18.1.2023
Kategorie: Exklusivně pro PP, Ze světa

Nové světové zřízení globalistů: 1. Mafie

Sdílejte článek:

JANE KAUFMAN

Tato serie obsahuje celkem pět článků, které budou postupně vydávány, aby seznámily čtenáře s tím, co pro nás globalisté chystají. Protože všechny jejich plány doposud pokračovaly bez přerušení a protože my sami reagujeme přesně jak bylo očekáváno, je oprávněný důvod se obávat, že dřív anebo později dojde k jejich naplnění. Klíčová událost je zde válka na Ukrajině. Tam nás mohou ohrozit pouze dvě věci: že dojde k jaderné válce, anebo že Západ a Ukrajina boj proti Rusku vyhraje.

Na internetu se totiž objevil zvláštní dokument, který vydal Centrální výbor židovské „Anti-Defamation League, B. B.“ (Liga proti urážce na cti, B’nai B’rith). Datum tohoto jednostránkového spisu není uvedeno, ale byl odtajněn 5. září 1981. Je to pozoruhodný text, jehož překlad je přiložen níže. Originál je možno shlédnout ZDE. Překlad zní:

Zvláštní oznámení pro všecky Židy!

Centrální konference amerických Rabínů, na jejich 47. výroční konferenci, která se konala v New Yorku, 26. června 1937, vyhlásila „Výjimku pro Židy z vojenské služby, v souladu s nejvyšším výkladem Judaismu.“

Talmud nám říká, „Když jdete do války, nechoďte první, ale běžte poslední, abyste se vrátili jako první.“

Proč bychom se měli my, ti jediní skutečně mezinárodní lidé, starat o proměnlivé zájmy hloupých gojímských národů? Musíme dělat vše, co je v našich silách, abychom pomohli velkému Presidentovi (asi Roosevelt), který nám tolik pomohl s nastolením kontroly. Podporujte zákony o odvodech, když je Američanům předkládáme. Podporujte Anglii a Francii, protože tito bojují proti největšímu nepříteli Judaismu, což je gojímské Německo.

Jste vyzýváni k podporování účasti Spojených států v této svaté válce Judaismu bez zábran a beze strachu. Můžeme opakovat naše vítězství z 1918, když budeme jednotní a hloupý Gojím bude bojovat, zatím co my budeme vydělávat, s pomocí našich přátel ve Washingtonu.

Mocní Židé budou zúčastnění při všech odvodech a židovští lékaři vás ochrání před vojenskou službou. Přípravy jsou již učiněny, abyste byli osvobozeni, kdyby nebylo možno připravit náboženské výjimky včas.

Jste varováni, abyste popřeli, zavrhli a nehlásili se k těmto informacím, kdyby se vás vyptávali Nežidé (Gentiles), i pod přísahou, jak je přikázáno v Talmudu a opodstatněno ochranou naší rasy.

Centrální výbor Anti-Defamation League, B.B. Podpis chybí

Razítko: Veškeré informace obsaženy zde jsou odtajněny 5. září 1981

Konec překladu

Možná se tomu podivíte a řeknete si, že to přece není možné, aby měli Židé jiný status než ostatní lidé. Mnozí tomu určitě nebudou chtít ani věřit. To proto, že za celá staletí mytí mozků nevíme vůbec nic o tak zvaných Židech, kteří ve skutečnosti žádní Židé nejsou, ale jsou to Kazaři (Chazaři). Kdysi v dávné historii přitáhl tento národ do Ruska, k Azovskému moři, odněkud z Číny, odkud byli vypuzeni kvůli své nesnášenlivosti, krutosti a bojovnosti. Velmi rychle si podrobili okolní státy, které pak považovali za své vazaly a vybírali od nich poplatky za ochranu, stejně jako to dělá Mafie. Taky se tomu dá říct daně.

V historických knihách není o Kazarech skoro nic, jakoby vůbec neexistovali. To proto, že tento námět byl vždycky jaksi podivně utajován a Židé sami vynaložili značné peníze na to, aby bylo všecko na toto téma z historických knih odstraněno. Zlo tak obrovského rozsahu totiž nemůže bez utajení existovat.

Je jisté, že mezi Kazary a Israelity není ani zbla spojení, jak píše bývalý profesor historie, Matthew Johnson. Palestinci mají v sobě mnohem více semitských genů, než tak zvaní Židé. A i kdyby bylo něco společného mezi Kazary a semity, náboženství dnešních Židů nemá už vůbec nic společného s vírou Israelitů, kterou „židovský“ Talmud dokonce zavrhuje. Spolu s pochybnou etikou Talmudu na sebe vzali tito lidé zvyky a způsoby tehdejších Farizejů, jejichž arogance je základem tohoto učení.

