6.6.2023
Kategorie: Exklusivně pro PP, Společnost

Politické pozadí očkování proti COVIDu, o kterém nikdo nemluví

Sdílejte článek:

JANE KAUFMAN

Americký imunolog, Dr. Bart Classen píše, že obrovské množství lidí je dnes přesvědčeno, že svět je pod útokem biologickými zbraněmi. V tom směru se značně provinila Amerika, která vývoj biologických zbraní financuje. Dr. Anthony Fauci, ředitel Národního institutu alergií a infekčních nemocí (NIAID) a Národního institutu pro zdraví (NIH) byl velmi kritizován za to, že podporoval a platil výzkum na zvýšení jedovatosti některých látek (gain of function). Velké množství z nás je přesvědčeno, že Fauci nebyl sám, kdo něco takového organizoval a že možná ani nejednal z vlastní vůle.

Dr. Classen sám pracoval v NIAID/NIH asi 3 roky. Nastoupil těsně poté, co se Fauci stal ředitelem. To hlavní, co za tu dobu pozoroval, byla infiltrace této zdravotní organizace členy israelského Mossadu.

Vedoucí členů Mossadu v NIAID/NIH byl jistý Dr. Zami Ben-Sasson, který pracoval přímo přes chodbu od Dr. Classena. Mossad měl za úkol zacvičit americké zaměstnance a udělat z nich odborníky na biologické zbraně, které pak měli pro ně vyrábět. Dr. Classen má důkazy o tom, že tito lidé používali americké občany k provedení současného obrovského, genocidního útoku na svět.

Dalších 30 let od doby, kdy z NIAID/NIH odešel, se zaměřil na sledování Mossadu a jejich aktivit. Postupně došel k názoru, že Mossad má v úmyslu zahubit s pomocí biologických zbraní miliardy lidí po celém světě. A byla to pravda. V dnešní době již obdrželo očkování proti Covidu, které může způsobit nevyléčitelnou prionovou nemoc (nemoc šílených krav), asi 70% světové populace.

Zkoumání Dr. Classena ve smyslu nezákonných biologických zbraní je dále potvrzeno sledováním dalšího aparátčíka Mossadu, známého vyděrače Jeffrey Epsteina a jeho četných kontaktů v oboru výzkumu biomediciny.

Mossad nemá zájem vyléčit rakovinu, nebo kteroukoliv jinou nemoc. Hledají cesty jak zabít co největší množství lidí, aby to vypadalo jako přirozená smrt. Takže pracují na výzkumu jak rakovinu navodit, jak použít priony, smrtelné viry, jedovaté plísně, látky na potlačení imunity a vakcíny, které všecky způsobují neplodnost a smrt – to je, čemu se věnují.

Jeffrey Epstein a jeho vliv

Epstein sám si vedl adresář jeho kontaktů, o kterých se skoro o všech dá říci, že to jsou agenti Mossadu. Je mezi nimi i Robert Kennedy Jr., Michael Bloomberg, Tony Blair (bývalý britský premiér), Edgar Bronfman (kanadská whisky), Jimmy Buffet (investor a finančník), John Cleese (herec), Rothschildové, anglický princ Andrew, anglická vévodkyně z Yorku, řecká princezna Olga, Edward, Ted Jr., Ethel a Jo Kennedy, americký senátor John Kerry, jugoslávský princ Michel, Carole Radziwill (polská šlechta), Lewis Ranieri (Monako), David Rockefeller, Robert a Maria Shriver (rodina Kennedy, Maria je manželka Schwarzenegra), Ivana & Ivanka Trump, Debbie von Bismarck, Francesca von Habsburg a mnozí další.

Je to seznam asi 1500 osob a to je jen jeho veřejná část, která byla dána na internet. Mluví se o tom, že existuje ještě tajná část, kterou určitě není snadné získat a jejíž zveřejnění by mohlo velice uškodit pověsti mnohých známých osob.

Také spojení Dr. Fauciho s Billem Gatesem nemohlo uniknout pozornosti. Bill Gates byl rovněž blízký spolupracovník Jeffrey Epsteina, není vysvětleno v jakém směru.

Biologický výzkum v NIAID/NIH a jinde zahrnoval vyvíjení SARS, MERS, Covidu, prasečí chřipky, ptačí chřipky a antraxu. Tehdy se zapsal do dějin Dr. Ralph Baric tím, že dokázal změnit určité části koronaviru, aby způsobovaly smrtelné srdeční nemoci. Použil k tomu přírodní patogen a učinil ho velice škodlivým pro člověka.

