22.6.2023
Kategorie: Politika

Nepotrestaný konflikt zájmů ministra Petra Hladíka

Sdílejte článek:

VOJTĚCH RAZIMA

Ministr Fialovy vlády Petr Hladík (KDU-ČSL) hlasoval v zájmu podnikatele, se kterým kšeftoval, a nenahlásil, že je v konfliktu zájmů, jak mu to ukládá zákon. Šlo o dvojnásobně předražený nákup pozemku do majetku města Brna od Hladíkova souputníka Martina Unzeitiga. Přistižený politik vinu popřel a jako obvykle obvinění označil za „nechutné mediální útoky na mou osobu a na mou rodinu“. Kverulant.org podal oznámení o spáchání přestupku, ale to bylo odloženo. Prý nebylo zjištěno, že by se Hladík obohatil. Kverulant se s nepotrestáním zjevného porušení zákona odmítl smířit a proti odložení vyšetřování podal stížnost. Marně. Ministrův konflikt zájmů tak zůstane nepotrestaný. Kverulanta mrzí, že se mu přes veškeré úsilí nepodařilo přesvědčit odpovědné úřady o tom, že Hladíkovo jednání bylo nezákonné. Kverulant v této kauze nebyl úspěšný, ale s usvědčováním věrolomných politiků rozhodně nepřestane. 

Reportéři Seznam Zpráv Adéla Jelínková a Lukáš Valášek upozornili jako první na to, že tehdejší kandidát na ministra životního prostředí Petr Hladík lobboval za zájmy podnikatele, jehož rodina mu prodala dům, ve kterém nyní bydlí. Kverulant se specializuje na kauzy politiků, kteří jsou důvodně podezřelí z konfliktu zájmů, a proto si vyhledal podrobné informace.

Hladík z pozice náměstka primátora v roce 2022 vylobboval, aby město ve čtvrti Soběšice, kde oba žijí, vykoupilo pozemky za více než šest milionů korun. Přitom na jeho souseda Martina Unzeitiga z této částky připadnou čtyři miliony korun, protože je ze 2/3 vlastní. Na těchto pozemcích magistrát za dalších přibližně 12 milionů postaví silnici, která povede ke dvěma domům Unzeitigovy rodiny. Jednání o městském majetku přitom Hladík jako náměstek primátora neměl v gesci, jak uvádějí Adéla Jelínková a Lukáš Valášek v článku s názvem Hladík v možném střetu zájmů: hlasoval pro známe, od něhož koupili dům. A redaktoři Seznamu pokračovali popisem toho, že rozhodnutí magistrátu o výkupu předcházelo „interní jednání“, které Hladík uspořádal v březnu 2022 ve své magistrátní kanceláři. Na místě krom Hladíka, dalších politiků či úředníků jednal i Unzeitigův otec Vít. Jeho syn Martin nyní žije ve Švýcarsku.

„Hladík vystupoval mezi zastupiteli tak, že oba Unzeitigy zná a dokáže se s nimi domluvit na ceně pozemku,“ řekl jeden ze zastupitelů z městské části Brno-sever, který nechtěl být jmenován. Své tvrzení doložil písemnou komunikací.

Odkup pozemků i výstavbu nové cesty Hladík odůvodnil tím, že byly třeba pro novou školku. Tu za téměř 60 milionů korun ve „své“ čtvrti Soběšice slavnostně otevřel v roce 2022. A argumentoval tím, že k ní vede příliš úzká jednosměrná cesta, kterou je třeba rozšířit s pomocí pozemku Unzeitiga. „Byl to jediný pozemek v Soběšicích, kde školka šla postavit,“ hájil se dost nevěrohodně Hladík.

Rada i hlasem Hladíka následně výkup pozemků od Unzeitiga schválila navzdory tomu, že se mezitím podnikatel dostal do exekuce a převod půdy se zablokoval.

