25.1.2023
Kategorie: Společnost

Co vše pro nás globalisté plánují až do roku 2030?

Sdílejte článek:

SLOVANKA

Rok 2030 je jakousi pomyslnou metou, kterou si globalisté před lety určili jako dobu, kdy by měly být všechny podstatné plány zrealizovány. Nemyslím si, že počítají zároveň i s tím, že by tak tomu bylo v celém světě, ale většiny se to jistě týkat bude.

Ve skutečnosti 0,001% nejbohatších a nejmocnějších ovládá další skupinu loutek, s jejichž pomocí se mají tyto plány úspěšně realizovat. Agenda 2030 byla přijata většinou zemí v roce 2015, přičemž všechny země, které pro přijetí Agendy 2030 hlasovaly, se zároveň zavázaly, že ji implementují do svých zákonů.

Postupně tak skutečně k naplnění tohoto slibu došlo, například u nás byla Agenda 2030 implementována v roce 2018, což znamená, že záhy začala být i aktivně realizována.

Klaus Schwab pak masám naznačil jaké jsou cíle této agendy. Je jí svět, kde „nikdo nic nevlastní a vše se sdílí.“ Základem má tedy být tzv. „oběhové hospodářství.“

Většina stávající agendy je založena na jedné velké klimatické lži. Zatímco covidová lež byla záhy do značné míry odhalena, tak ta klimatická je stále víc v popředí a je záminkou k zavádění mnoha totalitních politik, aniž by se proti tomu společnost nějak zásadně vzepřela.

„Doba covidová“ měla za cíl jednak zruinovat ekonomiky jednotlivých zemí, což se výtečně povedlo a zároveň se v rámci této psychologické operace mělo ověřit, jak dalece je lid manipulovatelný. Teprve pak se mohlo přikročit k realizaci dalších plánů.

Dobře manipulovatelný lid je zásadní podmínkou úspěšné realizace všech globalistických plánů. Většina lidí se záhy ukázala být jako velmi lehce manipulovatelná, takže bylo možné pokračovat v realizaci globalistických plánů – a to souběžně v různých oblastech.

Zatímco mnozí z vás si myslí, že není šance na to, aby se podařilo plány do roku 2030 úspěšně zrealizovat, vše hovoří o opaku. Většina lidí stále velmi tvrdě spí a vůbec nechápe nejen dění minulé, ale ani to přítomné a budoucí.

To velmi ulehčuje plnění globalistických plánů, z nichž všechny jsou zatím více či méně úspěšně realizovány.

Podstatné ovšem je vědět, co do globalistické agendy náleží. Průběžně se o všech agendách zmiňuji, nyní zde uvádím shrnutí všech důležitých agend, jejichž konečný cíl jsou stejný: zavedení globální digitální diktatury…

ZMĚNA MEZINÁRODNÍCH ZDRAVOTNÍCH PŘEDPISŮ WHO A PANDEMICKÁ SMLOUVA

Záměrně uvádím jako první tu agendu, která je bezprostředním nebezpečím. Již v květnu mají být na summitu WHO v Ženevě schváleny Mezinárodní zdravotní předpisy (MZP). Jen ty samy o sobě již ustanovují pro WHO takové kompetence, že WHO může záhy po schválení těchto pravidel vyhlásit jakoukoli pandemii, nařídit například povinné očkování nebo lockdowny.

Samotná pandemická smlouva má být schválena až na jaře 2024, ale v tomto případě půjde již jen o „kosmetické“ úpravy, kompetence poroučet vládám přebírá WHO již jen schválením nových MZP.

K tématu zde najdete nepřeberně článků, ale podstatné je, že i americký odborník na mezinárodní právo s mnohaletou praxí potvrdil, že za svůj život nic tak totalitního neviděl. Okamžitě také vyzval k vystoupení USA z WHO (připomínám, že to již učinil Trump, ale Biden členství obnovil).

O tom, že nové MZP jsou namířeny proti lidem svědčí mimo jiné i fakt, že WHO také nezapomněla odstranit zmínku o „úctě k důstojnosti, lidským právům a základním svobodám lidí“ ze závazných MZP.

Více si o hrozbě nových MZP a pandemické smlouvy můžete přečíst například zdezdezde nebo zde.

DIGITÁLNÍ MĚNA, DIGITÁLNÍ IDENTITA A SOCIÁLNÍ KREDITY

Vše výše uvedené dávám do jednoho bodu zejména proto, že právě ve spojení uvedeného spočívá zde již mnohokrát zmiňované zavedení digitální diktatury.

Digitální měnu již testuje 90% zemí světa, přičemž všude je toto testování v poněkud jiné fázi. Mnohé již začínají s propojováním s ID (např. Nigérie, Indie).

