29.9.2022
Kategorie: Ekonomika, Exklusivně pro PP

Tady jde pouze o peníze – a vždycky to tak bylo, 1. část

Sdílejte článek:

JANE KAUFMAN

Daniel Kovalík, profesor Právnické fakulty při Universitě v Pittsburghu píše, že pod krytím sankcí, geopolitických zájmů a světového řádu založeného na příkazech dělají koloniální národy, což jsou Spojené státy a Británie to, co umí nejlépe: plundrují země, které jsou slabší než oni. Používají ‚humanitární pomoc‘ k tomu účelu, aby mohli vniknout do státu a tento vyrabovat.

Starý vtip se ptá, proč jsou pyramidy v Egyptě? Na to je odpověď: „Protože jsou příliš velké na převezení do Británie.“ Podle historie, když se Lenin zdržoval v Londýně, kde byl vycvičen na jejich agenta, tak prý brával své přátele do Britského muzea a vysvětloval jim ze kterých zemí byly které starožitnosti ukradeny.

Po skončení plundrování Afghánistánu, který okradli o všecko, co mělo cenu, včetně národních financí, v současné době Spojené státy plundrují Syrii. Odvážejí odtud obrovské množství ropy, obilí, potravin. A tak, jako všude jinde, zároveň v zemi vyrábějí značné množství mrtvých, zraněných a unesených.

Jejich velká krádež byla, když po r. 1991, když skončil Sovětský svaz, se celý Západ hromadně nahrnul do nově vzniklé Ruské federace a začali rabovat co mohli. Současný President Putin tomu učinil konec a Západ ho za to dodnes smrtelně nenávidí. Západní zloději se rychle chopili další příležitosti a po únoru 2022 zabavili Rusku neuvěřitelnou sumu 300 miliard dolarů, které měli uloženy v různých světových bankách. To bylo samozřejmě provedeno bez jakéhokoliv soudního řízení a rozhodnutí. Tyto peníze byly prostě ukradeny.

Další oběť je Venezuela, kterou U.S. okradli o olej, kromě ostatního, zatím co Británie jim zabrala více než 1 bilion dolarů ve zlatě, které si v jejich bance Venezuelané bláhově uložili. Kolumbijský podnikatel Alex Saab je v současné době terorizován ve vězení v Miami (Florida) kvůli tomu, že zkoušel získat potraviny a léky pro obyvatelstvo státu, které jsou pro ně – kvůli americkým sankcím, na Kolumbii z neznámého důvodu uvrženým – nedostupné.

To stejné se dělo v Iráku, kde kvůli zničené infrastruktuře nebyla ani pitná voda a sankce zakazovaly dovoz potravin a léků. Mnoho obyvatel země na to doplatily životy jak svými, tak i svých dětí. A když Američané přitáhli do Iráku, první místo, které vyloupili bylo slavné irácké muzeum. Pak teprve šli po bance. Dnes mají snahu udělat to stejné v Iránu.

Jiná technika, stejný výsledek

Další způsob, jak Západ okrádá různé národy je víc nenápadný. Napřed pošlou do země své lidi, kteří pomocí květnatých řečí, nebo úplatků přesvědčí vedoucí představitele, aby na příklad vybudovali nové elektrárny, nebo přehrady, či dálnice. Vláda na to nemá peníze, ale to nevadí, půjčky jsou zaručeny. Jenže nová výstavba nepřinese očekávaný obrat, protože obyvatelstvo je chudé a nemůže si přídavné výdaje dovolit a najednou nejsou peníze na splácení.

Pak nastoupí na scénu IMF (International Monetary Fund) a ustanoví si podmínky: veřejné služby jsou minimalizovány, lidé jsou propouštěni, penze zkráceny, energie zdražena, daně zvýšeny a populace je celkově ochuzena. Národní majetek, přírodní zdroje a nerostné bohatství jsou prodávány Západu, aby bylo na splácení půjček. Životní úroveň klesá a pak se americké korporace ujmou vlády a ještě víc ničí ekonomii státu a plundrují co jim přijde pod ruce.

