5.8.2023
Kategorie: Politika

Ministr Dvořák s prvomájovým praporkem v čele průvodu

Sdílejte článek:

ŠTĚPÁN CHÁB

Podíváme se zevrubně na užitečnost ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka. Ukážeme si několik jeho odpovědí, které přinesl ve dvou rozhovorech. Pokusím se mu je vyvrátit a zařadit se tak do skupiny kritiků, kteří tím, jak pravil Dvořák, nahrávají Rusku. Je tedy lepší nekritizovat, ale hezky prvomájově mávat praporkem EU a myslet si své. Kdo kritizuje, nahrává Rusku. Nevím proč, ale něco mi to připomíná.

Ministr pro pobírání platu za politruckou péči Martin Dvořák s velkým smutkem v oku v rozhovoru u Čestmíra Strakatého zkonstatoval, že podpora Evropské unii v České republice poklesla na 47 %. Klesající podporu přisoudil částečně bubákovi migrace: „Objevuje se stejný bubák jako se objevil v tom roce 2016, kdy jsme byli naposledy na těchto číslech. A to je migrace, kdy se straší hordami muslimů, kteří budou znásilňovat naše ženy. A to, bohužel, přestože je to úplný nesmysl a není to pravda, tak to prostě na některé lidi působí jako hrozba,“ pravil Dvořák těsně po ostré debatě v Německu, kdy i poslankyně za Zelené Ricarda Langová pravila, že se bojí sama do Görlitzer Parku ve středu Berlína, protože tam došlo k sérii hromadných znásilnění a protože park si k vlastnímu užívání zabraly přimigrované menšiny, které tu šmelí s drogami. Tato slova pronesla do debaty o tom, jestli tamní park na noc zamykat a tím před problémem migrace a z ní plynoucí kriminality zavřít oči. Je samozřejmostí, že takové řeči je třeba přesunout pod nálepku populismus. A to i přes skutečnost, že se stejným problémem, zda zamykat či nezamykat veřejné parky, se střetávají v Paříži. Ve Francii nedávno došlo ke vzpouře migrantů a jejich potomků, která měla za následek miliardové škody na majetku. Snad až Dvořákovi navzdory.

V souvislosti s migrací Dvořák obhajoval i ministrem pro národní zradu Rakušanem podepsaný Migrační pakt. Dvořák byl z Migračního paktu nadšený a nechápal odpor proti němu. Vždyť je to pro ČR výhodné. Jsme zasaženi migrací z Ukrajiny, tedy nám nehrozí povinné přijímání a ani placení. Jsme zasaženi, tedy jsme chráněni. Dvořák si představuje, že na Ukrajině bude válka už navěky. Nebude. Nejpozději do příštího roku by mohla skončit, pak migrační proud ustane a najede se pomalu a nenápadně zase na vízový systém. Co pak? Tak daleko Dvořák nedohlédne. Hýká radostí, že letos, možná i napřesrok, se s Bruselem nařízenou migrací potýkat nebudeme muset. A co za tři roky? To už začneme povinně dobrovolně přijímat africké potěšeníčko a uvažovat o tom, že oplotíme městské parky? Nebo platit půl milionu za jednoho odmítnutého? To je jasná rakušanovsko-dvořákovská výhoda pro ČR.

Dále Dvořák obhajoval Green Deal, ten náš mesiášský evropský program na záchranu planety. „Chybí odvaha ty věci obhajovat. Říkat nahlas, Green Deal je přece obrovská výzva, obrovská šance. Firmy, které to chytnou zavčas za správný konec, tak na tom můžou dokonce i docela udělat slušný byznys. A druhá věc je, že se tomu stejně nevyhneme. Ten trend je jednoznačný, přece si nezničíme tuhle planetu, tuhle zemi, náš les, naše louky, jenom proto, aby někdo udělal větší zisk,“ řekl u Strakatého Dvořák.

