1.12.2022
Kategorie: Politika

Vládní mejdany končí, přichází kocovina (…a věřitelé)

Sdílejte článek:

FRANTIŠEK KRUŽÍK

Motto: V době všeobecného podvodu je říkání pravdy revolučním činem. (G. Orwell)

.
Několik děsivých čísel na úvod
.
Podle „Čtvrtletní zprávy o řízení státního dluhu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2022“ Ministerstva financí, vydané k 21.10.2022, činila absolutní výše státního dluhu ke 30. září 2022 nepředstavitelnou částku 2,8904 biliónu Kč (tj. 2,8904 krát deset na dvanáctou Kč, též 2 890,4 miliard Kč /deset na devátou/ nebo také 2 890 400 miliónů Kč /deset na šestou/. Tato nepředstavitelná častka byla zabalena do sladké polevy v relativním vyjádření výše dluhu, že je to ‚jenom‘ 43,8 % HDP (sic!). Znamená to, že za období leden až září 2022 narostl dluh o 434,6 miliard Kč, tj. státní dluh průměrně měsíčně narůstal o 47,17 miliardy Kč. Do konce roku zbývají tři měsíce, takže je reálná šance, že absolutní výše státního deficitu za celý rok 2022 překročí tři bilióny Kč (3,0319 biliónu Kč, což lze, podle dosavadního vývoje odhadnout, že za měsíce leden až prosinec 2022 naroste státní deficit o 566,13 miliard Kč – o více než půl biliónu Kč!) Rozpočtový deficit schválený sněmovnou zněl na 375 miliard Kč. Různé odhady udávají, že jen ‚obhospodaření‘ státního dluhu představuje viče než 50 miliard Kč na úrocích…
.

