6.7.2023
Kategorie: Exklusivně pro PP, Ze světa

Útok na Záporoží pod falešným praporem podle amerického rozvědčíka

Sdílejte článek:

JANE KAUFMAN

Mitchell Henderson je americký rozvědčík, který má vnitřní informace. V nedávném audio programu vyjevil, že Estonsko a Finsko mají v úmyslu vytvořit blokádu v Baltickém moři, takže se Rusko nebude moci dostat po moři do Svatého Petrohradu a Kaliningradu. Něco takového je podle mezinárodního zákona rovno vyhlášení války. Jestliže něco takového opravdu udělají, pak je bude moci Rusko vojensky napadnout.

Rusko to dobře ví a také si dobře uvědomuje, co by byly následky: oba státy jsou dnes členské země NATO. Takže NATO by konečně mělo důvod vytáhnout proti Rusku, dostat řádné bití a spustit jadernou válku, aby svoji potupu zakryli.

Zatím se v tomto směru nic neděje. S největší pravděpodobností je spoléháno na Ukrajinu, že ta patřičnou záminku k útoku NATO na Rusko dodá. Ten plán je, aby Ukrajina vypustila taktické jaderné zbraně na jadernou elektrárnu v Záporoží. Byl by to útok pod falešným praporem, který by byl sváděn – jako vždycky – na Rusko.

Imbecilové, kteří něco takového naplánovali si myslí, že budeme natolik prostoduší, že uvěříme tomu, že Rusové napřed dobydou nějaké území a pak je celé totálně zničí. Rakety a dělové střely, které na Záporoží dopadají již od začátku války jsou přímé svědectví, že ti, co je střílejí jsou Ukrajinci, ale nikdo to nechce vidět, nikdo o tom nechce slyšet. I inspektoři jaderných reaktorů OSN agentury IAEA se pro jistotu o původu těchto zbraní nezmínili, i když je v Záporoží sami viděli. Jsou u jedné rakety dokonce vyfotografováni.

Jestli se Ukrajincům podaří odpálit jadernou nálož na Záporoží, pak dojde ve světě k velkému křiku a nářku, že Rusko musí být zničeno. Americké námořnictvo a letectvo mají v plánu pak napadnout běžnými zbraněmi ruské lodi v Černém moři a vojenské základny v Rusku. Američtí vojáci spolu s některými evropskými spojenci se pak nahrnou do země ze západu, ve slepé důvěře, že Rusové po nich nebudou střílet. NATO již ustanovilo bezletadlový prostor nad Oděsou a tento chtějí rozšířit na celou západní část Ukrajiny.

Jenže – jak přiznává Henderson – nic z toho nebude fungovat, protože je to nesmírně arogantní plán, který předpokládá slabost na ruské straně. Je založen na myšlence, že Rusko nemá k bojům na Ukrajině důvod. A přitom Rusové bojují málem za všecko co mají; bojují za svoji vlastní existenci, za budoucnost svého národa. Rusové bojují ve jménu Boha; Západ bojuje ve jménu Satana.

CIA pracuje na psychologické přípravě bojiště již od listopadu 2022. Přitom Rusové to řekli v OSN naprosto jasně, že „jestliže Amerika, nebo NATO překročí červenou čáru a stanou se pro ruský národ ohrožením, pak Rusko proti nim použije jaderné zbraně.“

Rusové tím řekli naprosto zřetelně, že jakmile by kdokoliv zinscenoval útok pod falešným praporem v Záporoží, pak vypustí masivní množství jaderných raket na Ameriku a na NATO. Už to, že je Rusko obviňováno, že sami na jadernou elektrárnu střílejí je naprostý nesmysl. Proč by stříleli po svých vlastních lidech?

Jenže každý je přesvědčen, že co řekne OSN, je svatá pravda. A přitom všecko, co OSN říká jsou satanské lži. Není to nic jiného, než satanské lži. Jako všichni ostatní na Západě, i OSN zkresluje informace o válce na Ukrajině, hlásí špatné počty mrtvých vojáků na obou stranách a všemi možnými prostředky zkoušejí vytvořit názor, že Rusko na Ukrajině hrozným způsobem prohrává. Straší celý svět tím, že když Rusko bude skrze současný Ukrajinský protiútok poraženo, že se uchýlí k jaderným zbraním.

Podvody a úskoky Západu

A přitom američtí vojáci přímo pomáhají Ukrajincům v boji proti Rusům. Pomáhají jim také tím, že používají chemické zbraně. To je samozřejmě těžké provinění proti Úmluvě z r. 1997 o chemických zbraních, kterou Spojené státy taky podepsaly. Je to válečný zločin. Americký president Joe Biden a Ministr obrany Lloyd Austin jsou za to zodpovědní.

To je ovšem důvod, proč Spojené státy musí použít jaderné zbraně, protože tyto zničí důkazy, které svědčí proti nim. Svět zakazuje pozemní miny a tak US dodává miny Ukrajincům. Svět zakazuje kazetovou munici a tak ji US Ukrajincům taky dávají. A to stejné se týká chemických zbraní, které Spojené státy používají jak na ukrajinských civilistech, tak i proti ruským vojskům.

