19.4.2024
Kategorie: Společnost

Green Deal jako případová studie lží a desinformací

Sdílejte článek:

PERGILL

Pochopitelně, nemyslím to, co soudruzi poplatní vládě, případně Bruselu, za lži a desinformace označují. Mám na mysli naopak to, čím jsou krmeny uši a oči naše a našich spoluobčanů, abychom v zájmu vlády, případně Bruselu, jednali zcela nelogicky a jednoznačně k naší škodě. Boj proti těmto desinformacím je v zájmu celé společnosti, protože ta je účelově, mj. “veřejnoprávními” a jinými zdroji informací na půdu nesmyslů a sebepoškození. A informování ohledně Green Dealu je toho velmi názornou ukázkou.

Desinformace

Pochopitelně, jsme zasypáváni obrovským množstvím desinformací, které se na nás ovšem šíří nikoli z nějakých pokoutních médií “poplatných Rusku či přímo Putinovi”. Naopak, cpou je do nás horem spodem, všem, kteří se nechají, tzv. “veřejnoprávní” média a další média blízká vládě a vládním stranám.

Je přitom v našem zájmu být proti těmto desinformacím odolní, protože jen člověk nezhlouplý neustálým proudem lží a nesmyslů z těchto zdrojů se nebude chovat (a v tomto dvouvolebním roce i hlasovat) tak, jak by to od něj chtěla uvedená média a jejich loutkovodiči, ale bude se chovat a hlasovat ve prospěch svůj a svých blízkých.

Některé z těchto vládních desinformací přitom mají už jakýsi viditelný vliv na preference populace, což je jednoznačně chyba. Dovolím si zastavit se alespoň u jedné skupiny.

Případ Green Deal

Průzkum, který zveřejnil Svět hospodářství zahrnuje ve výsledku procenta českých respondentů, kteří považují danou otázku silněji (dole) nebo slaběji (nahoře) za problém.

Z výsledků podle analytiků plyne, že Češi nepovažují za problém Green Deal a přijetí eura.

Originální graf byl otočen o 90 stupňů, nejsou na něm texty problémů, ty jsou uvedeny zde s čísly odpovídajícího sloupce, a hodnoty lze vyčíst ze šrafování v pozadí grafu.

  1. Bezpečnost Evropy
  2. Energetická a surovinová bezpečnost Evropy
  3. Migrační politika a boj s nelegální migrací
  4. Konkurenceschopnost Evropy
  5. Boj s desinformacemi
  6. Řešení konfliktu na Ukrajině
  7. Evropská integrace
  8. Green Deal a jeho dopady
  9. Přijetí eura

Oproti zdroji je zde barevně vyjádřen vztah ke Green Dealu. Svěžejšími zelenými tóny bližší a lomenými vzdálenější. Dovoluji si tedy tvrdit, že s jedinou výjimkou mají všechny uvedené problémy nikoli nepodstatný vztah ke Green Dealu, ač byl v populaci vyvolán dojem, že Green Deal s tím nijak nesouvisí.

Vezmu to po řadě:

Bezpečnost Evropy

Green Deal v podstatě eliminoval vše, co souvisí se zbrojní výrobou. Navíc eliminoval i řadu dalších výrob, které by mohly posloužit alespoň jako produkce nějakých zbraňových náhražek.

Green Deal zakazuje, dokonce i nyní, když je situace na Ukrajině víc než kritická a zbraně v našich skladech v podstatě došly, financování jakékoli zbrojní výroby (vč. výroby munice), takže je zcela nemožné za jím vytvořených podmínek zvýšit výrobu toho, co Ukrajina potřebuje, jak by se to stalo v normálně fungující ekonomice.

Pochopitelně, Rusko neohrožuje jen Ukrajinu. Pokud v této zemi uspěje, jsme na řadě my (myšleno státy na východní hranici NATO). Přičemž zde byla pomocí Ukrajině prakticky vyčerpána munice a silně zredukován počet zbraní, takže naše obrana, snad s výjimkou Polska, by byla o mnoho slabší než to, co předvádí Ukrajina (a zjevně to na Rusko nestačí).

