1.12.2020
Kategorie: Exklusivně pro PP, Společnost

COVID-19 je psychologická válka proti nám, říká David Icke a jiní

Sdílejte článek:

JANE K.

Dnešní život každého z nás je podřizován vlivu jakéhosi viru, který ještě nikdo neviděl, nikdo neizoloval, říká David Icke. Je to ve skutečnosti jakási past, do které jsme se všichni chytili a kvůli ní nevidíme skutečnost. Z té pasti sledujeme, jak vlády dělají všecko pro to, aby zastavily rozšiřováni viru a minimalizovaly škody, které způsobuje na populaci. Pak jaksi chápeme důvody pro různá nařízení, pro nošení roušek a karantény a snad s nimi jaksi i souhlasíme.

ickeAle jakmile pochopíme – a hodně z nás to už konečně začíná chápat – že žádný virus neexistuje, že je to všecko sprostá lež, pak nás tato past nemá více možnost držet uvnitř, protože jsme prohlédli její podstatu, její strukturu. A pak vidíme, že to všecko, co vlády dělají není vůbec v reakci na virus, ale že pilně pracují na tom, aby celou lidskou společnost přeměnily na globální fašistické diktátorství. K tomu účelu používají uměle vyrobenou hrozbu ve formě jakéhosi viru, který nás má ohromit natolik, abychom si nevšimli, že směřujeme přímo do drsného globálního fašistického diktátorství. Pak taky začneme chápat, že vláda nejedná hloupě a nerozumně a že její odborní rádci nejsou oslové a že se nejedná o chaos, ale že jde o chladný, necitlivý, vypočítavý, psychopatický, fašistický záměr na přeměnu lidské společnosti.

Proč manipulují čísla ohrožených virem a počty mrtvých? Protože o žádný virus nejde! Proč se testuje na virus s testy, které nejsou na to použitelné? Protože žádný virus není a oni ho ani najít nehodlají. Ale tímto způsobem, když nám stále předhazují kolik falešně pozitivních případů zjistili, nás mohou krásně manipulovat a my jim budeme věřit, že virus skutečně existuje. A přitom všechny ty kresby koulí se špicemi a jiná znázornění jsou pouze kresby, computerová grafika, neboli CGI, nic víc.

Psychologická válka a hromadné mytí mozků

Ve skutečnosti, to všecko je psychologická válka a tato válka je vedena proti nám. My jsme ten nepřítel, kterého je nutno zdecimovat natolik, aby byl naprosto poslušný, nerebeloval a podřizoval se každému příkazu shora, aby si poctivě zakrýval jak ústa a nos, tak i oči a neviděl, jak je mu brána půda pod nohama.

David Icke říká, že sleduje techniku mytí mozku už asi od r. 1996. Mluvil s mnoha lidmi, kteří byli procesu přeprogramování člověka na něco jiného vystaveni a postupně pochopil, že to, co se děje dnes celosvětově, je přesně to stejné: je to hromadné mytí mozků nás všech. Tak na příklad jistá žena, která byla přeprogramována na sexuálního otroka, měla dcerku, která se jí narodila v období jejího věznění manipulátory, kteří ji ovládali. Toto děvčátko muselo ode dvou let nosit povinně roušku a to právě proto, že zbavuje mozek kyslíku. Bez dostatku kyslíku se mozek nemůže správně vyvíjet a to naruší pocit individuality. Roušky jsou efektivní způsob, jak dehumanizovat člověka, jak mu odebrat obličej, jak v něm vyvolat pocit, že musí mlčet. Rozmluva s ostatními lidmi je tím bržděna a i volný projev je omezen – je mnoho dalších psychologických následků, které roušky způsobují.

A vlády vydávají stále nové příkazy a zákazy. Neustále je mění sem a tam a mnohdy ty nové směrnice jsou v naprostém protikladu proti těm starým. Ten důvod není to, že by byli politikové tak hloupí; ten důvod je psychologický. Proto všechna opatření proti covidu nejsou svěřena zdravotním profesionálům, protože tito by brzy pochopili nesmyslnost celého počínání a s mnohým by nesouhlasili. Namísto skutečných odborníků vedou celou kampaň psychologové a ti přesně vědí o co jde.