Když Rusové vybuchli sklad se zbraněmi z ochuzeného uranu, tyto jsou rovněž mírně radioaktivní, vyzařují alfa a beta paprsky. Když národ takové zbraně používá, pak musí válku vyhrát. Jinak by šli před soud, do vězení a na popravu. Proto dělají vše co mohou, aby i tuto válku vyhráli. Je jim jedno jaký vliv to má na lidskou civilizaci. Tito lidé nemají ani základní slušnost a cit.

Je plánováno, že použijí daleko horší chemické (možná jaderné) zbraně, aby co nejvíc Rusů zabili. Chemikálie toho druhu se drží v místě celá staletí, takže zasažené prostory jsou pak neobyvatelné. Jaderný odpad z útok na Záporoží rozšíří radioaktivitu naprosto všude a s největší pravděpodobností zasáhne i Rusko.

V tomto směru nemusí mít Mitchell Henderson pravdu. Jak zjistil Hal Turner, právě dochází ke změnám v proudění větrů a v současné době fouká vítr od Záporoží směrem k Evropě a k NATO zemím. Takže Evropa dostane ten hlavní zásah!

Jaksi záhadně se zpráva o tom, že Ukrajinci chtějí zaútočit na Záporoží 5. nebo 6. července a obvinit z toho Rusko velice rychle rozšířila po světě. NATO má v úmyslu něco takového okamžitě využít a prohlásit to za útok na své vlastní území. Pak může použít Odstavec 5, „Společná sebeobrana“ a stane se přímým účastníkem konfliktu na Ukrajině.

Rusové řekli, že kdyby se NATO přímo zúčastnilo války, tak už kvůli tomu, že jejich jednotky jsou mnohem početnější než ruská vojska, z toho důvodů budou nuceni použít tu zbraň, kde NATO převyšují a to je jaderná zbraň.

Je zajímavé, že zrovna ‚jako náhodou‘ Ukrajinci vyhlásili varování, aby si občané obstarali jodové tablety, kdyby ‚náhodou došlo k jaderné nehodě.‘ Minulou sobotu začali evakuovat obyvatele Záporoží do vzdálenosti 16 km od elektrárny. Rusové udělali to stejné na jejich straně Dněpru a odvezli všecky obyvatele na Krym.

Jaderný útok

Ukrajinský president Zelenský už začal s propagandou, že Rusko plánuje teroristický útok na jadernou elektrárnu v Záporoží, který chtějí svést na Ukrajince. Prý ukrajinská rozvědka zjistila, že je zde snaha způsobit únik radiace a dokonce mají prý v rukou důkazy, které toto potvrzují. (Samozřejmě, že žádné důkazy nepředložil, protože je nemá.)

Rusové na tuto zprávu reagovali tím, že řekli, že něco takového je nesmysl a že se jedná o další ukrajinskou lež. Ve skutečnosti – proč by něco takového dělali? Co by tím získali? Spíš je nutné z takového zákeřného teroristického činu podezřívat Ukrajince. Těm je útok sváděný na Rusko mnohem bližší, což dokázali už v Buči, v Kachovce a na mnoha dalších místech.

Ukrajinci to přece byli, kteří byli nedávno přistiženi při pokusu o pašování Cesia-137 do země za účelem simulování jaderného útoku. Ruská rozvědka potvrdila, že pět z nich bylo zadrženo, když zkoušeli nezákonně koupit Cesium-137 za 3,5 milionů dolarů. Prý je kupují pro cizího zákazníka.

Zelenský vydal varovné video, kde samozřejmě žádné důkazy nepředložil, ale oznámil, že o tomto nebezpečí již informoval jiné země, mezi nimi Spojené státy, Evropu a dokonce i Čínu, Brazilii a Indii. Na konci videa dodal: „svět byl varován, takže svět teď musí jednat.“

Ukrajinské lži a podvody jsou tak průhledné, že by se dalo říct, že jsou na úrovni myšlení žáka ze 6. třídy. A přesto jim to jaksi záhadně projde a svět jim věří, což je tragedie.

Různí pozorovatelé se obávají, že jak Ukrajina válku prohrává, že může opravdu použít nějaké velice podlé a nebezpečné taktiky. Podle nich, Zelenský ve skutečnosti připravuje svět na ukrajinský útok, který budou zkoušet svést na Rusko.

Když si uvědomíme, že americký senátor Richard Blumental zrovna jako náhodou sepsal rozhodnutí, podle kterého by mělo dojít k rozšíření Odstavce č. 5 v NATO předpisech, aby obsahoval jako důvod k napadení nejen kdyby Rusové použili taktické jaderné zbraně, ale i kdyby došlo k výskytu jakékoliv jiné radiace z jaderné nehody.

Americké letadlo na Krétu

Speciální americké letadlo, nazvané „Constant Phoenix“ bylo právě přesunuto na ostrov Krétu. Letadlo je zvláštní v tom, že dokáže analyzovat atmosféru, ve které se nachází a vyhodnotit důkazy o radioaktivním odpadu ve vzduchu. Zřejmě dobře vědí, že letadlo budou potřebovat, když Ukrajinci tak okázale varují svět před jaderným útokem.