Opět, nevnímá plynutí doby. Jaké? Německý ministr hospodářství za Zelené Robert Habeck řekl ve veřejnoprávní televizi ARD, že kvůli transformaci energetiky přijdou těžké časy. „Nechci ignorovat skutečnost, že to lidem ztíží situaci. Máme před sebou velké transformační období do roku 2030, během kterého se Německo přesune od tradiční průmyslové základny závislé na fosilních palivech k zeleným energiím, jako je vodík,” řekl. Před Německem jsou podle Habecka dvě cesty. Buďto se masivně zadlužit a průmysl podpořit dotacemi aby přežil, nebo se nezadlužit a smířit se s tím, že velká část průmyslu prostě zmizí z historie Německa. Náš ministr Dvořák tvrdí, že pro mnohé firmy to bude možnost pro zvýšení příjmů. To jistě, ale pro kolik firem to bude znamenat ne snížení příjmů, ale rovnou likvidaci? To Dvořák neví. Stejně jako Němci.

Ministr Dvořák netuší a nevidí ani pohyby v jiné části světa. Čína má momentálně prakticky monopol na zpracování vzácných zemin, z kterých se rafinují prvky na výrobu právě zelených technologií. Baterií, solárních panelů. Ve věci drží Čína 87 % veškeré světové produkce. Australská společnost Lynas se v USA s americkým partnerem pokusila vybudovat svoji rafinerii. Bohužel bez úspěchu. Ne, že by to technicky nezvládla, ale Spojenými státy stanovené ekologické regulace nešly splnit. To znamená, že společnost, která chtěla trhnout zisk na výrobě technologii nutných k přechodu na Green Deal, by výrobou velmi citelně tratila. Tedy nemá možnost ani zahájit činnost.

Z toho plyne, že Čína znečišťuje planetu na úkor světa? No samozřejmě. Děsivě. Ale pokusím se přístup EU a Číny osvětlit na jednoduchém příkladu. Představme si dům a dva majitele. Oba zjistí, že jim zatéká střechou. První majitel okamžitě přistoupí k akci a celou střechu zboří s tím, že je potřeba ji zcela vyměnit. A pak si sedne do domu a začne plánovat nákup a práci na opravu střechy. Přičemž deset let předtím věděl, že střecha bude protékat, tak o tom vedl bezpředmětné debaty a držel své rodině přednášky. To je příklad ministra Habecka, potažmo i naší chunty ve Strakovce. Ve výhledu, velmi optimistickém, je, že pět let nám bude pršet do domu, protože nemáme střechu. A za tu dobu budeme kupovat tašku po tašce a střechu znovu stavět. Jenže nám bude pět let pršet do domu.

Čína na to šla jinak. Nejdřív začala shánět materiál, plánovat práci a stavěla střechu formou výměny. A u toho strašlivě škodí životnímu prostředí. Ovšem projde transformací se stabilitou na kormidle. My ne, my to zHabackujeme a zDvořákujeme tak, že rozbijeme střechu (Němci odpojili jaderné elektrárny a chystají se na odpojení uhelných, ale spolehlivou náhradu a infrastrukturu nemají) a pak se budeme udiveně rozhlížet, že nám prší do domu. Protože nemáme střechu. Habeck spolu s Dvořákem pak hodí celý problém na obyvatele. Musíte se uskromnit. Musíte zchudnout. To vše ve prospěch snad jen té Číny. Že ona ta Čína ty naše politiky bokem platí, jinak si to nelze vysvětlit.

Fascinující je i druhá strana věci, kdy Čína mohutně investuje do rozvoje nových technologií. Server World Nuclear News informoval o zahájení provozu experimentálního solno-thoriového reaktoru v poušti Gobi. Čína tak zahájila vpravdě revoluční experiment na výrobu energie. Co děláme my? Kde my stavíme solno-thoriový reaktor? Jihokorejci pravděpodobně přišli na kloub supravodivému materiálu. Jak to, že něco takového nevzniklo v EU? Tím narážím na to, že jsme se prostě zabrzdili v revolučním rauši, kdy projev střídal přilepeného pubescenta na silnici, aby mohl následovat další projev a další pubescent na silnici, ale nic zásadního jsme pro zlepšení naší situace nedělali.

