byl černý! Vinyl chlorid produkuje bílý kouř! Viz strana 11. Však i film, který tam předtím Netflix natočil se jmenoval Bílý hluk (White Noise). A k tomu musíme přičíst skutečnost, že EPA se dostavila na scénu až o 10 dnů později a tvrdili, že to nebylo jejich rozhodnutí, aby byly chemikálie zapáleny.

Je rovněž podezřelé, že týden před nehodou byly obyvatelům městečka rozdány biometrické jednotky na sledování jejich funkcí a duševního stavu. A hned na to je zde důvod pro jejich použití. Samozřejmě, kdyby se jednalo o předstíranou katastrofu, o divadelní představení a o skutečné obyvatele toho místa, tak by tyto jednotky ukázaly, že o nic nešlo. To by nebylo možno popřít. Ale kdyby to nebyli skuteční obyvatelé, ale herci, pak by ukázaly přesně to, co je požadováno.

Ještě další názor, který podezřívá záměr

Jak píše Mike Adams (Natural News, Brighteon), vládní orgány a velké korporace mají velký zájem o údolí řeky Ohio, kde se rovněž nachází městečko East Palestine. Takže skoro to vypadá, že vlaková nehoda se dostavila proto, aby donutila místní obyvatele se vystěhovat.

Podle vyjádření občanů městečka to byl pokus o to, udělat celé území neobyvatelné, aby je mohli nákupčí velkých korporací a vládní agenti lacino skoupit. Je to prý místo, bohaté na minerály a nacházejí se tam rovněž značné energetické zdroje. Nemluvě o tom, že to byla odjakživa obilnice pro celé okolí. Prý také existuje plán na vybudování mohutné spalovny, která má produkovat grafen, pro použití v bateriích. Firma na výrobu baterií má v úmyslu se tam také usadit.

Jsou obavy, že dojde k pokusu o přemístění současných usedlíků do 15-minutových chytrých měst, kde je všecko na dosah po 15 minutách chůze. Jenže ti, kteří žijí v městečku již několik generací, odmítají místo opustit.

Mike Adams nepodlehl pokušení podezřívat teatrální vystoupení. Přiznává ale, že by to muselo být vrcholně nerozumné, aby někdo způsobil tak velkou katastrofu v místě, které chtějí bohaté korporace a vládní organizace převzít. Oni sami by to rovněž neučinili. To by byl přece naprostý nesmysl, napřed celé žádoucí území chemicky zamořit!

Proč se to všecko přihodilo

Zde se nejspíš jedná o čistou a neplánovanou nehodu. Ale je také možné, že někdo, kdo věděl, k čemu byly nebezpečné chemikálie určeny a kam měly být poslány, se postaral o vykolejení vlaku. Stačí maličko utáhnout brzdu na jednom kole a příliš velké tření způsobí požár, vlak musí být zastaven a nedojede na místo určení.

Taky mohlo jít o zásah shora, „Force Majeure,“ jak tomu říkají. Takový nelidský čin, takový zločin, jako otrávit celou ruskou armádu jedovatými plyny, to nemohlo naše nadvědomí dovolit.

Ať tak či jinak, herecký výkon to rozhodně nebyl. Ani záměr ze strany velkých korporací nepřipadá v úvahu. Co jiného pak zbývá?

Záhadné zřícení letadla

Yoichi Shimatsu přidává další, nově získané informace. Majitel vlaku, který se vykolejil, což je firma Norfolk Southern najala jinou firmu, „Centrum pro toxikologii“ (Center for Toxicology and Environmental Health), aby prostudovali chemické pozůstatky po pálení nebezpečných chemikálií v půdě u East Palestine.

Malé letadlo odstartovalo se čtyřmi zaměstnanci této firmy z letiště ve městě Little Rock, ve státě Arkansas a hned na to se zřítilo, v těsné blízkosti letiště. Všichni cestující, včetně pilota zahynuli. O této nehodě již bylo psáno v předešlém vydání tohoto článku. Náhodný svědek slyšel několik výbuchů a pak spadlo hořící letadlo dolů.