Bidermanova tabulka donucování

Jeden z psychologů, jménem Albert Biderman vyvinul již v r. 1956 návod, jak vymámit lživé přiznání od válečných zajatců. Říkal tomuto návodu „Bidermanova tabulka donucování.“ Je to metoda, která dokáže člověka zlomit, vzít mu veškeré sebevědomí a odstranit jakýkoliv odpor. Je celkem osm bodů a tyto jsou:

1. Izolace. Izolace odstraní podporu společnosti a schopnost odporovat. Dojde k přílišnému zaobírání se sám sebou a vznikne strach z následků. Takový člověk se stane závislým na svém mučiteli; čím více je ekonomie ničena, tím více my lidé, kteří jsme oběti celého procesu, jsme závislí na autoritě.

2. Monopolizace chápání. Záměrné zaměření pozornosti pouze na vybrané náměty a odstranění všeho ostatního. Tak i dnes, radio a televize nemluví o ničem jiném než o koroně a to pouze z jednoho náhledu. Jsou odstraněny veškeré informace, které by byly s v nesouladu. Censura odstraňuje všecko kolem a ponechává pouze hlavní linku. Opačný názor, nebo odpor jsou trestány. Ponižování člověka zakazováním volného pohybu dělá odpor víc obtížný než souhlas. Nakonec jaksi souhlasíme, protože se bojíme následků.

3. Záměrně způsobené vyčerpání a debilizace. Když lidé podlehnou strachu z nejistoty, strachu ze ztráty zaměstnání a obávají se co dalšího přijde, to je debilizuje, bere jim to energii, vyčerpává je to a nejsou pak schopni odporu.

4. Výhrůžky. Všichni musí mít roušky, nebo budou pokutováni. Všichni musí udržovat odstup, nebo … Hrozby vytváří v lidech pocit nejistoty, strachu a zoufalství a dělají neposlušnost příliš náročnou a obtížnou.

5. Občasné uvolnění. Dočasné zmírnění požadavků, přesně jako když je cvičen pes. Pochvala za poslušnost. Taková změna nedovoluje, aby si lidé na předešlé přísné požadavky zvykli, aby se jim přizpůsobili. Menší odměny a hlavně sliby – příští týden to bude lepší, atd.

6. Ukazování všemocnosti a vševědoucnosti. My vás ovládáme a je zbytečné proti tomu bojovat. Jste ve vězení a nemáte možnost odporovat ničemu z toho, co přijde. A taky nemáte jak a kam uniknout. Takže odpor je zbytečný; musíte poslouchat.

7. Ponižování. Muset chodit venku, před lidmi s plenou na obličeji je velice ponižující. Mnozí z nás si snad na to zvykli, ale ještě před rokem by s něčím takovým nikdo nesouhlasil.

8. Vyžadování něčeho nesmyslného a nedůležitého. Čím více triviální a hloupý požadavek a my přesto s tím musíme souhlasit, tím více ponižující je pro člověka. Lidé pak ztrácí úctu sami k sobě; ztrácí lidskou důstojnost. Toto začíná už ve škole, kdy učitel požaduje po dětech mnohdy nesmyslnou poslušnost. Pokračuje to v zaměstnání, pak přijde policie, vláda a toto postupně zlomí člověka v jeho jádru a udělá to z něho vrcholně poslušného tvora.

Skrze tyto manipulace se lidé postupně stanou naprosto poslušnými a mnozí ztratí svůj vlastní názor a chápání sama sebe. Je to psychologické programování; je to změna lidské povahy na poslušného červíčka, který čeká až mu páníček něco dalšího přikáže. A každý, kdo nezvýší hlas a neřekne „to nedělám, to je hloupost,“ tak pomáhá vytvářet nový, fašistický stát, ve kterém nakonec všichni budeme žít. Dnes je to ještě snadné, ale pro naše děti to bude o hodně horší.

To, co nám dělá radost je proti zákonu

Jen si uvědomte, všecko, co by dělalo lidi spokojené a šťastné, je zakázáno. Nesmíte do restaurace, nesmíte na procházku, nesmíte si zahrát s míčem, nesmíte si zajet na výlet. Nesmíte do divadla, ani na koncert, nesmíte na plovárnu, ani na dovolenou. Všecko, co vytváří dobrou náladu a pocit oddechu je zakázáno. Ani děti nesmí poskakovat na ulici, nebo si hrát v parku – všecko je zakázáno.

Jsme opravdu ti volní a svobodní lidé, jak je nám říkáno? Anebo jsme se změnili na otroky?

