20.1.2023
Kategorie: Exklusivně pro PP, Společnost

Nové světové zřízení globalistů: 3. Transhumanismus

Sdílejte článek:

JANE KAUFMAN

Na to, aby mohly temné síly zničit lidstvo, byly vymyšleny mRNA injekce proti Covidu, které si mnozí z nás nechali napíchat, aniž by věděli, nebo byli informováno o tom, co tím dělají. Je to typický Satanův úskok a nemůžeme říct, že nás proti němu Bible nevarovala již před staletími. Ale kdo čte dnes Bibli? Málokdo!

Někteří již podlehli injekcím a ti, co zůstali, budou vystaveni útokům, navádějícím k transhumanismu. Transhumanismus je filosofický a intelektuální směr, který propaguje myšlenku, že člověk může být vylepšen některými současnými technologiemi, jako jsou na příklad počítače a umělá inteligence (AI, artificial intelligence). Již se vyskytly spojovací jednotky, které umožňují propojení lidského mozku s počítačem a v současné době jsou zkoumány na zvířatech.

Transhumanismus je rovněž propagován jako ochrana před ohrožením, jako je třeba jaderná válka, nebo střet s asteroidem. (V obou případech je něco takového velice sporné co do účinnosti, řekla bych) Také vytvoření super-vojáka, který necítí rány a nelze ho zdolat, je jeden z úkolů této ideologie, která zjevně touží po trvalých válkách, tím nejprimitivnějším způsobem. Čekají na svého oponenta zákeřně, s klackem v ruce za rohem a myslí si, že když ten klacek má v sobě elektroniku, že jsou vysoce moderní.

Transgenderismus

Ten první krok k transhumanismu, aby ho lidstvo vůbec přijalo, je transgenderismus, říká Dr. Laura Sanger. Napřed jsou lidé přesvědčováni o tom, že není rozdíl mezi mužem a ženou. Pokud je to přijato aspoň trochu za pravdivé, pak začne prosvítat myšlenka, že není zas takový rozdíl mezi člověkem a hybridem, což je člověk, ovládaný AI, umělou inteligencí.

Cíl Nefilimů je zbavit nás lidství, změnit naše DNA, udělat z nás něco jiného, než jak jsme byli stvořeni. Tito tvorové doslova nenávidí to, že jsme byli stvořeni k podobě Boží a proto chtějí za každou cenu zničit naši původní DNA strukturu a tím z nás přetvořit k podobě jejich Bafometovi, neboli Satanovi. Bafomet je dvoj-pohlavní tvor, neboli hermafrodit. Je to bůh, kterého Iluminátové a s nimi zednáři uctívají již několik staletí.

V současné době zkoušejí tito lidé podchytit hlavně děti, které navádějí na změnu pohlaví již od mateřské školky. Jednají podle Hitlerova návodu, když tento řekl už kdysi dávno, že: „ten, kdo vlastní mládež, vlastní budoucnost.“

Děti jsou dnes v Americe záměrně vystavovány vlivu transvestitů (muži, vydávající se za ženy) a předčasně seznamovány s pohlavními záležitostmi. Jsou agitovány na změnu pohlaví a je jim říkáno, že nezáleží na tom, jestli se narodili jako děvče, nebo chlapec; záleží, co se cítí být. Podle toho jim jsou nabízeny různé operace, které dokážou chirurgickým a hormonálním způsobem odstranit současné pohlaví a nahradit je (jaksi pochybně) pohlavím opačným. Dnes se děti mnohdy ani nemusí ptát na souhlas rodičů, aby mohly změnu pohlaví podstoupit. Kliniky, kde jsou tyto nenormální zásahy prováděny, se v Americe rozrostly jako houby po dešti, viz obrázky níže.

Také značné množství léků, na příklad proti alergiím, astma, depresi, mohou způsobit nevyrovnanost hormonálního systému a člověk pak snadno propadne těmto myšlenkám.

Jeden z hlavních vedoucích bio-farmaceutického průmyslu, Martin Rothblatt, dnes Martina Rothblatt, napsal(a): „Lidé jsou buď muži, nebo ženy. Ale když si někdo není jistý, jestli je jedno druhé, pak potřebuje zvláštní kategorii.“ V současné době je těch kategorií více než sto a pořád přibývají další.

Funvax

Genetik Dean Hamer objevil v r. 2004 gen VMAT2, který umožňuje naše spojení se Stvořitelem. Pojmenoval ho „Boží gen.“ Dokázal též, že změnami tohoto genu je možno zrušit spojení s Bohem, na kterém ve skutečnosti závisí náš život. Bez tohoto spojení se z nás stanou zombie, mentální případy.

Hned rok na to přišel Pentagon s využitím nových poznatků, když dali ven látku, která je dodávána injekčně a kterou nazvali „Funvax.“ Není to nic směšného (fun = švanda), „fun“ je v tomto případě zkratka pro „fundamentalismus,“ což je používáno jako označení silně nábožensky založených lidí. „Vax“ je samozřejmě vakcína.