Je zjevné, že vláda pětidemolice se do zadlužování této republiky pustila tak nějak po stachanovsku a zadlužování údernicky plní na 151 %.
.
Hloupost má barvu zelenou
.
Ti kteří stačili promarnit jeden nebo dva roky základní vojenské služby v ČSLA, si dobře pamatují na vojáky z povolání, kterým se dostávalo mnohého nelichotivého až opovržlivého souhrnného označení ‚zelené mozky‘, ‚zelené gumy‘, ‚zelení furťáci‘ aj., obvykle s adjektivem ‚zelený‘, odvozeným od barvy vojenských uniforem. Ačkoli se mezi vojáky (důstojníky) z povolání vyskytovaly řídké výjimky, kterým ony pohrdavé přezdívky vskutku křivdily, měly tyto přívlastky obecnou platnost, která zvláště u tzv. ‚politruků‘, kteří žili z reprodukování socialistických floskulí, dostatečně charakterizovala jejich omezenost a devótnost.
.
A bylo skutečně na pováženou přemýšlet o tom, ža by tito lidé, vesměs neschopní vlastního myšlení, v případě válečného konfliktu rozhodovali o vašem bytí či nebytí, že by měli tu moc disponovat a vládnout vašimi životy.
.
Země jen několikrát oběhla okolo Slunce a nad našimi životy se začala s bezohlednou agresivitou rozpínat staronová ideologie, která s pokryteckým předstíráním altruismu přijala zelenou barvu explicitně za svoji. Dokonce ji vkládá do názvů stran, aktivistických hnutí a šílených utopických programů. Vždy i jen v prvním přiblížení v nich lze odkrýt výzvu k energetické, průmyslové a bankovní sebevraždě.
.
Proponenti zelené ideologie halasně inzerují svoji nevzdělanost, zarytý zelený fanatismus, technickou i ekonomickou nekompetentnost. Dokonce v současnosti už ani neskrývají, že jim jde jen o peníze. Zelené ideologii z hloubi duše věří již jen programově nevzdělaná /a nevzdělatelná/ část postpubertální mládeže docházející do kurzů na tlamocvičných fakultách, vydávaných za vysokoškolské studenty spřátelenými médii. Opravdové studenty přírodovědných a technických oborů mezi nimi obvykle nenajdeme.
.
To komentoval, chováním médií i samotných stávkujících, znechucený známý herní vývojář Daniel Vávra v článku na PL:
.
Takže abychom si to shrnuli. Naprosto miniaturní partička mladých extrémních levičáků si dá honosný lživý název a má cestu do mainstreamových a veřejnoprávních médií vydlážděnou. Dnes ráno jsem poslouchal zástupkyni stávkujících ve veřejnoprávním rozhlase. Snažila se poučovat předsedkyni sněmovního Výboru pro životní prostředí, co má vláda dělat, aby zachránila planetu. Koktala u toho a bylo mi za ni trapně. Jakou kvalifikaci k tomu 21letá slečna měla? Má střední výtvarnou školu. To já mám taky. Přesto mě ‚překvapivě‘ nikdo do debat o klimatu nikam nezve.“ (1)
.
Není pochyb, že tato mediálně absurdně zveličená demonstrace ‚vysokoškoláků‘, měla být přípravnou ‚bubnovou palbou‘ k blížícímu se 27. zelenému koncilu UNFCCC, zkráceně COP 27, pod záštitou OSN a jeho panelu IPCC v Šarm aš-Šejchu.
.
Jak s oblibou při kritice stávek hlásí Rakušanoví nohsledi, když hodnotí účast demonstrujících na zaplněném Václavském náměstí, že se zúčastnily ‚dolní desítky tisíc lidí‘, tak podobně se demonstrace/stávky za klima zúčastnily ‚dolní stovky studentů‘ Fakulty sociálních věd Masyrykovy univerzity a spřátelených fakult, kteří se pokusili obsadit fakultu přes noc (rádoby okupační stávka), ale rozhodný postup děkana fakulty Bláhy jim zkřížil plány s racionálním odůvodněním: ‚demonstrujte bezpečně přes den v aule, bez internetu – to k demonstraci a k diskusi nenpotřebujete.‘
.
Také reakce veřejnosti byly na rozdíl od mediálního masírování velmi jednoznačné – od sarkastického odmítnutí, přes explicitní výsměch, po pohrdavý despekt a přezíravé ušklíbání.
.
Za všechny jeden z výstižnch komentářů k demonstracím ‚studentů‘:
.
No jo, když ty studenty pohání akorát nevědomost, svaté nadšení a z něho plynoucí omezenost úsudku. Což je vcelku vražedná kombinace, která začasté bývá zárodkem velkého průseru. (J. Jurax, komentář na NP)
.
Našli se i odborníci, kteří se pokoušeli a pokoušejí vysvětlovat a argumentovat, diskutovat s demonstrujícími, např. popularizátor jaderné energetiky V. Wagner (2), ale většina těch zelených věřících takové texty nečte a ani není schopna si z nich vzít poučení.
.
To celkem jednoznačně vystihla M. Šichtařová:
.
