18.3.2024
Kategorie: Společnost

Genocida ve jménu životního prostředí

Sdílejte článek:

NESPOKOJENY

V mýtu o globálním oteplování způsobeném člověkem je člověk pouze překážkou správného fungování přírody. V eugenické fantazii je Země zachráněna, když lidé zemřou. V obou ideologiích (pokud jsou skutečně oddělené) se konečná genocida stává myslitelnou.

V logice eugeniků se proměňuje samotný smysl lidského života. Místo něčeho cenného, vzácného, po čem je třeba toužit a pečovat o něj, bojovat za něj a oslavovat ho, je lidstvo nově představeno jako rakovina, něco ve své podstatě zlého, co svou pouhou existencí zatěžuje svět. To nepřekvapivě téměř dokonale vystihuje postoj moderního ekologického hnutí: lidský život už není něco, čeho si máme vážit, ale něco, co je třeba měřit v uhlíku a následně snižovat.

Genocida ve jménu životního prostředí je stále genocidou.

Snaha snižovat CO2 v prostředí má své temné kořeny, o kterých moc lidí neví. Tyto myšlenky mají původ v oboru zvaném eugenika, jinými slovy snaha omezit populaci. Dnes se tomu říká jinak.

První člověk, který se postaví velkému zlu, je vždy nejodvážnější. Být prvním, kdo upozorní na jakoukoli velkou nespravedlnost, znamená přivolat si posměch, opovržení, dokonce i pronásledování. Dnes je těžké si představit, jak odvážní byli první otrokáři, kteří volali po zrušení otroctví, první muži a ženy, kteří prosazovali volební právo žen, první aktivisté, kteří volali po ukončení apartheidu. Nakonec je jejich věc uznána za spravedlivou a tyto statečné duše jsou oslavovány, často posmrtně, jako hrdinové. Na začátku si však nikdo nechce připustit, že se, byť nevědomky, podílí na velkém zlu. Nejdivočejší nespravedlnosti mohou být legitimizovány jen proto, že jsou populární.

Dnes právě taková populární nespravedlnost existuje. Pronikla do naší kultury a byla přijata jako věc. Věřilo se v ni a prosazovalo se s velkou vášní a silou, a když se proti ní někdo ozve, riskuje pronásledování a opovržení. Ale musíme proti ní vystupovat.

Hrozná nespravedlnost naší doby má své kořeny na velmi nepravděpodobném místě: v malebných vesničkách a upravených zahradách britské šlechty 19. století. Mezi nimi žil jistý Francis Galton, gentlemanský vědec, který zkoumal vše od meterorologie po statistiku. Krátce poté, co jeho bratranec Charles Darwin publikoval svou knihu Původ druhů, Galtona zaujala myšlenka, že „přežití nejsilnějších“ se neodehrává jen mezi druhy, ale i v jejich rámci. Z této myšlenky se stala pseudověda, studium domnělých rasových vlastností té či oné skupiny s cílem vysvětlit, proč různé národy světa zaujímají takové postavení, jaké zaujímají.

Aby si Galton a jeho přátelé potvrdili své předem vytvořené představy o vlastní hodnotě, založili nový obor zkoumání zvaný eugenika. Nepřekvapivě dospěli k závěru, že bohatí a mocní jsou bohatí a mocní proto, že jsou geneticky nadřazení, a nabídli jednoduché řešení, jak zlepšit osud lidstva: zajistit, aby se bohaté vyšší vrstvy co nejvíce rozmnožovaly (nejlépe ve vlastních rodinách, aby si zachovaly nadřazený původ), a zajistit, aby se nižší vrstvy rozmnožovaly co nejméně.

Tento vědecký brak, který vyhovoval nejzběsilejším, nejrasističtějším a nejelitnějším zájmům majetných vrstev, se během jedné generace stal v západním světě všeobecně přijímaným. Brzy země za zemí zaváděla zákony umožňující vládě sterilizovat občany, které považovala za „nevhodné“.

Skutečné hrůzy tohoto myšlenkového směru vyšly najevo, když němečtí eugenici, působící v Rockefellerem financovaném Kaiser Wilhelm Institute , poskytli nacistickému režimu ideologickou záminku, aby tuto myšlenku dovedl do logického konce. Mnozí Němci, kteří souhlasili s holocaustem, tak činili proto, že skutečně věřili vědcům, kteří jim říkali, že Židé a Cikáni, komunisté a homosexuálové jsou geneticky méněcenní a je třeba je z genofondu odstranit.

