16.3.2023
Kategorie: Exklusivně pro PP, Ze světa

Okrajová příhoda se ukázala být celosvětovou záležitostí: Vykolejený vlak v americkém státě Ohio – 1.

Sdílejte článek:

JANE KAUFMAN

Asi 50 nákladních vagonů se vykolejilo 3. února v blízkosti East Palestine, což je malé městečko v americkém státě Ohio. Problém byl v tom, že vlak vezl nějaké velice nebezpečné chemikálie, prý dokonce i vinylchlorid.

Podle prvních zpráv, místní orgány nevěděly jak se chemikálií zbavit a tak je jednoduše zapálili. Obrovský oblak černého kouře dokázal, že chemikálie byly vysoce hořlavé a obyvatelé městečka museli být evakuováni. Postupně se podařilo oheň usměrnit a EPA (Environmental protection agency, neboli Úřad na ochranu životního prostředí) prohlásil, že okolí je zabezpečeno a lidé se směli vrátit domů.

Jenže jak se lidé vrátili zpět do svých domovů, mnozí začali kašlat, jiní měli pálení pokožky. Sedláci hlásili, že jim dobytek hyne a velké množství ryb v místních vodách také zahynulo.

Postupně bylo zjištěno, že vlak vezl ještě mnohem víc jedovatých chemikálií, které byly takto vypouštěny do vzduchu, do země a do řek. Byly mezi nimi i ethylene glycol monobutyl ether, ethylhexyl acrylate, isobutylene, hydrogen chloride, phosgene. (Uvádím záměrně chemické názvy v původním znění, protože slovníky nejsou v tomto směru spolehlivé.)

Mnohé z těchto chemikálií jsou rakovinotvorné, způsobují zranění pokožky a očí a při vdechování škodí v nosních a krčních dutinách. Jiné způsobují nervové potíže, bolesti hlavy, vrhnutí, nebo krvácivost močových cest, srdeční mrtvice, hromadění vody v plicích.

Místní lidé si začali stěžovat, že jim EPA lhala, protože městečko a jeho okolí bezpečné nejsou. Hynou jim domácí zvířata a oni sami mají zdravotní potíže. Bojí se pít místní vodu a mají strach se v ní i koupat. Odborník na nebezpečné materiály a bývalý vedoucí protipožární jednotky řekl, že byl překvapen, že se lidé směli vrátit domů tak brzy, aniž by byla jednotlivá místa testována.

Později jakési testování proběhlo a EPA se vyjádřila, že všechny vzorky ukazují na přijatelné množství škodlivých látek, takže nebezpečí nehrozí. Pálení chemikálií prý zajistilo, že nedošlo k vážnějším, nebo smrtelným nehodám a jakmile všecko shoří, veškeré nebezpečí zůstane v půdě, která musí být vykopána a odstraněna. Snadné řešení – zdálo by se.

Je to těžko uvěřitelné, že se sešlo tolik škodlivých chemikálií na jednom vlaku. Skoro to zní podezřele! Četné obrázky a videa jsou na shora uvedené stránce.

Není vše, co vlak vezl, hlášeno

Podle některých není tak důležité, jaké chemikálie vlak vezl jako to, že když byly spalovány, tak umožnily vznik mnohem horších jedů. Oheň produkoval nejen hydrogen chloride, ale také plyn phosgene a rovněž dioxin, což jsou velice nebezpečné jedy. Hydrogen chloride smíchaný s vodou vyprodukuje kyselinu chlorovodíkovou. Takže ten kouř byl snad největší jedovatý kouř, jaký svět zažil. A tomuto říká EPA „bezpečné,“ viz obrázek níže.

Vinylchlorid, který vlak vezl je jedna z nejjedovatějších chemikálií, jaké známe. Z hořícího vlaku, jak jel, byla vystřikována do širokého okolí a cesta, dlouhá aspoň 30 km je pokryta těmito škodlivými chemickými částicemi.

Je zajímavé, že ze všech oficiálních zpráv o této katastrofě není nikde dioxin zmiňován. A přitom je to velice nebezpečná látka, která vzniká pálením odpadu, pálením plastiku, ale i pálením dřeva. Také sopky vylučují dioxin. Usazuje se v tuku a tak přetrvává velice dlouho, málem nekonečně.

