28.12.2020
Kategorie: Multikulturní soužití

Radikální feminismus

Sdílejte článek:

ŠIMON MIČA

Ženy tvoří cca 50 procent obyvatel této planety. Příslušnice něžného pohlaví jsou nedílnou součástí každodenního života. Jsou všude kolem nás. Jsou nepostradatelné v mnoha oborech a důležitých činnostech. Škoda, že ideologie zvaná feminismus jim brání v naplnění jejich potenciálu.

.
Ženy nemívaly rovné postavení ve společnosti. Nemohly volit, nemohly pracovat v nejrůznějších profesích. Říkalo se, že by měly zůstat u plotny a u dětí. Věci se ale změnily. Ženy mohou volit, pracovat v jakékoli profesi, mohou jít do politiky. V 21. století může žena naplnit svůj potenciál, bude-li se snažit a pracovat na sobě. Toto se ale opět začíná měnit.

V posledních pár letech došlo k radikální vlně feminismu v západní společnosti. Jsou požadovány kvóty ve výši 40 procent na obsazení žen ve vedení firem. Nejsem velký zastánce kvót. Dle mého názoru by měl každý člověk ukázat, co v něm je a podle toho by měl dostat to, co mu náleží. Do vedení firem by se měl dostat na základě svých kvalit, a ne na základě toho, jestli je žena nebo ne.

Za poslední 3 roky můžeme slýchat o hnutí Me Too, které se dostalo do popředí zájmu médií na základě aféry amerického filmového producenta Harveyho Weinsteina. Toto hnutí označilo několik mužů za sexuální predátory, aniž by pro to mělo jediný důkaz. Soudce Nejvyššího soudu ve Spojených státech Brett Kavanaugh by mohl vyprávět, když byl obviněn ze sexuálního obtěžování, kterého se měl údajně dopustit během svých středoškolských studií. Toto obvinění nebylo prokázáno.

Další zvláštností je přechylování názvů profesí. U pracovních inzerátů se můžeme dočíst, že: Hledáme řidiče/řidičku. Přijmeme učitele/učitelku. Anebo z jiného pohledu. Vyučuji anglický jazyk. Nerozumím tomu, proč se v dopisech musí uvádět oslovení: Dear Sir/Madam (drahý pane/paní). Proč v pokynech v učebnicích musí být vždycky: him/her (jemu/jí), his/her (jeho/její) atd. Pokud by se tato genderová vyváženost hnala skutečně do maxima, tak by genderově vyvážená věta musela znít: Všichni a všechny studující příšli a přišly. Šílené.

Oblíbeným argumentem feministek je to, že ženy vydělávají méně než muži. Je potřeba se na to podívat blíže. Muži obecně vykonávají práce, které jsou fyzicky náročnější, nebezpečnější. Jsou fyzicky silnější, a proto je dělají. Tyto pracovní pozice jsou ze své podstaty lépe placené. Ženy také rodí děti, chodí na mateřskou, to znamená že nejsou v práci a nevydělávají peníze. Je to ale jejich rozhodnutí, které činí dobrovolně a bez nátlaku. Ženy jsou ale v péči o dítě lepší než muži, tak nevím, proč by se to mělo měnit. Jsou z nich výborné matky, starající se a dávající lásku.

Americký konzervativní komentátor Ben Shapiro, když byl jednou tázán, co by se mělo dělat s brutalitou vůči ženám, tak odpověděl, že byl veden k tomu, aby se k ženám choval jako gentleman. Byl vychován k tomu, aby je chránil. Pokud ale nebude moci otevřít a podržet ženě dveře, protože je to považováno za symbol útlaku ze strany mužů, tak jim nemůže nijak pomoci.

Odmítněme snahy novodobých levičáků o násilnou rovnost mezi muži a ženami. Ženy jsou jiné než muži. A v tom je jejich síla.

Redakce
Sledujte PP

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (24 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...