Konflikt zájmů

Zásadní problém spočíval v tom, že když se 24. srpna 2022 o nákupu pozemku od Unzeitiga v radě města hlasovalo, Hladík neohlásil, že je v konfliktu zájmů, a porušil tak zákon o střetu zájmů č. 159/2006 Sb. Ten v § 8, Oznámení o osobním zájmu, říká:

Veřejný funkcionář je povinen při jednání ústavního orgánu, jiného státního orgánu, orgánu územního samosprávného celku nebo orgánu právnické osoby vzniklé ze zákona, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý ve vztahu k neomezenému okruhu adresátů.

Hladík byl ve střetu zájmů, protože jako náměstek hlasoval pro to, aby město poslalo čtyři miliony jeho známému. V minulosti od něj Hladík koupil dům, v němž dodnes žije. Stejného muže zároveň detektivové podezřívali, že byl součástí popisované organizované skupiny.  Vyšetřovatelé pracovali s verzí, že Unzeitig zajišťoval pro skupinu obsazování městských domů bílými koňmi. Těm pak politici umožňovali domy levně odkoupit a skupina je tak ovládla.

Cena pozemků byla dvakrát vyšší než obvyklá

V materiálech, jimiž vedení města předložilo zastupitelům k odhlasování čtyřmilionovou úhradu Unzeitigovi, se radní opírají o znalecký posudek z července 2022, který podnikatelovu půdu ocenil na pět tisíc korun za metr. Ale ještě před „Hladíkovou interní schůzkou“ nechal magistrát vypracovat jiný posudek a ten pozemek ocenil na necelou polovinu. Tuto cenu ale radní zastupitelům v materiálech nesdělili a nijak ji nezohlednili.

Hladík přiznal, že druhý odhad magistrát vypracoval po jedné ze schůzek s Unzeitigem starším. „Pan Unzeitig starší se za mnou objednal a říkal, že nám to prodat nemůže, že ta cena je příliš nízká,“ uvedl. Zvýšení podle něj magistrát dosáhl tak, že nového znalce nechal započítat i provizorní cestu, která na pozemcích je. Hladík tvrdí, že to byl nápad úředníků. V zadání prvního posudku přitom magistrát explicitně vyloučil, aby takto znalec postupoval.

Oznámení o přestupu

Hladík byl ve střetu zájmů, protože jako náměstek hlasoval pro to, aby město poslalo čtyři miliony jeho známému. V minulosti od něj Hladík koupil dům, v němž dodnes žije. Stejného muže zároveň detektivové podezřívali, že byl součástí popisované organizované skupiny.  Vyšetřovatelé pracovali s verzí, že Unzeitig zajišťoval pro skupinu obsazování městských domů bílými koňmi. Těm pak politici umožňovali domy levně odkoupit a skupina je tak ovládla.

Brněnský magistrát předal vyšetřování Městskému úřadu Šlapanice. Platí totiž, že je-li podezřelým z přestupku členem zastupitelstva územního samosprávného celku, jehož orgán je odvolacím správním orgánem vůči správnímu orgánu příslušnému k řízení o přestupku, nadřízený správní orgán odvolacího správního orgánu usnesením pověří řízením o přestupku jiný věcně příslušný správní orgán ve správním obvodu jiného odvolacího správního orgánu.

Koncem února 2023 se Kverulant zeptal MÚ Šlapanice, jak je s vyšetřováním daleko. Úředníci ze Šlapanic mu v dopise z 6. 4. 2023 sdělili, že „správní orgán provádí úkony před zahájením správního řízení ve věci možného přestupku podle § 23 odst. 1 písm. d) zákona o střetu zájmů, kterého se měl Petr Hladík dopustit tím, že před hlasováním o nákupu pozemků parc. č. 1085/1, 1085/2, 1085/4, 1085/10, 1085/14, vše v k. ú. Soběšice, do majetku Statutárního města Brna, od majitelů Martina Unzeitiga a společnosti Openline s.r.o., IČ: 25192477, neohlásil osobní zájem na této transakci podle § 8 zákona o střetu zájmů dne 24.08.2022 v Radě města Brna a dne 06.09.2022 v Zastupitelstvu města Brna. Jedná se zejména o tyto úkony: vyhledávací činnost ve veřejně dostupných internetových zdrojích, vyhledávání ve veřejně dostupných rejstřících a výslechy osob.“ A dodal, že „z výše uvedeného vyplývá, že o přestupku, který jste oznámil, nebylo dosud rozhodnuto“.

