16.5.2024
Kategorie: Společnost

Konspirační teorie a jejich nebezpečnost pro systém

Sdílejte článek:

NESPOKOJENY

Málokdo ví, jak vznikl výraz „konspirační teorie„. Oficiálně se objevil v době, kdy po atentátu na JFK (listopad 1963) vznikla v USA spousta názorů veřejnosti na to, jak to všechno proběhlo a kdo to ve skutečnosti udělal.

A tak poprvé v novodobé historii USA nebyl názor veřejnosti sjednocen, kontrolován a normován za pomoci tištěných médií, rádia a začínající televize.

Namísto toho si lid – který v očích správců systému nemá žádné právo na vlastní úsudek a názor – začal všímat toho, že někdo v pozadí vrtí psem a začal ztrácet důvěru v systém. Lidé se začali dívat po skutečných osobách v pozadí systému. Proto bylo zapotřebí zatáhnout za záchrannou brzdu a názorové roztříštěnou společnost normovat a sjednotit pod jedním kontrolovaným viděním světa. A protože systém nemohl kontrolovat, co se říkalo v každé hospodě, rozhodli se sociální inženýři do chování společnosti vložit prvek autocenzury.

Takže byla správci systému rozpoutána „kampaň“ s cílem z těchto vnímavých lidí vytvořit oddělenou skupinu a udělat vše pro to, aby tato byla normovanou společností sociálně vyloučena, tedy aby jí všichni ostatní lidé opovrhovali, nebrali ji vážně a hlavně, aby se každý bál stát jejím členem.

Dali jí nálepku „konspirační teoretici“.

Takhle se dočasně zbavili pro ně největšího nebezpečí, které nepředstavovala nějaká vojenská velmoc — beztak financovali obě strany všech konfliktů moderní doby — ale skupina lidí s nejkvalitnější intuicí, funkčním myšlením a kvalitní morálkou. Tím pro sebe zajistili stabilitu svého systému na dalších více než 50 let.

Bylo by dobré si rovněž uvědomit rozdíl mezi dezinformací a konspirační teorií.

Zatímco dezinformace je pouze pravdivá informace, která vešla ve známost dříve, než ji politické loutky, tajné služby a média dokázaly zpracovat a přemalovat na ty správné barvy tak, aby sloužila správcům systému k dílčím cílům, tak konspirační teorie jejich systém přímo ohrožuje.

Tak si shrňme jen ty dnes nejznámější a nejaktuálnější „konspirační teorie“ a stručně se zamysleme se nad tím, čím by každá z nich mohla systém ohrozit:

1) „JFK“ – pokud by JFK nezabil pomatenec Lee Harvey Oswald, ale například MI6 (Londýn), protože několik dní před atentátem veřejně prezentoval, že se chystá výrazně omezit moc FEDu a veřejně promluvit o tom, jak funguje systém, pak by soukromá instituce FED a celý systém v USA jako takový padl již v roce 1964. A tisíciletí správci systému by měli plné ruce práce, aby lid opět normovali.

2) „Světu vládnou ilumináti“ – slovo Ilumináti je dnes již používáno zejména systémem – a to v pejorativním významu – aby byla sociálně zostuzena nenormovaná část společnosti. Vlastně je dnes synonymem výrazu „konspirační teorie“. Co by se stalo, kdyby se exponovali ti skuteční správci systému a vůbec tím nejsou myšleny nám předhazované figurky, jako Gates, Schwab, apod.

No, co asi? Stalo by se to, co se stane, když velké množství lidí nenávidí velmi malé množství jiných lidí a mají příležitost se s nimi setkat osobně. Světové populace je údajně 8 miliard a oni se vejdou všichni do jedné středně velké místnosti…

3) „11.září 2001 nespáchalo 19 Arabů“ – Pro stabilitu systému je rozhodně bezpečnější, když lid věří tomu, že 11.9.2001 spáchalo 19 fanatických arabských teroristů, kterým ven z hořící budovy různě vypadávaly nepoškozené cestovní pasy, namísto dvou budov, údajně zasažených dvěmi letadly, spadly budovy tři, apod. Pro hegemonii Londýna, realizovanou skrze jeho mocného syna z USA, by bylo jednoznačně ohrožující, kdyby lid masově zjistil, že se jednalo o operaci pod falešnou vlajkou s cílem ospravedlnit napadení sekvence různých států a zmocnit se jejich nerostného bohatství, opiových polí a jiných profitabilních surovin. To by pak celosvětová populace tuto agresi zavrhla. Namísto toho se jí to dalo prezentovat jako bohulibou „válku s terorismem“.

4) „Existuje rozdíl mezi kondenzačními párami a chemtrails“ – co by se stalo, kdyby se náhodou zjistilo, že chemtrails existují. No, předně by se zkoumal jejich obsah a na základě jejich obsahu by se usuzovalo na jejich pravý účel. Takže proto systém naučil normies mantru o octu. Ale výhodou této „konspirační teorie“, na rozdíl od jiných, je, že je zcela jednoduše pozorovatelná, takže zde můžeme systémovým vytáčkám dát už jen velmi krátký život. V několika státech USA již byl geoinženýring oficiálně zakázán. Česká televize však, v opětovném porušení zákona 483/1991 Sb. par. 2 odst. 2, písmeno (a) v této věci opět lže a flagrantně zatajuje fakta.