Media značně zveličila prudkost větrů, které v místě vály, asi ve snaze svést vinu na počasí. Zde šlo opravdu o něco zcela neobvyklého, protože místo v prostoru průmyslového objektu firmy „3M“ (Minnesota Mining & Manufacturing), kam letadlo dopadlo a kde propadlo střechou jejich skladiště, bylo utajeno. Nouzové telefonní volání 911 bylo vypojeno na celou hodinu a cíl, kam letadlo letělo byl zfalšován.

Jakmile bylo zřícené letadlo uhašeno, objevila se na scéně neznámá skupina, která zřejmě na to byla připravena a ta trosky letadla odstranila a převezla je o kus dál, na smetiště, kde pak bylo novinářům dovoleno je fotografovat.

Proč bylo zřícené letadlo odstraněno jinam? Zřejmě aby případní odborníci nemohli vypátrat způsob, jakým bylo zničeno, určit dráhu případné střely, úhel útoku a pravděpodobné místo, odkud byl veden, anebo obvod dálkového ovládání na odpálení výbušnin.

Proč vůbec bylo letadlo zničeno a tito lidé zavražděni? Vypadá to, že se viníci snažili zabránit přístupu odborníků-chemiků na místo, kde se vlak vykolejil, aby nezjistili, co bylo převáženo. Letadlo, což byl Beech BD20, vylepšený Beechcraft 200 Super King Air, mělo vynikající pověst co do kvality letu a bezpečnosti. Časově nejbližší zřícení se událo začátkem 1990. let. A toto letadlo bylo doslova roztrháno na kusy ještě ve vzduchu, předtím, než spadlo jako shnilá hruška přímo do prostoru firmy 3M.

Ukrajinští vojáci v Americe

Cíl cesty chemických odborníků byl zcela jiný, než media hlásila. Tito zřejmě tušili, že se jedná o nebezpečnou záležitost a právem se obávali, že někteří vysoce postavení hráči této šarády, jako na příklad Bílý dům, nebo EPA, by mohli jejich plány zmařit. Proto udali jiný cíl cesty, než byl skutečný. A měli pádný důvod se obávat, protože vysoce postavení zločinci nutně potřebovali zabránit tomu, aby vyšlo najevo, že vlak převážel nebezpečné chemické zbraně. Kdyby se něco takového dostalo ven, pak by bylo snadné zjistit, že tajně zacvičovali ukrajinské vojáky do taktik chemické války.

Zaškolovali je na americké základně v Little Rock, Arkansas, což je hlavní centrála pro trénink cizích vojenských pilotů. Taky je naučili létat se stihačkami F-16s, zacházet s útočnými dróny a létat s nákladními letadly C-130s která jsou vhodná pro dopravování těžkých zbraní a munice do předních linií, pod nepřátelskou palbou. Takže Ukrajinci dnes mohou snadno zacházet se stíhačkami, které jim „darovali“ američtí daňoví poplatníci a shazovat mezinárodními zákony zakázaný napalm na ruská vojska.

Jak bylo letadlo zničeno

Výbušniny, které Beechcraft letadlo zničily byly s největší pravděpodobností doručeny drónem. Důkazem toho je, že přímo v době, předcházející tomuto letu byly ukrajinské dróny testovány na instalování bomb na ruská letadla za letu. Testy byly velice úspěšné. To, že letadlo vybuchlo ve vzduchu napovídá, že tento postup mohl být použit i k jeho likvidaci.

Je ale také možné, že výbušniny byly do letadla vmontovány ještě v noci a odpáleny na dálku. Proto se letadlo zřítilo hned v blízkosti letiště, než se dostalo z okruhu účinnosti ovládacího zařízení. Výbušniny musely být řádně silné, aby bylo jisté, že žádný pasažér nepřežije a rovněž muselo být zajištěno aby shořely všechny dokumenty, které vezli a které by dosvědčily co byl cíl jejich cesty a proč.

Jedna teorie nebo druhá, obě nasvědčují na zákeřný zločin.

KONEC

Redakce
Latest posts by Redakce (see all)

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes, average: 3,89 out of 5)
Loading...
3 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)