Jinými slovy, Green Deal naprosto jednoznačně ohrožuje bezpečnost EU a snížil ji natolik, že jsme reálně pod úrovní, umožňující efektivní obranu.

Energetická a surovinová bezpečnost Evropy

Green Deal naprosto jednoznačně likviduje zdroje energie. V rámci tohoto projektu prosazované Občasné Zdroje Energie jsou naprosto k ničemu. Už v 50. letech se u nás bolševici snažili “poroučet větru, dešti”, a jejich vzory ze stalinského SSSR tak činily ještě o nějaké dvě dekády dříve. Nic z toho nefungovalo a nefunguje dodnes.

OZE jsou zcela závislé na aktuálním počasí a denní i roční době. Mimo optimu jejich činnosti blízká období neprodukují prakticky nic. Nepomůže ani nastavění jejich větší kapacity, protože tím jen zvýšíme přebytek energie při náhodně vzniklých optimálních podmínkách pro jejich výkon (a zvýšíme tím náklady na likvidaci této energie, pro niž není žádné využití a v budoucnu to bude ještě horší).

Green Deal zvyšuje závislost celé EU na dovážených i velmi triviálních surovinách. Už nyní nejsme schopni pokrýt své potřeby železa, což zvládali už naši předkové na sklonku pravěku. OZE potřebují dovážené suroviny, to samé baterie, které by měly zachycovat jejich výkon. Takže Green Deal naši závislost na dovážených surovinách zvyšuje.

Green Deal navíc vede k naprosto nesmyslnému plýtvání surovinami při stavbě naprosto nesmyslných a z hlediska energetiky bezcenných OZE.

Green Deal podvazuje i těžbu surovin, kterých je na území EU potenciální dostatek (železa a řady jiných kovů a dalších).

Sumárně řečeno, za nedostatkem energie a surovin jednoznačně vykukuje šeredná zelená hlava Green Dealu.

Migrační politika a boj s nelegální migrací

Tento bod skutečně souvisí s Green Dealem jen velmi okrajově. Nicméně je zde zcela jednoznačně společný princip: Jak Green Deal tak i přijímání nelegálních migrantů jsou nařizována úředníky EU s nulovou demokratickou legitimitou, za halasné podpory hloupých, nevzdělaných a nulovou odpovědnost za své aktivity pociťujících aktivistů.

Konkurenceschopnost Evropy

Je zcela jasné, že EU, která si likviduje průmysl na bázi fantasmagorií jurodivých ekologických aktivistů, materializovaných jako Green Deal, nemůže být konkurenceschopná vůči zemím, které podobné pitomosti nedělají.

Navíc vidíme, že řada významných firem, podílejících se na tvorbě HDP, z EU už odešla, nebo je nyní v procesu odcházení a další tohle alespoň zvažují (a bude-li Green Deal pokračovat, utečou také).

V podstatě zde zůstanou živnosti a malé firmy, které se nějak budou “z ruky do huby” protloukat do té doby, než i ony padnou do oka naprosto nevypočítatelným a nezodpovědným šílencům z řad ekologických aktivistů a budou zničeny.

Boj s desinformacemi

Vzhledem k tomu, že celý Green Deal je založen na násilném šíření desinformací a dalších druhů nepravd (o ekologii, “boji za klima” apod.), je tento bod s Green Dealem rovněž úzce propojen. Byť se, pochopitelně, podobné desinformace projevují i v jiných agendách. Ono se dá s trochou nadsázky konstatovat, že o současné EU existují pouze dva druhy informací: Pravdivé a pozitivní.