Kazaři byli původně barbaři, kteří vyznávali falus (mužský pohlavní orgán) a podle toho se i chovali. Při jejich přestoupení na Judaismus v 8. století, přijali také Talmud a udělali jeho příkazy součástí každodenního života. Tak jako tehdy, až do dnešního dne se tito potomci Farizejů snaží zničit Ježíše Krista. K tomu účelu se dokonce spojili s temnými silami.

Kazaři na Ukrajině

Kazaři, neboli tak zvaní Židé se rádi spolčovali s mongolskými a turkickými útočníky a spolu s nimi neustále napadali Evropu. V dobách těchto útoků bylo odvlečeno do otroctví asi 5 milionů Rusů a miliony dalších Slovanů.

Jak píše profesor Matthew Johnson, Kazaři měli malou, ale velice mocnou skupinu bankéřů na Ukrajině již v 10. století. Protože nebylo snadné si půjčit peníze, tito bankéři čítali 120% úroku ročně a to přesto, že ruský kriminální kód považoval lichvu za zločin. Měli rovněž monopol na prodej vodky a když bylo zrušeno nevolnictví, tak s pomocí vodky zadlužovali majetky drobných rolníků.

I když nesměli vlastnit půdu, jaksi záhadně jim do r. 1890 patřilo obrovské množství pozemků. Nebyli se ale ochotni věnovat fyzické práci, proto k tomu účelu využívali rolníky.

Do r. 1900 tvořili Židé 40% všech ruských obchodníků a přitom byli pouhé 1% populace. V r. 1914 vlastnili více než 187 finančních institucí, včetně 41 banek, 33 bankovních kanceláří a 37 kreditních společností.

Kazarská Mafie

Redaktor a ředitel stránky VeteransToday.com, Gordon Duff to byl, který poprvé v historii řekl v r. 2014 na „Konferenci pro potlačení terorismu a náboženského extremismu“ v Syrii, že celosvětový terorismus vděčí za svoji existenci obrovskému mezinárodnímu syndikátu organizovaného zločinu, který je v přímém spojení s Israelem.

Něco takového vyvolalo vlny šoku nejen u účastníků konference, ale v celém světě. Později žádal Duff ruského Presidenta Putina, aby vydal informace o 300 zrádcích, kteří jsou členy amerického Kongresu a vlády a kteří provozují špionáž a jiné zločiny pro kazarskou Mafii.

Tato Mafie vede rovněž tajnou válku proti Americe a působí celé zemi a jejím lidem nesmírné škody. Útok na Murrah budovu v Oklahomě, nebo 9/11, to byly jejich přímé útoky. Kromě toho ještě okrádají Američany skrze své organizace, jako je daňový výběrčí IRS, nezákonná Federální reserva, FBI, FEMA a jiné.

Kazarská Mafie to byla, která postupem času odstranila všecky krále, kteří vládli z vůle Boží a vesměs se o svůj lid starali, protože na něm sami záviseli. Rozhodně se starali víc, než současní vládci, kteří většinou s lidem vůbec necítí. Králové a šlechta byli pomalu v očích lidu znehodnocováni, pomlouváni a ponižováni, až se lid sám začal proti nim bouřit. I nás ve škole učili, jak sedláci trpěli tím, že museli panovníkovi odvádět desátek a v době jakýchkoliv svátků trpěli ještě víc, protože museli připravovat hostiny.

Jak rádi bychom dnes platili vládě desátek, což je jedna desetina platu. Tehdy za to měl lid často na hradě jakousi ochranu v době válek, my dnes za to nemáme nic, vůbec nic. A ještě to není desátek, ale šedesátek, sedmdesátek, ne-li víc. Jen si uvědomte, že tak zvané DPH je přídavná daň z peněz, které již byly předtím vysoce zdaněny.

Kazarská Mafie o sobě říkala, že mají přímé spojení s Baalem, což je to stejné jako ďábel, nebo Satan, či Lucifer a jemu přinášeli lidské oběti. Všichni vojáci, jak jdou do války, mají na sobě hvězdy. Žluté hvězdy, bílé, červené, nebo jiné. To všecko jsou symbolické odznaky obětí Baalovi, neboli Satanovi. Ti, kteří války vyvolávají, to dobře ví; my ne.