Po druhé světové válce, když se začalo ukazovat, jak velký masakr se ve jménu eugeniky odehrál, se eugeničtí pseudovědci snažili najít způsob, jak znovu legitimizovat své rasistické a třídní bláboly. V časopisech svých kdysi uznávaných eugenických společností otevřeně psali, že nyní budou muset ve svých studiích a praktikách pokračovat skrytěji. Eugenika se musela stát kryptoeugenikou.

Toho bylo dosaženo několika způsoby. Britská eugenická společnost se například pouze přejmenovala na Galtonův institut. Americká Eugenická společnost se změnila v Populační radu, skupinu založenou Johnem D. Rockefellerem III, jejíž členové nadále prosazovali stejnou politiku snižování počtu obyvatel zemí třetího světa jako vždy, jen to nyní dělali ve jménu boje proti „přelidnění“, nikoli proti „špatným genům“.

Julian Huxley, bratr slavného spisovatele, pomáhal v roce 1945 organizovat UNESCO. V zakládajícím dokumentu UNESCO nazvaném UNESCO: jeho filozofie a účel tvrdí, že jedním z klíčových cílů Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu bude opětovná legalizace eugeniky, aby se tato myšlenka stala opět myslitelnou. Spolu s nacistickým důstojníkem SS, nizozemským princem Bernhardem, se také podílel na založení Světového fondu na ochranu přírody.

Během jedné generace byla věda opět připravena říci nám, proč jediným způsobem, jak zachránit lidstvo, je zabránit lidem v rozmnožování: tentokrát byla veřejnost vybičována k zuřivosti ne kvůli Židům a Cikánům, ale kvůli oxidu uhličitému a udržitelnosti životního prostředí. Obálka se změnila, ale rasistický eugenický text zůstal stejný.

V logice eugeniků se proměňuje samotný smysl lidského života. Místo něčeho cenného, vzácného, po čem je třeba toužit a pečovat o něj, bojovat za něj a oslavovat ho, je lidstvo nově představeno jako rakovina, něco ve své podstatě zlého, co svou pouhou existencí zatěžuje svět. To nepřekvapivě téměř dokonale vystihuje postoj moderního ekologického hnutí: lidský život už není něco, čeho si máme vážit, ale něco, co je třeba měřit v uhlíku a následně snižovat.

V mýtu o globálním oteplování způsobeném člověkem je člověk pouze překážkou správného fungování přírody. V eugenické fantazii je Země zachráněna, když lidé zemřou. V obou ideologiích (pokud jsou skutečně oddělené) se konečná genocida stává myslitelnou.

Nyní se „vůdci světa“ scházejí v Kodani, aby rozhodli o budoucnosti vašeho světa, mého světa, světa našich dětí a vnuků. Navrhují reorganizaci světové ekonomiky. Ze všech stran se ozývají hlasy, že je třeba tvrdě šetřit. Skupiny eugeniků zabývajících se kontrolou populace nyní prosazují, aby se uhlíkové kompenzace používaly k tomu, aby rozvojový svět přestal mít děti. Sbor šílenství roste každým dnem a zdá se, že vše dosáhne nesnesitelného crescenda.

A pak, v nejtemnější hodině, když už se zdá, že se eugenici chystají převzít vládu, přijde zasvěcenec – hrdina – z Východoanglické univerzity, který vypustí e-maily a dokumenty, díky nimž je celý mýtus o globálním oteplování způsobeném člověkem odhalen a program snižování emisí uhlíku deligitimizován.

Postavit se proti velké nespravedlnosti není vždy populární, ale vždy je to správné.

Jak alarmisté zkorumpovali klimatickou „vědu“.

Klimatičtí alarmisté trvají na tom, že existuje „vědecký konsenzus“, který říká, že změna klimatu je krizí a způsobuje ji člověk! Vědecká pracovnice Judith Curryová říká, že „je to vykonstruovaný konsensus“.

Maska klimatického kultu smrti odpadává.

Hysterie kolem změny klimatu stále stoupá… příkladem je nedávná „studie”, která tvrdí, že lidé svým dýcháním podporují globální oteplování. James Corbett tato tvrzení a celou tuto temnou agendu rozebírá a ukazuje, co se za ní skutečně skrývá.

Slyšeli jste nejnovější nesmysly klimatických sektářů?

Ne, nemluvím o recyklaci lidských vlasů za účelem změny počasí.

A to nemluvím o nové módní vlně hanobení uměleckých děl (a americké ústavy) za účelem zastavení klimatických změn.