Řešení konfliktu na Ukrajině

Bylo to nakousnuto už v bezpečnosti Evropy: Tím, že je EU v důsledku Green Dealu totálně ekonomicky a vojensky impotentní (a to ještě tento projekt nejede naplno), nejsme schopni Ukrajině pomáhat tak, jak by to bylo zapotřebí. Zcela reálně hrozí, že se Ukrajina vojensky a ekonomicky sesype a zelené budování světlých zítřků pod praporem Green Dealu na tom bude mít lví podíl.

Evropská integrace

Green Deal naprosto jednoznačně diskredituje EU. Je naprosto jasné, a procento obyvatel EU, chápajících tento problém, se stále zvyšuje, stále více lidem dochází, že Green Deal vytváří naprosto neúnosné podmínky a likviduje prosperitu, kterou zde tito lidé a jejich předkové celá desetiletí intenzívně budovali.

Green Dealová EU je v podstatě mnohem horší než to, z čeho jsme se vyhrabali v roce 1989. Přitom Rusko je v současné době (odmyslíme-li si válku na Ukrajině) spravováno podstatně lépe než nebožtík SSSR.

V tomto smyslu lze skutečně konstatovat že Green Deal ohrožuje evropskou integraci (zejména, přisoudíme-li EU monopol na něco takového). Lidé právem ztotožňují nesmyslná a škodlivá opatření s aktivitami bruselských úředníků s nulovou demokratickou legitimitou i odpovědností a právem nakonec budou bojovat za zbavení těchto lidí jejich moci, i za cenu desintegrace stávající EU.

Náprava je jednoduchá: Návrat EU minimálně před Lisabon, možná i před Maastricht. K tomu, co se osvědčilo a fungovalo a učinilo státy EU prosperujícími. Nic jiného než volný pohyb lidí, zboží a služeb od centra EU nepotřebujeme. Vše ostatní je nutno zrušit bez náhrady. Včetně Green Dealu a všeho, co s ním souvisí.

Přijetí eura

Přijetí eura spojuje s Green Dealem přinejmenším to, že ekonomická devastace všech států EU, tedy i těch, které dosud euro nemají, způsobí, že žádný z nich nebude splňovat kritéria pro přijetí společné měny.

Navíc je euro (právem) bráno jako prostředek další integrace EU a lidé si, po zkušenostech mj. i s tím Green Dealem, více integrace, a tudíž i větších pravomocí naprosto nedemokratického centra této organizace, nepřejí. I v případě toho eura lze slyšet v alespoň některých státech, kde bylo zavedeno, volání po návratu k národní měně.

Takže Green Deal je i na tomto poli spíše “žábou na prameni” než nějakým pozitivně fungujícím faktorem.

Zastřešení

Green Deal tedy do jisté míry více či méně zastřešuje naprostou většinu problémů, které u nás občany v souvislosti s EU trápí. Je jen a jen důsledkem vládních desinformací a manipulací, že tento škodlivý projekt od dalších problémů EU agitačně separovalo.

Green Dealu by mělo být vráceno v myslích našich (a jistěže ne jen našich) občanů to místo, které mu náleží: Tedy pozice zastřešovatele naprosté většiny našich problémů, jichž se do budoucna obáváme. A je třeba vysvětlovat stále dokola, že pokud se podaří zlikvidovat tento projekt, bude to znamenat značné polepšení v dalších problematických oblastech. A pokud by se ho podařilo zlikvidovat co nejdříve (pod heslem “včera bylo pozdě), je docela možné, že bychom mohli ještě nějak vytáhnout i tu Ukrajinu z průšvihu, do kterého ji tento šílený ekologický projekt zavedl.

Green Deal je tedy naší populací pod vlivem provládních desinformací silně podceňovaný. Ve skutečnosti se jedná o dominující škodlivý vliv ze strany centra EU na její zbytek. Pokud by ho naši občané reálně reflektovali, musel by v onom průzkumu zaujmout buď první pozici, nebo se o ni dělit se současnou jedničkou. A je na nás, abychom co největšímu počtu našich spoluobčanů otevřeli oči.

Redakce

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (15 votes, average: 4,47 out of 5)
Loading...
17 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)