A zde vezl vlak několik cisteren vinylchloridu, spolu s dalšími jedy, které při pálení určitě vylučovaly dioxin.

Co bylo vypuštěno v East Palestine do ovzduší

Kromě hořícího vinylchloridu to byl dále Isobutylen, Etylen glykol monobutyl ether, Hydrogen chlorid, Akrolein, Phosgene, Etylhexyl akrylát, Butyl akrylát, Trichloroetan, Trichloretylene, Butadiene, Benzen, Naftalen, o,m,p-Xyleny.

Skoro všecky tyto látky jsou velice škodlivé jak pro živé tvory, tak pro přírodu. Některé škodí při vdechnutí, jiné při styku s pokožkou, další při jakémkoliv kontaktu. Mnohé z nich jsou přímo jedy a způsobují těžké, smrtelné nemoci, včetně rakoviny. V přírodě mnohé z nich přetrvávají dlouhé roky a některé nevymizí nikdy.

Dioxin

Spalování vinylu produkuje dioxin, ať už je spalován doma, nebo ve spalovnách. Pálení této látky v Ohiu vytvořilo z celého okolí, široko daleko nebezpečné území na dlouhé roky. Nejen že větry roznesly kouř i do okolních států, do Pennsylvanie, New Yorku a ohrozily tu nejvíc zalidněnou část Ameriky, což je její severovýchodní část. Značná část splodin skončila i ve vodních tocích, které plynou směrem na jih a vlévají se do řeky Mississippi. Takže zamoření celé délky amerického kontinentu je tím zaručeno. Ryby zmírají ve vodách a pitná voda není pro člověka bezpečná.

Dioxiny a jejich nejbližší příbuzní, což jsou furany, jsou látky, které nejsou nikdy vyráběny jako produkt, ale vznikají při spalování, nebo rozkladu chlorinovaných chemikálií. Jsou příbuzné PCB (polychlorinated biphenyl) a obojí jsou velice zdraví škodlivé. Dioxiny byly použity ve vietnamské válce jako tak zvaný „Agent Orange,“ což byl prostředek, který zbavil všecky rostliny listů. Že přitom došlo k nesmírnému ublížení na zdraví místní populaci, o tom nemůže být pochyb. Nemoci si tam ještě dnes podávají ruce, jedna horší než druhá.

Dioxiny jsou hormonální jedy a není snadné se jich zbavit. Jsou prakticky nezničitelné, přetrvávají ve zvířatech a v potravinách celé dlouhé roky. Všecky následky Covidu, se kterými nás strašili, se ve skutečnosti vztahují na dioxin. Tento se dokáže skrze potraviny a mateřským mlékem postupně rozšířit do celých rodin a společenských skupin.

Dioxin je tak nebezpečný jed, že pouhá 1/32 miliontin gramu je maximální dávka na celý život, kterou člověk snese. S největší pravděpodobností je ta maximální dávka, která nevyprodukuje těžké následky ještě mnohem nižší. Tato nebezpečná chemikálie je příbuzná všem jedům, jaké kdy byly vyvinuty, ať už je to DDT nebo PCB. PCB se rozkládá na dibenzofuran, což je dioxin, který má o jednu molekulu kyslíku méně. Výroba plastiku je hlavní znečišťovatel naší země, kvůli produkci PVC. Hned za ní je ale výroba papíru a buničiny, protože používají na vybílení chloridová bělidla.

Co bylo vypuštěno do vody

Narychlo vybudovaná nádrž na vodu s jedovatými látkami zadržela veškerý odpad, pravda. Ale těžké deště a zátopy protrhly provizorní hráz a škodlivé látky se vyvalily do okolí a vlily se do vodních toků. Tím došlo k zamoření všeho kolem a nejen to, všecko na spádu vod dostalo řádnou dávku jedovatých chemikálií.

Proč vůbec k požáru došlo

Jak píše Hal Turner, každý vlak má zařízení, kterému se říká „horké skříňky“ a ty sledují teplotu kol a hřídelí, na kterých jsou kola upevněna. Při přehřátí tento systém upozorní strojvůdce, který by měl vlak zastavit. To se zřejmě z nějakého důvodu nestalo a vlak jel s hořícími koly pořád dál, nějakých 40 minut. Krátké video hořícího vlaku je na stránce.