Funvax používá vzduchem přenášený virus, za účelem infikování té části lidské populace, která se zdá být fundamentalisticky zaměřená. Tento virus dokáže omezit funkci VMAT2 genu, takže lidé přestanou věřit na Boha a mohou pak být snadno převedeni na jakoukoliv jinou víru, třeba na víru ve zvířata, v modly, nebo v šamany, nebo také v Bafometa.

První umělý život

V r. 2010 vytvořil Craig Venter první umělý život skrze bio-inženýrství tím, že do buňky vložil syntetický chromozom. Venter tím zcela změnil genetický kód života. Spolu s CRISPR technologií, která umožňuje měnění genů asi tak snadno, jako se mění počítačové programy, má tento vynález širokou škálu použití. Může snadno sloužit jako biologická zbraň a je zcela možné, že tvořil základ epidemie Covidu.

Venter sám prohlásil, že dnes mají vědci možnost vytvořit nové organismy tím, že přidají geny k bílkovinám, což bylo využito v tak zvaném „očkování“ proti Covidu. Takže do očkovaných byly tímto způsobem vpraveny živé, ale syntetické organismy.

Moderna nazývá jejich mRNA technologii v očkováních „operačním systémem,“ stejně, jako jsou Windows, což je operační systém počítačů.

Na co je grafen

Když si uvědomíme, že 98-99% veškeré pevné hmoty v těchto očkováních je kysličník grafenu, to také není zanedbatelné. Tato látka je velmi jedovatá. Způsobuje krevní srážlivost, zánětlivost a narušuje imunitní systém. Grafen má ale důležité mechanické a elektrické vlastnosti, které jsou použitelné v lékařství. Vyznačuje se vodivostí, pružností a chemickou stabilitou. Při své tloušťce jedné molekuly je to nesmírně houževnatý materiál a používá se na opravy tkání a při operacích mozku.

Kysličník grafenu je také možno využít k dopravě léků na správná místa a z toho důvodu je víc a víc přidáván k běžným lékům a dokonce i k antibiotikům. Jenže to nezmění nic na tom, že tato látka je pro člověka jedovatá. Příznaky otravy jsou stejné, jako příznaky ozáření radioaktivním materiálem, včetně ztráty čichu a chuti.

Německý doktor chemie a odborník na grafen, Dr. Andreas Noack dal na internet varovné video poté, když objevil kysličník grafenu v očkováních proti Covidu. Pouhých pár hodin později, co se video objevilo, byl zavražděn agenty, kteří vnikli do jeho domu.

Grafen je rovněž možno použít jako aerosol, což umožňuje přidávání do potravin a do vody. Takže ho postupně můžeme mít v sobě všichni. Může být přiveden k činnosti skrze elektromagnetické vlny, radio vlny, nebo mikrovlny, či 5G, jejichž kmitočty dokáže zesilovat. Dokáže se sám v lidském těle spojovat se svými dalšími částicemi a vytvářet nano-antény, nebo nano-dráty, které pak ovlivňují mozkové synapsy. Takže je to jakýsi nano-robot, který rovněž dokáže sbírat a třídit informace a přijímat informace zvenčí. Snadno pronikne ochranou krevní mozkovou bariérou a může nám dodávat cizí myšlenky a těmito nás ovlivňovat. To vše již bylo pozorováno u očkovaných.

Firma, která se nazývá „In-Brain Neuro Electronics“ (Neuroelektronika v mozku) dostala v r. 2021 17 milionů dolarů na to, aby vyvinula první spojku umělé inteligence s mozkem člověka, na bázi grafenu. Firma se holedbá tím, že dokážou číst myšlenky, zjišťovat neurologické funkce, sledovat neurologii člověka a také měnit jeho mozkové funkce.

Je zde zjevná a vytrvalá snaha změnit lidské myšlení. Je to snaha o vytvoření lidské populace, která myslí a jedná naprosto stejně a je ovladatelná zvenčí. Je to snaha o vytvoření cyborga – napůl člověka, napůl robota. Televize už v tom udělala řádný kus práce, že dnes všichni lidé mají skoro stejné názory, ale globalisté si zjevně přejí kontrolu dokonalou.

Dobrá zpráva – jak grafen odstranit

Kysličník grafenu ale může být z lidského těla odstraněn. K tomu je důležitý antioxidant glutathion, který je produkován v játrech. Glutathion je zainteresován ve všech opravách tkání, či hojení zranění. Když máme vysokou hladinu glutathionu v těle, máme mocný imunitní systém. Grafen, spolu s elektromagnetickými frekvencemi imunitní systém ničí.

Abychom měli glutathionu dostatek, je samozřejmě nutná kvalitní strava, potřebný odpočinek a co nejmenší množství jedů. Dále pomáhají vitaminy C, E, D, zinek, selén, kurkumin, quercetin a dokonce i živočišné uhlí. Ale to hlavní je NAC (N-acetyl cystein), který spolu s již zmíněnými vitamíny odstraňuje jedy z těla a pomáhá játrům v regeneraci. NAC se sežene jako potravinový přídavek a v přírodě je obsažen v zelených fazolích a avokádu, má ho i asparágus, okurek a špenát.