Ale ani to není zcela pravda. Letadlo je ve skutečnosti součástí plánu. Ten plán je způsobit na Ukrajině jaderný výbuch, na jehož podkladě bude použit upravený Odstavec č. 5 ze směrnic NATO a jejich vojska vtáhnou na Ukrajinu. Constant Phoenix to má z Kréty na Ukrajinu pouze skok, zjistí jaderný odpad ve vzduchu a Rusko bude okamžitě napadeno.

Američané a Evropané

Henderson říká, že běžní Američané nevědí o těchto záležitostech vůbec nic. Neví, že jejich vláda zničila Nord Stream plynovod, neví o útocích na ruského presidenta, neví nic o tom, kdo zničil přehradu Kachovku. Zato Rusové ví všecko. Ruské elektronické válečné vybavení je mnohem vyspělejší než naše. Spojené státy nemají vůbec žádné zabezpečení komunikace vůči odposlouchávání. Každý plán, který je v Americe diskutován, mohou Rusové odposlouchávat.

Když je dokument utajen a má na sobě razítko „přísně tajné,“ tak to je tajemství pro Američany, ale není to ani v nejmenším tajemství pro Rusko. Henderson říká, že toto ví z vlastní zkušenosti, kdy hodnotil zprávy, které hlásila vojenská rozvědka a rozhodoval, kdo co z těchto zpráv smí vědět. Zároveň dostával tajné zprávy z ruské strany a když tyto srovnal s těmi americkými, obojí byly vždy stejné.

Takže ten skutečný nepřítel americké vlády nejsou Rusové. Jsou to obyčejní Američané. Americká vláda nenávidí své vlastní lidi!

Proto je důležité rozšířit tyto informace co nejvíc do světa. Aby co nejvíc lidí vědělo, že jestliže opravdu vybuchne jaderná bomba v Záporoží, tak ji spustili skrze Ukrajince Američané, ne Rusové. Třeba někdo bude mít patřičné znalosti a podaří se mu útok odvrátit.

Evropané již začínají tyto věci chápat. 40% Evropanů jsou proti NATO válce na Ukrajině a sympatizují s Ruskem. Vlády jim to mohou zakazovat jak chtějí, pravda se nakonec dostane na světlo. Je škoda, že Evropané nejsou v tomto směru sjednoceni. Maďarsko a Turecko s Ruskem souhlasí, ale ten zbytek stále ještě posílá na Ukrajinu zbraně.

Co je ten důvod

Amerika chce tento zákeřný jaderný útok na Záporoží spustit v případě, že Ukrajina bude válku prohrávat. Jelikož to je ten případ, pak se máme čeho obávat. Chtějí ze zoufalství nad ztrátou vítězství vytvořit celosvětovou katastrofu. Současní vedoucí států nemají svědomí, jsou to všecko služebníci Satana, připomíná Henderson.

Ten pravý důvod, proč americké vojsko nechce heterosexuální bílé muže v armádě je, že tito by jednali podle Ústavy a byli by loajální k bílým Američanům. Proto jsou běloši, hlavně bílí muži, dnes ti největší nepřátelé. Ten hlavní úkol americké armády je v daný moment vyvraždit bělochy. Ani Americké, ani žádné jiné západní vojenské složky nejsou ani připraveny, vycvičeny, nebo vyzbrojeny, aby se postavily proti Rusku, nebo proti Číně.

Z toho můžeme usuzovat, že NATO má ten stejný úkol v Evropě – vyvraždit všecky bělochy. Už to, že německé armádní vedení prohlásilo, že v německé armádě je příliš mnoho bělochů, by nám mělo cosi říct. Proto si vozí do Evropy a do Ameriky celé hordy nesourodých a nežádoucích barevných, kteří nemusí být očkovaní – aby nás nahradili.

Jestliže to zvládneme v pořádku do září, říká Henderson, pak Rusko spolehlivě vyhraje a pak budeme v bezpečí. Do té doby ale není žádná jistota.

Napadne Čína Ameriku?

Reportér Ben Armstrong říká, že Čína napadne Ameriku teprve poté, až ji Rusové zdecimují jadernými bombami. Pak dobydou celou zemi, aniž by museli vypálit jedinou ránu. Nevýhoda je, že Armstrong neudává zdroje, odkud tuto zprávu získal. Spojené státy stále Rusko popichují, pomlouvají a provokují a úplně ignorují to, že Rusko řeklo, že až se jednou jejich provokace dostanou do určitého bodu, pak je napadnou jadernými zbraněmi.

Pokud má dojít k nastolení jedné, celosvětové vlády, Amerika musí padnout. Ne že by ji bylo nutno zničit nějakým strašlivým útokem. To by bylo sice rychlé a snadné, ale něco takového se nemusí stát. Ten pád může být pomalý a přijde zevnitř.

Podle Armstronga je něco takového předpovězeno i v Bibli, že Rusko, spolu s jinými státy, jako je třeba Irán, Ameriku jednoho dne napadne.

Doufejme, že nemá pravdu.

 

Redakce

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 4,88 out of 5)
Loading...
22 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)