Nenávist Mafie vůči těm, kteří věří v jiného Boha, než je jejich Baal, je obrovská. Takového člověka chtějí zničit za každou cenu a v případě že je to vládce země, pak může být rád, když období své vlády přežije. John F. Kennedy neměl to štěstí. Tito lidé nenávidí mocné vůdce, kteří k sobě dokážou strhnout lid. Takoví lidé si nikdy nemohou být jisti životem.

Mafie a Ukrajina

Když se podíváme na ty, kteří dnes podporují válku na Ukrajině a nevědí jak by ublížili Rusku, jsou to ti stejní lidé, kteří na nás před časem uvalili zhoubnou karanténu, škodlivé roušky, společenské oddálení a jiné nesmysly, z nichž ani jeden není vědecky podložen. Takže – můžeme těmto lidem věřit? Lépe řečeno: můžeme jim znovu skočit na lep?

Ukrajinská válka zcela jasně figuruje v plánech Kazarské Mafie, neboli globalistů, na vytvoření Nového světového řádu, což je Great Reset. I vatikánský arcibiskup, Carlo Maria Viganó na tuto skutečnost veřejně upozorňoval.

Proto byly uvaleny sankce a cenzura na ruské zpravodajské zdroje, aby se svět nedověděl, co se doopravdy na Ukrajině děje. Západní media se postarala o propagandu a internet si přidal v tom, že vydával záběry z počítačové hry za skutečnou situaci na Ukrajině, kde byla sestřelována ruská letadla a ničeny ruské tanky. Záběry z Afghanistánu, z výbuchu v Číně, z filmu Star Wars a jiné též posloužily pro účely propagandy a dnes nikdo neví co je pravda.

Tato válka je obrovská zbraň hromadné desorientace, která odvádí pozornost lidí od toho, co je skutečně důležité. Ekonomie je ničena, firmy zavírají, anebo se stěhují pryč, ceny stoupají, zákony jsou upravovány, aby nám odebraly i tu trochu svobody, co nám ještě zbyla. To vše (a mnoho jiného) se děje napůl tajně, zatím co my s napětím sledujeme válku na Ukrajině.

Podle všech ukazatelů, tato válka nás má přesunout od Covidového šílenství k jaderné válce. Proto jsme drženi ve strachu, protože strach nám nedovoluje zpracovávat informace zvenčí správným způsobem. Týráni strachem jsme mnohem více ochotni následovat kohokoliv a kamkoliv, aniž bychom kriticky přemýšleli o správnosti takového počínání.

Motivací strachem z nedostatku, nebo z blížícího se zvyšování cen nás velké korporace snadno manipulují už dlouhá léta, takže to mají dobře vyzkoušeno. V současné době nás strachem nacpali do těsné krabičky strachu ze zvyšování cen a až jsme si na nedostatek pohybu zvykli, tak začali zvyšovat ceny a zvyšují je pořád dál, protože nikdo neprotestoval.

Pochopitelně, že nikdo neprotestoval, vždyť jsme byli včas o zvedání cen informováni a všichni jsme to očekávali. A to je, jak nás vždycky dostanou.

Hostitelé Nefilimů

Podle doktorky psychologie Laury Sanger, PhD., Kazaři jsou dobrovolní Hostitelé Nefilimů. Nefilimové jsou podle Židů záhadní tvorové, napůl lidé, napůl duchové. Kdysi to byli obři, údajně hybridní potomci andělů, vyhnaných z nebe. To, že tito vypuzení andělé jsou ve skutečnosti ďáblové, to určitě víme.

Laura Sanger je toho názoru, že ti, které nazývá Hostiteli Nefilimů jsou běžní lidé, kteří se spojili s temnými silami, s Nefilimy, aby jim pomohli uvést v platnost jejich plán na ovládnutí světa. Tomu plánu se říká Nový světový řád (NWO), nebo Great Reset a jinak. Být Hostitelem Nefilimů není to stejné jako posedlost; posedlí lidé neví o spirituálních bytostech, které je ovládají, kdežto Hostitelé je na sebe přijali dobrovolně.

