9.11.2022
Kategorie: Politika

Jasné NE pro Rakušana a jeho plány

Sdílejte článek:

PL

Stává se svobodné vyjádření názoru rizikem? Podle účastníků pondělní konference konzervativní Akce D.O.S.T. bohužel ano. Stále sílící tlak k autocenzuře vede občany k obavám o veřejné projevy jejich myšlení, hlavně z obav o práci nebo společenskou dehonestaci. Ta se dle účastníků stala novodobou formou trestu za odlišné názory, které byly dříve trestány vězením nebo i smrtí. Účastníci setkání adresovali dopis ministru vnitra Rakušanovi, ve kterém ho vyzývají, aby upustil od formování jakési nové podoby Státní bezpečnosti.

Ministerstvo vnitra pod vedením Víta Rakušana podle autorů otevřeného dopisu pracuje na ustavení novodobé tajné politické policie, která bude monitorovat a případně i stíhat občany s nepohodlnými, údajně nesystémovými názory. Jde o reakci na oznámený záměr Rakušanova úřadu vyhledávat a “identifikovat” antisystémové nálady ve státní správě a s jejich nositeli následně vést “dialog”.Otevřený dopis Vítu Rakušanovi napsalo vedení Akce D.O.S.T ve složení Michal Semín, Petr Bahník a Jiří Hejlek. Svými podpisy se připojili i účastníci pondělí konference, mezi kterými byl někdejší signatář Charty 77 a bezpečnostní expert Jan Schneider, spoluzakladatel Společnosti pro obranu svobody projevu Vlastimil Veselý, senátorka Jana Zwyrtek Hamplová, bývalý vicekancléř Václava Klause Petr Hájek, filosof Jiří Fuchs a publicista a někdejší prezidentský tajemník Ladislav Jakl z Institut Václava Klause. 

Myšlenkoví oponenti oficiální vládní politiky jsou podle nich ze strany politických představitelů a veřejnoprávních médií skandalizováni, šikanováni a vylučováni ze společenské diskuse. Ve veřejnosti je dle dopisu vyvoláván strach, který vede k tomu, že si občané dávají “pozor na pusu” a prohlubuje to bolestné rozdělení české společnosti. “A vláda, místo toho, aby prezentovala uklidňující hlas rozumu, komunikuje s veřejností primitivním válečnickým slovníkem a siláckými gesty. Byl odstartován, zatím jen propagandistický, hon na „dezinformátory“ a údajné členy „ruské páté kolony“, za něž jsou, paranoidně a zcela bez ohledu na reálný stav věcí, označováni všichni, kdo si dovolí „neomylné“ vládní politiky kritizovat,” stojí v otevřeném dopise.

Celá pondělní konference s celou řadou řečníků nesla název “Za názor do basy? Jak se bránit zlovůli novodobých cenzorů”. Promluvili výše zmínění signatáři dopisu ministra vnitra a vedle nich také senátorka Daniela Kovářová, poslanec SPD Jiří Kobza nebo šéf strany PRO a advokát Jindřich Rajchl. Někdejší chartista Jan Schneider, který má s bývalým režimem dostatek negativních zkušeností, připomněl, že jedním z poznávacích znaků totalitářů a fanatiků všeho ražení je, že nemají smysl pro humor. Představil zároveň novou iniciativu PRAK, která si klade za cíl pomáhat lidem bránit se při soudních procesech ohledně svobody slova a projevu.

Vysvětlení důvodu, proč každá, i nastupující totalita nejprve útočí právě na svobodu slova, nabídl bývalý mluvčí prezidenta Klause a šéfredaktor Protiproudu Petr Hájek. “Totalita nechce být kritizována a čelit opozičním názorům, proto nejdřív útočí na svobodu slova. Víte, proč se v USA nikdy neuchytil nacismus? Právě proto, že tam tehdy byla tak vysoká svoboda slova. Určité malé skupinky tam existovaly, ale nikdy to nepřerostlo v nic většího a nezaujaly širší publikum,” podotkl Hájek. Volná a svobodná diskuse je bohužel podle jeho slov nyní v naší zemi možná už jen pouze v “podzemí”.

Hvězdou konference byla novopečená senátorka Jana Zwyrtek Hamplová, která v průběhu kampaně i po svém zvolení čelila vlně mediálních útoků. “Po dřívější zkušenosti jsem už do politiky nechtěla, ale vývoj posledních několika let mě k tomu donutil. Mám obavy z cenzury, protože je zde budována vnitřní autocenzura mediálními štvanicemi. Řada mých kolegů advokátů by se také politiky zapojila, ale říkají mi, že když viděli, čemu všemu jsem čelila, nechtějí to podstupovat. Stačí říct názor, který nekoresponduje s tím, co jde shora a hned jste terčem různých médií a všech jejich nástrojů. Mnozí lidé se mě ptali: a ty se nebojíš říkat takové názory? Tyto otázky mě děsily, protože v demokracii by se přece nesmíme bát sdělovat veřejně své názory. Klasický veřejného lynče je takový, že pokud druhé straně chybí argumenty, přichází urážky, nadávky a nálepky,” uvedl senátorka Hamplová.