Paul Craig Roberts je toho názoru, že mnohé státy již tento podvod odhalily a nenechají se tak snadno, jako dříve, nalákat na zářivé nabídky, na které nemají peníze. Takže zdroje vysychají a už není kde krást. Západ nutně potřebuje výsledky své pirátské činnosti, protože tyto tvoří jeho ekonomii a bez přílivu dalších hodnot z cizích zemí mu hrozí totální kolaps.

K tomu se ještě přidává zákeřná inflace, která koroduje finance a okrádá všechny. Americká Federální rezerva nedávno zvýšila úrokovou sazbu, ale co je jedno procento navíc proti 9% inflace? Něco takového ničemu nepomůže. Zvýšení úrokové sazby pouze znemožní prodej nemovitostí a vyžene to mnohé současné majitele z jejich obydlí. Na to už čekají korporační krkavci, kteří v současné době skupují všecky nemovitosti, včetně orné půdy.

Korporační nákupčí vidí investování do nemovitostí jako skvělou příležitost, jak zaparkovat firemní peníze a ještě celou dobu pobírat vysoký nájem od případných nájemců. Korporační zákon v Americe totiž požaduje vysoké daně z korporačních zisků. Proto zisky nesmí být, peníze se musí ulít jinam. Jenže když jdou investice do existujících majetků a nepodílí se na výrobě nových hodnot, pak ekonomie stagnuje.

Dnešní inflace není finanční. Zvýšení cen způsobila předně povinná karanténa, nedostatečné zásobování a sankce proti Rusku.

Americká ekonomie touto dobou prakticky neexistuje. Tam, kde lidé vydají všecky peníze za splácení dluhů, za úroky na hypotéky, půjčky na auta, kreditní karty a jiné poplatky, tam se o žádné ekonomii nedá mluvit. A teď si ještě ke všemu Demokratická strana navozila do země miliony přistěhovalců z chudých zemí, snad ve snaze získat jejich volební hlasy. Jenže jak se tito lidé budou živit, když skoro všechen americký průmysl již byl vyvezen někam do zámoří, ve snaze zvýšit výdělky toho jednoho procenta boháčů, kteří to všecko vlastní.

Krádež ve velkém

Němcům také zřejmě nestačí, že Rusům ukradli multimilionovou firmu Gazprom Germania. V současné době je zkoušejí okrást o tři Rosneft rafinerie, které se nacházejí na německém území. Jsou to PCK ve Schwedtu, MiRo v Karlsruhe a Bayernoil ve Vohburgu. Rosneft Deutschland je jedna z největších rafinerií v Německu a tvoří 12% veškeré ropu-zpracující kapacity státu.

Je to poslední zoufalá snaha Německa, ustálit trh s energií, který je narušen západními sankcemi proti Rusku. Je to snaha zabránit katastrofě, která bude nutně následovat, jakmile se přiblíží zima. A Evropská unie se rozhodla od prosince 2022 zakázat veškerou ropu a plyn z Ruska, i když za tyto suroviny nemají žádnou náhradu.

Zde bychom se mohli ptát – má vedení EU aspoň základní školské vzdělání? Dovedou spočítat bez používání prstů kolik je 2+2? Jestli ano, pak by rozhodně měli vědět, že když zakážou dodávky plynu a ropy, tak jejich státy nebudou mít plyn a ropu. Následkem toho bude zničen průmysl a v zimě většina z nás zemře hladem a zimou. Je to snad to, co chtějí docílit?

Co způsobilo dnešní situaci

Původ dnešních problémů leží v daleké historii. Americká „Civilní válka,“ jak je nazývána (1861-1865), byla válka Severu proti Jihu. Jižní státy se ztotožňovaly s myšlenkami amerického politika Thomase Jeffersona, který věřil na svrchovanost práv jednotlivých států nad federálními zákony. Severní státy zase propagovaly myšlenky Alexandera Hamiltona, což je centralizace všeho pod federální vládou.