Programovatelná digitální měna bude automaticky napojena na vaše ID. To by mělo být v rámci EU jednotné. EU již od loňského roku ID testuje a zřejmě během dvou let bude povinné. Miliardová Indie zvládla ID zavést za poměrně krátkou dobu, stejně jako Nigérie. Lze tedy předpokládat, že zhruba do roku 2026 – 27 budou mít ID všichni občané EU.

ID by se mělo propojit s OP. Na ID bude napojena digitální měna. Tak se spáruje vaše identita s měnou, která – coby programovatelná – bude centrálně ovládána nějakou příslušnou vládní agenturou. Na ID a měnu budou napojeny i sociální kredity, které budou měřit vaši uhlíkovou stopu.

Sociální kredity však budou sledovat například i další vaše chování a to trestat či odměňovat. V případě, že budete příliš „neposlušní,“ může vám být povolen třeba jen nákup základních potravin.

To vše je samozřejmě takto vcelku realizovatelné výhradně tehdy, kdy již bude zrušena hotovost. I k tomu se postupně míří.

K tématu najdete více zdezdezde, zdezde nebo zde.

UHLÍKOVÉ DANĚ, MĚŘENÍ UHLÍKOVÉ STOPY

Měření uhlíkové stopy sice souvisí i s výše uvedeným tématem, systém sociálních kreditů však může fungovat i pouze s propojením s vaší ID, kreditní kartou nebo aplikací v mobilu, takže s ním nejspíš přijdou dřív, než bude plně zavedena digitální měna a zároveň zrušena hotovost.

V současné době se uvažuje o tom, jak vysoká produkce CO2 by měla být každému jedinci akceptována. Zatím se uvádí hranice 3 tun/rok, což je výrazně méně než je například německý průměr (10 tun/rok). Odhaduji, že u nás bude průměr možná kolem 8 tun/rok.

Kolem tohoto tématu se samozřejmě vedou debaty, číslo se tak může ještě změnit.

Ovšem úplně nejlepší by bylo, kdyby se konečně celý tento uhlíkový podvod provalil tak, aby toto potupné měření uhlíkové stopy vůbec zavedeno nebylo. Zatím se však spíš zdá, že většinová společnost to – podobně jako neméně totalitní covid pasy – opět akceptuje.

MEZINÁRODNÍ OČKOVACÍ PASY

Mezinárodní očkovací pasy by měly být jednotné a měly by sloužit pro cestování. Již na G20 –  se souhlasem všech členských zemí – padla tato dohoda, která by de facto zabránila v cestování komukoli, kdo si nebude chtít aplikovat jakoukoli WHO předem určenou látku. Samozřejmě s výjimkou ilegálů, kteří budou mít možnost v rámci výměny obyvatel pokračovat v cestách přes hranice bez jakýchkoli dokladů.

Tyto mezinárodní pasy pak budou pravděpodobně využívány i k dalším účelům. Lze předpokládat, že později budou využity třeba i jako vstupenka na různé akce apod.

POKRAČUJÍCÍ VÝMĚNA OBYVATEL

Toto téma snad netřeba více komentovat. Cílem jsou občanské války, k nimž se již lokálně schyluje. Aktuálně jde zejména o Švédsko nebo Francii, ale i v silvestrovském Německu bylo vidět, že mají slušně „nakročeno.“

Lze ovšem očekávat, že do konce tohoto desetiletí dojde k mnoha větším koordinovaným útokům. Zbraně, které se houfně rozprodávají z Ukrajiny, do značné míry končí právě u muslimů, kteří žijí na území Evropy a jsou de facto spícími buňkami džihádu.

SMART CITY A 15MINUTOVÁ MĚSTA

Projekt 15minutových (někde 20minutových) měst se od loňského roku poměrně významně rozjíždí. Jde o zóny, které je člověk schopen přejít za pouhých 15 minut pěšky. V dosahu by měl mít vše co potřebuje. Do tohoto projektu se již zapojují i naše města, mnohde se projekt dokonce testuje.

Více si o projektu 15minutových měst můžete přečíst zdezde nebo zde. Tyto zóny by měly být využívány zejména při vyhlášených klimatických lockdownech.

Smart city (chytré město) je také projekt dlouhodobě prosazovaný WEF. V chytrém městě budete sledováni na každém kroku. V kombinaci s 15minutovým městem se pak ocitáte v orwellovském světě se vším všudy. Také u nás se projekt chytrých měst zavádí. A co víc, dokonce jsme jednou z „pokusných“ zemí.

S tímto také poměrně úzce souvisí vytváření megaměst všude kde to bude možné. V Evropě je již hotový první projekt na megaměsto zaujímající zejména země Beneluxu a západ Německa. Další projekty mají následovat.