Nezákonné odložení vyšetřování

Počátkem května 2023 Městský úřad Šlapanice rozhodl, že správní řízení nezahájí. „Provedením šetření nebyl zjištěn osobní zájem Petra Hladíka na uvedené transakci. Hlasování v orgánech města v dané věci mu nepřineslo zvýšení majetku nebo jiný prospěch,“ stojí v závěrech šetření úřadu. Takové odůvodnění odložení věci je v příkrém rozporu se zákonem o střetu zájmů č. 159/2006 Sb. Ten, jak již bylo uvedeno, v § 8 Oznámení o osobním zájmu, říká, že politik je povinen předem oznámit svůj poměr k projednávané věci, i když má na věci „jen“ osobní zájem. Kverulant se s odložením vyšetřování zjevného porušení zákona odmítl smířit a podal proti němu stížnost. Marně, Krajský úřad Jihomoravského kraje jeho podání v červnu 2023 zamítl. Dokonce ani přezkumné řízení nezahájil, prý k tomu nejsou důvody.

Jmenování Hladíka ministrem

Koncem roku 2022 odmítl tehdejší prezident Miloš Zeman jmenovat Petra Hladíka ministrem životního prostředí. Za jeden z hlavních důvodů pro nejmenování Hladíka Zeman považoval to, že mu policie prohledala kancelář a zabavila počítač kvůli kauze přidělování městských bytů v Brně. Přesto nový prezident Petr Pavel už den po své inauguraci Hladíka do funkce jmenoval. „Jsem rád, že mohu hned po inauguraci učinit první pracovní krok a jmenovat ministra životního prostředí,“ uvedl prezident Pavel při jmenování. „Ukončit poměrně dlouhé období dohadů a výhrad – z toho, co jsem si měl možnost sám zjistit, tak prázdných.“ O tom, že se vystudovaný ajťák životním prostředím nikdy profesně nezabýval a že jej vyšetřuje policie, se prezident Pavel nezmínil.

Hladík: „Nechutné mediální útoky na mou osobu a na mou rodinu“

Petr Hladík byl v den svého jmenování 10. března 2023 pozván do pořadu 20 minut Radiožurnálu. Redaktor Vladimír Kroc se ho ptal, jestli je v pořádku, že se předseda vlády před jeho jmenováním musí opakovaně ptát nejvyššího státním zástupce, zda je stíhán a jaká je jeho pozice v trestním řízení bytové kauzy. Hladík odpověděl, že předseda vlády má na takové informace přece nárok, tak kde je problém? Vladimír Kroc pokračoval dotazy na hlasování v zájmu podnikatele Martina Unzeitiga, se kterým kšeftuje, a nenahlášení konfliktu zájmů, jak mu to ukládá zákon. V duchu pokleslé české politické kultury přistižený politik vinu popřel a jako obvykle obvinění označil za „nechutné mediální útoky na mou osobu a na mou rodinu“. A dodal: „Poskytl jsem celou řadu právních názorů od největších odborníků a všichni se shodli, že jsem žádný střet zájmů neměl.“

Ministrův konflikt zájmů tak zůstane nepotrestaný. Kverulanta mrzí, že se mu přes veškeré úsilí nepodařilo přesvědčit odpovědné úřady o tom, že Hladíkovo jednání bylo nezákonné. Kverulant v této kauze nebyl úspěšný, ale s usvědčováním věrolomných politiků rozhodně nepřestane. 

Vojtěch Razima

Redakce

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (15 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
4 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)