Po vykolejení byl oheň uhašen, ale vedoucí osobností se rozhodly zabránit nekontrolovanému úniku chemikálií, v tomto případě hlavně vinylchloridu tím, že celý náklad zapálili. S největší pravděpodobností to bylo to nejhloupější řešení na jaké mohli přijít, pokud ne záměr. Vykolejené cisterny jsou totiž dobře zapečetěné a po vrácení na koleje mohly pokračovat v cestě, viz video ZDE. Další vykolejený vlak je ZDE.

A přitom tomu všemu, co se stalo, bylo možno zabránit. Podle vyšetřovatelů, strojvůdce obdržel včas varování, že některé kolo je přehřáté. Poté měl vlak okamžitě zastavit a zkontrolovat problém. To se také stalo, vlak začal brzdit, ale zřejmě ne dost rychle na to, aby nedošlo k vykolejení. Ovšem názor odborníků zůstává, že tato nehoda a mnohé jiné se vůbec nemusely stát. Ve všech případech někdo někde udělal chybu.

A jako vždycky, vládní orgány popírají nebezpečí

Lidé žijící v blízkosti této katastrofy hlásí ublížení na zdraví až do vzdálenosti 60 km. Lesní zvířata zmírají, ryby ve vodách jsou mrtvé a lidé sami trpí nejrůznějšími potížemi. Dokonce i auta utrpěla škodu, protože zrovna pršelo a jak déšť strhával k zemi nebezpečné chemikálie ze vzduchu, to narušilo autolak. Stěžovat si nepomáhá, protože vládní autority a EPA, což jsou oficiální ochránci přírody, odmítají přiznat, že se jedná o nesmírně nebezpečnou záležitost, která bude všecky ohrožovat ještě dlouhá léta.

Novinář Evan Lambert byl dokonce sražen k zemi a byla mu nasazena pouta, když se na tiskové konferenci zkoušel zeptat Guvernéra státu Ohio několik otázek, týkajících se této katastrofy. Skutečnost že byl velký vzrůstem a černoch, jen zhoršila jeho situaci a byl uvržen do vězení. Později byl ovšem propuštěn.

Veřejné orgány mlčí, nechtějí lidem vyjevit pravdu a raději rozmazávají stále dokola historky se střílením po nafukovacích balónech, než by se přímo a informativně vyjádřili k tomuto incidentu, který mnozí přirovnávají k malému Černobýlu.

Firma, která vykonává práci na železnicích a byla první na místě nehody, zakázala svým zaměstnancům o vykolejení vlaku cokoliv vyjevit. Stejně tak místní nemocnice zakázala personálu říkat cokoliv o chemickém ohrožení, mluvit s novináři, nebo se nechat filmovat. Řekli, že to není jejich záležitost, je to věc federální vlády ve Washingtonu, státní vlády státu Ohio a železničního dopravce.

Vládní organizace CDC (Center pro kontrolu nemocí) dokonce šla tak daleko, že v oficiálních dokumentech zvýšila nejvyšší povolené množství vinyl chloridu a odstranila informaci o jeho vysoce škodlivých vlivech na děti. Je zajímavé, že toto učinili asi dva týdny před tím, než se vlak u městečka East Palestine vykolejil! Jsou snad tak předvídaví? Ne, spíš jsou součástí celého útoku na nevinné obyvatele této části světa.

Přípravy na katastrofu?

Městečko East Palestine dokonce zahájilo akci nazvanou „MyID“ (Moje ID) jeden týden předtím, než se u nich vlak s nebezpečnými chemikáliemi vykolejil. MyID je biometrické sledování, které kontroluje zdravotní stav člověka a v případě ohrožení může posloužit potřebnými informacemi pro záchrannou četu. Je to náramek, který obsahuje elektronickou jednotku, která tyto informace sbírá. Lidem v East Palestine bylo řečeno, že jsou první pokusná oblast, ve snaze sledovat zdraví amerických občanů.

To samo, spolu se skutečností, že CDC změnili popis a následky vinyl chloridu pouhých pár dnů před nehodou, kdy dokonce odstranili škodlivý vliv na děti, je velice podezřelé. Dnes už máme víc než dost důkazů o tom, že celá Kovidová pandemie, spolu s tak zvaným „očkováním“ byla biologická zbraň proti lidem. CDC dokonce přiznalo, že tak zvané „testování“ pomocí PCR testů nebylo nic jiného než sbírání lidského DNA. Nejen to, testy byly rovněž využity na infikování populace a údajně též na tajné očkování.