A pak nás ještě straší hrůznými bájemi o tom, jak virus zmutoval a je dnes mnohem a mnohem nebezpečnější. To je samozřejmé holý nesmysl, protože i když je pravda, že viry mutují celkem rychle, každá mutace je dělá slabší a slabší, až zaniknou docela. Velká nová studie, kdy genetikové z Univerzity v Londýně zkoumali asi 10,000 mutací SARS-COV-2 viru potvrdila, že žádná z těchto variant se neukázala více nakažlivá a ani nebyla přenosná z člověka na člověka.

I když i zde je problém. Když se ještě nikomu nepodařilo COV-2 neboli koronavirus izolovat, jak mohli studovat jeho mutace? Není to opět všecko součást jednoho velikého podvodu? Není to opět chiméra, nebo divadlo, které přehrávají stále dokola v různých variantách, jen aby nás přesvědčili že nějaký virus tady opravdu je? Pochopitelně, virus zde je a ne jeden, ale celá spousta. Jsou všude kolem dokola, ale my jsme na ně zvyklí, my s nimi nemáme problém a ještě navíc stykem s cizími viry zvyšujeme svoji vlastní imunitu.

Jsme závislí na společnosti druhých

My lidé jsme tvorové společenští. Bez společnosti druhých často nemáme možnost ani přežít: ukázkou jsou děti, které vyrůstaly izolovaně, nebo někde v divočině. Nedokážou si vytvořit vědomí o sobě samotných, nedovedou přemýšlet a nenaučí se ani mluvit. K tomu právě potřebujeme druhé lidi, abychom se naučili chápat jak vypadají a tím se postupně naučíme chápat sebe, jak vypadáme my sami. Nechápeme kdo jsme, pokud napřed nepochopíme kdo jsou všichni ti ostatní.

Každého baví povídat si s druhými víc, než samomluva, nebo rozprávka s televizorem; i společné jídlo je zajímavější, než žvanec o samotě a tančit sami v kuchyni není zdaleka tak zajímavé jako tančit s někým jiným. A teď nám toto všecko berou, všecko co nás baví, těší a zajímá – můžeme to směle považovat za podivný druh trestu, za jakousi protismyslnou násilnost, která je naprosto proti lidské přirozenosti. Jak mají dnešní mladí lidé dospívat, když se nesmí stýkat s druhými? Jak mají malé děti prosperovat, když si nesmí s druhými hrát? Je to všecko naprosto nelidské, hraničící až na zločinnosti, protože ta další generace, co se teď vyvíjí a připravuje na svět, bude připravena velmi špatně.

Ale jak jsem psala už jinde – je možné, že to je přesně to, co chtějí naši manipulátoři docílit.

Většina lidí nesnášejí osamocení. Sebevraždy jsou na obrovském vzestupu, někde docilují až 100% navýšení. I sebevraždy mezi vojáky stoupají a úmrtí následkem drog, nebo alkoholu jsou snad nejvyšší co kdy byly. V domovech pro staré lidi dochází k lavinám úmrtí, jak staří lidé strádají, když je jejich blízcí příbuzní nesmí navštívit, nemají od nich zprávy a to, co se postupně doví je rovněž neutěšené, protože ani oni si nevedou jak by měli, v téhle nenormální době.

Jsme tvorové nejen materialističtí

My lidé jsme jak materialističtí tvorové, tak i spirituální. Jenže zde je pečováno pouze o jednu z těchto dvou stránek člověka a to nestačí. Ta péče musí být vyvážená na obě strany. A to je, co naši materialističtí vůdcové vůbec nechápou a proto ubíjí, utloukají naši spirituální část povinným žalářem domácího vězení. Nevěnují dostatečnou péči našim spirituálním potřebám a dokonce dokážou tyto i popírat. Takže nás ničí jak psychicky, tak spirituálně a nakonec, až nám karanténami způsobí nedostatek potravy, pitné vody a všeho co jde s tím, tak nás zničí i materiálně.

Ale je vždycky možné, že to je ten plán.

 

VYSVĚTLIVKY:

* Lemming je arktický hlodavec, který se vyznačuje tím, že celá skupina dovede sledovat jednoho vedoucího člena, i když je zavede do záhuby.

** Meta-studie je shromáždění a vyhodnocení výsledků mnoha jiných studií.

Redakce
Sledujte PP

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 votes, average: 4,18 out of 5)
Loading...