Mossad se také věnoval vyvíjení obrany proti zezbraněnému koronaviru. Jejich výzkum zahrnoval též použití očkování proti spalničkám, které se ukázalo, že proti koronaviru opravdu účinkuje. To je důležitá informace, protože brzy poté bylo hromadné, povinné očkování proti spalničkám v Israeli a ve všech amerických židovských školách. To očkování mělo všechny ochránit proti Covidu, o kterém tehdy ještě nikdo nic nevěděl.

Nový ředitel FDA

V r. 2017 dosadil tehdejší president Donald Trump do funkce ředitele FDA (Federal Drug Administration), což je organizace, která uděluje povolení pro použití léků, jistého Dr. Scotta Gottlieba. Dr. Gottlieb byl chráněnec super-špiona a člena Mossadu, Buzzy Krongarda.

Dr. Gottlieb se ve FDA zapsal hlavně tím, že často varoval proti elektronickým cigaretám (vapes). Jeho spojení s Krongardem vyvolávalo podezření, takže Dr. Classen ho začal sledovat. Když v r. 2019 podal Dr. Gottlieb demisi, to byl zjevný ukazatel, že teď se něco začne dít. Classenovi bylo jasné, že teď je Mossad se svým výzkumem tak daleko, že budou chtít spustit celosvětovou genocidu. Proto o této skutečnosti informoval všechny rozvědky, po celém světě. Jak je vidět, na nic to nebylo.

Už předtím, než vypukl Covid-19 byly určité ukazatele, které pozornému zasvěcenci jasně ukazovaly, že se něco děje. Covid-19 začal ve skutečnosti již v březnu 2019, kdy byly koronaviru podobné genetické sekvence objeveny v odpadové vodě ve Španělsku. Lidé, kteří používali elektronické cigarety začali být záhadně nemocní. Velké množství těchto mladých kuřáků bylo náhle na ventilátorech a to již od dubna 2019. Lékaři nepátrali proč, mysleli si, že všichni padli za oběť nebezpečí, proti kterému tolik varoval Dr. Gottlieb.

Události pak nabraly spád. V červnu 2019 byl zavřen výzkum biologických zbraní na americké základně Fort Detrick. Jeffrey Epstein, člen Mossadu, byl hned na to znovu uvězněn. 3. července byla v jakési jeskyni brutálně zavražděna Dr. Suzanne Eaton, manželka izraelského odborníka na priony. Dr. Classen vzal její vraždu za varování pro případné informátory, kteří by chtěli říct lidem pravdu. A 15. července 2019 byla první epidemie Covidu v domově pro penzisty ve Fairfax oblasti, v americkém státě Virginia.

Jak účinkuje koronavirus

Koronavirus, který způsobuje Covid-19 používá hrotovou bílkovinu (spike protein) aby se připojila k buňkám a tyto infikovala. Jeden přijímač (receptor) pro koronavirus v lidských buňkách se nazývá ACE-2. Jistý dokument*, který posuzuje přilnavost hrotové bílkoviny k ACE-2 přijímači z hlediska rasového, říká: „ACE-2-K26R, který se nejčastěji vyskytuje u populace Aškenázi Židů snižuje elektrostatickou přitažlivost SARS-CoV-2.“

Jinými slovy, přesně jak říká naše Dr. Soňa Peková, u Židů se hrotová bílkovina s buňkami nespojí, takže nejsou Covidem zasaženi. Mossad tím vyvinul úžasnou biologickou zbraň, která neovlivní židovskou populaci, ale přednostně zničí ty, které Židé obviňují z holokaustu ve 2. světové válce, což jsou bílí Evropané. (Možná už začínáme chápat nežádoucí emigraci z Afriky a ze Středního Východu do Evropy.)

Priony

Priony jsou další biologická zbraň. Jsou to jedovaté bílkoviny, které fungují jako pomalý jed. Tím pádem může být velké množství lidí otráveno a dlouho trvá, než se na to přijde, takže není možno vypátrat odkud otrava přišla.