POSTUPNÉ NAHRAZOVÁNÍ MASA ZVÍŘAT MASEM UMĚLÝM A HMYZEM

S tímto tématem také souvisí vyvlastňování farem, které nyní vidíme zejména v Holandsku, ale postupně se dostává i do dalších zemí. Také účelová (falešná) ptačí chřipka zjištěná PCR testy má za cíl postupně vymýtit chovy drůbeže. Dobytek se likviduje pod záminkou údajné nadprodukce CO2.

Celá tato agenda je samozřejmě založena na klimatické politice. EU již schválila 4 druhy hmyzu ke konzumaci a další jsou ve schvalovacím procesu.

Lze předpokládat, že ceny masa, mléčných výrobků a vajec postupně razantně porostou, aby se během několika let výrobky živočišného původu staly vzácností, kterou si většina lidí nebude moci dovolit. Už vůbec ne ten, kdo zanechá příliš velkou uhlíkovou stopu.

ZVYŠOVÁNÍ DANÍ Z NEMOVITOSTI, ZAVÁDĚNÍ DANÍ Z VLASTNICTVÍ AUT

Vlastnictví aut či nemovitostí by v budoucnu mělo být výhradou korporací, které budou vše nabízet ke sdílení. Cirkulární (oběhová) ekonomika je v poslední době velmi silně propagována a lze předpokládat, že vše se vydá tímto směrem. I podle WEF se má postupně sdílet vše. Vysoké daně zajistí, že se lidé budou nuceni svých majetků zbavit.

EU již připravuje uhlíkovou daň pro všechny majitele aut na fosilní paliva, ale i pro majitele nemovitostí, což však zřejmě nakonec nebude jediné zatížení, které bude uvaleno na údajně „neúsporné“ objekty a „špinavá“ auta. Další zatížení lze očekávat u běžných plateb daní z nemovitostí.

ZAVÁDĚNÍ ZÁKLADNÍHO NEPODMÍNĚNÉHO PŘÍJMU

Také toto téma mělo na posledním srazu v Davosu svůj vlastní panel. Počítá se s tím, že s příchodem 4. průmyslové revoluce nebude potřebná pracovní síla tak jak je tomu nyní. V Evropě navíc dochází k rychlé deindustrializaci vlivem vysokých cen energií – tato krize byla vyvolána řízeně a záměrně.

Během několika let tedy nezaměstnanost razantně vzroste, přičemž namísto nabídky práce se bude automaticky nabízet nepodmíněný příjem. Ten nakonec bude podmíněn „slušným chováním.“ To bude znamenat udržet si nízkou uhlíkovou stopu a „držet hubu a krok.“

PROHLOUBENÍ CENZURY

Cenzura se postupně zostřuje a lze předpokládat, že během pár let již nebude online dostupné žádné jiné než mainstreamové zpravodajství. Bude možné vyjadřovat výhradně názory, které budou v souladu se „stranou a vládou,“ případně se bude možné věnovat zcela apolitickým tématům.

DALŠÍ DEGRADACE RODINY A POKRAČUJÍCÍ PODPORA LGBTQI AGENDY

V tomto případě se jedná o setrvalý proces, kdy se nám snaží salámovou metodou vnutit jako normu to, co bylo dřív považováno za psychiatrickou diagnózu (120 pohlaví, legalizace pedofilie apod.).

Rodina už nebudou rodiče (matka a otec) a děti, ale třeba několik lidí pohromadě, případně komunity ve sdílených objektech. V Německu již připravují zákon, který by podpořil polyamorii, kdy by mohla uzavřít vzájemný sňatek skupinka lidí, přičemž děti narozené v rámci této skupiny by patřily všem, tedy všichni by byli rodiče.

I proto se nový zákon, který se má schvalovat i u nás, nazývá „manželství pro všechny.“

Podporování transek – biologických mužů – v ženských sportech a soutěžích Miss bude samozřejmě pokračovat. Jakékoli pokusy podobným praktikám zabránit se zatím setkaly s neúspěchem.

Otázka ovšem je, jak se tato agenda za pár let uplatní ve vznikajících evropských chalífátech…


Tolik alespoň ve stručnosti předpovědi na příští roky, mnohé samozřejmě předpovědět nelze, protože nikdo neví, jakou „pandemii“ nebo „klimatickou katastrofu“ si již nyní globalisté na lidstvo připravují.

Vše výše je však v plánu a v běhu, což ovšem neznamená, že to nelze v této fázi zastavit. Podmínkou je ovšem probuzení spících mas. A neméně důležité je i udržení hotovosti, protože právě její zrušení je přímou cestou k digitálnímu otroctví. Pak už by neexistovala cesta ven.

Redakce

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (21 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
38 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)