Žádné názory sice nejsou zakázány, ale sílí podle jejích slov tlak na autocenzuru občanů. Tedy stav, kdy lidé raději preventivně své názory nesdělují, aby se nevystavili tlaku či útokům. “Lidé se prostě bojí mluvit, protože jsou pak terčem obrovské štvanice. Vláda si klidně zneužívá moc, protože co jiného je zneužití budovy Ministerstva vnitra pro ideologickou propagandu za státní peníze nebo vládní reklama na zastropování cen energií, kde spokojené rodiny vykládají, jak to všechno skvělé? Ministr zahraničí vykládá, že někdo má dostat na budku, ministr vnitra označuje občany za šmejdy, to mě uráží. Chtějí po nás, abychom drželi ústa a byli raději na těch pověstných zahrádkách. Sorry, ale tomu nevyhovím,” dodala senátorka.

Ladislav Jakl navázal na diskusi o omezování svobody slova. “Největší touhu po omezování svobody slova má vždy ten, kdo o své pravdě není přesvědčen. Jinak by žádné omezování přece nepotřeboval. Nezapomeňme, že omezováním svobody slova to nikdy nekončí, tím naopak ořezávání svobod začíná. Nedovolme ani ten první krok!” uvedl Jakl.

Michal Semín upozornil na výše uvedený otevřený dopis ministru Rakušanovi s tím,  že buduje novou StB. “Oni říkají, že budou anonymně vyhledávat antisystémové živly a pak s nimi povedou dialog. Zajímalo by mě, jak ten “dialog” povedou, když to hledání má být anonymní? Sám jsem před rokem 1989 takových “dialogů” zažil dost, jsem k tomu klidně připraven znovu, ale rozhodně bych to nepřál svým dětem,” konstatoval Semín, který připomněl 15 let od vydání manifestu D.O.S.T., jehož text s varováním před neblahými politickými ideologiemi a trendy je stále platný.

Vlastimil Veselý ze Společnosti pro obranu svobody slova varoval publikum před chystanou normou Evropské unie, tzv. Akt o digitálních službách (DSA), který může mít podle něho nebezpečné následky pro digitální debaty, hlavně na sociálních sítích. Jde tam prý hlavně o to, že případné stížnosti nebo žaloby se budou muset řešit v zemích, kde daná společnost nebo poskytoval služby sídlí. Uživatelé sítě Facebook by tak například podle jeho slov nemohli tuto společnost žalovat v Česku, ale tam, kde v Evropě sídlí a vše by se odehrávalo podle tamní legislativy, která může být v oblasti svobody slova podstatně horší než u nás. K tomu je dle Veselého připravován tzv. Kodex proti dezinformacím, který má ustavit tzv. důvěryhodné oznamovatele, tedy vlastně novodobé udavače. Sálem při poslechu těchto slov zavládlo zděšení a mnozí hostů mluvili o srovnáních s bývalým režimem.

Zastavil se také u diskutovaného převzetí sociální sítě Twitter nejbohatším člověkem světa a zastáncem absolutní svobody slova Elonem Muskem. “Říkal, že vypouští ptáka (symbol Twitteru, pozn. red.) z klece na svobodu. “Eurokomisař Breton už Muska varoval, že “pták” bude v Evropě létat podle “našich” pravidel. Stejně tak zmiňovaný Kodex má být dobrovolný, ale má platit, že kdo ho nepodepíše, vystavuje se hrozbě sankcí do výše šesti procent z obratu,” šokoval opět Veselý publikum.

Po proslovu všech hlavních hostů slovo dostal také Jindřich Rajchl, který konstatoval, že v boji o svobodu slova čelíme hydře, která na nás útočí ze všech stran. “Dřív byla trestem za svobodu projevu gilotina, pak zastřelení, vězení, lágry a dnes to je společenská likvidace. Vůči tomu se jen těžko brání. A pokud se budeme jen bránit, prohrajeme. Musíme přejít do útoku. Na prvním místě je nutné se zbavit autocenzury. Stejně jako Donald Trump musíme přestat ustupovat a ve svém boji ještě přitvrdit,” uvedl Rajchl. Odsudek oficiálního přístupu k odlišným názorům přišel také od nové senátorky Daniely Kovářové, podle níž roste počet lidí, kteří se své názory obávají vyjadřovat. “Veřejně se nijak neangažují jako my, ale už mají strach své myšlenky uvádět. Třeba kvůli strachu o zaměstnání nebo společenské dehonestaci,” řekla senátorka Kovářová.

CELÝ TEXT OTEVŘENÉHO DOPISU MINISTRU RAKUŠANOVI:

Otevřený dopis Akce D.O.S.T. ministru vnitra Vítu Rakušanovi

Stop nové StB!