Násilná smrt Dr. Suzanne Eaton, která byla mučena neznámými osobami a měla v sobě asi 200 bodných ran nožem, plus to, že její manžel byl israelský odborník na priony přivedlo Dr. Classena k názoru, že biologický útok na populaci, který Mossad plánoval, bude používat priony. K tomu se připojila i skutečnost, že Bill Gates financoval výzkum prionů.

Tento výzkum ukázal, že určité mRNA sekvence mohou přimět bílkoviny, které se nacházejí v lidském těle, aby změnily své sestavení na prionové. A opravdu, tyto sekvence mRNA byly nalezeny v současných očkováních proti Covidu. Takto vzniklé priony mohou způsobit degenerativní Parkinsonovu nemoc a také nemoc šílených krav. (Pokud ovšem očkovaný nezemře dřív na myokardii, mozkovou mrtvici, nebo rakovinu.)

Můžeme jim věřit?

WHO (Světová zdravotnická organizace) se pilně zapojila do propagace očkování proti Covidu. Přes své zdánlivé lidumilné poslání, je to organizace naprosto nedůvěryhodná. Předně, její hlavní finanční podpora přichází od Billa Gatese a s ní přichází i jeho vliv. Bill Gates je spolupracovník Jeffrey Epsteina, vyděrače a člena Mossadu. (Nevěřím, že je Epstein mrtvý.) Vedoucí WHO je válečný zločinec ve své zemi, v Etiopii. Jejich kampaň pro hromadné očkování proti tetanu byl skrytý biologický útok, protože tato injekce obsahuje sterilizační látky, takže očkovaní nemohou splodit děti.

Ani vládám není radno věřit. Na příklad, zakladatelé Spojených států, presidenti George Washington a Thomas Jefferson hlásali občanskou svobodu a přitom vlastnili otroky a plánovali genocidu původních obyvatel Ameriky, Indiánů. Dnes není situace jiná, pouze rasová skupina, kterou je snaha vyhubit, se změnila.

Současná Bidenova administrace obsahuje tolik lidí s dvojím občanstvím, z nichž to druhé je bezvýhradně v Israeli, že se Amerika jeví jako israelská kolonie. (Poznámka: dvojí občanství je v Americe proti zákonu, s výjimkou Židů.) Některé ukázky: ministr zahraničí, Anthony Blinken; zástupce ředitele CIA, David Cohen; ministryně financí, Janet Yellen a další.

Jako dobrá ukázka může také posloužit dříve jmenovaný významný špion, Alvin „Buzzy“ Krongard. Krongard držel místo výkonného ředitele CIA a zabýval se umísťováním CIA agentů v různých organizacích. Zároveň měl pozici v investiční bance „Alex Brown,“ kterou používal na získávání peněz pro Gatesův Microsoft. Krongard byl rovněž členem představenstva různých společností, včetně Blackwater (přejmenována na Academy, organizace nájemných žoldnéřů.) Některé tyto firmy se zabývaly zcela nekalými obchody a všechny měly silné svazky s israelským Mossadem.

Na příklad, banka Alex Brown byla jedna z těch, které vytáhly veškeré investice z Amerických Aerolinií těsně před 9/11. Existuje také velké množství důkazů, že Mossad byl zainteresován v provedení útoku 9/11, takže dobře věděli předem, že akcie Amerických Aerolinií, které budou z toho všeho nesmyslně obviňovány, padnou.

Krongard měl také silné konexe v Deutsche Bank, kterou se Mossad pokouší zničit, protože financovala výstavbu koncentračních táborů za 2. světové války.

Postupem času se Krongard stal ředitelem investiční banky Alex Brown a zorganizoval její prodej další investiční firmě, „Bankers Trust,“ v r. 1997. O dva roky později prodal Bankers Trust banku Alex Brown německé Deutsche Bank a hned na to se začala Deutsche Bank hroutit zevnitř, kvůli serii špatných investicí. Členové Mossadu byli teď pilně zaměstnáni sabotováním této instituce a snahou přivést ji do bankrotu.

Deutsche bank pak podporovala dalšího člena Mossadu, Jeffrey Epsteina a jeho společníka, Donalda Trumpa. Podporovali Trumpa finančně v dobách, kdy by mu nikdo nepůjčil ani šestku, protože byl v těžké finanční situaci, ze které mu pomohl Rothschild.