Ne, jdeme dál. Už přinejmenším patnáct let si hrajeme na solární barony. Za tu dobu nejsme schopni nahradit stávající energetiku. Nepřipravovali jsme se. Ač Německo hrdinně vypnulo jaderné elektrárny, neumí je nahradit. A tak začalo dovážet uhlí a pálit ho v uhelných elektrárnách, které má za cíl také vypnout. Není žádný plán. Protože se neustále šermuje pouze soláry a větrníky. Ač dezoláti už roky naznačují, že někdy slunce nesvítí, někdy vítr nefouká. A taková energetika je tedy nesmírně nestabilní. A tedy nemůže utáhnout celý kontinent. Přesto do toho neustále šlapeme a nejsme schopní racionálně přemýšlet.

Komická pak byla tisková zpráva Evropské komise, která s uspokojením hlásila, že razantně přibývají nabíjecí stojany pro elektroauta. Na závěr oslavné tiskovky si pak komise vytyčila smělý plán snížit letos spotřebu elektřiny o 11 procent. Tím, že budu nutit lidem elektromobilitu?

A přišla řeč i na Rusko. Ministr Dvořák označil kritiky za podporovatele Ruska „Jestli někdo potřebuje mít Evropu co nejslabší, tak je to nepochybně Rusko. Jestli někdo potřebuje mít Evropu silnou a být její součástí, tak jsme to my. Takhle jednoduché to je. Každý, kdo dneska říká Brusel špatně, Němci špatně, Francouzi špatně, jediní kamarádi jsou Maďaři a Poláci, tak i když asi netuší a ani nechce, tak nabíjí Rusku,“ pravil Dvořák. Co je na Dvořákových slovech špatně? Poukazovat na to, že Čína transformuje svou energetiku i při používání fosilních zásob? Přičemž se díky tomu stává zemí s největší produkcí zelené energie? To není obdiv k Číně, to je pohlavek Evropské unii, která měla při transformaci uvažovat dopředu. Ne postavit obyvatele před to, že dalších pět let bude hodně těžkých, protože… proč? No protože ti v Evropské unii i jednotlivých zemích unie to nedokázali připravit. Dokázali o tom jen žvanit. Selhali. To není obdiv k Rusku a Číně, to je prosté pohrdání Habecky a Dvořáky, kteří nás všechny táhnou z cesty evoluce na slepou kolej. To oni zařizují, že to nezvládáme a v konkurenci velmocí se staneme prostě jen pěšáky.

A ministr Dvořák došel i k tomu, proč stále nejsou zaplněné ulice evropských měst a Habeckové s Dvořáky nadále můžou kalit vodu svou nepromyšlenou ideologií. „V Evropské komisi je ten mainstream jednoznačný a silný a ti, kteří se dostávají mimo něj, jsou ve velké menšině, a jsou bráni jako trošku extrém. Není úplně dobře, že se do toho extrému dostávají postupně země z východní Evropy. To může jednotu Evropské unie narušovat,“ pronesl ministr Dvořák, protentokrát pro Českou televizi. Hle, Dvořákovi se líbí ticho. Kritika by se měla odsunout na periferii zájmu, protože kritika narušuje jednotu Evropské unie. A kritizují jen exoti. Netušil jsem, že evropskou záležitostí, které je Dvořák ministr, je umlčovat a nálepkovat kritiku.

Pokusil jsem se otevřít několik témat a svázat je s ministrem Dvořákem. Ukázat tak, že ač je ministerský jistě vzdělaný a zkušený člověk, tak nesmyslně a slepě podlehl dalšímu …ismu a stal se jeho hlásnou troubou. Záměrně nevidí, neslyší, nepřemýšlí, nálepkuje. Protože podlehl další formě normalizace… Normalizace. To je ono. Nynější generace vyššího středního věku byla formována normalizací. To v ní prožila období, kdy se formuje osobnost a hodnoty. A oni ty normalizační hodnoty neumí opustit. Ten normalizační soudruh je v nich prostě zakořeněný. Poslouchat ty nahoře, umlčovat ty dole. Prostor pro vlastní úsudek je naprosto minimální. Nemá vlastně osobnost. Děsivé.

Redakce

Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (11 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
4 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 

Adblock Detected

Velká část našeho provozu je hrazena primárně z reklam, prosíme, zvažte vypnutí ad-blocku. Děkujeme.

Refresh Page
x