Plán Nefilimů

Jejich plán je založen na vytvoření hybridní rasy a s její pomocí svrhnout Boží vládu. Předně se jedná o to, zbavit nás lidství, což se úspěšně děje skrze tak zvané „očkování“ proti COVIDu, a také testování na COVID, kdy je měněno naše DNA, takže přestáváme být lidmi. Další podmínky pro vytvoření hybridní rasy jsou nastolení násilí bez výčitek svědomí, navyknutí lidstva na pohlavní úpadek a nemorálnost, nepoctivost v obchodě a v jednání s druhými a také zotročením druhých, včetně dětí a jejich prodávání k pochybným účelům.

Detaily tohoto spiknutí proti nám budou přiblíženy v dalším pokračování tohoto článku.

Hostitelé sami jsou velmi zdatní v hanobení druhých a v nejrůznějších podvodech. Ruský President Vladimír Putin se jim vymknul, když v r. 2006 splatil celý dluh bývalého Sovětského svazu bance IMF (International Monetary Fund). Je to Rothschildy ovládaná banka a protože Rothschildové jsou také Kazaři a stejně tak Hostitelé a ještě ke všemu vedoucí Kazarské Mafie, tak ho od té doby nenávidí, protože jim tím unikl z jejich chapadel. A dokonce se ještě postavil proti Kazarům-Hostitelům, kteří dnes vedou Ukrajinu.

Stejně tak tato Kazarská Mafie nenávidí Rusko samotné a to kvůli tomu, že v dobách americké revoluční války poslal ruský car Alexander II. své námořnictvo na pomoc tehdejšímu presidentovi Lincolnovi a ten pak válku vyhrál. Tito lidé nikdy nezapomínají a vždycky se mstí. Tehdy vydali kletbu, podloženou krví proti Rusku. Proto měli Rusové komunismus snad toho nejhoršího druhu. To byla součást nikdy nekončící msty Mafie.

Partnerství Mafie s Weishauptem

Mayer Amschel Bauer, později přejmenován Rothschild se spojil s Adamem Weishauptem, který měl v úmyslu založit nový zednářský řád Iluminátů. Weihaupt sám byl syn židovského kabalistického Rabína v Bavorsku a studoval u Jesuitů. Později se stal římsko-katolickým farářem. Společně s Rothschildem vytvořili plán na ovládnutí celého světa. Tento plán se sestával ze sedmi bodů:

Zrušit všecky národní vlády;

Zrušit soukromý majetek;

Zrušit možnost dědictví;

Zničit vlastenectví;

Zničit křesťanství;

Zničit rodiny;

Vytvořit jednu, celosvětovou vládu a Nový světový řád podle svých představ.

Jejich plán byl prvně zveřejněn v r. 1776. Je to ten stejný plán, jaký má dnes Evropská unie a také WEF (World Economic forum) Klause Schwaba a byl to i plán komunistů, i když se s ním moc nechlubili, ale je zveřejněn v „Manifestu.“ Ve skutečnosti to je plán Nefilimů na ovládnutí světa, který jejich Hostitelé pro ně zavádějí.

Jak se zbavit tohoto zotročení?

Laura Sanger, psycholožka říká, že první a snad to nejdůležitější je uvědomit si, že všecko, co nám říkají media a politikové je naprostá lež, anebo při nejlepším částečná lež. Bylo to tak vždycky, odedávna. My sami musíme číst mezi řádky a hledat pravdu. Hledat informace a vždycky podezřívat propagandu.

Jak řekl již v r. 1992 Henry Kissinger, na setkání Bilderbergů: „Dnes by byli Američané velmi pohoršeni, kdyby se vojsko OSN objevilo v Los Angeles, aby tam uvedlo záležitosti do pořádku; zítra nám za to stejné budou vděčni.“ To proto, že media, jejich lži a propaganda je zpracují natolik, že uvěří, že jsou ohroženi i v dobách nejhlubšího míru.

Snadno poznáte ty, kteří sledují denně televizní zprávy, nebo čtou noviny a jsou tím pádem dobře obeznámeni se současnou propagandou. Tito lidé mají na dveřích speciální zámky, málokomu otevřou a když už otevřou, tak si napřed každého prohlédnou kukátkem. Všude kolem domu mají světla na senzor a jejich telefonní číslo se neukazuje na číselníku.

Ti, kteří zprávy nesledují, kukátko na dveřích nepoužívají, mají jednoduché zámky a jejich číslo je na telefonu zjevné. Nemají ten stejný strach jako ti, kteří jsou denně strašeni mediemi. To se samozřejmě promítá do všeho ostatního.

 

Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (18 votes, average: 4,22 out of 5)
Loading...
https://pravyprostor.net/wp-content/uploads/2022/05/JAROBANNER2.jpg
10 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)