Jižní státy rovněž chtěly obchodovat s Anglií a s Evropou, což manipulativní Sever nedovoloval. Zvolení Abrahama Lincolna v r. 1860, který byl proti otroctví, celou při jen podpořilo, protože Jih na otrocké práci závisel. Proto se jižní státy zkoušely odtrnout od Unie, ale severní státy s něčím takovým nesouhlasily a tak došlo k válce. Po jejím skončení se Sever krutě Jihu pomstil a všem, kteří byli politicky a vojensky zúčastněni, zabavil veškerý majetek.

Tehdejší President Lincoln potřeboval na financování války peníze, ale nechtěl si vypůjčit od soukromých bankéřů, kteří chtěli lichvářský 30% úrok. Proto začal tisknout vlastní peníze, tak zvané „greenbacks,“ (zelené zadní strany), což mu bankéři nemohli odpustit. S takovými penězi mohla být Amerika nezávislá a bohatá a to v žádném případě nechtěli dovolit. Rozhodli se proto Ameriku zničit. Británie a Francie se mínily přidat po boku jižních států a tak válku vyhrát.

Jenže ruský Car Alexander II. poslal Lincolnovi na pomoc námořnictvo a Lincoln vyhrál. Proto už od těch dob bankéři Rusko smrtelně nenávidí a touží se mu pomstít. Oproti jiným, tito lidé nikdy nezapomínají. Bohužel, Lincolnovi se nepodařilo obhájit vlastní život a zemřel rukou vraha těsně před koncem války, v dubnu 1865. Po jeho smrti byly „greenbacks“ staženy z oběhu a lidé museli dál používat bankovky, půjčované na úrok od bankéřů.

V r. 1913 se mezinárodní bankéři sešli v Americe, na ostrově, zvaném Jekyll Island a smluvili ustanovení jejich vlastní, centrální americké banky. Setkání se zúčastnili zástupci Rothschildů, Warburgové a jiní. Tehdejší President, Woodrow Wilson, pod nátlakem vyděračské aféry, týkající se jeho privátního života, zařídil, že tato protiústavní instituce byla uzákoněna. Pojmenovali ji „Federální reserva,“ ale není to vůbec žádná reserva a s vládou také nemá nic společného. Je to soukromá banka, vlastněná několika rodinami mezinárodních lichvářů.

Ve stejném roce také vešel v platnost nový zákon o dani ze mzdy, což – stejně jako Federální reserva – bylo protiústavní. Do té doby neplatili Američané žádnou daň ze mzdy.

Federální reserva pak začala tisknout americké bankovky, (mince razí stát), které půjčovala vládě za úrok. Takže když z každého získaného dolaru musí vláda zaplatit Federální reservě poplatek za jeho vydání, tak prakticky tento dluh není možno nikdy splatit. A protože od r. 1913 dluh stále narůstal, v dnešních dobách již dosáhl takové výše, že je nesplatitelný a Spojené státy se tím dostaly již před několika lety do bankrotu. Bankéři tímto činem rovněž získali mocný vliv na politickou situaci v zemi a prakticky od té doby v Americe vládnou.

Když si půjčíte peníze na dům a nesplácíte je, pak banka dům zabaví. Když se stát dostane do bankrotu, tak se stane majetkem těch, jejichž peníze nesplatil, což jsou vždycky mezinárodní bankéři. A tito pak vládnou a využívají zbankrotovaný stát ke svým účelům, což je na války, protože bankéři jsou ta jediná strana, která má vždycky z každé války finanční přínos.

To je případ Ameriky, která kvůli své bláhovosti a Wilsonově proradnosti si nechala nasadit veš do kožichu, ve formě centrální banky. A protože v dnešní době mají soukromě vlastněnou centrální banku, která se vydává za vládní orgán, skoro všecky země světa, všechny postupně nahromadí stejně nesplatitelný dluh a pak se stejně tak stanou otroky mezinárodních lichvářů.

Všecky války jsou válkami bankéřů

Rok poté, co Wilson ustanovil Federální reservu, začala 1. světová válka. Zde je důležité si uvědomit tu spojitost, protože do té doby, než byla první soukromá centrální banka ustanovena, nebyla nikdy žádná celosvětová válka.