Polemizovat ve vážné rovině s bláznem – znamená dávat bláznovi váhu a kredit. Nutně to pak musí vést ke kompromisu mezi rozumem a šílenstvím. Taková vážně míněná diskuse s bláznem je nepřípustná. Nehledě na to, že psychicky nemocný člověk ani nemá kapacitu vážně míněnou diskusi vnímat.” (Markéta Šichtařová)
… a dodává: „No – a úplně analogicky: Diskutovat z pozice rozumu a logiky s tímto uhlíkovým fanatismem, snažit se lidem vysvětlit, že banka má dělat bankovnictví a nikoliv počítat počet molekul CO2, to znamená dát tomuto kompulzivnímu (nutkavému, nesmyslnému) jednání nějakou legitimitu. A to je nepřípustné.“ (3)
.
O zkorumpovanosti, prolhanosti a chamtivosti alarmistů bylo napsáno tisíce stran publikací, článků a webových textů. Byly předloženy nevyvratitelné důkazy o podvodech a manipulování s naměřenými daty, jejich pokřiveného nebo zcela vylhaného interpretování, mnohé z nich předložili – mimoděk nebo dobrovolně – i sami zúčastnění komplicové, tohoto vskutku globálního spiknutí, kterému o změny klimatu jde až v poslední řadě (viz ‚Climategates‘) např. (4) .
.
Reprezentativní shrnutí klimatického světového podvodu, pod záštitou, již tak zkompromitovaného OSN, poskytuje např. již druhé doplněné vydání publikace R. B. Alexandera ‚Global warming false alarm: the bad science behind the United Nations…’ (5), který se velmi informovaně zabývá pozadím klimatické pseudovědy šířené IPCC OSN a UNFCCC. Už názvy jednotlivých kapitol a podkapitol jsou vypovídající a autor každým odstavcem textu a předloženými fakty (včetně odkazů na publikace a klíčové zprávy IPCC) drtí bílého porcelánového slona ‚boje OSN proti klimatické změně‘ na prach.
.
Absurdní postupy zahájené v rámci ‚boje proti globálnímu oteplován‘ se nezměnily ani o píď. Jsou vedené pod oficiální zástěrkou ‚boje proti emisím skleníkových plynů‘ – v zásadě však jenom proti CO2 – které byly hlasováním (sic!) panelu ‚vědců‘ IPCC, pod záštitou OSN, označeny za škodlivé a příčinu tzv. ‚Global Warming‘ (GW – globálního oteplování, někdy uváděno s adjektivem ‚antropogenní‘) a poté, kdy byly tyto nesmysly krok za krokem vyvráceny důkladnějšími vědci z tábora skeptiků, IPCC koncil v Kodani (2009 – COP15) přejmenoval svoji předem vyvrácenou hypotézu eufemisticky na tzv. ‚Global Climate Change‘ (GCC – Globální klimatické změny).
.
IPCC OSN v nové kampani proti emisím zahájil neprodleně nekompromisní boj, spočívající ve vybírání obrovských částek peněz od signatářských zemí tzv. Pařížské smlouvy, schválené na zeleném koncilu v Paříži (COP21) v roce 2015. Protože o peníze jde, jako vždy, až na prvním místě.
.
V článcích a komentářích věnovaných COP27 se znovu a znovu opakuje z pozic různých pozorovatelů, jako refrén, že celý tento slet klimaalarmistů v Egyptě, je jedna velká rvačka o přislíbené peníze. Aby se vytvrdily ostré lokty ve rvačce o peníze, byly na tomto posledním zeleném koncilu přijaty dva nové pojmy umožňující upřednostňování finančního přídělu některých zemí, regiónů, národnostních skupin a věčně hladových aktivistů.
.
Tím prvním je zavedení pojmu: ‚kriticky ohrožené‘ klimatickou změnou. Tím druhým je ‚speciální kompenzační fond‘, který bude vydírat země, jež ratifikovaly Pařížskou smlouvu v roce 2015 a měl by být saturován sto miliardami dolarů ročně.
.
To glosuje A. Vondra, který byl delegován na COP27 jako pozorovatel EP:
.
„Jednoduše řečeno, Evropa vlezla do pasti, kterou si sama vykopala. Tím, že na jedné straně slibovala ještě daleko víc dekarbonizace, než ke které se právně zavázala, v naději, že se přidají ostatní. Zároveň souhlas s tím fondem podmiňovala požadavkem, aby do něj přispívali i ostatní. A ti ostatní, to znamená Čína, arabské ropné státy, Rusko, do značné míry Indie, nic neudělali, nic neslíbili. Takže unie nedostala to, co chtěla, zároveň slíbila to, co říkala, že nedá, když nedostane protihodnotu.
Třetí svět, abych to zestručnil, přijel vlastně s tím, že křičel: my chceme prachy. A Evropská unie s tím bude mít problém. Jsem zvědav, jak bude vysvětlovat lidem doma, že na jedné straně se už dnes musí uskromňovat a platit násobky za základní životní potřeby, to znamená topení, bydlení, potravu, dopravu a teď by ještě z veřejných peněz měla EU platit kompenzace do celého světa.“
.