Když si uvědomíme, že potravinářské výrobní podniky po celé Americe (v Evropě to teprve začíná) jsou ničeny a zapalovány, že sedláci jsou vystaveni nejrůznějším útokům a následkem bankrotují, tak program na sledování zdraví občanů v East Palestině může být zcela dobře využíván i na jiné sledování. Někdo někde dobře ví, co je pro tyto lidi připraveno a chce o tom mít záznamy a informace. A protože v současné době je všecko, co by bylo normálně prospěšné změněno na zbraně, pak můžeme očekávat to nejhorší.

Je rozhodně podezřelé, že před necelým rokem vydal Netflix film s názvem „White Noise“ (Bílý hluk, zde je míněn neslyšitelný hluk), který pojednával o vykolejení vlaku s jedovatými chemikáliemi ve státě Ohio a byl filmován právě v městečku East Palestine. Přídavní herci ve filmu byli místní obyvatelé!

Domácí terorismus?

Takže to skoro vypadá, že vykolejení vlaku a následovné spalování chemikálií, které vezl, byl akt domácího terorismu. Už se vyskytlo tolik podezřelých shod okolností, které vláda není ochotna vysvětlit, že je to vrcholně podezřelé. Vládní organizace, která má poskytovat pomoc při katastrofách, FEMA (Federal Emergency Management Agency) dokonce několik týdnů odmítala obyvatelům zasaženého místa jakoukoliv pomoc.

Jak vládní organizace, tak i media zmenšují závažnost situace a celý případ zlehčují. Nejen že CDC změnilo popis vinyl chloridu a odstranilo zmínku o tom, že je velice škodlivý pro děti. Také vládní „Federal Register“ změnil informace z roku 1987o této látce a to právě letos, v lednu 2023.

Jestliže by se ale jednalo o domácí terorismus, kdo by pak asi byli ti teroristé? Po úvaze dospějeme k závěru, že by to byli ti stejní lidé, kteří spustili biologickou zbraň, nazvanou „očkování“ proti COVIDu na celosvětovou populaci. A tito jsou vláda Spojených států, spolu s korporačními americkými institucemi.

Na dovršení všeho …

Ředitel vlakové dopravní firmy „Norfolk Southern,“ jejíž vlak se u městečka East Palestine vykolejil, Alan Shaw zkoušel uplatit místní obyvatele tisícovkou dolarů na osobu. Oplátkou měli příjemci podepsat dokument, že se vzdávají práva soudit firmu, nebo požadovat více peněz v budoucnosti, v případě onemocnění rakovinou.

Jeden z místních občanů se vyjádřil, že tisíc dolarů není nic ve srovnání s hrůzou, kterou musí všichni prožívat. Od vlakové nehody lidé kašlou, vykašlávají krev a jsou nemocní. „Vezměte si svoji tisícovku a zmizte! Já vás budu soudit,“ prohlásil.

Kdo z toho všeho nejvíc získal?

S největší pravděpodobností tím vším získal nejvíc bývalý americký President Donald Trump. Zatím co Joe Biden spěchal na Ukrajinu utěšovat Zelenského, Trump pospíšil do Ohia, kde promluvil k místním občanům a mimo jiné jim řekl: „všem lidem v East Palestine a v okolí, v Ohiu a v Pennsylvanii, říkám jasně a zřetelně: ‚nejste zapomenuti.‘“

Za to si sice nikdo z nich nic nekoupí, ale třeba jim to dá dobrý pocit.

Dovezl jim celé palety pitné vody a potravin. Pak také mluvil s místním starostou, který řekl, že to, že současný President Biden o ně vůbec neprojevil zájem, je jakoby jim uštědřil řádný políček. Lidé se cítí uraženi.

Nutno dodat, že je velice podivné, že Trump na místo přiletěl letadlem „Air Force One“ (Letadlo č. 1), se kterým má létat pouze současný americký president. Biden údajně létá s „Air Force Two“ (Letadlo č. 2).

Takže – o co tady jde?

Redakce

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (26 votes, average: 4,73 out of 5)
Loading...
27 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)