Ne, mluvím o neuvěřitelném, nově objeveném (a recenzovaném!) vědeckém faktu, že už samotné vdechování a vydechování je urážkou bohů počasí. Nebo, řečeno jazykem tvůrců titulků, které jsou trochu vyššího kalibru:

Lidé podporují globální oteplování pouhým dýcháním, tvrdí studie

Vskutku.

Ale četli jste skutečně studii, která tyto titulky vyvolala? A co víc, prokousali jste se tou pseudovědeckou propagandou, abyste se dostali ke krvelačné realitě, která se skrývá pod titulky? Když se do nich začtete, zjistíte, že skutečná užitečnost „vědeckých“ studií, jako je tato, nevyplývá z jejich domnělé vědecké hodnoty, ale z toho, jakou roli hrají při prosazování velmi temné agendy. A vyzbrojeni těmito znalostmi budete lépe připraveni čelit agendě sektářů.

Zaujalo vás to? Dovolte mi, abych vám to vysvětlil.

STUDIE.

Koncem loňského roku vyšla v časopise PLoS One publikace Measurements of methane and nitrous oxide in human breath and the development of UK scale emissions“ (Měření metanu a oxidu dusného v lidském dechu a vývoj emisí ve Velké Británii), která uvádí, že „vydechovaný lidský dech může obsahovat malé, zvýšené koncentrace metanu (CH4) a oxidu dusného (N2O), které přispívají ke globálnímu oteplování.“

Nebo jednoduše řečeno: lidské dýchání přispívá ke „změně klimatu“.

Pokud se podíváte na odkaz na samotný článek, zjistíte, že jeho autoři odebrali 328 „vzorků dechu“ od 104 britských dobrovolníků, aby zjistili, zda lidé vydechují skleníkové plyny – v tomto případě metan (CH4) a oxid dusný (N2O).

Výsledky? Ukázalo se, že ano, 31 % z odebraných vzorků bylo shledáno „producenty metanu“ (v článku příhodně zkráceně „MP“) a „[u] všech účastníků bylo zjištěno, že v dechu vypouštějí N2O“.

Víte, co to znamená?!

Ano, ani výzkumníci to nevědí. Konkrétně nebyli schopni zohlednit rozdíly v emisích u žádného z dobrovolníků na základě žádné ze zkoumaných proměnných (věk, pohlaví, stravovací návyky, kuřácké návyky).

Jednou věcí si je však tento tým vědců jistý: tyto překvapivé výsledky odhalily, že lidský dech je významným a dosud opomíjeným zdrojem klimatických změn.

Ale počkejte! To není všechno.

V této studii uvádíme pouze emise v dechu a emise střevních plynů pravděpodobně tyto hodnoty výrazně zvyšují, ačkoli v žádné literatuře nejsou tyto emise pro obyvatele Spojeného království charakterizovány.

Správně, „střevní plyny“! Vaše prdy opravdu zlobí bohy počasí, přátelé! A to ani nezačínám s kravským říháním!

Anglický král naštěstí již léta vyvíjí nejmodernější technologie, které se snaží čelit hrozbě kravského říhání.

Teď jen kdyby někdo vyvinul něco podobného pro lidský dobytek.

Aha, jasně. To je jedno.

Když pomineme hlouposti, existuje několik různých reakcí na „zprávu“, že podle „vědecké“ studie jste vinni z toho, že svým vdechováním a vydechováním způsobujete špatné počasí.

Pokud jste sami klimatickými sektáři (nebo někým, kdo bezvýhradně vstřebává propagandu klimatických sektářů), můžete to považovat za ospravedlnění své hluboce zakořeněné nenávisti k lidstvu. Potvrdí se vaše podezření, že lidé jsou rakovinou této země, a vy se možná rozhodnete schoulit do klubíčka a čekat na sladké vysvobození v podobě smrti (samozřejmě za předpokladu, že vaše ostatky bude možné kompostovat ekologicky šetrným způsobem!). Možná se utěšíte tím, že hodíte polévku na obraz, vylezete na vagón londýnského metra nebo uděláte něco stejně produktivního.

 

Zdroje a další informace:
Corbettův report: Genocida ve jménu životního prostředí je stále genocidou
Corbettův report: Maska klimatického kultu smrti odpadává
J. Curryová: Jak alarmisté zkorumpovali klimatickou „vědu” & vykonstruovaný konsenzus
Jak elity manipulují s lidmi skrze záminku „změny klimatu”

Redakce

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
8 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)