Jen mimochodem: EU plánuje v rámci Green New Dealu investice do ‚nových technologií‘, tj. do rozvoje a výstavby OZE, elektromobility a likvidace energetických, dopravních a půmyslových systémů založených na fosilních palivech absurdní objemy pěněz:

  • do roku 2030 částku     161 miliard €
  • a do roku 2050 částku     680 miliard €
Zdá se, že ECB bude muset tisknout peníze nejen o sobotách a nedělích, ale i o svátcích…
.
Cítíte se před zimou 2022/2023 bezpečně?
.
Na Crans Montana Forum v Ženevě, ve svém shrnujícím příspěvku k současnosti, prohlásil v. Klaus:
.
„Prožíváme nebezpečnou éru politické nestability a společenského, ekonomického a finančního chaosu, jehož součástí je nová verze potlačení svobody a svobodných trhů.“
„Klasické politické spory, založené na dobře definovaných politických idejích, v minulosti formulované a autenticky zastupované politickými stranami, byly zdiskreditovány. Byly nahrazeny televizními talk shows a tzv. expertní demokracií. Politici v nich nehrají zásadní roli. Dominují populární „herci“ a vyvolení, nikoli zvolení experti. Jejich zcela bezprecedentní role byla dobře vidět v covidové pandemii. Politika, neboli vyhodnocování alternativ, skončila. O totéž usilovali komunističtí ideologové. I ti se snažili nahradit politiku expertokracií.
To, s čím se dnes potýkáme, není importem z Východu. Způsobili jsme si to sami. Byl to Západ, který otevřel stavidla masové migraci přijetím ideologie multikulturalismu. Byl to Západ, který se nechal vmanévrovat do hluboké energetické krize tím, že podporoval fantasmagorie environmentalismu a Zeleného údělu, což mu způsobilo obrovskou ekonomickou škodu. A byl to Západ, který si zlikvidoval svou konkurenceschopnost potlačením trhu extenzivní a škodlivou regulací ekonomiky, založenou na politických imperativech. Předstupněm pro nalezení cesty k obnově Západu je zbavit se našich vlastních chyb a předsudků. Není jím obviňování světa kolem nás.“ (6)
.
Nechápání ekonomické reality, která v současnosti už dávno překročila hranici ekonomické demence, protože chování a jednání EU (komise i parlamentu) v posledních nejméně 20 letech, ve snaze po dosažení utopických cílů, vymezených nepřesně definovanými postmateriálními hodnotami, se smrtící účinností likviduje materiální podstatu samotné existence či podmínek přežití národů v Evropě. Zelené agendy a progresivistické lunatické projekty, na které EU tak naddšeně naskakuje představují jedovatý koktejl vydávaný za udržitelnou budoucnost.
.
Jak vplývá z růstu našeho státního dluhu, vláda pětidemolice se vydala se svazáckým nadšením po stejné trajektorii, přičemž amatérsky předstírá udržitelnost. V jejím podání se nic neděje.
.
Velmi dokonalým profilem dokládajícím, že se naopak děje něco opravdu závažného, ve smyslu příspěvku V. Klause, je série rozhovorů M. Kociánové s V. Bartuškou na Rádiu Universum v sekci Kupředu do minulosti (7)(8)(9) a jejich porovnání s rozhovory vedenými s odborníky na energetiku, ekonomii, ale také s filosofy, historiky, přírodovědci, lékaři, sociology, diplomaty a vůbec vzdělanými lidmi z mnoha oborů. Silně doporučuji si všechny tři díly poslechnout, i když to někdy způsobuje křeč! Je to „créme de la créme“ toho jak vláda pětidemolice myslí a jedná, včetně přístupu k Ukrajině a Rusku.
.
Bartuška je oficiálně vládním zmocněncem pro energetickou bezpečnost ČR při ministerstvu zahraničí, původním vzděláním novinář. Jeho lhaní, uhýbání z položených otázek a představování osobích pokřivených dojmů za objektivní popis reality, naznačování, že ví víc než říká, vskutku dokonale koresponduje s klasickým: „Přání otcem myšlenky!“. Nutno dodat, že komentátoři tohoto třídílného seriálu, hned po odvysílání prvního dílu, pochopili a vyjádřili patřičně razantně (i sarkasticky) odmítnutí tohoto prázdného žvanila i toho co reprezentuje.
.
Realita jim dává za pravdu. Inflace u spotřebních košů méně majetných občanů ČR už v říjnu 2022 podle ekonomických komentátorů překročila onu oficiálně udávanou průměrnou hodnotu ČSÚ – 18,7% nejméně o 10%. A to ještě nevstoupilo v platnost zdražení elektrické energie, které ohlásil ČEZ na nový rok o 60%. Jaké bude zdražení zemního plynu je dosud ve hvězdách, ale nikdo nepochubuje o tom, že levnější než nyní nebude…
.
Takže ano. Je dobrý důvod nebýt optimistou. Ale bát se nesmíme, protože strach zabíjí!
.
A na závěr ještě jeden povzdbudivý citát:
.
„Čas anglosaského modelu uspořádání světa skončil!“ Si Tchi Ping, 2022
.

prvnizpravy.cz

Redakce

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (28 votes, average: 4,96 out of 5)
Loading...
36 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)