Vlivem Mossadu se Deutsche bank brzy zapletla do kriminálních transakcí. Došlo k vyšetřování a různí lidé začali záhadně umírat, což bylo vydáváno za sebevraždy. Jenže tak velké množství sebevražed neušlo pozornosti veřejnosti. Tyto byly završeny neúspěšným pokusem o zavraždění americké soudkyně Esther Salsa, která dohlížela na proces Epsteina a Deutsche Bank. Ten, kdo ji měl zavraždit, Roy Den Hollander, člen israelské rozvědky, byl nakonec nalezen mrtev, což bylo též prohlášeno za sebevraždu.

Světové ekonomické forum (WEF)

WEF je známo tím, že má pevné svazky s Mossadem a mnozí se dokonce domnívají, že jsou jejich veřejná část. Značné množství politiků, kteří se zúčastňují WEF schůzí a školení jsou rovněž propojeni s Mossadem. Na příklad, američtí presidenti, kteří byli ve spojení s Jeffrey Epsteinem, což byl významný představitel Mossadu, se všichni zúčastňují WEF akcí. George Soros je často dáván do spojení s WEF a je rovněž ve spojení s Epsteinovým kolegou Robertem Kennedym, který v současné době kandiduje na místo amerického presidenta.

Mossad je odborník na psychologické operace, neboli psyops. Asi polovina všech těch, kteří byli zjevně a veřejně proti vládním opatřením proti Covidu, ve skutečnosti pro ně pracují. To proto, že Mossad vždy kontroluje obě strany konfliktu. Opozice proti oficiálnímu názoru obvykle zajišťuje, aby nebyl obviňován skutečný pachatel. Takže namísto Mossadu jsou pak obviňováni Číňané, Rusové, „elity,“ „skrytá garnitura,“ farmaceutický průmysl a jiní.

Druhá část povinností opozice je občas zničit sami sebe. Pak začnou vydávat divné a těžko uvěřitelné zprávy, čímž podlomí věrohodnost svého původního zaměření a s ním také věrohodnost těch, kteří se s nimi shodovali.

Na příklad, Robert F. Kennedy byl kandidát na místo vedoucího výboru pro bezpečnost očkování za vlády presidenta Trumpa. Zdálo by se, že tito dva spolu nemají nic společného: konzervativní president a liberální demokrat. Jenže mají společného známého, Jeffrey Epsteina, což vzbuzuje podezření na případnou spojitost s Mossadem. Kennedy se ještě navíc přátelí se Sorosem, což říká všecko.

Závěrem

Mossad nepředstavuje ohrožení pouze pro nežidy, ale i pro Židy samotné. Bylo mnoho Židů, kteří nikdy nebyli varováni, takže se nechali očkovat a doplatili na to. Celý Israel je dnes očkován – zkoušeli se snad Židé zbavit chudých příbuzných? Nesmíme zapomínat, co je heslo této organizace: „Klamem budeš vládnout.“

Členové Mossadu jsou nejen Židé, ale i nežidé a lidé různých ras a odstínů. Hlavní předpoklad je, aby sdíleli jejich zájmy, což jsou: nadměrná láska k penězům, ke drogám, k sexu, k moci, ke genocidě a aby sdíleli ideologii Zionismu.

Případné protivníky zkoušejí zničit označováním za antisemity. To je otřelý důvod a nepravdivý, protože ti, co se vydávají za Židy, semité nejsou. Další hanlivé označení je velice nebezpečné nařčení z pedofilie. Něco takového je vážný útok, jehož následky není snadné odstranit.

Jako příklad, Scott Ritter, známý rozvědčík a zpravodaj, byl jednou označen za pedofila. Cokoliv měl za aféru, tak v tom žádná pedofilie nebyla, za to by ho soud odsoudil. Ukázalo se, že šlo pouze o snahu pošpinit jeho pověst. Přesto, nikdy ze sebe toto označení nedokázal odstranit. Jakmile je jednou takto pohaněn, je to na život.

Je na nás, abychom byli ostražití a je na nás, abychom se – každý podle svých možností – pokusili o zdiskreditování a tím zničení této zákeřné organizace a těch, kteří ji podporují.

____________

* Alia F, Elserafy M, Alkordic MH, et al. ACE2 coding variants in different populations and their potential impact on SARS-CoV-2 binding affinity. Biochemistry and Biophysics Reports. 2020; 24: 100798.

Více odkazů je na stránce.

 

Redakce

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (18 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
14 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)