5) „Země není sférická a netočí se kolem své osy a kolem Slunce“ – nechme stranou názory, zda je, či není kulatá. Podívejme se na to, co by se stalo se systémem, kdyby byla „plochá“. Tak předně, kdyby padl heliocentrický model a ze Země se stal uzavřený systém, kolem kterého se vše děje, a proto by se mohla tvarově vymykat zbytku jejího kosmického systému, pak jednou z prvních otázek by bylo, „co je za hranicemi Antarktidy? a „proč se v roce 1959 znepřátelené velmoci byly schopny shodnout jen na jedné jediné věci – na Antarktickém smluvním systému, který spočíval v zákazu vstupu za 60. rovnoběžku? Zároveň by to znamenalo, že vesmír se neustále nerozpíná, ale naopak – že vůbec mimo systém Země neexistuje! Ale zkusme se kousnout do jazyka a fantazírovat dál, co by to se systémem udělalo. Myšlenka neustále se rozpínajícího vesmíru dává jedinci, ale i celým jeho společenstvím, pocit bezvýznamnosti. Že nic vlastně nedává smysl a jsme tady všichni náhodou a ne za určitým posláním a že jsme zcela bezmocní s čímkoli cokoli udělat. Představte si, že by Země byla uzavřeným systémem a každý z vás by byl privilegovaným členem výjimečného vědomého společenství. Chtěli byste si nechat vládnout a organizovat život od nějaké centrální“autority“? Asi ne, byli byste mnohem kreativnější a svoboda by byla skutečnou poznanou nutností. Mimozemšťané by nebyli mimozemšťané, ale sousedící pozemšťané z kontinentů a světů za 60. rovnoběžkou. Protože pokud by byla zem plochá, lze jen těžko předpokládat, že bychom za hranicí Antarktidy spadli z jejího okraje dolů jako ze stolu. Pokud by byla Země plochá, pak by zcela jistě existovaly další světadíly v rámci takovéto Zeměplochy. Materialistický otrokářský systém by okamžitě padl, protože lidstvo by si uvedomilo svou důležitost a převzalo by odpovědnost za svůj vlastní osud. Pokud máte rádi tento systém, protože Vám poskytuje komfort a nenávidíte radikální změny ve svém životě, tak si rozhodně nepřejte, aby se Země stala ve vědomí lidstva plochou. Systém by okamžitě padl a lidstvo, jak ho známe, by bylo uvrženo do chaosu. Kognitivní disonance by byla řešena lavinou sebevražd a nebezpečných antisociálních jevů a trvalo by dlouho, než by se situace stabilizovala. Ale pak by se situace uklidnila a člověk by začal zakládat konstruktivní společenství a sociální vazby na základě lásky k bližnímu, jsa si vědom důležitosti každého jedince a jeho role v kontextu celku. Všichni by byli jeden a jeden by byl všichni. Nešlo by aplikovat“rozděl a panuj“. Malicherná dělící kritéria by ve světě, kde by všechno dávalo smysl a řád a nikdo by se necítil zbytečný, tudíž ani nadřazený, nebyla aplikovatelná. Svět by byl mnohem hezčí.

Ale protože je Země zatím kulatá, tak je to pouze exkurz do snění…

No a na závěr naše téma…

6) „Patogenní viry neexistují“ – toto je pro COVID logiku a její dlouhodobé sledující klíčové a osobní tema. Toto tvrzení stálo u vzniku COVID logiky v listopadu 2020, kromě upozorňování na fašistická a absurdní opatření loutek, které si myslely, že nám vládnou. Myslíme, že jsme spolu se spolkem Resetheus, Davidem Šubíkem, a mnoha dalšími individualitami na tzv. „konspirační“ a „dezinformační“ scéně, udělali ohromný kus kvalifikovaně odzdrojované práce, takže systém nás nemůže dát k soudu, neboť nemá v ruce nic, než účelové závěry pseudovědy, jménem virologie a jejích buď selektivně slepých, či rovnou hloupých „vědců“.

Ale co dělat může – a také to dělá – je snažit se minimalizovat náš dosah. Ale i kdyby COVID logika zanikla klidně dnes, svou práci odvedla a můžeme dojít k přesvědčení, hraničícímu s jistotou, že Češi a Slováci, nejméně na celém světě, věří v poletující jednorožce a na bláboly o „smrtící rýmě“ jimi způsobované.

No a na závěr takový subjektivní vjem autora. S tím, jak se v posledních letech zrychlil čas, zkrátila se i doba, kdy se některé konspirační teorie stávají objektivní realitou. Někdo, nebo něco chce, abychom vše pochopili. Tak uvidíme. [zdroj]

Redakce

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes, average: 4,56 out of 5)
Loading...
13 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)