1. světová válka začala původně mezi Rakousko-Uherskem a Srbskem, ale záhadně rychle se stala válkou Německa. Proč k něčemu takovému došlo, když Němci válku ani nezačali, pouze se podle smluvní dohody připojili k Rakousku? Proč se Německo stalo tím hlavním zločincem? Ten skutečný důvod byla průmyslová kapacita Německa, která byla považována za vážné ohrožení Británie. V té době začala britská měna klesat, protože se všichni věnovali hazardním hrám na burze a nikdo nepodporoval zemědělství, průmysl a novou infrastrukturu. Všichni chtěli vysedávat v kasínu na Wall Street a mezitím výroba, průmysl a zemědělství stagnovaly.

Nutno dodat, že už před 1. světovou válkou mělo Německo privátně vlastněnou centrální banku, ale tato podléhala přísným předpisům vlády, za účelem udržování inflace na únosné hranici a také proto, aby průmysl měl usnadněn přístup k financím. To stejné udělal ruský President Putin v současné době, což mu mezinárodní bankéři nikdy nezapomenou.

Díky dostupným financím mohla německá ekonomie vzkvétat, což se také stalo a brzy bylo Německo hlavní výrobní a technologickou mocností. Vyváželi produkty i do Anglie, se kterými tito nebyli schopni konkurovat. Proto začala media představovat Německo jako hlavního zločince a po skončení války bylo smlouvou ve Versaillském paláci donuceno zaplatit válečné výdaje všech zúčastněných národů, neboli výdaje celého světa. Tato suma se rovnala trojnásobné hodnotě celého Německa, se vším všudy.

Německo se tím neuvěřitelně zadlužilo u své vlastní, soukromé centrální banky, která oplátkou požadovala odstranění všech vládních nařízení, na ni se vztahujících. To vedlo k neuvěřitelné inflaci, k tak zvané Výmarské republice, která uvrhla celý národ v nesplatitelné zadlužení.

Když Výmarská republika padla, to umožnilo Národním socialistům, v čele s Hitlerem, chopit se vlády a jejich první krok byl vydávat svoji vlastní měnu, která nebyla půjčována za úrok od privátní centrální banky. Nová měna byla podložena prací německého lidu a ne dluhem, jak je dnes běžné. Protože tyto peníze byly vydávány Státem, tak nebyly zatíženy úrokem, který každá privátně vlastněná centrální banka za jejich vydání požaduje.

Díky tomu, se Německo po válce velmi rychle vzpamatovalo. Začali budovat průmysl, stavěly se dálnice a všecko ostatní prošlo obrovskou změnou k lepšímu. Media to nazývala zázrakem. Hitler sám byl všude vyzdvihován jako hrdina a některé americké časopisy o něm pěly básně.

Těsně po válce se vyjádřil Winston Churchill, že: „Jestli bude německé zboží znovu všude prodáváno … pak jsme tu první světovou válku vedli zbytečně.“

Později, v r. 1936 prohlásil: „Tu další (2. světovou) válku na Hitlera nanutíme, ať už ji chce, nebo ne.“ Jindy řekl: „Německo je příliš mocné. Musíme je zničit.“

O tři roky později, na podzim r. 1939 tvrdil, že: „Tato válka je anglická válka a její cíl je zničení Německa.“

V dopise americkému Presidentovi Harry Trumanovi v březnu 1946, napsal Churchill následující: „Ta válka nebyla pouze na zničení fašismu, ale na zabrání trhů a prodeje. Kdybychom měli zájem, mohli jsme válce zabránit, aniž by byla jedna jediná rána vystřelena, ale my jsme nechtěli.“

V jeho knize, nazvané „Second World War“ (Druhá světová válka) napsal Churchill: „Neodpustitelný zločin Německa před 2. světovou válkou byla jeho snaha vymanit svou ekonomii ze světového obchodního systému a vybudovat nezávislý měnový systém, na kterém by světové finance nemohly vydělávat.“

Knihu (v angličtině) je možno stáhnout zde: 1.díl; 2.díl; 3.díl; 4.díl; 5.díl; 6.díl.

 

POKRAČOVÁNÍ VE 2. ČÁSTI

Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (19 votes, average: 4,74 out of 5)
Loading...
https://pravyprostor.net/wp-content/uploads/2022/05/JAROBANNER2.jpg
15 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)