Optogenetika k ovládání myšlení

Za účelem ovládnutí celého světa a zotročení lidstva používají Nefilimové také psychologické taktiky. To hlavní je, vyvolat v lidech strach. Ať je to strach z čehokoliv, hlavně když je to strach. Když se bojíme, pak nejsme schopni zpracovávat informace, nedokážeme se samostatně rozhodovat, takže věříme všemu, co je nám předkládáno.

Strach vzniká v amygdale, což je součást nejstarší, primitivní části našeho mozku, která je také někdy nazývána mozkem plazů. Amygdala je důležitá, varuje nás před nebezpečím a dokáže při ohrožení automaticky spustit patřičné reakce.

Nejslibnější způsob manipulace mozku skýtá tak zvaná optogenetika. Zde se jedná o přeměnu neuro-biologie živého tvora s použitím světla, čímž je možno ovlivňovat mozkové neurony (mozkové buňky), když k tomu byly předem geneticky upraveny. Je to ve skutečnosti druh genetické terapie.

Nejprve je k vybraným neuronům přidán nový kód, čímž je změněna jejich genetická stavba. Tento kód způsobí, že neurony začnou vyvíjet zvláštní bílkovinu, zvanou opsin, která je citlivá na světlo. Ne všecky neurony musí obdržet tento kód; záleží na tom, kterou část mozku máme v úmyslu ovlivňovat.

Opsiny byly prvně objeveny v chaluhách, které je používají k nasměrování ke světlu. Nejpoužívanější opsin je ChR2, ze zelených chaluh, protože je citlivý na modré světlo. Když ho osvítíme modrým světlem, pak začne být činný, ale když modré světlo zhasne, je to jakobychom ho vypnuli. Mozkové neurony běžně nejsou na modré světlo citlivé, takže pouze ty, které obsahují ChR2 budou reagovat.

Optogenetika je mnohem preciznější než dříve používaná kombinace světla a elektřiny. Při použití elektřiny, působíme na všechny neurony zaráz, takže si nemůžeme vybírat které spustíme a které ne. Optogenetika toto umožňuje. S její pomocí můžeme zjistit přesné místo, kde je v mozku strach, jak mozek vidí riziko, nebo odměnu, kde jsou skladovány vzpomínky, jak moc se mozek změní po mrtvici a mnoho jiného.

Reflex a falešné vzpomínky

Změnou kmitočtu modrého světla je rovněž možno vymazat paměť, nebo ji spustit, či vpravit do ní jiné vzpomínky.

Studie z r. 2014, nazvaná „Operant conditioning“ (Operační formování) dokumentuje injekční přidání viru, obsahujícího ChR2 gen přímo do amygdaly krysy. Potom bylo na pokusného tvora zaměřeno modré světlo, spolu s navoděním stresové situace. Krysa si vyvinula silný strach z modrého světla i tehdy, když později nebyla stresová situace přítomna. Manipulací kmitočtu světla bylo docíleno, že krysa také dokázala na toto spojení zapomenout a na modré světlo nereagovala.

Další studie, z r. 2013, „Creating a false memory in the hippocampus“ (Vytváření falešných vzpomínek v hipokampu) pustila myš, která měla ChR2 gen v mozku do určitého prostoru, který myš postupně prozkoumala, čímž si to místo zapamatovala. Pak byla přemístěna jinam a modrým světlem, spolu s šokem, v ní byly vyvolány vzpomínky na předešlé místo. Když pak byla myš vrácena do původního prostoru, objevila se u ní silná reakce ve formě strachu.

Patenty určují směr

Náměty toho druhu jsou velice pilně zkoumány, protože všecky tyto metody jsou plánovány k použití proti nám. Během let se také vyskytlo mnoho patentů na toto téma, z nichž některé jsou uvedeny níže:

Patent: 1968, 3393279 “Nervous system excitation device.” (Zařízení na rozrušení nervového systému) Tento patent umožní elektromagnetickým signálům, které jsou nad hranicí toho, co můžeme slyšet, aby vnikly do mozku.

Patent: 1976, 3951134 “Apparatus and method for remotely monitoring and altering brain waves.” (Zařízení na ovládání a měnění mozkových vln na dálku)

Patent: 1992, 5159703 “Silent subliminal presentation system” (Tichý, podprahový systém uplatnění) Toto je způsob, jak televize manipuluje diváky pomocí neslyšitelného zvuku.

Patent: 1993, 5213562 “Method of inducing mental, emotional and physical states of consciousness, including specific mental activity, in human beings. Audio stimulation to manipulate the consciousness and transfer it from one individual to another.” (Způsob jak v lidech vyprodukovat mentální, emocionální a fyzické stavy vědomí, včetně určité mentální činnosti. Podnícení s pomocí zvuku k manipulaci vědomí a jeho převod z jednoho jednotlivce na druhého.)

Patent: 2000, 6017302 “Subliminal acoustic manipulation of nervous systems.” (Manipulace nervového systému podprahovým zvukem.)

Redakce

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 votes, average: 3,83 out of 5)
Loading...
24 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)