7.11.2022
Kategorie: Společnost

Mají lékaři “ekologicky” lhát?

Sdílejte článek:

PERGILL

Na jedné ryze odborné akci padlo z úst lékaře ve vztahu k výživě a zdravotním doporučením o ní asi tohle: “Máme my, lékaři, vůbec právo doporučovat příjem ryb výživou, když víme, že je jejich lovem drancován oceán?”

Konstatování

Ryby obsahují řadu organických i na organiku vázaných anorganických látek, od příznivých omega tři mastných kyselin v jejich tuku po jód, selen a další mikroprvky. Pochopitelně, jsou i bohatým zdrojem plnohodnotných bílkovin, fosfolipidů a mnoha dalších látek.

Kdysi jsem zde zmiňoval, že vedle omega tři mastných kyselin ještě existují mastné kyseliny omega šest (ty názvy znamenají, že jedny mají poslední dvojnou vazbu na třetí pozici od konce jejich uhlíkatého řetězce a druhé na šesté). Ty omega šest se vyskytují (mj.) v kokosovém a palmovém oleji. Člověk má tyto kyseliny přijímat v určitém poměru, relativní nadbytek jedněch i druhých je špatný. Problém je, že u nás je poměrně malý příjem pokrmů z ryb, takže bychom měli omezovat i příjem omega šest mastných kyselin, což dost dobře nejde, protože uvedené rostlinné oleje výrobci potravin cpou do všeho možného, od pečiva až po zmrzliny a zákusky. Takže jiná cesta k rovnováze mezi těmito skupinami mastných kyselin, než zvýšit konzumaci pokrmů z ryb, prostě není.

Téměř ideálně jsou na tom domorodci na ostrovech v rovníkovém moři, kteří se krmí rybami (a dalšími mořskými živočichy) a kokosy.

Zcela jistě však nejsou u ryb nezajímavé i ty obsahy selenu, jódu a dalších nutričně přínosných látek v jejich mase.

Nyní se zamysleme

Má lékař vůbec právo doporučovat něco, co není podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí ve vztahu k pacientovi (potažmo klientovi)? Já jsem toho názoru, že nikoli. Ostatně, toto plyne i z promočního slibu.

Je jasné, že i ten promoční slib obsahuje rovněž to, že se lékař bude stále vzdělávat, aby byl stále na úrovni vývoje medicíny a jeho zásahy vůči pacientovi byly v duchu toho nejlepšího, co v danou dobu medicína ví a umí. A je vcelku jasné, že během odborného života lékaře se toho od té promoce po odchod do důchodu může změnit (a také reálně mění) zatraceně dost. Takže jeho doporučení i odborné zákroky se logicky budou v průběhu času měnit.

Naopak se v promočním slibu nic nepraví o tom, že lékař bude bojovat za ekologii, Matku Gaiu či jiné totalitní ideologie, ke škodě svých pacientů.

Z uvedených důvodů, pokud věda zde a nyní jasně říká “konzumace ryb ano” a neshodne se akorát na tom, zda stačí jedna porce týdně nebo zda raději dvě, neexistuje jediný důvod, proč by měl lékař doporučovat méně (nebo dokonce nic).

Odpovědnost lékaře

Lékař tedy má, alespoň dle mého mínění, doporučovat to, co je podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí. Kdyby to bylo deset porcí ryb týdně, klidně ať doporučuje tohle. Přesně za tohle je totiž lékař odpovědný.

Zde je prostě jeho parketa, a na ní má dělat vše podle toho, co v rámci své odborné kompetence zná a umí, a neskákat podle nějaké “ekologie” či jiné ideologie.

Pokud by lékař doporučoval méně, než kolik činí jeho lege artis přesvědčení, založené na odborné literatuře, a došlo k nějakému poškození zdraví lidí tím, že tyto porce nebyly pro obyvatele zajištěny, bylo by to ryze jeho vinou a nikoho jiného. A politici (a další složky společnosti, potažmo státu) by se mohli vymlouvat, že oni jeli přesně po linii toho, co jim lékaři doporučovali.

Odpovědnost ostatních

Je věcí politiků a jimi zaměstnaných techniků, zemědělců (ale i ekologů), kteří toto doporučení naplní nebo ne, případně nenaplnění nějak zdůvodní. Případně budou  hlásit, že to nejde.

Nicméně, tito lidé, a nikoli lékaři, mají nejrůznější možnosti naplnění či substituce tohoto doporučení, od posílení chovu ryb v moři po posílení (např.) rybníkářství, přes mnoho a mnoho dalších aktivit. Podmínkou onoho naplnění či substituování ovšem je, že jim musí být jasně řečeno, jak uvedené doporučení zní a jaké negativní zdravotní a jiné důsledky bude ono nenaplnění mít. Jistěže si zase oni mohou spočítat náklady spojené s infarkty, cévními mozkovými příhodami, časnějšími nástupy demence, vyššímu výskytem rakoviny (selén), poruchami vývoje plodu (mimo jiné jód). A tyto důsledky postavit na váhu vedle dopadů onoho zajištění patřičných počtů porcí ryb. Je na nich rovněž i to, aby toto zajištění zařadili do žebříčku priorit.

Další odborníci, zase kašlající na to, co jde a co nejde, mohou stanovit, čím a jak ty ryby zajistit, případně jak zajistit jejich náhradu.

A je na politicích, aby rozhodli, zda jít cestou zvednutí produkce (dovozu) ryb, nebo, například, másel a margarinů, obohacených syntetickými omega tři mastnými kyselinami, vitamíny a mikroprvky.

Jistěže se může najít politik, dávající přednost “Záchraně Matky Přírody” před lidskými životy i vědeckými fakty, ale ten ať si za to nese kůži na trh hlasů od voličů sám.

Neexistuje jediný důvod, proč by mu měl lékař ustoupením od své odbornosti krýt záda. A pokud dá té “Záchraně Matky Přírody” přednost před lidskými životy on, měl by nejprve vrátit diplom s odůvodněním, že nemůže plnit své lékařské povinnosti.

Kompetence lékařů

A je na lékařích (a s nimi spolupracujících odbornících), aby zhodnotili, zda jsou ony výše uvedené náhražky, náhrada části mořských ryb sladkovodními atd. neškodné a zda dělají to, co se od nich očekává.

Tedy aby nedošlo k jakési analogii situace, kdy chleba, namazaný “jednou z vlastních sester másla”, jejíž tuhost byla zajištěna cis – trans izomerizací dvojných vazeb na mastných kyselinách, vycházel v některých studiích jako škodlivější na cévy, než kdyby byl namazán čistým cholesterolem. Je paradox, že ten margarín byl vyráběn s úmyslem cévy konzumentů chránit. V době jeho zavedení na trh se však nevědělo o škodlivosti trans izomerů nenasycených mastných kyselin, protože ty se vyskytují jen v malém, ještě nevadícím, množství v tuku (včetně mléčného) přežvýkavců (navíc spolu s cholesterolem, takže vazby mezi konzumací másla a loje a některými chorobami se přičítaly jemu) a v přepáleném tuku, jehož zdravotní škodlivost byla přičítána dalším negativně působícím výsledkům toho přepalování (v té době již známým a popsaným).

Musíme prostě respektovat, že žijeme v poměrně složitě uspořádané společnosti, v níž je rozsáhlá dělba práce. A každý musí tu svou práci dělat co nejlépe a vyjma opravdu mimořádných situací by se neměl snažit dělat práci za druhé, a zejména ne takovou, na niž ani nemá příslušnou kvalifikaci, a zejména ne na bázi politického aktivismu.

Redakce

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...
6 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)