Pane ministře,

s krajním znepokojením sledujeme, že v čase, kdy je pozornost veřejnosti upřena k aktuální bezpečnostní a energetické krizi, dochází k zásadnímu ohrožení občanských práv a svobod v naší zemi. Máme vážné obavy z návrhů opatření, připravovaných vaším ministerstvem, které podle našeho názoru nejsou ničím menším, než pokusem o ustavení tajné politické policie s úkolem monitorovat a případně trestně stíhat občany s nepohodlnými, tzv. nesystémovými, názory. 

Není to trend nový. Ve jménu cílů, jako je „záchrana planety“, péče o veřejné zdraví či dosažení rovnosti, jsou dlouhodobě podrývány jak zbytky politické a ekonomické suverenity, tak i svoboda projevu a přesvědčení. Myšlenkoví oponenti jsou vládními politiky a veřejnoprávními médii skandalizováni, šikanováni a vylučováni ze společenské diskuse. Děje se tak pomocí ohlupující propagandy, která účelově zneužívá i osobních tragédií a činů psychicky labilních osob u nás i v cizině (viz teze o údajné „vině“ konzervativců za nedávnou vražednou střelbu před bratislavským klubem Tepláreň). Existují také závažné indicie, že k diskreditaci opozičních názorů je cíleně využíváno i působení nastrčených provokatérů. 

Všechny tyto tendence se staly mimořádně nebezpečnými v souvislosti s probíhajícím válečným konfliktem na Ukrajině. Již 26. února tohoto roku byl na webových stránkách Nejvyššího státního zastupitelství zveřejněn text s názvem „Informace k možným trestněprávním limitům svobody projevu ve vztahu k situaci na Ukrajině“. Šlo o svérázné varování, kterým se občanům naší republiky poprvé od listopadu 1989 výslovně sdělilo, že jejich názor na zahraniční politiku státu může být trestně stíhán, pokud se odchyluje od pohledu vlády, a to podle volné interpretace platných zákonů, například jako trestný čin schvalování genocidia, i když se porušení těchto zákonů explicitně nedopustili. 

Má to dva dopady: Za prvé, v části veřejnosti byl vyvolán strach a vědomí, že si musí „dávat pozor na pusu“. (Do naší společnosti se tak vrací něco, o čem jsme naivně věřili, že už se nikdy nevrátí). A, za druhé, česká společnost, už v minulých letech bolestně rozdělená názorem na řešení covidové epidemie, byla nyní dále radikalizována. A vláda, místo toho, aby prezentovala uklidňující hlas rozumu, komunikuje s veřejností primitivním válečnickým slovníkem a siláckými gesty. Byl odstartován, zatím jen propagandistický, hon na „dezinformátory“ a údajné členy „ruské páté kolony“, za něž jsou, paranoidně a zcela bez ohledu na reálný stav věcí, označováni všichni, kdo si dovolí „neomylné“ vládní politiky kritizovat. Může něco takového ve svých důsledcích prospět bezpečnosti a stabilitě státu? Těžko. Černobílé dělení občanů na „hodné“, tj. provládní, a „zlé“ opozičníky neodpovídá skutečnému názorovému spektru české společnosti a z hlediska občanských svobod, dosud garantovaných platnou ústavou republiky, je absolutně nepřijatelné. 

Pane ministře, zprávy o vámi plánovaném zřízení tajné politické policie, jakož i příprava zákona na faktické zavedení cenzury, nemohou v kontextu popsaného vývoje působit jinak, než jako selhání právního řádu a snaha o definitivní demontáž svobody v České republice. Ani mimořádná situace, kdy relativně blízko našich hranic probíhá krvavý konflikt, ani ohled na zájmy našich spojenců, neopravňují vládu k něčemu takovému. Vyzýváme vás proto, pane ministře, abyste od těchto záměrů upustil. Vláda často hovoří o potřebě obrany svobody, to však rozhodně není možné totalitními praktikami – uplatňováním presumpce viny, špehováním, udáváním a mediálními štvanicemi. Jsme naopak přesvědčeni, že právě tváří v tvář současným bezpečnostním hrozbám a ekonomickým otřesům, je třeba urychleně najít cestu ke zklidnění společenského napětí, které svými nerozumnými kroky pomáháte vytvářet. 

V Praze dne 7. listopadu 2022

Petr Bahník, předseda Akce D.O.S.T.

Michal Semín, místopředseda Akce D.O.S.T.

Jiří Hejlek, místopředseda Akce D.O.S.T.

Jan Schneider, spoluzakladatel spolku Proti represi a kriminalizaci (PRAK)

Vlastimil Veselý, spoluzakladatel Společnosti pro obranu svobody projevu

Jana Zwyrtek Hamplová, senátorka

Jiří Fuchs, filosof a šéfredaktor revue Distance

Petr Hájek, šéfredaktor revue Protiproud

Ladislav Jakl, publicista a politický analytik

Redakce

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (31 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
45 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)